Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Zapytanie ofertowe - przedłużenie terminu składania ofert

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, w ramach procedury rozeznania rynku, działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zaprasza do złożenia oferty na opracowanie sylabusa i przygotowanie materiałów dydaktycznych do przedmiotu „Standaryzacja i normy techniczne”. Termin do 26 sierpnia 2019.

Pełna treść zapytania ofertowego (.docx)
Formularz ofertowy (.docx)

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)