Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Zjazd Absolwentów Wydziału Chemicznego i Instytutu Inżynierii Chemicznej z lat 1969-1974 - 12 października 2019r.

Po 50 latach od rozpoczęcia studiów i zgodnie z tradycją spotkań w 1999, 2004, 2009 i 2014 roku proponujemy kolejny Zjazd Absolwentów.

Planujemy:
- w spotkanie pod AZ o godz. 12:00;
- w wieczorne spotkanie w hotelu Gromada o godz. 18:00.

Koleżanki i Koledzy zainteresowani udziałem proszeni są o pilny kontakt.

Jerzy Zakrzewski, tel. 609 314 949, jerzy_z@wp.pl
Maria Kalita (z d. Podkowińska), tel. 504 156 709, podkowin@o2.pl
Mikołaj Szafran, tel. (22) 234 55 86, szafran@ch.pw.edu.pl
Janusz Płocharski, tel. (22) 234 53 48, janusz@ch.pw.edu.pl

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)