Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

ChemHR

ChemHR - kształcenie kadry dla przemysłu chemicznego

Najbliższe Seminarium Przemysłowe w ramach ChemHR odbędzie się 14.12.2016r. (środa) o godz. 14:15 w Audytorium Średnim w Gmachu Technologii. Zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów. Więcej informacji w linku.

Organizatorem i inicjatorem Programu ChemHR jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego, zrzeszająca i reprezentująca najważniejsze podmioty sektora chemicznego w Polsce. Program ChemHR ma na celu wsparcie studentów kierunków chemicznych w zdobywaniu praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw branży chemicznej, a także zacieśnianie współpracy uczelni wyższych i przemysłu.

Podstawą Programu ChemHR jest wzmocnienie systemu kształcenia kadr dla przemysłu chemicznego poprzez organizację cyklu seminariów przemysłowych. Wykładowcami seminariów są doświadczeni specjaliści zatrudnieni w największych spółkach sektora chemicznego.

Tematyka zajęć obejmuje najważniejsze zagadnienia związane z: logistyką, dystrybucją, produkcją oraz handlem chemikaliami, a także zakupem podstawowych surowców produkcyjnych, energetyką, bezpieczeństwem pracy i bezpieczeństwem procesowym oraz ochroną środowiska, innowacyjnością i społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Informacje dla studentów

Program ChemHR ma na celu wsparcie studentów kierunków chemicznych w zdobywaniu praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw branży chemicznej, a także zacieśnianie współpracy uczelni wyższych i przemysłu.

W ramach Programu ChemHR odbywają się m.in. seminaria o tematyce związanej z funkcjonowaniem przedsiębiorstw sektora chemicznego. Seminaria są prowadzone przez specjalistów z najważniejszych spółek przemysłu chemicznego. Ich głównym celem jest przybliżenie praktycznych aspektów pracy w przemyśle chemicznym, a także związanych z nim tzw. funkcji wsparcia, obejmujących m.in. transport i dystrybucję, produkcję, handel chemikaliami, a także zakup podstawowych surowców produkcyjnych, energetykę, BHP i bezpieczeństwo procesowe oraz ochronę środowiska, innowacyjność i społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR).

Udział w Seminariach Przemysłowych pozwala na poznanie realiów pracy w przedsiębiorstwach sektora chemicznego w Polsce w praktycznym zakresie, a także umożliwia nawiązanie kontaktu z potencjalnym pracodawcą. Program ChemHR umożliwia przedstawienie oferty praktyk studenckich i realizacji prac dyplomowych w zakresie zagadnień związanych z działalnością zaangażowanych przedsiębiorstw. W ramach Programu przewidywany jest konkurs na najlepsze prace dyplomowe.

Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie cyklu eminariów przemysłowych Programu ChemHR. Certyfikat będzie wydany przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego.

Strona Programu: www.chemhr.pl

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)