English version
Strona główna > polski > O wydziale > Struktura > Katedra Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego

Dane adresowe

Adres:

ul. Noakowskiego 3
00-664 Warszawa

Biuro dziekana

Telefon: 0 22 234 75 07

Telefon: 0 22 234 57 58

Fax: 0 22 628 27 41

Biuro Dziekana czynne jest w godz. 8:30-11:30 oraz 12:30-15:30

Technologia Chemiczna
Dziekanat

Pokój: 100A Gmach Starej Chemii
Godziny przyjęć w dziekanacie
Telefon: 0 22 234 7372

Biotechnologia
Dziekanat

ibio@ch.pw.edu.pl

Pokój: 1 Gmach Starej Chemii
Godziny przyjęć w dziekanacie
Telefon: 0 22 234 5734

Program Międzynarodowe Projekty Doktoranckie
Program rozwojowy Politechniki Warszawskiej na wydz. Chemicznym
Zajęcia z przedsiębiorczości

Studencka Telewizja Internetowa TVPW

Katedra Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego

Kierownik Katedry

prof. dr hab. inż. Janusz Płocharski, prof. nadzw. PW

 

 

NAUCZYCIELE AKADEMICCY

dr hab. inż. Jerzy Bieliński prof. nadzw. PW

prof. dr hab. inż. Janusz Podsiadło, prof. nadzw. PW

prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek, prof. zw.

dr hab. inż. Marek Marcinek adiunkt

dr hab. inż. Maciej Siekierski adiunkt

dr hab. inż. Janusz Zachara adiunkt

dr inż. Regina Borkowska st. wykł.

dr inż. Maciej Dranka adiunkt

dr inż. Michał Kalita adiunkt

dr inż. Andrzej Królikowski adiunkt

dr inż. Anna Krztoń-Maziopa adiunkt

dr inż. Izabela Madura adiunkt

dr inż. Maciej Marczewski adiunkt

dr inż. Leszek Niedzicki adiunkt

dr inż. Andrzej Ostrowski adiunkt

dr inż. Michał Piszcz asystent

dr inż. Jarosław Syzdek (urlop)

dr inż. Katarzyna Wójcik adiunkt

dr inż. Aldona Zalewska adiunkt

dr inż. Grażyna Zofia Żukowska adiunkt

prof. dr hab. Kazimierz Brudzewski, profesor emerytowany

prof. dr hab. Zygmunt Gontarz, profesor emerytowany

prof. dr inż. Andrzej Wincenty Górski, profesor emerytowany (strona www)

 
 
PRACOWNICY NAUKOWO-BADAWCZY

dr inż. Anna Plewa-Marczewska samodzielny chemik

 
 
PRACOWNICY NAUKOWO-TECHNICZNI

inż. Maria Dąbrowska specjalista

inż. Anna Głowala-Nasiadek specjalista

mgr inż. Elżbieta Sasim specjalista 3/4 etatu

inż. Roland Witak st. mistrz
 
 
DOKTORANCI

mgr Monika Mraz
mgr inż. Agnieszka Kozicka-Urbańczyk
mgr inż. Piotr Guńka
mgr inż. Marta Kasprzyk
mgr inż. Aneta Bernakiewicz
mgr inż. Rafał Letmanowski
mgr inż. Anna Ojrzyńska
mgr inż. Piotr Ryś
mgr inż. Piotr Wieczorek
mgr inż. Dariusz Zabost
mgr inż. Anna Bitner
mgr inż. Ewelina Karpierz
mgr inż. Karolina Czerwińska

Webmaster Leszek Niedzicki
Coding & XHTML & CSS by 3w-Media