Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

mgr Aleksandra Witkowska

Biuro Dziekana

Stanowisko: starszy specjalista ds. administracyjnych

Telefon: (22) 234-7507

E-mail: awitkowskaSPAMFILTER@ch.pw.edu.pl

Gmach Chemii, pok. 162

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)