Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski

Katedra Biotechnologii Medycznej

Stanowisko: profesor zwyczajny

Telefon: (22) 234-5631

E-mail: wuwuSPAMFILTER@ch.pw.edu.pl

Gmach Chemii, pok. 16

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)