Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

prof. dr hab. inż. Maria Balcerzak

Katedra Chemii Analitycznej

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Telefon: (22) 234-5104

E-mail: mbalSPAMFILTER@ch.pw.edu.pl

www: http://kcha.ch.pw.edu.pl/balcerzak/

Gmach Chemii, pok. 306

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)