Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Informacja dla studentów 1 roku w roku akademickim 2019/2020

Szanowni Państwo, poniżej znajdują się ważne informacje, z którymi należy się zapoznać:

Proszę zalogować się do systemu USOS (https://usosweb.usos.pw.edu.pl/kontroler.php?_action=news/default), aby poznać swój numer albumu i indywidualny numer konta bankowego.

Następnie należy zalogować się do Wirtualnego Dziekanatu (https://dziekanat.ch.pw.edu.pl). Login to st+ numer albumu, np st999999, a hasło to PESEL i pierwsza wielka litera nazwiska.

Możliwość zalogowania się do Wirtualnego Dziekanatu będzie dostępna od 2.09.2019r.

W Wirtualnym Dziekanacie będą podawane wszystkie ważne dla Państwa informacje, więc bardzo prosimy aby logować się tam codziennie i sprawdzać zakładkę aktualności.

Przypominamy, że przed rozpoczęciem zajęć należy dostarczyć do Dziekanatu swojego kierunku zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania. Na zaświadczeniu musi być podana data następnego badania, inaczej zaświadczenie jest nieważne!

Wpłaty (22zł) za legitymację należy dokonać na indywidualny numer konta (dostępny w systemie USOS). O terminie wydawania legitymacji poinformujemy Państwa przez Wirtualny Dziekanat.

Przy odbiorze legitymacji należy dostarczyć do Dziekanatu:

- potwierdzenie  dokonania opłaty

- wypełnione oświadczenie

Oświadczenie (.docx)

informujące o zapoznaniu się z Zarządzeniem nr 3/2018 Dziekana Wydziału Chemicznego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, przebywania w obiektach Wydziału Chemicznego, zasad przechowywania i udostępniania kluczy do pomieszczeń oraz działań w sytuacjach awaryjnych http://www.ch.pw.edu.pl/content/download/5553/37241

Wydział Chemiczny nie dokumentuje przebiegu studiów przy pomocy indeksów więc prosimy NIE PŁACIĆ za indeks.

W Wirtualnym Dziekanacie w zakładce Postępy - wyniki w nauce widoczny jest numer grupy.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)