Praktyki w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim

Mazowiecki Urząd Wojewódzki zaprasza na praktyki, porozumienie ws. praktyk pomiędzy Urzędem a Politechniką Warszawską obowiązuje do końca 2019 roku.

szczegóły porozumienia, regulamin praktyk, formularz zgłoszeniowy (.pdf)

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)