Praktyki w ramach porozumień stałych

Osoby, które chcą odbywać praktyki zawodowe w:
1. Mennica - Metale Szlachetne S.A., Laboratorium Analityczne (osoba do kontaktu: Bożena Samuła - Dyrektor Personalny i Organizacyjny; e-mail: bozena_samula@mennica.com.pl)
2. Instytut Sportu, Zakład Badań Antydopingowych (osoba do kontaktu: Pełnomocnik ds. praktyk w Instytucie)
3. NUCO E. i G. Kosyl Sp. Jawna (osoba do kontaktu: Wioletta Stachyra; tel. 22 761 37 14; e-mail: w.stachyra@nuco.pl)
4. KAWA.SKA Sp. z o.o. (osoba do kontaktu: Magdalena Rodak; tel. 603 853 633; e-mail: magdalena.rodak@kawaska.pl)
5. Instytut Chemii Przemysłowej (osoba do kontaktu: Pani Mariola Orłowska; Dział Zarządzania Personelem; tel. +48 22 568 21 14, 22 568 21 41; e-mail: mariola.orlowska@ichp.pl lub jolanta.malec@ichp.pl)
6. Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena ERIS Sp. z o.o.; ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno
7. Bell Sp. z o.o.; ul. Graniczna 79G, 05-410 Józefów
8. Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina; ul. Piłsudskiego 23, 32-050 Skawina
9. Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych; ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź (osoba do kontaktu: Kierownik wybranego Laboratorium bądź Zakładu. Po uzyskaniu zgody i ustaleniu terminu student musi złożyć w Instytucie podanie skierowane do Dyrekcji IBWCh z prośbą o umożliwienie odbycia praktyk w wybranym Zakładzie / Laboratorium w ustalonym terminie, podanie zatwierdzone wcześniej przez Pełnomocnika ds. praktyk z Wydziału)
10. Chespa Farby Graficzne sp. z o.o. (osoba do kontaktu: Rafał Żurowski; tel. 22 233 11 46; e-mail: rafal.zurowski@chespa.eu)
11. Colep Polska Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 10, 97-410 Kleszczów (osoba do kontaktu: Magda Gloc-Pniewska, HR Specialist; tel. 44 739 17 57; e-mail: magda.gloc-pniewska@colep.com)
12. SAPONLABS Sp. z o.o.; ul. Noakowskiego 3, lab. 330, 00-664 Warszawa (osoba do kontaktu: dr hab. inż. Kamil Wojciechowski, prof. PW; +48 507 321 724; e-mail: research@saponlabs.com)
13. Philips Lighting Poland sp. z o.o. ul. Kossaka 150, 64-920 Piła (osoba do kontaktu: dr inż. Piotr Wieciński, e-mail: pwiecinski@ch.pw.edu.pl)

Muszą skontaktować się z wybraną Instytucją, ustalić:
 1) miejsce (dział, laboratorium, itp.),
 2) dokładny termin,
 3) opiekuna na czas praktyki.
Należy mieć jakiś "dowód" z Firmy (np. wydrukowany mail, pismo)
potwierdzający ich zgodę na odbycie praktyki oraz ustalone daty. Na tej podstawie pełnomocnik wystawi skierowanie na praktykę. Student musi je odebrać przed rozpoczęciem praktyki. By je otrzymać koniecznie trzeba wypełnić dane w Wirtualnym Dziekanacie i przedstawić zaświadczenie NNW. Plan praktyki - niepotrzebny.
ZGŁOSZENIA PRZEZ CAŁY ROK.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)