Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Nowa książka profesora Sławomira Podsiadło

Nakładem Wydawnictwa PWN ukazała się książka „New Materials for Photovoltaics”. Współautorami rozdziałów w monografii są studenci oraz doktoranci naszego Wydziału: inż. Karolina Piętak i inż. Daniel Jastrzębski oraz mgr inż. Grzegorz Matyszczak i mgr inż. Michał Wrzecionek.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)