Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Wyróżnienie za wystąpienie ustne dla mgr inż. Justyny Wojcieszek

Mgr inż. Justyna Wojcieszek z Katedry Chemii Analitycznej uzyskała wyróżnienie za wystąpienie ustne podczas X Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej (Lublin, 01-05.07.2018 roku). Doktorantka została wyróżniona za prezentację pt.: „Potencjał spektrometrii mas (SP-ICP-MS oraz HPLC-ICP MS / ESI FT MSn) w modelowych badaniach metabolizmu nanocząstek ZnO przez rośliny”

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)