Wybory na kadencję 2020-2024

Informacje Wydziałowego Kolegium Wnioskująco - Opiniującego

08.07.2020

Wyniki glosowania indykacyjnego (.pdf)

03.07.2020

Programy wyborcze prekandydatów na Dziekana Wydziału Chemicznego

Prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński (.pdf)
Prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek (.pdf)

01.07.2020

Głosowanie indykacyjne w sprawie ustalenia listy kandydatów na Dziekana Wydziału Chemicznego PW odbędzie się 8 lipca 2020 (środa) o godzinie 14.00 na platformie MS Teams. Liczymy na Państwa liczną obecność.

Dnia 01.07.2020 wydziałowe kolegium wnioskująco-opiniujące uchwaliło regulamin postępowania w sprawie ustalenia listy kandydatów na Dziekana Wydziału Chemicznego. Regulamin oraz oświadczenia stanowiące załączniki do regulaminu dostępne są poniżej:

Regulamin (.pdf)
Oświadczenie o zgodzie na kandydowanie (.docx)
Oświadczenie o rezygnacji z kandydowania (.docx)

Oświadczenie o rezygnacji z kandydowania (par. 4 Regulaminu) można wysyłać na adres mailowy krzysztof.durka@pw.edu.pl lub dostarczyć do Sekretarza WKW-O Krzysztofa Durki (Gmach Chemii, pokój 58).

Zapytanie o zgodę na kandydowanie będziemy kierować do tych z Państwa, którzy uzyskali 10% głosów w wyborach indykacyjnych.

Podsumowanie zgłoszeń prekandydatów na Dziekana Wydziału Chemicznego PW dostępne jest poniżej:

Podsumowanie zgłoszeń (stan na 01-07-2020) (.pdf)

30.06.2020

Drugie posiedzenie wydziałowego kolegium wnioskująco-opiniującego odbędzie się w środę 01.07.2020 roku o godzinie 14.00 na platformie MS Teams. Przedmiotem posiedzenia będzie uchwalenie regulaminu postępowania w sprawie ustalenia listy kandydatów na Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

26.06.2020

Wydziałowe kolegium wnioskująco-opiniujące (WKW-O) ukonstytuowało się na posiedzeniu w dniu 24 czerwca. Przewodniczącym WKW-O wybrany został prof. Janusz Zachara, a Sekretarzem dr Krzysztof Durka.

Prekandydatów ubiegających się o status kandydata na Dziekana Wydziału Chemicznego można zgłaszać przesyłając skan wydrukowanego, wypełnionego i podpisanego zgłoszenia na adres mailowy krzysztof.durka@pw.edu.pl. Każdy członek kolegium wnioskująco-opiniującego ma prawo zgłoszenia dwóch osób - zgłoszenie nie wymaga ich zgody. Osoby zgłaszane jako prekandydaci muszą spełniać warunki określone w § 84 ust. 1 Statutu Politechniki Warszawskiej.

Każdy z prekandydatów może przygotować i przesłać na adres mailowy krzysztof.durka@pw.edu.pl swój program wyborczy. Programy prekandydatów będą sukcesywnie publikowane na stronie wydziałowej i na platformie MS Teams (zespół WKW-O, zakładka pliki).

Wzór zgłoszenia prekandydata (.docx)

Informacje Wydziałowej Komisji Wyborczej

Szanowni Państwo,
informujemy, że został wznowiony proces wyborczy na Politechnice Warszawskiej. O szczegółach wyborów jesteście Państwo informowani w wiadomościach wysyłanych poprzez pocztę wydziałową. W załączeniu przedstawiamy aktualny terminarz wyborów na naszym Wydziale.
Wydziałowa Komisja Wyborcza

Terminarz wyborów na Wydziale Chemicznym - 2020-05-30 (.pdf)

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)