Monitoring karier zawodowych absolwentów (Graduates' Professional Careers Monitoring)

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)