Oświadczenie kandydata na studia lub studenta przenoszącego się z innej uczelni

Osoby przyjęte na studia, nie późnej niż w dniu złożenia ślubowania akademickiego, składają w dziekanacie wydziału Oświadczenie z odręcznym podpisem, kierując się następującymi wytycznymi:

–      jeżeli w porównaniu  z danymi umieszczonymi w Oświadczeniu w systemie Rekrutacja nie nastąpiła zmiana, mogą je wydrukować z tego systemu posługując się kodem dostępu obowiązującym w trakcie rekrutacji;

–      jeżeli w porównaniu  z danymi umieszczonymi w Oświadczeniu w systemie Rekrutacja nastąpiła zmiana Oświadczenie, to należy wypełnić Oświadczenie  ponownie, posługując się formularzem dostępnym na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej:

http://www.pw.edu.pl/Studenci/Oswiadczenie-kandydata-studenta/Oswiadczenie-kandydata-na-studia-lub-studenta-przenoszacego-sie-z-innej-uczelni

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)