Pełnomocnik ds. Praktyk – kontakt i godziny konsultacji

Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Chemicznego ds. Praktyk dla kierunku Biotechnologia i Technologia Chemiczna jest dr inż. Piotr Wieciński (Katedra Technologii Chemicznej, Gmach Technologii, pokój 148A; pwiecinski@ch.pw.edu.pl).

Uwaga! Dyżury Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk studenckich w semestrze zimowym 2019/2020:
Poniedziałek: 14-16
Czwartek: 15-17

Uwaga: Kontakt E-MAIL służy WYŁĄCZNIE do przesyłania wskazanych przez Pełnomocnika informacji oraz kontaktu w sytuacjach awaryjnych. Ze wszelkimi pytaniami proszę zgłaszać się osobiście w terminach konsultacji.

Uwaga! Dokumenty potrzebne "do zaliczenia praktyki" (zaświadczenie + sprawozdanie) - trzeba przynosić do Pełnomocnika ds. praktyk osobiście. PROSZĘ NIE WKŁADAĆ ICH DO TECZKI!

W Dziekanatach można zostawiać w teczce dla Pełnomocnika: podpisane porozumienia oraz inne wcześniej uzgodnione dokumenty.

Papiery potrzebne do "rozpoczęcia procedury formalnej" (plan praktyki, NNW) trzeba dostarczyć do rąk Pełnomocnika - NIE DO TECZKI!

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)