Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Miesięcznik Perspektywy opublikował Ranking Studiów Inżynierskich 2018. Kierunki Biotechnologia i Technologia Chemiczna zostały ocenione jako najlepsze kierunki inżynierskie w tegorocznej edycji rankingu Perspektyw w kategoriach odpowiednio Biotechnologia oraz Technologia Chemiczna. Kierunek Biotechnologia zdobył tytuł najlepszego kierunku w swojej kategorii już drugi raz z rzędu, a kierunek Technologia Chemiczna już po raz 6 z rzędu, trzymając palmę pierwszeństwa od początku rankingu (od kiedy oceniane są indywidualne kierunki inżynierskie)!

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej uzyskał kategorię A+ w ocenie parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za okres od 01.01.2013 do 31.12.2016.

Certyfikat Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych uznaje wysoką jakość kształcenia na I i II stopniu studiów kierunków Biotechnologia i Technologia Chemiczna na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej i przyznaje akredytacje na okres 5 lat, czyli na lata akademickie 2016/2017 do 2021/2022.

Komisja KAUT w 2013 roku uzyskała od European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) uprawnienia do nadawania europejskiego certyfikatu EUR-ACE® Label, tym samym jednostki, które otrzymują certyfikat KAUT otrzymują równocześnie europejski certyfikat jakości kształcenia na kierunkach technicznych EUR-ACE®.

Najlepsze (wg IF) tegoroczne artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału (ostatnia aktualizacja: 21-04-2018):

1. H. Zhang, C. Li, M. Piszcz, E. Coya, T. Rojo, L.M. Rodriguez-Martinez, M. Armand, Z. Zhou, Single lithium-ion conducting solid polymer electrolytes: Advances and perspectives, CHEMICAL SOCIETY REVIEWS, 2018, 46, 797-815. IF: 38,618
2. D. Kubicki, D. Prochowicz, A. Hofstetter, M. Saski, P. Yadav, D Bi, N. Pellet, J. Lewinski, S.M. Zakeeruddin, M. Grätzel, L. Emsley, Formation of stable mixed guanidinium-methylammonium phases with exceptionally long carrier lifetimes for high efficiency lead iodide-based perovskite photovoltaics, JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 2018, 140, 3345-3351. IF: 13,858
3. M. Chudy, K. Tokarska, E. Jastrzębska, M. Bułka, S. Drozdek, Ł. Lamch, K. A. Wilk, Z. Brzózka, Lab-on-a-chip systems for photodynamic therapy investigations, BIOSENSORS & BIOELECTRONICS, 2018, 101, 37-51. IF: 7,78

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej i Wydział Chemii UW tworzące Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne posiadały status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego - KNOW w dziedzinie nauk chemicznych w latach 2012-2017, od 2017 roku statusu nie przyznaje się.

Wydarzenia

W Roku Akademickim 2018/2019 na Wydziale Chemicznym rozpocznie się rekrutacja na inżynierskie studia o profilu praktycznym powstałe we współpracy z liderami przemysłu chemicznego w Polsce (ponad 20 firm). Celem kształcenia praktycznego jest przygotowanie absolwentów do płynnego wejścia w rzeczywistość gospodarczą poprzez ofertę zajęć realizowanych w znacznej części na terenie zakładów pracy. Nacisk kształcenia położony jest na zdobywanie umiejętności inżynierskich oraz kompetencji zawodowych poprzez warsztaty, kursy zawodowe i praktyki. Stąd po pierwszym roku wspólnym z profilem ogólnoakademickim, kolejne semestry zawierają zajęcia prowadzone z udziałem partnerów gospodarczych na terenie uczelni oraz w zakładach pracy. W trakcie studiów przewidziane są 6-miesięczne praktyki podzielone na trzy etapy poświęcone wykonaniu projektu i pracy inżynierskiej. Studia trwają 7 semestrów, po zakończeniu których możliwa jest rekrutacja na studia magisterskie.

Dziekan Wydziału Chemicznego PW oraz Komisja ds. Nauki Rady Wydziału uprzejmie zapraszają na Seminarium Wydziałowe dr. hab. inż. Kamila Wojciechowskiego, prof. PW (Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska), pt. "(Bio)surfaktanty na granicach faz", które odbędzie się we wtorek, 26 czerwca 2018, godz. 14:15 w Audytorium Czochralskiego, Gmach Technologii Chemicznej.

Informujemy, że w dniu 29 czerwca 2018 roku, o godz. 13:15, na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w Gmachu Technologii Chemicznej, w Sali im. prof. Jana Czochralskiego, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:
mgr. inż. Dariusza Basiaka
Kompleksy metali grupy 13 z wielofunkcyjnymi ligandami alkoholanowymi i tiolanowymi

Informujemy, że w dniu 2 lipca 2018 roku, o godz. 13:15, na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w Gmachu Technologii Chemicznej, w Sali im. prof. Jana Czochralskiego, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:
mgr inż. Alicji Matuszewskiej
Synteza i badanie wybranych właściwości nowych związków fenyloboronowych

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 29.05.2018 została złożona jedna oferta od Fundacji Grupy Adamed. Oferta spełnia w 100% wymagania zawarte w ogłoszeniu i tym samym Fundacja Grupy Adamed została wybrana do realizacji projektu.

Pozostałe Wydarzenia...

Osiągnięcia

Miesięcznik Perspektywy opublikował Ranking Studiów Inżynierskich 2018. Kierunki Biotechnologia i Technologia Chemiczna zostały ocenione jako najlepsze kierunki inżynierskie w tegorocznej edycji rankingu Perspektyw w kategoriach odpowiednio Biotechnologia oraz Technologia Chemiczna. Kierunek Biotechnologia zdobył tytuł najlepszego kierunku w swojej kategorii już drugi raz z rzędu, a kierunek Technologia Chemiczna już po raz 6 z rzędu, trzymając palmę pierwszeństwa od początku rankingu (od kiedy oceniane są indywidualne kierunki inżynierskie)!

Artykuł dr inż. Małgorzaty Adamczyk (Katedra Biotechnologii i Technologii Środków Leczniczych) oraz doktorantki, mgr Róży Szatkowskiej (promotor: dr hab. Joanna Cieśla, prof. PW, Katedra Biotechnologii i Technologii Środków Leczniczych) pt. "Low RNA Polymerase III, HXT2 glucose transporter, regardless of glucose signaling and despite the changing environment" (opublikowany w PLoS One. 2017 Sep; 12 (9)) został wyróżniony przez Edytora i wybrany do publikacji na stronie „Biomedical Advances”, przez wzgląd na przełomowy charakter wyników badań, innowacyjność i potencjalnie znaczący wpływ na rozwój terapii medycznych. „Biomedical Advances” to strona internetowa pod patronatem World Biomedical Frontiers w USA, która propaguje szczególnie znaczące doniesienia naukowe z całego świata, istotne dla rozwoju badań klinicznych oraz przemysłu farmaceutycznego. Streszczenie artykułu można zobaczyć na stronie http://biomedical-advances.org/ep-20182-27/

Doktoranci mgr inż. Piotr Jankowski (Katedra Chemii Nieorganicznej) i mgr inż. Artur Kasprzak (Zakład Chemii Organicznej) zostali stypendystami Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w konkursie Start 2018. Link do transmisji z uroczystości wręczenia dyplomów laureatom konkursu: https://youtu.be/9yfcw8dKgOc. Nasi doktoranci w czasie transmisji: Artur Kasprzak (1godz.07min.05sek) i Piotr Jankowski (1godz.27min.28sek.).

W dniach 09.05-19.05.2018 na zaproszenie Northwestern Polytechnical University w Xi`an (Chiny) przebywał prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran. W czasie tego pobytu wygłosił 5 wykładów związanych z projektowaniem i otrzymywaniem zaawansowanych tworzyw ceramicznych oraz mianowany został przez władze tej Uczelni na stanowisko „Consultant Professor”. W dniu 14.05.2018 odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatu „consultant professor” przez prof. Zhang Weihong, Vice Prezydenta tej Uczelni w obecności wielu innych przedstawicieli władz tej Uczelni.

Artykuł autorstwa naszego doktoranta, mgr. inż. Artura Kasprzaka, pt. Sulfonated carbon-encapsulated iron nanoparticles as an efficient magnetic nanocatalyst for highly selective synthesis of benzimidazoles, opublikowany w czasopiśmie Dalton Transactions (IF=4.029) został wyróżniony informacją na okładce zeszytu jako "back cover". Współautorami artykułu są dr inż. Magdalena Popławska oraz dr hab. Michał Bystrzejewski, prof UW. Artykuł ten przedstawia wydajną metodę syntezy benzimidazoli z wykorzystaniem magnetycznych nanokapsułek węglowych jako katalizatora. Zaletą opracowanego nanokatalizatora jest łatwość jego oddzielenia od mieszaniny poreakcyjnej poprzez zastosowanie zewnętrznego pola magnetycznego, np. magnesu neodymowego.
link do artykułu

Pozostałe Osiągnięcia...

KNOW - Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący

Wirtualna wycieczka po wydziale