Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Miesięcznik Perspektywy opublikował Ranking Studiów Inżynierskich 2017. Kierunki Biotechnologia i Technologia Chemiczna zostały ocenione jako najlepsze kierunki inżynierskie w tegorocznej edycji rankingu Perspektyw w kategoriach odpowiednio Biotechnologia oraz Technologia Chemiczna. Kierunek Technologia Chemiczna zdobył tytuł najlepszego kierunku w swojej kategorii już po raz 5 z rzędu!

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej uzyskał kategorię A+ w ocenie parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za okres od 01.01.2013 do 31.12.2016.

Certyfikat Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych uznaje wysoką jakość kształcenia na I i II stopniu studiów kierunków Biotechnologia i Technologia Chemiczna na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej i przyznaje akredytacje na okres 5 lat, czyli na lata akademickie 2016/2017 do 2021/2022.

Komisja KAUT w 2013 roku uzyskała od European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) uprawnienia do nadawania europejskiego certyfikatu EUR-ACE® Label, tym samym jednostki, które otrzymują certyfikat KAUT otrzymują równocześnie europejski certyfikat jakości kształcenia na kierunkach technicznych EUR-ACE®.

Najlepsze (wg IF) tegoroczne artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału (ostatnia aktualizacja: 03-01-2018):

1. D. Prochowicz, A. Kornowicz, J. Lewiński, Interactions of native cyclodextrins with metal ions and inorganic nanoparticles: Fertile landscape for chemistry and materials science, CHEMICAL REVIEWS, 2017, 117, 13461-13501. IF: 47,928
2. K. Sołtys-Brzostek, M. Terlecki, K. Sokołowski, J. Lewiński, Chemical fixation and conversion of CO2 into cyclic and cage-type metal carbonates, COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS, 2017, 334, 199-231. IF: 13,324
3. R. Gawin, A. Kozakiewicz, P. Guńka, P. Dąbrowski, K. Skowerski, Bis(Cyclic Alkyl Amino Carbene) Ruthenium Complexes: A Versatile, Highly Efficient Tool for Olefin Metathesis, ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION, 2017, 56, 981-986. IF: 11,994

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej i Wydział Chemii UW tworzące Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne posiadały status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego - KNOW w dziedzinie nauk chemicznych w latach 2012-2017, od 2017 roku statusu nie przyznaje się.

Wydarzenia

Dziekan Wydziału Chemicznego PW oraz Komisja ds. Nauki Rady Wydziału uprzejmie zapraszają na seminarium Wydziałowe dr. inż. Tomasza Wolszakiewicza (Instytut Przemysłu Organicznego) pt. "Gazogenerator prochowy - układ wysokoenergetyczny zapewniający stabilny dopływ gazów w złożonych układach rakietowych", które odbędzie się we wtorek, 27 marca 2018, o godz. 14:15 w Audytorium Czochralskiego, Gmach Technologii Chemicznej.

Studenci zainteresowani wyjazdem na studia w ramach programu Erasmus Plus proszeni są o aplikowanie w systemie USOS oraz złożenie dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej (studenci zainteresowani wyjazdem na praktyki proszeni są o złożenie dokumentów tylko w wersji papierowej) w dniach 01.03-31.03.2018 w Dziekanacie Biotechnologii, Gmach Starej Chemii, pok. 101 (szczegóły w zakładce Studenci>Programy międzynarodowe>Tablica ogłoszeń).

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na studia doktoranckie rozpoczynające się od semestru zimowego roku akad. 2018/2019.

I rekrutacja:
Termin zgłoszeń: do 8 czerwca 2018 r.
Terminy rozmów kwalifikacyjnych: 15-21 czerwca 2018 r.
Test: 22 czerwca 2018 r., godz. 10:00, A. Czochralskiego

II rekrutacja:
do 3 września 2018 r.
Terminy rozmów kwalifikacyjnych: 10-14 września 2018 r.
Test: 17 września 2018 r., godz. 10:00, A. Czochralskiego

Więcej informacji na www.doktoranci.ch.pw.edu.pl w zakładce Rekrutacja.

21 lutego br. w siedzibie Ministerstwa Energii miało miejsce podpisanie umowy Polskiego Konsorcjum Elektrochemicznego Magazynowania Energii PolStorEn. Konsorcjum jest wyrazem konsolidacji środowiska naukowego, przedstawicieli Władz Państwa oraz przemysłu bateryjnego w obliczu wyzwań elektromobilności. Założycielami Konsorcjum są: Politechnika Warszawska (Lider Konsorcjum), Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Metali Nieżelaznych w Poznaniu, Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski.

Rada Ekspercka Krajowej Rady Suplementów i Odżywek ogłasza III edycję Konkursu na najlepsze prace dyplomowe dotyczące suplementów diety w aspekcie żywieniowym, technologicznym, zdrowia publicznego, prawnym, socjologicznym i marketingowym. Konkurs ma na celu popularyzowanie wiedzy oraz zwiększenie świadomości w tym zakresie.
Prace dyplomowe oznaczają prace na poziomie licencjackim, magisterskim oraz doktorskim.

Pismo do uczelni (.pdf)
Regulamin konkursu (.pdf)
Formularz zgłoszeniowy (.doc)

Pozostałe Wydarzenia...

Osiągnięcia

Artykuł autorstwa pracowników i studentów Zakładu Chemii Fizycznejopublikowany w czasopiśmie Dalton Transactions (IF= 4.029), został umieszczony jako "back cover" wydania z dnia 21.03.2018 r. Autorami publikacji ptAn intramolecular ortho-assisted activation of the silicon–hydrogen bond in arylsilanes: an experimental and theoretical study są Krzysztof Durka, Mateusz Urban, Maja Czub, Marek Dąbrowski, Patryk Tomaszewski i Sergiusz Luliński.

Zespół projektowy z Wydziału Chemicznego prowadzony przez dr hab. inż. Wiolettę Raróg-Pilecką, prof. PW, został Liderem Innowacyjności wyłonionym w ramach XIII edycji ARP Innovation Pitch organizowanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Celem wydarzenia było wyłonienie innowacyjnych rozwiązań dających szansę na współpracę z jedną z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Polsce, jaką jest Grupa Azoty Puławy. Zespół projektowy zaprezentował wynalazek „Katalizator kobaltowy do energooszczędnego procesu syntezy amoniaku” opracowany w ramach realizowanego w latach 2014-2017 projektu PBS2/A1/13/2014 finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych.

Młodzi pracownicy naukowi, mgr inż. Arkadiusz Kornowicz i dr inż. Daniel Prochowicz, współpracujący ze Środowiskowym Laboratorium Materiałów Funkcjonalnych i Nanotechnologii kierowanym przez prof. dr. hab. Janusza Lewińskiego opublikowali pracę przeglądową pt. „Interactions of Native Cyclodextrins with Metal Ions and Inorganic Nanoparticles: Fertile Landscape for Chemistry and Materials Science”. Artykuł ten ukazał się w Chemical Reviews (IF = 47.93) z końcem 2017 roku i ma już ponad 3000 odsłon (link do artykułu).

Artykuł autorstwa mgr inż. Anny Kobuszewskiej z Katedry Biotechnologii Medycznej opublikowany w czasopiśmie SLAS Technology (IF=2.850), umieszczony jako "front cover" październikowego wydania w 2017 r., został wyróżniony i uznany jako jedno z najbardziej innowacyjnych osiągnięć naukowych opublikowanych w czasopiśmie w 2017 roku. (link)

Współautorami artykułu pt. Heart-on-a-Chip: An Investigation of the Influence of Static and Perfusion Conditions on Cardiac (H9C2) Cell Proliferation, Morphology, and Alignment są również Ewelina Tomecka, Kamil Żukowski, Elżbieta Jastrzębska, Michał Chudy, Artur Dybko, Philippe Renaud (EPFL, Szwajcaria) i Zbigniew Brzózka. Badania przedstawione w artykule realizowane są w ramach grantu LIDER, kierowanym przez dr inż. Elżbietę Jastrzębską.

Pracownicy Katedry Biotechnologii Medycznej, zespołu prof. dr hab. inż. Zbigniewa Brzózki przygotowali monografię pt. „Cardiac Cell Culture Technologies: Microfluidic and On-Chip Systems(ed. Z. Brzózka, E. Jastrzębska) wydaną nakładem wydawnictwa Springer. Współautorami dwóch rozdziałów są partnerskie zespoły prof. dr hab. Marii Ciemerych-Litwinienko z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. dr hab. n. med. Macieja Kurpisza z Zakładu Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu.

Pozostałe Osiągnięcia...

KNOW - Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący

Wirtualna wycieczka po wydziale