Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Miesięcznik Perspektywy opublikował Ranking Studiów Inżynierskich 2017. Kierunki Biotechnologia i Technologia Chemiczna zostały ocenione jako najlepsze kierunki inżynierskie w tegorocznej edycji rankingu Perspektyw w kategoriach odpowiednio Biotechnologia oraz Technologia Chemiczna. Kierunek Technologia Chemiczna zdobył tytuł najlepszego kierunku w swojej kategorii już po raz 5 z rzędu!

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej uzyskał kategorię A+ w ocenie parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za okres od 01.01.2013 do 31.12.2016.

Certyfikat Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych uznaje wysoką jakość kształcenia na I i II stopniu studiów kierunków Biotechnologia i Technologia Chemiczna na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej i przyznaje akredytacje na okres 5 lat, czyli na lata akademickie 2016/2017 do 2021/2022.

Komisja KAUT w 2013 roku uzyskała od European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) uprawnienia do nadawania europejskiego certyfikatu EUR-ACE® Label, tym samym jednostki, które otrzymują certyfikat KAUT otrzymują równocześnie europejski certyfikat jakości kształcenia na kierunkach technicznych EUR-ACE®.

Najlepsze (wg IF) tegoroczne artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału (ostatnia aktualizacja: 03-01-2018):

1. D. Prochowicz, A. Kornowicz, J. Lewiński, Interactions of native cyclodextrins with metal ions and inorganic nanoparticles: Fertile landscape for chemistry and materials science, CHEMICAL REVIEWS, 2017, 117, 13461-13501. IF: 47,928
2. K. Sołtys-Brzostek, M. Terlecki, K. Sokołowski, J. Lewiński, Chemical fixation and conversion of CO2 into cyclic and cage-type metal carbonates, COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS, 2017, 334, 199-231. IF: 13,324
3. R. Gawin, A. Kozakiewicz, P. Guńka, P. Dąbrowski, K. Skowerski, Bis(Cyclic Alkyl Amino Carbene) Ruthenium Complexes: A Versatile, Highly Efficient Tool for Olefin Metathesis, ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION, 2017, 56, 981-986. IF: 11,994

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej i Wydział Chemii UW tworzące Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne posiadały status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego - KNOW w dziedzinie nauk chemicznych w latach 2012-2017, od 2017 roku statusu nie przyznaje się.

Wydarzenia

Dziekan Wydziału Chemicznego PW oraz Komisja ds. Nauki Rady Wydziału uprzejmie zapraszają na seminarium wydziałowe dr. inż. Tomasza Kobieli pt. "Charakterystyka cienkich warstw złota i biologicznych struktur powierzchniowych do celów aplikacyjnych w przemyśle i medycynie z zastosowaniem technik bezznacznikowych", które odbędzie się na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej we wtorek, 16 stycznia 2018, o godz. 14:15 w Audytorium Czochralskiego, Gmach Technologii Chemicznej.

Dziekan Wydziału Chemicznego PW oraz Komisja ds. Nauki Rady Wydziału uprzejmie zapraszają na seminarium wydziałowe dr. hab. inż. Janusza Zachary, prof. PW (Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska), pt. "Od modeli teoretycznych po zastosowania praktyczne - wybrane aspekty badań strukturalnych", które odbędzie się w piątek, 19 stycznia 2018, o godz. 15:15 w Audytorium Mościckiego, w Gmachu Techonlogii Chemicznej.

Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej oraz Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego PW KLATRAT mają zaszczyt zaprosić wszystkich studentów, pracowników i absolwentów Wydziału na Bal Karnawałowy.
Będzie to znakomita okazja, by spotkać znajomych, odświeżyć kontakty, powspominać stare czasy i bawić się w doborowym towarzystwie! O oprawę muzyczną wieczoru zadba znakomita orkiestra The Engineers Band! Nie zabraknie również popularnej muzyki tanecznej, o którą zadba profesjonalny didżej.
Bal odbędzie się 27 stycznia 2018 r. od godz. 20:00 w Auli Fizyki Politechniki Warszawskiej.
Koszt udziału w Balu to 180 zł za osobę. Liczba miejsc ograniczona, o udziale w imprezie decyduje kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji i zapisy na stronie: https://klatrat.org/projekt/bal-karnawaowy...

Doktorat z trzech dziedzin, czyli nauk chemicznych, biologicznych i technicznych stwarza niecodzienne możliwości wyboru ścieżki kariery zawodowej i rozwoju naukowego. Dzięki ofercie trzech najlepszych jednostek badawczych w kraju absolwenci studiów II stopnia mogą rozwijać karierę naukową w ramach prestiżowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich TRI-BIO-CHEM. Rekrutacja trwa od 1 grudnia 2017 r. do 21 stycznia 2018 r.

Grupa Ergis uruchamia akcję stypendialną skierowaną do studentów i doktorantów kierunków związanych z chemią, chemią przemysłowa, inżynierią materiałową, automatyką i robotyką, zaawansowanymi materiałami współczesnych technologii, technologią chemiczną, inżynierią chemiczną procesową. Termin składania dokumentów to 31.01.2018.

Szczegóły na plakacie (.pdf)
Regulamin stypendiów (.pdf)

Pozostałe Wydarzenia...

Osiągnięcia

Mgr inż. Artur Kasprzak, doktorant w Zakładzie Chemii Organicznej (promotor: dr hab. inż. Mariola Koszytkowska-Stawińska, promotor pomocniczy: dr inż. Magdalena Popławska) jest autorem korespondencyjnym artykułu pt. "Addition of azomethine ylides to carbon-encapsulated iron nanoparticles". Artykuł ten został opublikowany w czasopiśmie Dalton Transactions (IF=4.029) oraz został wyróżniony na okładce zeszytu z 7.10.2018 r. jako "back cover". Przedstawione badania realizowane są w ramach grantu NCN PRELUDIUM (nr 2016/21/N/ST5/00864), którego kierownikiem jest mgr Kasprzak. Badania przedstawione w artykule realizowane są w ramach współpracy naukowej naszego doktoranta z zespołem dr. hab. Michała Bystrzejewskiego, prof. UW oraz zespołu dr hab. Anny M. Nowickiej - oba zespoły działają na Wydziale Chemii UW. Link do publikacji (open access). Link do okładki.

Mgr inż. Anna Sobiepanek z Zakładu Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych zajęła I miejsce w konkursie na najlepszą prezentację ustną w sesji "Nowe technologie biomedyczne" podczas VIII Edycji Ogólnopolskiej Konferencji Postępy w Badaniach Biomedycznych. Konferencja odbyła się w Warszawie w dniach 16-17 grudnia 2017. Doktorantka została wyróżniona za wystąpienie pt. "Zastosowanie standardowej i uproszczonej metody bezznacznikowej do wczesnej diagnostyki czerniaka". Współautorami pracy są prof. dr hab. Małgorzata Lekka (Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie), dr Małgorzata Milner-Krawczyk oraz dr inż. Tomasz Kobiela. Doktorantka wykonuje pracę doktorską w zakładzie ZTBŚL pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Bretner oraz dr. inż. Tomasza Kobieli.

Pani mgr inż. Edyta Pęśko otrzymała II nagrodę w XXVII edycji konkursu prac dyplomowych o nagrodę im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego, organizowanego przez Polski Komitet Materiałów Elektrotechnicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich za pracę magisterską zatytułowaną: „Elektrochemiczna interkalacja jonów metali alkalicznych w strukturę warstwową chalkogenków metali przejściowych”.

Pani Edyta realizowała nagrodzoną pracę w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego pod kierunkiem dr inż. Anny Krztoń-Maziopy. Obecnie kontynuuje pracę naukową na studiach doktoranckich w tej samej jednostce.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Tegorocznymi zdobywcami wyróżnienia „Złota Kreda 2017”, przyznawanego przez studentów dla najlepszych nauczycieli akademickich, zostali: prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski (za prowadzenie wykładów) i dr hab. inż. Aldona Zalewska (za prowadzenie ćwiczeń/laboratoriów). Wręczenie nagród odbyło się 18 listopada podczas uroczystej gali w Małej Auli Gmachu Głównego, w ramach tegorocznych obchodów Święta Politechniki Warszawskiej.

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił 16 października komunikat - wyniki kompleksowej oceny działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych za okres 2013-2016.
Nasz Wydział uzyskał najwyższą (tzw. wiodącą) kategorię A+ (jako jeden z dwóch Wydziałów Chemicznych w Polsce). Czekamy na ostateczną decyzję administracyjną przyznającą nam kategorię naukową.
Wyniki oceny parametrycznej są dostępne na stronie Ministerstwa.

Pozostałe Osiągnięcia...

KNOW - Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący

Wirtualna wycieczka po wydziale