Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Osiągnięcia

Aromat różany - wynalazek z PW - nagrodzony srebrnym medalem podczas międzynarodowej wystawy wynalazków NEW

Sposób produkcji naturalnego aromatu różanego (2-fenyloetanolu) przy użyciu drożdży opracowany przez dr Jolantę Mierzejewską i dr inż. Karolinę Chreptowicz w Katedrze Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej został nagrodzony Srebrnym Medalem na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2018. Udział w wystawie został sfinansowany w ramach projektu „KEPP - Komercjalizacja – efektywna, przyjazna i profesjonalna” realizowanego w ramach programu „Inkubator Innowacyjności +”, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wystawa odbywała się w dniach 15-17 października 2018, wynalazek zaprezentowali pracownicy Działu Komercjalizacji i Transferu Technologii Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Opublikowano: 14.11.2018

Doktorant LPT laureatem konkursu „Najlepsi z najlepszych 3.0”

Mgr inż. Michał Wrzecionek został laureatem konkursu „Najlepsi z najlepszych 3.0” organizowanym przez MNiSW. Opiekunem i kierownikiem projektu „Poliestry glicerolu i kwasów dikarboksylowych jako potencjalne biomateriały do zastosowań w inżynierii tkankowej” jest Pani dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur. W trakcie realizacji zadań przewidziany jest wyjazd Pana Michała Wrzecionka na naukową konferencję międzynarodową 6th International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials współorganizowaną przez wydawnictwo Elselvier. Dużym sukcesem jest nie tylko uzyskanie dofinansowania, ale także sklasyfikowania niniejszego projektu na 3 miejscu pośród listy laureatów - link do wyników konkursu.

Opublikowano: 16.10.2018

Złoty medal podczas „Taiwan Innotech Expo 2018” dla wynalazku Politechniki Warszawskiej

Prototyp wibroizolatora na bazie płynów zagęszczanych ścinaniem przeznaczonego do ochrony budynków przed wstrząsami sejsmicznymi opracowany przez Zespół Pracowników i Doktorantów Wydziału Chemicznego oraz Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej pod kierownictwem Prof. dr hab. inż. Mikołaja Szafrana, Prof. dr hab. inż. Gabriela Rokickiego oraz Prof. dr hab. inż. Marcina Leonowicza został nagrodzony Złotym Medalem na Międzynarodowej Wystawie Taiwan Innotech Expo, odbywającej się w dniach 27-29 sierpnia 2018 roku w Tajpej na Tajwanie. Zespół Twórców był reprezentowany przez dr inż. Łukasza Wierzbickiego oraz przez mgr inż. Małgorzatę Głuszek.

Opublikowano: 05.10.2018

Srebrny medal podczas „46th International Exhibition of Inventions Geneva 2018” dla wynalazku Politechniki Warszawskiej

Ochraniacze sportowe oparte na technologii płynów zagęszczanych opracowane na Wydziale Chemicznym oraz Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej we współpracy z POLSPORT S.A. zostały nagrodzone Srebrnym Medalem na Międzynarodowej Wystawie International Exhibition of Inventions Geneva 2018, odbywającej się w dniach 11-15 kwietnia 2018 roku w Genewie w Szwajcarii. Prace nad nagrodzonym wynalazkiem były prowadzone pod kierownictwem Prof. dr hab. inż. Mikołaja Szafrana, Prof. dr hab. inż. Gabriela Rokickiego oraz Prof. dr hab. inż. Marcina Leonowicza. Zespół Twórców był reprezentowany przez dr inż. Łukasza Wierzbickiego oraz przez mgr inż. Małgorzatę Głuszek.

Opublikowano: 05.10.2018

Mgr Łukasz Skórka laureatem IX edycji programu LIDER

W dniu 13 sierpnia 2018 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki II etapu oceny merytorycznej wniosków w ramach programu LIDER IX. Wśród Laureatów znalazł się doktorant naszego Wydziału – mgr Łukasz Skórka, który swój projekt pt.: „NON-FULLACC – nowe, niefulerenowe półprzewodniki organiczne, jako innowacyjne akceptory w konstrukcji fotoogniw typu BHJ” będzie realizował w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów.

Opublikowano: 18.09.2018

Nagroda im. Wojciecha Świętosławskiego dla mgr. Łukasza Skórki

Tegorocznym laureatem nagrody III stopnia im. Wojciecha Świętosławskiego, przyznawanej przez Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego został doktorant Katedry Chemii i Technologii Polimerów – mgr Łukasz Skórka, wykonujący pracę doktorską pod kierunkiem prof. Ireny Kulszewicz-Bajer, poświęconą projektowaniu i syntezie organicznych związków wysokospinowych. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 14 czerwca 2018 w auli im. prof. Jana Czochralskiego. 

Opublikowano: 18.09.2018

Nowa książka profesora Sławomira Podsiadło

Nakładem Wydawnictwa PWN ukazała się książka „New Materials for Photovoltaics”. Współautorami rozdziałów w monografii są studenci oraz doktoranci naszego Wydziału: inż. Karolina Piętak i inż. Daniel Jastrzębski oraz mgr inż. Grzegorz Matyszczak i mgr inż. Michał Wrzecionek.

Opublikowano: 07.09.2018

Nagroda za prezentację posterową dla mgr inż. Justyny Wojcieszek

Mgr inż. Justyna Wojcieszek z Katedry Chemii Analitycznej otrzymała drugą nagrodę za prezentację posterową podczas międzynarodowej konferencji Spectr’Atom 2018 (Pau, Francja, 05-08.06.2018 roku). Doktorantka została nagrodzona za wystąpienie pt.: „Characterization and identification of zinc species lettuce (Lactuca sativa L.) using HPLC-ICP MS / ESI FT MSn techniques”.

Opublikowano: 04.09.2018

Wyróżnienie za wystąpienie ustne dla mgr inż. Justyny Wojcieszek

Mgr inż. Justyna Wojcieszek z Katedry Chemii Analitycznej uzyskała wyróżnienie za wystąpienie ustne podczas X Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej (Lublin, 01-05.07.2018 roku). Doktorantka została wyróżniona za prezentację pt.: „Potencjał spektrometrii mas (SP-ICP-MS oraz HPLC-ICP MS / ESI FT MSn) w modelowych badaniach metabolizmu nanocząstek ZnO przez rośliny”

Opublikowano: 04.09.2018

Nagroda za najlepszy poster dla dr. inż. Kamila Paduszyńskiego

Dr inż. Kamil Paduszyński z Zakładu Chemii Fizycznej, otrzymał nagrodę za poster pt. "COSMO-RS Method In Predicting Liquid-Liquid Equilibria in Ternary Systems of Ionic Liquids and Molecular Compounds – An Extensive Overview" przedstawiony podczas konferencji International Symposium on Solubility Phenomena, która odbyła się w dniach 15-20 lipca 2018 r. w Tours (Francja). Nagrodę pod patronatem IUPAC przyznano na podstawie ocen siedmiu niezależnych ekspertów z dziedziny fizykochemii i termodynamiki rozpuszczalników. Szczegółowy opis ocenionych badań można znaleźć w artykule opublikowanym w tym roku w czasopiśmie Journal of Physical Chemistry B.

Opublikowano: 24.07.2018

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)