Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Osiągnięcia

Mgr Łukasz Skórka laureatem IX edycji programu LIDER NEW

W dniu 13 sierpnia 2018 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki II etapu oceny merytorycznej wniosków w ramach programu LIDER IX. Wśród Laureatów znalazł się doktorant naszego Wydziału – mgr Łukasz Skórka, który swój projekt pt.: „NON-FULLACC – nowe, niefulerenowe półprzewodniki organiczne, jako innowacyjne akceptory w konstrukcji fotoogniw typu BHJ” będzie realizował w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów.

Opublikowano: 18.09.2018

Nagroda im. Wojciecha Świętosławskiego dla mgr. Łukasza Skórki NEW

Tegorocznym laureatem nagrody III stopnia im. Wojciecha Świętosławskiego, przyznawanej przez Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego został doktorant Katedry Chemii i Technologii Polimerów – mgr Łukasz Skórka, wykonujący pracę doktorską pod kierunkiem prof. Ireny Kulszewicz-Bajer, poświęconą projektowaniu i syntezie organicznych związków wysokospinowych. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 14 czerwca 2018 w auli im. prof. Jana Czochralskiego. 

Opublikowano: 18.09.2018

Nowa książka profesora Sławomira Podsiadło

Nakładem Wydawnictwa PWN ukazała się książka „New Materials for Photovoltaics”. Współautorami rozdziałów w monografii są studenci oraz doktoranci naszego Wydziału: inż. Karolina Piętak i inż. Daniel Jastrzębski oraz mgr inż. Grzegorz Matyszczak i mgr inż. Michał Wrzecionek.

Opublikowano: 07.09.2018

Nagroda za prezentację posterową dla mgr inż. Justyny Wojcieszek

Mgr inż. Justyna Wojcieszek z Katedry Chemii Analitycznej otrzymała drugą nagrodę za prezentację posterową podczas międzynarodowej konferencji Spectr’Atom 2018 (Pau, Francja, 05-08.06.2018 roku). Doktorantka została nagrodzona za wystąpienie pt.: „Characterization and identification of zinc species lettuce (Lactuca sativa L.) using HPLC-ICP MS / ESI FT MSn techniques”.

Opublikowano: 04.09.2018

Wyróżnienie za wystąpienie ustne dla mgr inż. Justyny Wojcieszek

Mgr inż. Justyna Wojcieszek z Katedry Chemii Analitycznej uzyskała wyróżnienie za wystąpienie ustne podczas X Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej (Lublin, 01-05.07.2018 roku). Doktorantka została wyróżniona za prezentację pt.: „Potencjał spektrometrii mas (SP-ICP-MS oraz HPLC-ICP MS / ESI FT MSn) w modelowych badaniach metabolizmu nanocząstek ZnO przez rośliny”

Opublikowano: 04.09.2018

Nagroda za najlepszy poster dla dr. inż. Kamila Paduszyńskiego

Dr inż. Kamil Paduszyński z Zakładu Chemii Fizycznej, otrzymał nagrodę za poster pt. "COSMO-RS Method In Predicting Liquid-Liquid Equilibria in Ternary Systems of Ionic Liquids and Molecular Compounds – An Extensive Overview" przedstawiony podczas konferencji International Symposium on Solubility Phenomena, która odbyła się w dniach 15-20 lipca 2018 r. w Tours (Francja). Nagrodę pod patronatem IUPAC przyznano na podstawie ocen siedmiu niezależnych ekspertów z dziedziny fizykochemii i termodynamiki rozpuszczalników. Szczegółowy opis ocenionych badań można znaleźć w artykule opublikowanym w tym roku w czasopiśmie Journal of Physical Chemistry B.

Opublikowano: 24.07.2018

Laureat Diamentowego Grantu w zespole LPT

Mgr inż. Michał Wrzecionek, pracujący pod opieką prof. Ludwika Synoradzkiego i dr Agnieszki Gadomskiej-Gajadhur w Laboratorium Procesów Technologicznych, został laureatem czteroletniego projektu Diamentowy Grant MNiSW pt. „Poliestry glicerolu do zastosowań medycznych”. Mgr Wrzecionek planuje syntezę dotychczas nieznanych polimerów oraz ich modyfikacje w celu uzyskania materiałów znajdujących zastosowanie w chemii medycznej i inżynierii tkankowej. Uzyskanie Diamentowego Grantu jest dużym wyróżnieniem i świetnym początkiem kariery naszego młodego doktoranta.

Opublikowano: 17.07.2018

Kolejny Złoty Medal dla wynalazku „Promowany katalizator kobaltowy do niskotemperaturowej syntezy amoniaku”

Wynalazek „Promowany katalizator kobaltowy do niskotemperaturowej syntezy amoniaku” opracowany przez pracowników Katedry Technologii Chemicznej (dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka, prof. PW; dr inż. Magdalena Zybert; mgr inż. Aleksandra Tarka) we współpracy z pracownikami Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach (dr Paweł Kowalik, dr Katarzyna Antoniak-Jurak, mgr Paweł Wiercioch) w ramach projektu badawczego „Katalizator kobaltowy do energooszczędnego procesu syntezy amoniaku” (PBS2/A1/13/2014) finansowanego przez NCBiR w ramach Programu Badań Stosowanych został nagrodzony Złotym Medalem na Międzynarodowej Wystawie Innowacji Technicznych, Patentów i  Wynalazków INVENT ARENA 2018 odbywającej się w dniach 20–22 czerwca 2018 w Třinec w Czechach. Jest to już trzecia nagroda przyznana dla tego wynalazku.

Opublikowano: 13.07.2018

Wyróżniony artykuł

Artykuł dr inż. Małgorzaty Adamczyk (Katedra Biotechnologii i Technologii Środków Leczniczych) oraz doktorantki, mgr Róży Szatkowskiej (promotor: dr hab. Joanna Cieśla, prof. PW, Katedra Biotechnologii i Technologii Środków Leczniczych) pt. "Low RNA Polymerase III, HXT2 glucose transporter, regardless of glucose signaling and despite the changing environment" (opublikowany w PLoS One. 2017 Sep; 12 (9)) został wyróżniony przez Edytora i wybrany do publikacji na stronie „Biomedical Advances”, przez wzgląd na przełomowy charakter wyników badań, innowacyjność i potencjalnie znaczący wpływ na rozwój terapii medycznych. „Biomedical Advances” to strona internetowa pod patronatem World Biomedical Frontiers w USA, która propaguje szczególnie znaczące doniesienia naukowe z całego świata, istotne dla rozwoju badań klinicznych oraz przemysłu farmaceutycznego. Streszczenie artykułu można zobaczyć na stronie http://biomedical-advances.org/ep-20182-27/

Opublikowano: 12.06.2018

Doktoranci Wydziału Chemicznego stypendystami Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Doktoranci mgr inż. Piotr Jankowski (Katedra Chemii Nieorganicznej) i mgr inż. Artur Kasprzak (Zakład Chemii Organicznej) zostali stypendystami Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w konkursie Start 2018. Link do transmisji z uroczystości wręczenia dyplomów laureatom konkursu: https://youtu.be/9yfcw8dKgOc. Nasi doktoranci w czasie transmisji: Artur Kasprzak (1godz.07min.05sek) i Piotr Jankowski (1godz.27min.28sek.).

Opublikowano: 28.05.2018

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)