Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Wydarzenia

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Łukasza Mąkolskiego, 07.06.2019 r. godz. 13:15 NEW

Informujemy, że w dniu 7 czerwca 2019 roku, o godz. 13:15, na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w Gmachu Technologii Chemicznej, w Sali im. prof. I. Mościckiego, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr. inż. Łukasza Mąkolskiego
Synteza oraz charakterystyka alkiloalkoksylowych i alkiloaryloksylowych związków cynku

Promotor rozprawy: prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński (Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska)
Recenzenci:
Prof. dr hab. Wojciech Grochala (Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego)
Prof. dr hab. Sławomir Szafert (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii)

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej przy Pl. Politechniki 1 i w Czytelni Naukowej Filii Biblioteki Głównej w Bibliotece Wydziału Chemicznego przy ul. Noakowskiego 3.

Pobierz streszczenie (.pdf) ,  recenzję1 (.pdf) i recenzję2 (.pdf) .

Opublikowano: 23.05.2019

Zapytanie ofertowe NEW

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, w ramach procedury rozeznania rynku, działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć z pracodawcami pt. „Modyfikacja właściwości i charakteryzacja tworzyw sztucznych”.

Pełna treść zapytania ofertowego (.docx)
Formularz ofertowy (.docx)

Opublikowano: 22.05.2019

Na Wydziale Chemicznym została zawiązana Platforma Bateryjna

W grudniu 2018 roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej została oficjalnie powołona Platforma Materiałów Bateryjnych. W skład platformy wchodzą pracownicy większości Katedr i Zakładów Wydziału. Platforma ma za zadanie zintegrować wszystkich naukowców pracujących nad materiałami, metodami badawczymi i procesami związanymi z przechowywaniem energii aby zacieśnić współpracę i w perspektywie uzyskać efekt synergii.

Lista naukowców obejmuje członków siedmiu jednostek wydziałowych i kilkunastu grup badawczych. Pełna lista poniżej:

Opublikowano: 16.01.2019

Film promocyjny Wydziału Chemicznego PW

Zachęcamy do obejrzenia filmu promocyjnego Wydziału Chemicznego PW.
Film można obejrzeć tutaj.

Opublikowano: 14.02.2017

Film promocyjny PW

Szanowni Państwo,
Zachęcamy do obejrzenia międzynarodowej wizytówki Politechniki Warszawskiej.
Film dostępny jest tutaj.

Opublikowano: 24.02.2016

Portal Biura Karier PW wzbogacony o platformę kariery „Career Center”!

Drodzy Studenci i Absolwenci!
Odpowiadając na Wasze potrzeby Biuro Karier PW rozbudowało swój portal o platformę kariery „Career Center”.  Została ona dopasowana do Waszych indywidualnych preferencji i oczekiwań, co ułatwi Wam znalezienie najlepszych ofert i pracodawców z całej Europy, a także umożliwi szybką rejestrację na wydarzenia Biura Karier PW oraz na konsultacje z doradcami kariery.

Aby móc korzystać z wymienionych funkcjonalności należy dokonać ponownej rejestracji na stronie internetowej Biura Karier PW /zakładka Strefa Studenta/, uzupełnić profil oraz określić preferencje i kryteria wyszukiwania, dzięki którym treści i oferty będą dopasowane do Waszych zainteresowań. Jest to bardzo istotna kwestia, ponieważ na tej podstawie będziecie widzieć dedykowane Wam wydarzenia i oferty pracy.

Platforma kariery jest dostępna w portalu Biura Karier PW, jako jedna z jego części, pod dotychczasowym adresem https://bk.pw.edu.pl

Opublikowano: 07.03.2019

KN Flogiston z pokazami na urodzinowym wykładzie charytatywnym Wiktora Niedzickiego

Charytatywne wykład i pokaz red. Wiktora Niedzickiego połączone z pokazami doświadczeń Koła Naukowego Flogiston z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej odbyły się w Szpitalu Pediatrycznym Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego 21 lutego 2019 r. Akcja z okazji 70. urodzin red. Niedzickiego miała na celu pomoc w zbiórce środków na budowę Domu Ronalda McDonalda przy Szpitalu Pediatrycznym. Dom ma być miejscem dla dzieci długo przebywających
w szpitalu i ich rodziców, by tworzyć namiastkę "domu poza domem". Więcej o budowie Domu Ronalda McDonalda i imprezie charytatywnej z udziałem KN Flogiston na stronie FRM.

Opublikowano: 26.02.2019

Wystawa poświęcona Profesor Danieli Buzie

W związku z niedawną dziesiątą rocznicą śmierci Pani dr hab. Danieli Buzy, prof. PW, wieloletniego kierownika Zakładu Chemii Organicznej naszego Wydziału, Biblioteka Wydziału Chemicznego przygotowała interesującą wystawę, poświęconą Pani Profesor i jej dorobkowi naukowemu. W korytarzu obok biblioteki (I piętro, gmach Chemii) zostały wywieszone plansze zawierające informacje, zdjęcia Pani Profesor Buzy, a także kopie fragmentów jej niektórych prac naukowych. Pracownicy Zakładu Chemii Organicznej bardzo zachęcają pracowników i studentów naszego Wydziału do zapoznania się z tym fragmentem naszej historii i wyrażają gorące podziękowania pracownikom Biblioteki Wydziału Chemicznego za przygotowanie tej wystawy.

Opublikowano: 20.02.2019

Uroczyste odsłonięcie Pomnika Prezydenta Ignacego Mościckiego

Po niemal 80 latach przed Gmach Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej wrócił pomnik Prezydenta Ignacego Mościckiego. Uroczyste odsłonięcie popiersia z udziałem Tadeusza Deszkiewicza z Kancelarii Prezydenta RP miało miejsce 14 grudnia 2018 r. Uroczystość odsłonięcia pomnika Prezydenta Ignacego Mościckiego poprowadził prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski. Okolicznościowe wystąpienia wygłosili prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, Jan Baster, Wiceprezes IPN, prof. Ludwik Synoradzki - Przewodniczący komitetu odtworzenia pomnika. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele środowiska kombatanckiego oraz darczyńców.

Opublikowano: 20.12.2018

BASF - Zarządzanie Biznesem Technologicznym

Zaczynają się zajęcia umożliwiające wygranie praktyk w BASF pt: "Zarządzanie Biznesem Technologicznym".

Spotkanie informacyjne odbędzie się 9-go października o godzinie 14.15 w Audytorium Zawadzkiego.

Serdecznie zapraszamy Wszystkich Studentów Wydziału Chemicznego.

Opublikowano: 25.09.2018

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)