Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Technologia i inżynieria chemiczna i procesowa

[wersja do druku] (.doc)

Organizator:

Wydział Chemiczny PW;
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW

Adres:

Wydział Chemiczny PW;
ul. Noakowskiego 3
00-664 Warszawa

Kierownik studium:

Dr hab. Paweł Parzuchowski, prof. PW (Wydział Chemiczny PW) 

Charakterystyka studium:

Repetytorium z technologii chemicznej organicznej, nieorganicznej, tworzyw sztucznych; nowych materiałów; biotechnologii. Repetytorium z modelowania i projektowania procesów jednostkowych, ciągów procesowych. Aparatura chemiczna, procesy rozdzielania, techniki membranowe. Komputerowe wspomaganie projektowania, dynamika i sterowanie. Efektywność ekonomiczno-finansowa inwestycji. Seminaria własne uczestników Studiów Podyplomowych.

Czas trwania:

2 semestry; łącznie 181 godzin,
14 zjazdów sobotnio-niedzielnych

Zasady naboru:

W roku akademickim 2019/20 nabór według kolejności zgłoszeń.
Planowane rozpoczęcie zajęć: październik 2019r

Termin zgłoszeń:

Zgłoszenia przyjmowane do 21.09.2019r.
Minimalna liczba uczestników – 15 osób.

Opłaty:

Płatne w dwóch ratach po 2500 PLN/semestr.
Opłata za I semestr w terminie od 28.09. do 07.10.2019r.

Informacje dodatkowe:

dr hab. W. Fabianowski 
mail: wofab@ch.pw.edu.pl 
tel: 603980373 

 lub

dr E. Święcicka-Füchsel
mail: elas@ch.pw.edu.pl
tel: 22 2347431 

Słowa kluczowe:

Technologia chemiczna;
inżynieria chemiczna i procesowa;
modelowanie procesów jednostkowych;
komputerowe wspomaganie projektowania;
aparatura chemiczna.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)