English version
Wydział Chemiczny PW >> Aktualności

Program Międzynarodowe Projekty Doktoranckie
Program rozwojowy Politechniki Warszawskiej na wydz. Chemicznym
na Wydziale Chemicznym
Zajęcia z przedsiębiorczości
Studencka Telewizja Internetowa TVPW
Muzeum Marii Skłodowkiej-Curie
Polskie Towarzystwo Chemiczne
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

dane kontaktowe i godziny otwarcia
Get Adobe Flash player

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej i Wydział Chemii UW tworzące Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne uzyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego - KNOW w dziedzinie nauk chemicznych.

Aktualności

aktualne wydarzenia

Biotechnologia i Technologia Chemiczna kierunkami zamawianymi na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej w roku 2012/2013

Wydział Chemiczny PW informuje, że na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (www.ncbir.pl) ukazała się informacja o zaakceptowaniu wniosku o dofinansowanie projektu ”Kształcenie zamawiane na kierunkach Biotechnologia i Technologia Chemiczna Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W związku z realizacją projektu, 50% studentów Wydziału Chemicznego rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/13 na kierunkach Biotechnologia i Technologia Chemiczna, będzie otrzymywało stypendia. Najlepsi dostaną stypendia w wysokości 1000 zł miesięcznie!

Regulamin przyznawania stypendium będzie przewidywał zwrot stypendium w przypadku skreślenia z listy studentów Wydziału Chemicznego

Ponadto w trakcie studiów studenci obu kierunków otrzymają możliwości korzystania z następujących działań podnoszących atrakcyjność kształcenia:

- zajęcia wyrównawcze z matematyki, fizyki, chemii i biologii dla studentów pierwszego roku,

- zagraniczne i krajowe długoterminowe staże studenckie,

- udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych,

- serie wykładów dotyczących ochrony środowiska i przedsiębiorczości,

- cykl wykładów na temat najnowszych osiągnięć nauki,

- szkoły letnie i kursy specjalistyczne,

- ćwiczenia laboratoryjne prowadzone w ramach „otwartego laboratorium”,

- wizyty studyjne w zakładach przemysłowych.


Zapraszamy na studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej!Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

SunChemical - największy producent farb oraz pigmentów dla całego świata druku - ogłasza PROGRAM PRAKTYK LETNICH

UWAGA! ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE I REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

Kwalifikacja na Studia Doktoranckie na Wydziale Chemicznym PW w roku akademickim 2012/2013

W dniach 10-14 IX 2012 będą miały miejsce rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów na Studia Doktoranckie na Wydziale Chemicznym PW. W terminie do 7 IX 2012 przyjmujemy podania o przyjęcie na Studia Doktoranckie, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, zgodę opiekuna naukowego (promotora) na kierowanie pracą doktorską i zgodę kierownika zakładu opiekuna naukowego na wykonywanie pracy doktorskiej w zakładzie promotora. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zakresu wykonywanej dotychczas pracy naukowej oraz tematyki przewidywanej pracy doktorskiej. Szczegółowy terminarz będzie opublikowany 7 IX 2012, w razie dodatkowych pytań prośba o email lub tel. do kierownika Studiów Doktoranckich (wofab@ch.pw.edu.pl; 603980373; dr hab. Wojciech Fabianowski).


Stypendium doktoranckie

Osoby zainteresowane przydzieleniem przez Dziekana Wydziału Chemicznego stypendium doktoranckiego muszą napisać test kwalifikacyjny, który pozwoli na przydzielenie 15-20 stypendiów dla tych, którzy uzyskali łącznie najwyższą punktację za wyniki testu (waga 70%) oraz za średnią ze studiów I i II stopnia (waga 30%). Test kwalifikacyjny obejmuje 30 pytań z podstaw chemii ogólnej, organicznej, fizycznej, technologii organicznej i biotechnologii. Termin testu kwalifikacyjnego 17 IX 2012. Czas trwania testu 120 minut. Wzorcowe pytania będą zamieszczone na stronie www po 1 V 2012. W razie pytań proszę o kontakt (wofab@ch.pw.edu.pl; 603980373; dr hab. Wojciech Fabianowski).

"Dzień tylko dla Dziewcząt"
Zapraszamy Panie do studiowania Chemii

26 kwietnia 2012 roku na Wydziale Chemicznym odbyła się kolejna edycja imprezy „Dnia tylko dla Dziewcząt”. Z tej okazji Koło Naukowe „Flogiston” przygotowało pokaz eksperymentów chemicznych zachęcając tym samym Dziewczęta do studiowania tej pasjonującej dziedziny nauki. Serdecznie zapraszamy Dziewczeta na Wydział!


   

UCZESTNICTWO WYDZIAŁU CHEMICZNEGO POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W INICJATYWIE "MAZOWIECKA DOLINA ZIELONEJ CHEMII".

Spektrometr mas MALDI-ToF/ToF

Pracownia Spektrometrii Mas MALDI-ToF w Katedrze Chemi i Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego PW zaprasza do korzystania z usług w zakresie oznaczania ciężarów cząsteczkowych przy zastosowaniu spektrometru masowego ultrafleXtreme™ firmy Bruker Daltonics.


Spektrometr mas MALDI ToF (Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization Time of Flight) umożliwia analizę peptydów, protein, oligonukleotydów oraz syntetycznych polimerów (szczególnie przy oznaczaniu grup końcowych i sekwencji jednostek powarzalnych).


Możliwe są pomiary:


* w trybie liniowym,

* z reflektronem,

* LIFT (pomiar widm fragmentacyjnych).


kontakt: maldi@ch.pw.edu.pl


Więcej informacji na stronie:


http://www.ch.pw.edu.pl/~maldi


NEW M.Sc. PROGRAMME IN THE FIELD OF BIOTECHNOLOGY

XV Edycja Konkursu o Stypendium FIATA

Konkurs ogłaszany na podstawie porozumienia ramowego o współpracy naukowo-technicznej pomiędzy Centrum Badań FIAT - Spółką FIAT POLSKA i Politechniką Warszawską ma promować wybitne prace magisterskie i doktorskie wykonywane w PW, związane tematycznie z technologią i eksploatacją pojazdów.


XV edycja obejmuje prace dyplomowe i doktorskie obronione w roku akademickim 2010/2011. Termin zgłaszania prac mija 16 stycznia 2012 roku. Wnioski należy składać w Biurze ds. Nauki


Zalączniki do pobrania:

- Preferowana tematyka przez CRF

- Wniosek o Stypendium FIATA

Wolontariat Miast Gospodarzy UEFA EURO2012™ - spotkanie informacyjne.

Więcej informacji w załączniku

DO STUDENTÓW WYDZIAŁU CHEMICZNEGO - WAŻNE!

Szanowni Państwo!

Z radością informujemy, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dnia 2 września 2011, uruchamiamy Wirtualny Dziekanat (WDz) Wydziału Chemicznego. System ten, udostępniony Państwu w formie Portalu Internetowego, umożliwi pozyskiwanie oraz wymianę informacji pomiędzy Studentami, Prowadzącymi zajęcia oraz Dziekanatem.

Otrzymanie konta w systemie WDz wymaga przesłania zgłoszenia w formie elektronicznej na adres wds@ch.pw.edu.pl z którego otrzymacie Państwo instrukcje dotyczące dalszego postępowania.

Mamy nadzieję, że wprowadzony system ułatwi Państwu studiowanie i przyczyni się do polepszenia jakości obopólnej współpracy.

Życzymy wielu sukcesów.

Drużyna Wirtualnego Dziekanatu 2.09.2011

Szczegóły oraz informacje

Wirtualny Dziekanat

Pamięci Profesora Jana Czochralskiego (1885-1953)


29 czerwca 2011 roku Senat Politechniki Warszawskiej ogłosił rehabilitację Profesora Jana Czochralskiego, profesora Wydziału Chemicznego w latach 1929-1939, twórcy znanej metody wytwarzania monokryształów (patrz uchwała Senatu PW)

.

W uchwale czytamy: "Senat Politechniki Warszawskiej zwraca się do Rektora i całej społeczności akademickiej Uczelni o podjęcie działań przypominających postać i działalność prof. Jana Czochralskiego, w celu zapewnienia mu należnego miejsca w historii Politechniki Warszawskiej i nauki w Polsce." Więcej informacji na temat prof. J. Czochralskiego można znaleźć w załączonym artykule J. Rachonia i Z. Brzózki, "Prof. Jan Czochralski. Historia najwybitniejszego polskiego inżyniera", Analityka, 2011, Nr 3, 56-57.

Strategia rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2020

Projekt Strategii rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2020 jest dostępny w serwisie internetowym pod adresem:
http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

Serwis jest dostępny wyłącznie w sieci wewnętrznej PW.


Uwagi proszę kierować pod adres: R.Gawronski@rekt.pw.edu.pl

Współpraca pomiędzy Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej a Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie

Dnia 25 stycznia 2011 r. podpisane zostało Porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej a Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie. Celem jest współpraca w zakresie wspólnie podejmowanych projektów naukowo-badawczych i działalności dydaktycznej. Sygnatariuszami Porozumienia byli Dziekan Wydziału Chemicznego, prof. dr hab. Zbigniew Brzózka, oraz Dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej, prof. dr hab. Adam Szewczyk

Księgarnie Akademickie zapraszają

Księgarnie:
- Gmach Główny Politechniki Warszawskiej Pl. Politechniki 1,
- ul. Noakowskiego 18/20
 
W ofercie:
- podręczniki i skrypty wydane przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Warszawskiej
- książki innych wydawnictw.
 
Pełna oferta dostępna na stronie www.wydawnictwopw.pl

najnowsze osiągnięcia

Wyróżnienie dla mgr inż. Agnieszki Gadomskiej podczas VI Kopernikańskiego Seminarium Doktoranckiego

W dniach 13-15.06.2012r. w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyło się VI Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, łączący naukowców z dziedzin chemii, biologii, medycyny, farmacji i fizyki. Nasza doktorantka mgr inż. Agnieszka Gadomska, otrzymała wyróżnienie z rąk komisji naukowej w konkursie na najlepszą prezentację ustną. Nagrodzony został komunikat na temat „Enzymatyczna polimeryzacja laktydu z otwarciem pierścienia”. Badania zostały przeprowadzone w Laboratorium Procesów Technologicznych w ramach pracy doktorskiej, której promotorem jest prof. nzw. dr hab. inż. Ludwik Synoradzki.


    

Dr inż. Anna Plewa-Marczewska, mgr inż. Małgorzata Wolska i mgr inż. Agata Włodarska laureatkami XV Edycji Konkursu FIATA za najlepsze prace doktorskie i dyplomowe.

Konkurs FIATA promuje wybitne prace magisterskie i doktorskie wykonywane w Politechnice Warszawskiej, związane tematycznie z technologią i eksploatacją pojazdów. W XV Edycji Konkursu ogromny sukces odniosły absolwentki naszego Wydziału zdobywając trzy z przyznanych sześciu stypendiów FIATA.


Dr inż. Anna Plewa-Marczewska otrzymała stypendium FIATA za pracę doktorską zatytułowaną „Zastosowanie spektroskopii NMR do badania oddziaływań w układach sól - rozpuszczalnik - receptor anionów w modelowych układach stałych elektrolitów polimerowych” wykonaną w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Władysława Wieczorka.


Nagrodzona praca doktorska dotyczyła badań nad nowymi materiałami do zastosowania w bateriach, a w szczególności receptorów anionów modyfikujących stałe elektrolity polimerowe. Ponadto została opracowana nowa metoda diagnostyczna pozwalająca na wyznaczanie asocjatów jonowych w elektrolicie. Dr Anna Plewa-Marczewska obecnie zajmuje się elektrolitami do baterii sodowo-jonowych mogących znaleźć zastosowanie w samochodach elektrycznych.


Mgr inż. Małgorzata Wolska – absolwentka kursu magisterskiego kierunku Biotechnologia i obecna doktorantka na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej w ramach programu TEAM/2011-7/8 „From well-defined organometallic precursors to functional materials”, otrzymała stypendium FIATA za pracę dyplomową pt.„Synteza bioinspirowanych nanomateriałów z wykorzystaniem ścieżki enzymatycznej anhydrazy węglanowej” wykonaną w Zakładzie Katalizy i Chemii Metaloorganicznej pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Janusza Lewińskiego i opieką naukową mgr. Kamila Sokołowskiego (ICHF PAN).


Pani mgr inż. Małgorzata Wolska zajmowała się w ramach nagrodzonej pracy projektowaniem prekursorów nanocząsteczkowych materiałów funkcjonalnych opartych na jednostkach (ZnCO3)n. Prowadziła badania nad hydrolizą nowej grupy alkilocynkowych pochodnych amidów typu (L)ZnR oraz wyznaczeniem aktywności otrzymanych związków alkilo(hydroksy)cynkowych w reakcjach z dwutlenkiem węgla.


Mgr inż. Agata Włodarska – absolwentka kursu magisterskiego kierunku Technologia Chemiczna i obecna doktorantka na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, otrzymała stypendium FIATA za pracę dyplomową pt. „Opracowanie podstaw technologii wytwarzania wodorku glinu" wykonaną w Zakładzie Katalizy i Chemii Metaloorganicznej pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Antoniego Pietrzykowskiego i opieką naukową dr. inż. Andrzeja Kozioła.


Celem była próba optymalizacji syntezy wodorku glinu, związku o możliwości wielu zastosowań np. jako doskonały reduktor w reakcjach chemicznych, związek magazynujący wodór, czynnik redukujący w bateriach alkalicznych, dodatek do paliw rakietowych czy materiałów miotających. Technologia wytwarzania wodorku glinu objęta jest tajemnicą, a sprzedaż embargiem, przede wszystkim ze względu na jego znaczenie dla przemysłu wojskowego. Założeniem pracy był dobór warunków syntezy dla otrzymania wodorku glinu o czystości, co najmniej 95%. Ten cel został osiągnięty z nawiązką, jako że pani mgr inż. Agata Włodarska opracowała warunki reakcji pozwalające na syntezę wodorku glinu o czystości powyżej 99%.

Anna Kundys i Renata Rybakiewicz nagrodzone podczas ChemSession’12


Tegoroczne spotkanie warszawskiego środowiska doktorantów ChemSession’12 odbyło się 10 maja 2012 roku w Wojskowej Akademii Technicznej. Spośród około 200 plakatów, prezentujących wyniki badań ze wszystkich dziedzin chemii, nagrodzone zostały prace dwóch doktorantek naszego wydziału.

zostały prace dwóch doktorantek naszego wydziału. Mgr Renata Rybakiewicz, otrzymała nagrodę w powszechnym głosowaniu za prezentację zatytułowaną: „Nowo donorowo – akceptorowe półprzewodniki organiczne. Synteza i właściwości triaryloaminowych pochodnych bisimidów naftalenowych”, natomiast mgr inż. Annę Kundys komisja naukowa nagrodziła za pracę pt: „Synthesis of poly (lactic acid) star polymers by step polymerization of lactic acid”.


Obie laureatki na co dzień prowadzą badania w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów pod opieką: prof. dr hab. Małgorzaty Zagórskiej (Renata Rybakiewicz) oraz prof. dr hab. inż. Zbigniewa Florjańczyka (Anna Kundys).

Wyróżnienie dla inż. Katarzyny Gbur w konkursie Polskiego Towarzystwa Korozyjnego

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne ogłosiło wyniki konkursu na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie ochrony przed korozją w 2011 roku. W kategorii prac inżynierskich wyróżnienie otrzymała inż. Katarzyny Gbur za pracę „Wpływ pola elektrycznego na szybkość transportu penetrujacych inhibitorów korozji stali w betonie”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Andrzeja Królikowskiego.

Wręczenie nagrody nastąpiło podczas Dorocznej Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego „Współczesne Technologie Przeciwkorozyjne” w Smardzewicach k. Tomaszowa w dniach 23-25 kwietnia 2012 r., gdzie laureatka przedstawiła referat.


LAUREACI PROGRAMU START Z WYDZIAŁU CHEMICZNEGO PW

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła 20 edycję konkursu w programie START - stypendia dla młodych uczonych. Program skierowany jest do młodych, stojących u progu kariery badaczy, którzy już mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stypendia stanowią dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych młodych uczonych i są dla nich zachętą do dalszego rozwoju poprzez umożliwienie im pełnego poświęcenia się pracy badawczej. Wśród 117 wybitnych młodych badaczy z całej Polski wyróżniono czterech z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Stypendia otrzymali: dr inż. Marek Królikowski z Zakładu Chemii Fizycznej, mgr inż. Elżbieta Jędrych, mgr inż. Karina Ziółkowska oraz mgr inż. Radosław Kwapiszewski z Zakładu Mikrobioanalityki. Uroczystość wręczenia dyplomów odbędzie się 21 kwietnia 2012 na Zamku Królewskim w Warszawie.


Laureatom gratulujemy !


PROGRAM TEAM DLA ZESPOŁU PROF. DR. HAB. ADAMA PRONIA

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła laureatów VIII edycji konkursu finansowania badań naukowych w Programie TEAM. Program ten jest skierowany do liderów zespołów naukowych prowadzących badania we współpracy z partnerami zagranicznymi i zamierzających zatrudnić młodych naukowców (doktorów, doktorantów i studentów). Projekty mogą być realizowane w trzech obszarach tematycznych : bio, info i techno.


W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wniosek złożony przez prof. dr hab. Adama Pronia pt. „New solution processable organic and hybrid (organic/inorganic) functional materials for electronics, optoelectronics and spintronics” znalazł się w czołówce listy rankingowej i otrzymał finansowanie w wysokości 1 313 500 zł.

WYRÓŻNIENIE DLA DR MAGDALENY POPŁAWSKIEJ NA „ZING MEDICINAL CHEMISTRY CONFERENCE”

Na Zing Medicinal Chemistry Conference, która odbyła się na Lanzarote (Hiszpania) w dniach 2-5 marca dr inż. Magdalena Popławska przedstawiła dwa postery:

1. I.P. Grudziński,M. Popławska, M. Bystrzejewski, A. Kośmider, M.A. Cywińska, A. Cieszanowski „MAGNETIC NANOPLATFORMS AS TARGET ANTIBODY DELIVERY SYSTEMS IN CANSER TOXICITY”

2. I.P. Grudziński, M. Popławska, M. Bystrzejewski, A. Kośmider, M.A. Cywińska, A. Cieszanowski „NOVEL FUNCTIONALIZED MAGNETIC NANOPARTICLES IN CELLULAR TOXICITY STUDIES” oraz ustną prezentację pod tytułem „APPLICATION OF -D-GALACTOSE DERIVATIVES FOR MODIFICATION OF FULLERENE C60 AND OTHER FORMS OF CARBON”.

Badania te zostały wyróżnione nagrodą „Most Innovative Poster”, jak podkreślono, za całokształt badań nad modyfikacją i zastosowaniem różnych form węgla. Badania przedstawione w formie posterów prowadzone są we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Ustna prezentacja dotyczyła prac prowadzonych w Z.Ch.Org. w ramach Projektu POIG.01.01.02-14-102/09.

Doktoranci naszego Wydziału nagrodzeni podczas konferencji „SLAS 2012” w San Diego

Troje doktorantów z Zakładu Mikrobioanalityki: Radosław Kwapiszewski, Karina Ziółkowska oraz Kamil Żukowski zostało laureatami nagrody Tony B. Academic Travel Award przyznawanej podczas prestiżowej konferencji „Annual Conference and Exhibition of the Society for Laboratory Automation and Screening - SLAS 2012”, która odbyła się w dniach 4-8.02.2012 w San Diego (USA).


W tym roku nagrodzono 32 młodych naukowców z USA, Kanady, Korei, Niemiec, Brazylii, Grecji, Holandii, Wielkiej Brytanii i Polski. Laureaci mieli możliwość zaprezentowania wyników swoich badań dotyczących rozwiązań technologicznych w sektorze life sciences na konferencji i wystawie goszczącej ponad 5 000 osób.


Inż. Daniel Wiliński zwycięzcą Konkursu Grupy Górażdże „Zrównoważony Rozwój w Budownictwie”

12 stycznia br. został rozstrzygnięty konkurs Grupy Górażdże na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2010/2011 dotyczącą Zrównoważonego Rozwoju w budownictwie. I miejsce i nagrodę w wysokości 8 tys. złotych otrzymał Daniel Wiliński z Politechniki Warszawskiej (Wydział Chemiczny, KChiTP) za pracę pt. „Zastosowanie odpadowego PET do wzmacniania betonu” wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Gabriela Rokickiego. Praca zawiera analizę możliwości wykorzystania odpadowego PET (butelek plastikowych) w charakterze włókien (zbrojenia rozproszonego) do betonu.

Więcej informacji


Czworo laureatów konkursu o naukowe stypendia dla młodych doktorów PW w programie CAS/23/POKL z Wydziału Chemicznego

Na 16 stypendiów przyznawanych przez Komisję Konkursową Centrum Studiów zaawansowanych Politechniki Warszawskiej w programie CAS/23/POKL cztery stypendia otrzymali młodzi doktorzy z Wydziału Chemicznego. Wyróżnionymi osobami są: dr inż. Paweł Falkowski (adiunkt, Zakład Technologii Nieorganicznej i Ceramiki), dr inż. Michał Kalita (adiunkt, Katedra Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego), dr inż. Leszek Niedzicki (adiunkt, Katedra Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego) oraz dr inż. Marek Królikowski (samodzielny chemik, Zakład Chemii Fizycznej). Laureatom gratulujemy.


Więcej o tym i innych programach stypendialnych dla doktorantów i pracowników Politechniki Warszawskiej można dowiedzieć się na stronie Centrum Studiów Zaawansowanych pod adresem www.csz.pw.edu.pl

Mgr inż. Anna Kutyła ­ Olesiuk została laureatką nagrody na The 5th International Conference on Sensing Technology - ICST 2011.

Konferencja odbyła się w dniach 28.11-01.12.2011 w Palmerston North w Nowej Zelandii. Wzięły w niej udział 152 osoby z 26 krajów świata, z czego doktorantka jako jedyna reprezentowała Polskę. Jej prezentacja ustna pt. „Recognition of dried apples by hybrid electronic tongue system" została doceniona i wyróżniona wśród prac młodych naukowców. Opiekunami naukowymi są prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski i dr inż. Patrycja Ciosek (Zakład Mikrobioanalityki).


Pięcioro laureatów programu „Iuventus Plus 2011” z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej!

Niniejszym informujemy, że aż pięcioro młodych naukowców z naszego wydziału uzyskało wsparcie finansowe na realizację własnych badań w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Iuventus Plus 2011” na łączną kwotę przekraczającą 1mln zł. Są to: dr inż. Paulina Bednarek (adiunkt, Zakład Technologii Nieorganicznej i Ceramiki), mgr inż. Krzysztof Durka (doktorant dr. hab. S. Lulińskiego z Zakładu Chemii Fizycznej), oraz trójka doktorantów prof. Z. Brzózki z Zakładu Mikrobionalityki: mgr inż. Elżbieta Jędrych, mgr inż. Radosław Kwapiszewski oraz mgr inż. Karina Ziółkowska. Do konkursu mogły zgłaszać się osoby, które nie ukończyły 35 lat, i które mogą poszczycić się publikacjami w czasopismach z listy filadelfijskiej. Więcej o programie: http://www.nauka.gov.pl


Laureatom gratulujemy!

Mgr inż. Elżbieta Jędrych zwyciężczynią czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu Scopus-Perspektywy Young Researcher Award 2011.


23 listopada 2011 roku podczas gali finałowej, międzynarodowe wydawnictwo naukowe Elsevier B.V. oraz Fundacja Edukacyjna Perspektywy przyznały prestiżową nagrodę dla wybitnych młodych polskich naukowców, którzy mają na swoim koncie znaczące osiągnięcia naukowe o dużym oddźwięku międzynarodowym - Scopus-Perspektywy Young Researcher Award.

Wśród trójki zwycięzców znalazła się mgr inż. Elżbieta Jędrych, doktorantka naszego Wydziału, wykonująca pracę doktorską w Zakładzie Mikrobioanalityki pod opieką prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Brzózki. O wyborze trójki zwycięzców spośród dziesięciu nominowanych i około 300 kandydatów, którzy przed 30. rokiem życia osiągnęli sukcesy naukowe w kraju i za granicą zadecydowały zarówno ich nowatorskie projekty badawcze, jak publikacje w prestiżowych czasopismach naukowych.


Informacja o osiągnięciach mgr E. Jędrych znalazła się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w zakładce pt. Doktorantka PW pracuje nad "Laboratorium na płytce"

Nagroda Naukowa JM Rektora Politechniki Warszawskiej dla prof. J. LEWIŃSKIEGO

Prof. dr hab. Janusz LEWIÑSKI z Zakładu Katalizy i Chemii Metaloorganicznej, otrzymał prestiżową Nagrodę Naukową Rektora Politechniki Warszawskiej. Wręczenie dyplomu odbyło się na uroczystym posiedzeniu Senatu w dniu Święta Politechniki Warszawskiej dnia 15.11. b.r.


Wyróżnienie dla Ch.K.N Flogiston w konkursie StRuNa w kategorii "Konferencja Roku 2011"

W dniu 05.11.2011 odbyła się gala wręczenia nagród przyznawanych przez Parlament Studentów RP w ramach programu Studencki Ruch Naukowy StRuNa. W trakcie uroczystości Ch.K.N Flogiston otrzymało pierwsze wyróżnienie z rąk Pani minister Barbary Kudryckiej w kategorii "Konferencja Roku 2011" za Międzynarodowy Kongres Młodych Chemików "YoungChem2011". Jest to dla nas duży sukces, gdyż do plebiscytu przystąpiło ponad 270 kół naukowych z całej Polski spośród 6000 zarejestrowanych.


Wyróżnienie to zostało zauważone również przez Biuro Promocji Uczelni poprzez umieszczenie informacji o tym wydarzeniu na stronie Politechniki Warszawskiej w zakładce Osiągnięcia pracowników i studentów PW.

Więcej informacji

WYRÓŻNIENIE DLA DR INŻ. E. ŁUKOWSKIEJ-CHOJNACKIEJ


14-16 października 2011 r. odbyły się Jesienne Warsztaty Naukowe Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej, na których stypendyści prezentowali wyniki prowadzonych badań. Dr inż. Edyta Łukowska-Chojnacka z Zakładu Technologii

i Biotechnologii Środków Leczniczych, laureatka konkursu o stypendium naukowe dla młodych doktorów CAS/17/POKL, została uhonorowana nagrodą za najlepszą prezentację.Zainteresowania badawcze Pani Edyty, skupione są wokół projektowania, w oparciu o mechanizmy reakcji i strukturę krystaliczną enzymów, nowych biologicznie aktywnych związków. Badania skoncentrowane są na wykorzystywaniu biotransformacji w opracowywaniu stereoselektywnych metod syntezy pochodnych tetrazolu oraz 4,5,6,7-tetrabromo-1H-benzimidazolu, które mogą znaleźć zastosowanie jako inhibitory wybranych enzymów oraz potencjalne substancje czynne leków.

REAKTOR DO PROWADZENIA PROCESÓW W PLAZMIE NIERÓWNOWAGOWEJ ZESPOŁU DR. S. JODZISA.


Dr inż. Sławomir Jodzis oraz jego dyplomanci Tomasz Smoliński i Piotr Sówka – absolwenci naszego Wydziału – opracowali unikalny doświadczalny reaktor do prowadzenia procesów w warunkach plazmy nierównowagowej.

Rezultaty uzyskane w ramach badań nad elektroplazmową syntezą ozonu zostały opublikowane w amerykańskim czasopiśmie IEEE Transaction on Plasma Science. Zaprezentowana koncepcja prowadzenia procesu spotkała się z zainteresowaniem VerticalNews, poczytnego serwisu zajmującego się śledzeniem najnowszych osiągnięć ze świata nauki i techniki.


Informacja źródłowa znajduje się pod adresem:

http://technology.verticalnews.com/articles/5743847.html


Praca pt. “Ozone Synthesis Under Surface Discharges in Oxygen: Application of a Concentric Actuator " powstała w Zakładzie Technologii Nieorganicznej i Ceramiki pod kierunkiem dr inż. Sławomira Jodzisa.


Link do artykułu:

http://eczyt.bg.pw.edu.pl/han/IEEEIEEElectronicLibrary/ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=5706444

CZTERY STYPENDIA MNiSzW DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW Z WYDZIAŁU CHEMICZNEGO PW

Rozstrzygnięto ogólnopolski konkurs ministerialny o stypendia naukowe przeznaczone „dla wybitnych młodych naukowców”. Na 296 wniosków przyznano 32 stypendia, z których 4 dostali młodzi pracownicy Wydziału Chemicznego: dr inż. PATRYCJA CIOSEK z Zakładu Mikrobioanalityki, dr inż. ANDRZEJ MARCINIAK i dr inż. ANETA POBUDKOWSKA-MIRECKA z Zakładu Chemii Fizycznej i dr inż. KAROLINA ZELGA z Zakładu Katalizy i Chemii Metaloorganicznej.Serdecznie gratulujemy!!!

Dr inż. Leszek Niedzicki otrzymał prestiżową Promocyjną Nagrodę Siemensa za rok 2010

W ogólnopolskim konkursie pracownik naszego wydziału, z grupy prof. Wieczorka, dr Niedzicki, zdobył pierwszą od 9 lat (na 16 lat konkursu) Nagrodę Siemensa dla Politechniki Warszawskiej. Dla Wydziału Chemicznego jest to pierwsza Nagroda Siemensa od 14 lat (wówczas otrzymał ją promotor dr. Niedzickiego, prof. Wieczorek). Laureat w swej pracy, pt. "Characterization of new generation of electrolytes based on imidazole derivatives salts" przedstawił wyniki swoich badañ w dziedzinie nowych, przełomowych dla branży, substancji do użytku w bateriach litowo-jonowych, używanych w laptopach, telefonach komórkowych i samochodach elektrycznych. Za swoją pracę doktorską, dr inż. Leszek Niedzicki otrzymał również Nagrodę Indywidualną Rektora Politechniki Warszawskiej.

NAGRODA POLSKIEGO TOWARZYSTWA CERAMICZNEGO DLA DR. INŻ. JANUSZA SOKOŁOWSKIEGO


Dr inż. Janusz Sokołowski z Zakładu Technologii Nieorganicznej i Ceramiki otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Ceramicznego za "przemysłowe wdrożenie wyników badań naukowych".

Studentki kierunku Biotechnologia Monika Wadowska i Małgorzata Wolska – laureatkami międzynarodowej konferencji CIA-2011 w Berlinie

Z przyjemnością informujemy, iż inż. Monika Wadowska i inż. Małgorzata Wolska, studentki II stopnia kierunku Biotechnologia zostały laureatkami międzynarodowej konferencji CIA – 2011 w Berlinie

W dniach 26-28 września 2011 r. w Berlinie odbyła się 6.Conference on Ion Analysis (CIA-2011). Tradycyjnie, celem konferencji, zgodnie z hasłem "A single method is no method" był dialog pomiędzy naukowcami, ośrodkami badawczymi i przedstawicielami przemysłu na temat instrumentalnych metod analizy jonów w odniesieniu do różnych obszarów i aplikacji. Układ programu z udziałem zaproszonych prelegentów i sesji nadzwyczajnych nie ograniczał się do przedstawienia najnowszych osiągnięć czy przeglądu metod analitycznych, ale przede wszystkim zwracał uwagę na praktyczne problemy i możliwości ich rozwiązania. Podczas konferencji zaprezentowano 49 posterów.  Poster przygotowany przez dwie studentki Instytutu Biotechnologii, Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej: inż. Monikę Wadowską i inż. Małgorzatę Wolską pt.: "Saliva, Ion chromatography and...student habits", został uznany za najlepszy spośród wszystkich prezentowanych prac. Poster został wykonany pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Marii Balcerzak oraz mgr inż. Jolanty Janiszewskiej.

Medal im. Jana Zawidzkiego dla prof. Adama Pronia


Adam Proń, profesor z Katedry Chemii i Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, został nagrodzony prestiżowym Medalem im. Jana Zawidzkiego, przyznawanym przez Polskie Towarzystwo Chemiczne za "za wybitne osiągnięcia z zakresu chemii fizycznej i nieorganicznej".

Nagroda im. Janiny Janikowej dla mgr. inż. Piotra Guńki


Mgr inż. Piotr Guńka uzyskał tegoroczną nagrodę Polskiego Towarzystwa Chemicznego im. Janiny Janikowej, za wyróżniającą się pracę magisterską. Praca ta była wykonywana pod kierunkiem dr. hab. Janusza Zachary.

Nagroda im. Andrzeja Waksmundzkiego dla prof. Macieja Jarosza


Prof. dr hab. Maciej Jarosz zostal uhonorowany Medalem im. prof. Andrzeja Waksmundzkiego za wybitne osiągnięcia i popularyzację chromatografii i technik pokrewnych, przyznanym przez Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, na wniosek Komisji Analizy Chromatograficznej i Technik Pokrewnych KChA PAN

Udział Ch.K.N Flogiston w "2011 Korea Science and Creativity Festival" w Daegu, Korea Południowa.

W dniach 10-15.08.2011 pięciu członków Ch.K.N Flogiston wzięło udział w Międzynarodowym Festiwalu Nauki w Korei Południowej. W ciągu sześciu dni trwania festiwalu wykonaliśmy wiele pokazów gromadząc przed naszym stanowiskiem liczne tłumy dzieci i młodzieży. Nasze stanowisko cieszyło się również uznaniem wielu nauczycieli chemii oraz organizatorów, podkreślających nasze zaangażowanie oraz profesjonalne przygotowanie pokazów. Dodatkowo na naszym stanowisku mieliśmy część interaktywną, gdzie młodzi Koreańczycy mogli własnoręcznie wykonać proste eksperymenty, lepiej poznając fascynujący świat chemii. Zdobyte w trakcie festiwalu doświadczenie znacznie wzbogaciło naszą wiedzę na temat sposobów popularyzacji nauki. Wspólnie z organizatorami liczymy, że za rok spotkamy się ponownie i dalej będziemy mogli sławić dobre imię naszego Wydziału.

Renata Rybakiewicz laureatką Young Researcher Award, ISFOE11


Z przyjemnością informujemy, iż mgr Renata Rybakiewicz została laureatką nagrody ISFOE11 Young Researcher Award podczas międzynarodowej konferencji 4th International Symposium on Flexible Organic Electronics (ISFOE11).

Tegoroczne sympozjum odbyło się w lipcu w Salonikach (Grecja) i wzięło w nim udział ponad 600 osób z 27 krajów świata. Poster doktorantki naszego wydziału pt. “Organic field effect transistors from triarylamine substituted arylene bisimides" został uznany za najlepszy spośród wszystkich prezentowanych prac. Opiekunem naukowym doktorantki jest prof. dr hab. Małgorzata Zagórska (Katedra Chemii i Technologii Polimerów).

Prof. dr hab. Janusz Lewiński laureatem konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach Programu TEAM

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła laureatów VII edycji konkursu na dofinansowanie prac badawczych w ramach Programu TEAM, którego celem jest umożliwienie wyróżnionym uczonym prowadzenia w Polsce najbardziej oryginalnych projektów badawczych w dziedzinach bio, info i techno. O wsparcie mogą ubiegać się naukowcy, którzy kierują badaniami prowadzonymi we współpracy z zagranicznymi zespołami naukowymi oraz mają zamiar zatrudnić w swoich zespołach młodych badaczy: doktorów, doktorantów i studentów.


W czołówce laureatów tegorocznej edycji wyróżniono prof. dr hab. inż. Janusza Lewińskiego z naszego Wydziału, który otrzymał wsparcie w wysokości 1 868 500 zł na realizację projektu "From well-defined organometallic precursors to functional materials". Jest to pierwsze takie wyróżnienie nadane chemikowi z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Mgr inż. Marcin Kubisiak został laureatem prestiżowego programu Ventures organizowanego przez Fundację Nauki Polskiej i finansowaną ze środków Unii Europejskiej.

Program Ventures umożliwia wsparcie stypendialne młodych naukowców (sudentów, absolwentów i doktorantów) oraz finansowanie badań mających zastosowanie w gospodarce.


Projekt mgr. Marcina Kubisiaka pt. "Opracowanie metody kontrolowanego utleniania alkanów w obecności związków alkilocynkowych" to jeden z 9 projektów wybranych spośród ponad 160 wniosków nadesłanych z całej Polski. Badania będą prowadzone w laboratorium prof. Janusza Lewińskiego na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.


Dr inż. Wojciech Bury stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu KOLUMB

W kolejnej edycji niezwykle prestiżowego programu stypendialnego KOLUMB Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej wyłoniła grono 6 laureatów (ZOBACZ), wśród których znalazł się dr inż. Wojciech Bury z naszego Wydziału.


Program KOLUMB ma na celu wspieranie wybitnych młodych uczonych poprzez stypendia na zagraniczne staże podoktorskie w najlepszych ośrodkach naukowych świata.


Projekt dr. Burego pt.: "Development of New Adsorbents for Gas Storage and Enantioselective Separations" znalazł się w gronie 6 projektów wybranych spośród 92 z całej Polski. Swój staż podoktorski dr Bury będzie realizował w zespole Profesora Josepha T. Huppa na Uniwersytecie Northwestern w Evanston w Stanach Zjednoczonych.


Artykuł mgr inż. Kariny Ziółkowskiej wśród najczęściej czytanych prac w New Journal of Chemistry

Praca przeglądowa pt. “Microfluidic devices as tools for mimicking the in vivo environment" autorstwa mgr inż. Kariny Ziółkowskaiej, mgr. inż. Radosława Kwapiszewskiego oraz prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Brzózki z Zakładu Mikrobioanalityki Instytutu Biotechnologii znalazła się w zestawieniu 10 najczęściej czytanych artykułów w czasopiśmie New Journal of Chemistry (RSC Publishing, IF 3.006).


Pełna lista wyróżnionych prac znajduje się pod adresem:PRZEJDŹ DO STRONY


Link do artykułu:PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Pani mgr inż. Bogusława Ślusarczyk została laureatką XIV Edycji Konkursu Fiata za najlepszą pracę dyplomową zgłoszoną do Konkursu.


Konkurs Fiata ma na celu promować wybitne prace magisterskie i doktorskie wykonywane w Politechnice Warszawskiej, związane tematycznie z technologią i eksploatacją pojazdów.
Mgr inż. Bogusława Ślusarczyk – absolwentka kursu magisterskiego na kierunku technologia chemiczna na Politechnice Warszawskiej, wykonała pracę dyplomową pt. "Projektowanie i synteza materiałów mikroporowatych opartych na glino- i galoorganicznych pochodnych dipirometanów" w Zakładzie Katalizy i Chemii Metaloorganicznej pod kierunkiem dr. inż. Wojciecha Burego.

Celem prezentowanej pracy była synteza i badanie budowy oraz właściwości fizykochemicznych metaloorganicznych pochodnych dipirometanów oraz zbadanie procesów samoorganizacji tych związków do niekowalencyjnych chiralnych lub achiralnych materiałów mikroporowatych. Otrzymane materiały mikroporowate zbadano pod kątem ich zdolności sorpcyjnych gazów takich jak: diwodór, diazot i dwutlenek węgla.

Doktorat honoris causa dla prof. dr. hab. Zbigniewa Florjańczyka – 24 marca 2011

Prof. dr hab. Zbigniew Florjańczyk z Katedry Chemii i Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego PW, otrzymał tytuł i godność doktora honoris causa Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza za "wybitne osiągnięcia i dokonania w rozwoju chemii, w szczególności technologii chemicznej i materiałów polimerowych".

 

Uroczysta promocja odbyła się 24 marca 2011 roku na nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu Politechniki Rzeszowskiej. Laudację wygłosił prof. dr hab. Jan Sieniawski, a recenzentami doktoratu honorowego byli profesorowie: Tadeusz Spychaj z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technolo- -gicznego w Szczecinie, Andrzej Trochimczuk z Politechniki Wrocławskiej i Marian Zaborski z Politechniki Łódzkiej.

 

Rozstrzygnięcie II edycji konkursu "Dziewczyny Przyszłości. Śladami Marii Skłodowskiej-Curie"

Wyróżnienie specjalne dla studentki Biotechnologii inż. Pauliny Anny Ziętek


Konkurs ma na celu wspieranie i promowanie utalentowanych badaczek najmłodszego pokolenia – studentek kierunków ścisłych, technicznych, przyrodniczych i medycznych, które już na etapie studiów prowadzą własne, nowatorskie badania naukowe bądź angażują się w ogólnopolskie lub międzynarodowe projekty badawcze.


Wyróżnienie specjalne


8 tys. zł, i wyjazd na wybraną konferencję naukową w Europie otrzymała nasza studentka


Paulina Anna Ziętek– studentka ostatniego, III semestru studiów magisterskich na kierunku biotechnologia na Politechnice Warszawskiej, za pracę: "Modyfikacje polimerów na potrzeby inżynierii tkankowej"


Celem pracy jest opracowanie materiału na bazie poliuretanu, który będzie mógł posłużyć jako pokrycie do sztucznego serca. Materiał musi być odporny na warunki wewnątrz organizmu, nie może powodować odpowiedzi immunologicznej ani stanów zapalnych, musi gwarantować że w wyniku kontaktu materiału z krwią nie będą tworzyły się skrzepy. Do tej pory nikt jeszcze nie zaprojektował materiału, który byłby całkowicie odporny na korozję w warunkach in vivo. Wszystkie znane dotychczas protezy serc czy zastawki są wszczepiane tylko na kilka lat. Studentka pracuje nad jedną z najbardziej zaawansowanych metod modyfikacji powierzchni poliuretanu, polegającą na hodowli komórek śródbłonka na odpowiednio przygotowanym poliuretanie.

Wydział Chemiczny uczestniczy w projekcie “Archimedes"

Przed dwoma laty Politechnika Warszawska zawarła umowę z Augustowskim Centrum Edukacyjnym o organizację zajęć laboratoryjnych w ramach projektu “Archimedes", współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od początku Wydział Chemiczny uczestniczy w realizacji tego trzyletniego projektu. Co tydzień trzy sześcioosobowe grupy uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych województw podlaskiego i mazowieckiego przyjeżdżają do nas i biorą aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych, zorganizowanych przez dr dr Elżbietę Fedoryńską, Macieja Drankę, Jana Sentka i Piotra Winiarka. Prosimy zajrzeć pod adres aby sprawdzić jak im się to udaje http://liceum.sokolowpodl.pl/zajecianawydzialechemiipolitechnikiwarszawskiej-archimedes,1300,l1.html

Nagroda dla naszej dyplomantki mgr inż. Doroty Wardzińskiej

Dyplomantka naszego wydziału mgr inż. Dorota Wardzińska otrzymała I nagrodę za pracę magisterską "Wpływ azotanu(III) wapnia na korozję stali w roztworach symulujących środowisko korozyjne betonu skarbonatyzowanego" w konkursie Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego na najlepsza pracę dyplomową w dziedzinie ochrony przed korozją w roku 2010. Praca została wykonana pod kierunkiem dr inż. Andrzeja Królikowskiego. Wręczenie nagrody nastąpiło podczas Dorocznej Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego "Współczesne Technologie Przeciwkorozyjne" w Smardzewicach k. Tomaszowa w dniach 11-13 kwietnia 2011 r., gdzie laureatka (na zdjęciu w środku) przedstawiła referat.

Pani Dorocie Wardzińskiej gratulujemy nagrody i życzymy sukcesów w pracy zawodowej.