Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Miesięcznik Perspektywy opublikował Ranking Studiów Inżynierskich 2019. Kierunki Biotechnologia i Technologia Chemiczna zostały ocenione jako najlepsze kierunki inżynierskie w tegorocznej edycji rankingu Perspektyw w kategoriach odpowiednio Biotechnologia oraz Technologia Chemiczna. Kierunek Biotechnologia zdobył tytuł najlepszego kierunku w swojej kategorii już trzeci raz z rzędu, a kierunek Technologia Chemiczna już po raz 7 z rzędu, utrzymując najlepszy wynik w kraju od początku rankingu (od kiedy oceniane są indywidualne kierunki inżynierskie)!

Studia I i II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 lutego 2019 r. otrzymały najwyższą, wyróżniającą ocenę programową. Zgodnie ze statutem PKA oceny wyróżniające przyznawane są na 8 lat.

Studia o profilu ogólnoakademickim na I i II poziomie kierunku Biotechnologia zgodnie z Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 kwietnia 2019 r. uzyskały ocenę pozytywną.

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej uzyskał kategorię A+ w ocenie parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za okres od 01.01.2013 do 31.12.2016.

Certyfikat Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych uznaje wysoką jakość kształcenia na I i II stopniu studiów kierunków Biotechnologia i Technologia Chemiczna na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej i przyznaje akredytacje na okres 5 lat, czyli na lata akademickie 2016/2017 do 2021/2022.

Komisja KAUT w 2013 roku uzyskała od European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) uprawnienia do nadawania europejskiego certyfikatu EUR-ACE® Label, tym samym jednostki, które otrzymują certyfikat KAUT otrzymują równocześnie europejski certyfikat jakości kształcenia na kierunkach technicznych EUR-ACE®.

Najlepsze (wg IF) tegoroczne artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału (ostatnia aktualizacja: 01-07-2019):

1. A.A. Franco, A. Rucci, D. Brandel, C. Frayret, M. Gaberscek, P. Jankowski, P. Johansson, Boosting Rechargeable Batteries R&D by Multiscale Modeling: Myth or Reality?, CHEMICAL REVIEWS, 2019, 119, 4569-4627. IF: 47,928
2. D. Nascimento, A. Gawin, R. Gawin, P. Guńka, J. Zachara, K. Skowerski, D. Fogg, Integrating Activity with Accessibility in Olefin Metathesis: An Unprecedentedly Reactive Ruthenium-Indenylidene Catalyst, JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 2019, 141, 10626-10631. IF: 13,858
3. Ł. Banach, P. Guńka, J. Zachara, W. Buchowicz, Half-sandwich Ni(II) complexes [Ni(Cp)(X)(NHC)]: From an underestimated discovery to a new chapter in organonickel chemistry, COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS, 2019, 389, 19-58. IF: 13,324

Wydarzenia

Zapraszamy na nabory do Kapeli Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej.
Przesłuchania odbędą się 8 i 11 października od godz. 19:00 do 20:00 w D.S. "Riviera" pok. A220.
Zapraszamy flecistów, klarnecistów, trębaczy, akordeonistów, altowiolistów, wiolonczelistów oraz osoby grające na instrumentach ludowych.
Zaliczamy wychowanie fizyczne.
Więcej informacji na www.zpitpw.pl oraz  www.facebook.com/zpitpw

Informujemy, że w dniu 21 października 2019 roku, o godz. 14:15, na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w Gmachu Technologii Chemicznej, w Sali im. prof. I. Mościckiego, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr. inż. Konrada Chojnackiego
Opracowanie metody syntezy i badanie właściwości nowych inhibitorów kinazy CK2

Politechnika Warszawska ogłasza XXI edycję Konkursu o Nagrodę Fiat Chrysler Automobiles (FCA), promującego wybitne prace inżynierskie, magisterskie oraz rozprawy doktorskie, obronione w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2018/2019 w zakresie szeroko rozumianej tematyki motoryzacyjnej.

Wzorem lat ubiegłych Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej organizuje roczny cykl wykładów dla licealistów zainteresowanych chemią, w szczególności chemią ogólną, organiczną i nieorganiczną. Wykłady będą prowadzić dr hab. Aldona Zalewska, dr hab. Michał Fedoryński i dr inż. Maciej Marczewski, w piątki o godz. 16.00 w Audytorium Czochralskiego, Gmach Technologii Chemicznej, ul. Koszykowa 75. Pierwszy wykład odbędzie się 4 października 2019

Zachęcamy do obejrzenia filmu promocyjnego Wydziału Chemicznego PW.
Film można obejrzeć tutaj.

Pozostałe Wydarzenia...

Osiągnięcia

Kierunek Technologia Chemiczna

Studia I i II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 lutego 2019 r. otrzymały najwyższą, wyróżniającą ocenę programową. Zgodnie ze statutem PKA oceny wyróżniające przyznawane są na 8 lat.

Kierunek Biotechnologia

Studia o profilu ogólnoakademickim na I i II poziomie kierunku Biotechnologia zgodnie z Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 kwietnia 2019 r. uzyskały ocenę pozytywną.

Utlenianie związków metaloorganicznych metali grup głównych i pokrewnych pozostaje przedmiotem intensywnych badań od ponad 160 lat i wciąż budzi liczne kontrowersje Najnowsze badania prowadzone w grupie prof. Lewińskiego wykazały, że związki alkilonadtlenkowe cynku ROOZn(L) nie reagują zarówno z wyjściowymi kompleksami alkilowymi RZn(L), jak i związkami R2Zn Wyniki te podważają jeden z podręcznikowych dogmatów, zakładający, że tego typu reakcje metatezy są odpowiedzialne za powstawanie związków alkoksylowych metali. Ponadto wykazano, że za olbrzymią różnorodność produktów utleniania odpowiedzialny jest homolityczny rozpad wiązania O-O. Przełomowe wyniki zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Angewandte. Chemie. Link do artykułu: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.201904380

W dniach 1-28.09.2019 w Grenoble (Francja) odbyła się szósta edycja „ESRF/ILL International Student Summer Programme on X-Ray and Neutron Science". W trakcie programu 18 studentów z Europy wyłonionych w konkursie zapoznawało się z metodami badań z użyciem neutronów i promieniowania rentgenowskiego, a także brało udział w badaniach aktualnie prowadzonych w jednostkach organizujących.

Podczas tegorocznej edycji studentka naszego Wydziału, Dorota Osowicka, pracowała w Zespole Spektroskopii badając kompleksy polielektrolitów i surfaktantów. Pani Dorota wykonuje aktualnie pracę inżynierską wykorzystującą badania rentgenostrukturalne pod kierunkiem dr hab. inż. Izabeli Madury, prof. PW i opieką mgr inż. Pauliny Marek.

Podczas 62. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTChem), odbywającego się w dniach 2-6 września 2019 r. na Politechnice Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Adam Proń został uhonorowany Medalem im. Jędrzeja Śniadeckiego. Jest to najwyższe wyróżnienie PTChem za wybitne osiągnięcia naukowe o światowym znaczeniu. Profesor Proń jest trzecim pracownikiem naszego Wydziału, który otrzymał to odznaczenie. Przed nim laureatami Medalu byli profesor Tadeusz Urbański w 1965 r. i profesor Mieczysław Mąkosza w 1997 r.

Mgr inż. Magdalena Flont, doktorantka z Katedry Biotechnologii Medycznej, została laureatką nagrody przyznawanej przez Fundację im. Czesława M. Rodkiewicza. Nagroda przyznawana jest corocznie dwóm inżynierom z Polski, których osiągnięcia badawcze wyróżniają się znacznym wpływem na rozwój nauki. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest powiązanie w pracy badawczej dwóch dziedzin: techniki i nauk medycznych. Wręczenie nagród odbyło się 12 września 2019 r. na Wydziale Inżynierii Produkcji PW.

Pozostałe Osiągnięcia...

KNOW - Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący

Wirtualna wycieczka po wydziale

Udział Polski w ESRF

Więcej o udziale WCh PW w konsorcjum