Studia o profilu praktycznym

Studia o profilu praktycznym na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej

Miło nam poinformować, że w Roku Akademickim 2018/2019 na Wydziale Chemicznym na kierunku Technologia Chemiczna rozpocznie się rekrutacja na inżynierskie studia o profilu praktycznym. Ten nowy program studiów powstał we współpracy z liderami biznesowymi branży chemicznej w Polsce. W przedsięwzięcie zaangażowanych jest już ponad dwudziestu partnerów biznesowych. Celem kształcenia praktycznego jest przygotowanie absolwentów do płynnego wejścia w rzeczywistość gospodarczą poprzez ofertę zajęć realizowanych w znacznej części na terenie zakładów pracy. Program zawiera przedmioty, na których student zdobywa wiedzę teoretyczną a następnie poznaje jej bezpośrednie przełożenie na praktykę w warunkach przemysłowych. Nacisk kształcenia położony jest na zdobywanie umiejętności inżynierskich oraz kompetencji zawodowych poprzez warsztaty, kursy zawodowe i praktyki.

Organizacja Studiów zakłada pierwszy rok wspólny z profilem ogólnoakademickim, a następnie kolejne semestry zawierają zajęcia prowadzone z udziałem partnerów gospodarczych na terenie uczelni oraz w zakładach pracy. W trakcie studiów przewidziane są 6-miesięczne praktyki podzielone na trzy etapy poświęcone wykonaniu projektu i pracy inżynierskiej. Studia trwają 7 semestrów, po zakończeniu których możliwa jest rekrutacja na studia magisterskie.

Nowy program studiów praktycznych jest odpowiedzią na zapotrzebowanie nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy na wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską. Z definicji jest to program elitarny adresowany dla najlepszych absolwentów szkół średnich posiadających zainteresowanie chemią oraz naukami ścisłymi.

Program przygotowany i realizowany jest w ramach zadania „Studia I stopnia o profilu praktycznym na kierunku Technologia Chemiczna” projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR