Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Miesięcznik Perspektywy opublikował Ranking Studiów Inżynierskich 2018. Kierunki Biotechnologia i Technologia Chemiczna zostały ocenione jako najlepsze kierunki inżynierskie w tegorocznej edycji rankingu Perspektyw w kategoriach odpowiednio Biotechnologia oraz Technologia Chemiczna. Kierunek Biotechnologia zdobył tytuł najlepszego kierunku w swojej kategorii już drugi raz z rzędu, a kierunek Technologia Chemiczna już po raz 6 z rzędu, trzymając palmę pierwszeństwa od początku rankingu (od kiedy oceniane są indywidualne kierunki inżynierskie)!

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej uzyskał kategorię A+ w ocenie parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za okres od 01.01.2013 do 31.12.2016.

Certyfikat Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych uznaje wysoką jakość kształcenia na I i II stopniu studiów kierunków Biotechnologia i Technologia Chemiczna na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej i przyznaje akredytacje na okres 5 lat, czyli na lata akademickie 2016/2017 do 2021/2022.

Komisja KAUT w 2013 roku uzyskała od European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) uprawnienia do nadawania europejskiego certyfikatu EUR-ACE® Label, tym samym jednostki, które otrzymują certyfikat KAUT otrzymują równocześnie europejski certyfikat jakości kształcenia na kierunkach technicznych EUR-ACE®.

Najlepsze (wg IF) tegoroczne artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału (ostatnia aktualizacja: 21-04-2018):

1. H. Zhang, C. Li, M. Piszcz, E. Coya, T. Rojo, L.M. Rodriguez-Martinez, M. Armand, Z. Zhou, Single lithium-ion conducting solid polymer electrolytes: Advances and perspectives, CHEMICAL SOCIETY REVIEWS, 2018, 46, 797-815. IF: 38,618
2. D. Kubicki, D. Prochowicz, A. Hofstetter, M. Saski, P. Yadav, D Bi, N. Pellet, J. Lewinski, S.M. Zakeeruddin, M. Grätzel, L. Emsley, Formation of stable mixed guanidinium-methylammonium phases with exceptionally long carrier lifetimes for high efficiency lead iodide-based perovskite photovoltaics, JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 2018, 140, 3345-3351. IF: 13,858
3. M. Chudy, K. Tokarska, E. Jastrzębska, M. Bułka, S. Drozdek, Ł. Lamch, K. A. Wilk, Z. Brzózka, Lab-on-a-chip systems for photodynamic therapy investigations, BIOSENSORS & BIOELECTRONICS, 2018, 101, 37-51. IF: 7,78

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej i Wydział Chemii UW tworzące Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne posiadały status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego - KNOW w dziedzinie nauk chemicznych w latach 2012-2017, od 2017 roku statusu nie przyznaje się.

Wydarzenia

Pan Dziekan prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek zaprasza na uroczyste wręczenie dyplomów studiów inżynierskich kierunków Biotechnologia i Technologia Chemiczna w roku akad. 2017/2018 w dniu 26 maja 2018 roku o godzinie 10:00 w Małej Auli Gmachu Głównego PW.

Wspomnienie o prof. Wandzie Polaczkowej (1901-1985), profesorze zwyczajnym Politechniki Warszawskiej, organizatorce działalności naukowej i akademickiej Wydziału Chemicznego po zakończeniu II Wojny Światowej i kierowniku Katedry (Zakładu) Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej w latach 1945-1971, http://www.rdc.pl/podcast/poranek-rdc-wanda-polaczkowa/ https://www.facebook.com/NarodoweMuzeumTechniki/

W Roku Akademickim 2018/2019 na Wydziale Chemicznym rozpocznie się rekrutacja na inżynierskie studia o profilu praktycznym powstałe we współpracy z liderami przemysłu chemicznego w Polsce (ponad 20 firm). Celem kształcenia praktycznego jest przygotowanie absolwentów do płynnego wejścia w rzeczywistość gospodarczą poprzez ofertę zajęć realizowanych w znacznej części na terenie zakładów pracy. Nacisk kształcenia położony jest na zdobywanie umiejętności inżynierskich oraz kompetencji zawodowych poprzez warsztaty, kursy zawodowe i praktyki. Stąd po pierwszym roku wspólnym z profilem ogólnoakademickim, kolejne semestry zawierają zajęcia prowadzone z udziałem partnerów gospodarczych na terenie uczelni oraz w zakładach pracy. W trakcie studiów przewidziane są 6-miesięczne praktyki podzielone na trzy etapy poświęcone wykonaniu projektu i pracy inżynierskiej. Studia trwają 7 semestrów, po zakończeniu których możliwa jest rekrutacja na studia magisterskie.

Dziekan Wydziału Chemicznego PW oraz Komisja ds. Nauki Rady Wydziału uprzejmie zapraszają na seminarium wydziałowe dr. inż. Leszka Niedzickiego (Katedra Chemii Nieorganicznej) pt. „Zastosowanie organicznych soli litowych jako składników elektrolitów w chemicznych źródłach prądu", które odbędzie się na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej we wtorek 29 maja 2018, o godz. 14:15 w Audytorium Czochralskiego (Gmach Technologii Chemicznej).

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, w ramach procedury rozeznania rynku, działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć z pracodawcami pt. „Projektowanie form do przetwórstwa tworzyw sztucznych metodą wtrysku” na potrzeby projektu „Program rozwoju kompetencji studentów wydziałów przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej”.
Szczegóły zapytania ofertowego (.docx)
Formularz ofertowy (.docx)

Pozostałe Wydarzenia...

Osiągnięcia

Miesięcznik Perspektywy opublikował Ranking Studiów Inżynierskich 2018. Kierunki Biotechnologia i Technologia Chemiczna zostały ocenione jako najlepsze kierunki inżynierskie w tegorocznej edycji rankingu Perspektyw w kategoriach odpowiednio Biotechnologia oraz Technologia Chemiczna. Kierunek Biotechnologia zdobył tytuł najlepszego kierunku w swojej kategorii już drugi raz z rzędu, a kierunek Technologia Chemiczna już po raz 6 z rzędu, trzymając palmę pierwszeństwa od początku rankingu (od kiedy oceniane są indywidualne kierunki inżynierskie)!

W dniach 09.05-19.05.2018 na zaproszenie Northwestern Polytechnical University w Xi`an (Chiny) przebywał prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran. W czasie tego pobytu wygłosił 5 wykładów związanych z projektowaniem i otrzymywaniem zaawansowanych tworzyw ceramicznych oraz mianowany został przez władze tej Uczelni na stanowisko „Consultant Professor”. W dniu 14.05.2018 odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatu „consultant professor” przez prof. Zhang Weihong, Vice Prezydenta tej Uczelni w obecności wielu innych przedstawicieli władz tej Uczelni.

Artykuł autorstwa naszego doktoranta, mgr. inż. Artura Kasprzaka, pt. Sulfonated carbon-encapsulated iron nanoparticles as an efficient magnetic nanocatalyst for highly selective synthesis of benzimidazoles, opublikowany w czasopiśmie Dalton Transactions (IF=4.029) został wyróżniony informacją na okładce zeszytu jako "back cover". Współautorami artykułu są dr inż. Magdalena Popławska oraz dr hab. Michał Bystrzejewski, prof UW. Artykuł ten przedstawia wydajną metodę syntezy benzimidazoli z wykorzystaniem magnetycznych nanokapsułek węglowych jako katalizatora. Zaletą opracowanego nanokatalizatora jest łatwość jego oddzielenia od mieszaniny poreakcyjnej poprzez zastosowanie zewnętrznego pola magnetycznego, np. magnesu neodymowego.
link do artykułu

W dniach 17-18 kwietnia odbyła się pod Warszawą Konferencja Oficerów Przemysłu, która zgromadziła ponad 100 znamienitych praktyków-ekspertów. W trakcie konferencji podczas uroczystej gali, wręczono tytuły Oficera Przemysłu w 4 kategoriach: Innowacja przemysłowa roku, Projekt przemysłowy roku, Doceniony przez przemysł i Honorowy Oficer Przemysłu.

W kategorii Innowacja przemysłowa roku tytuł Oficera Przemysłu 2018 roku otrzymał ikorol – innowacyjny preparat antykorozyjny wynaleziony i wytwarzany w Laboratorium Procesów Technologicznych Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

Zespół projektowy z Wydziału Chemicznego prowadzony przez dr hab. inż. Wiolettę Raróg-Pilecką, prof. PW, został Liderem Innowacyjności wyłonionym w ramach XIII edycji ARP Innovation Pitch organizowanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Celem wydarzenia było wyłonienie innowacyjnych rozwiązań dających szansę na współpracę z jedną z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Polsce, jaką jest Grupa Azoty Puławy. Zespół projektowy zaprezentował wynalazek „Katalizator kobaltowy do energooszczędnego procesu syntezy amoniaku” opracowany w ramach realizowanego w latach 2014-2017 projektu PBS2/A1/13/2014 finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych.

Pozostałe Osiągnięcia...

KNOW - Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący

Wirtualna wycieczka po wydziale