Miesięcznik Perspektywy opublikował Ranking Studiów Inżynierskich 2019. Kierunki Biotechnologia i Technologia Chemiczna zostały ocenione jako najlepsze kierunki inżynierskie w tegorocznej edycji rankingu Perspektyw w kategoriach odpowiednio Biotechnologia oraz Technologia Chemiczna. Kierunek Biotechnologia zdobył tytuł najlepszego kierunku w swojej kategorii już trzeci raz z rzędu, a kierunek Technologia Chemiczna już po raz 7 z rzędu, utrzymując najlepszy wynik w kraju od początku rankingu (od kiedy oceniane są indywidualne kierunki inżynierskie)!

Studia I i II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 lutego 2019 r. otrzymały najwyższą, wyróżniającą ocenę programową. Zgodnie ze statutem PKA oceny wyróżniające przyznawane są na 8 lat.

Studia o profilu ogólnoakademickim na I i II poziomie kierunku Biotechnologia zgodnie z Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 kwietnia 2019 r. uzyskały ocenę pozytywną.

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej uzyskał kategorię A+ w ocenie parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za okres od 01.01.2013 do 31.12.2016.

Certyfikat Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych uznaje wysoką jakość kształcenia na I i II stopniu studiów kierunków Biotechnologia i Technologia Chemiczna na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej i przyznaje akredytacje na okres 5 lat, czyli na lata akademickie 2016/2017 do 2021/2022.

Komisja KAUT w 2013 roku uzyskała od European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) uprawnienia do nadawania europejskiego certyfikatu EUR-ACE® Label, tym samym jednostki, które otrzymują certyfikat KAUT otrzymują równocześnie europejski certyfikat jakości kształcenia na kierunkach technicznych EUR-ACE®.

Najlepsze (wg IF) tegoroczne artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału (ostatnia aktualizacja: 01-07-2019):

1. A.A. Franco, A. Rucci, D. Brandel, C. Frayret, M. Gaberscek, P. Jankowski, P. Johansson, Boosting Rechargeable Batteries R&D by Multiscale Modeling: Myth or Reality?, CHEMICAL REVIEWS, 2019, 119, 4569-4627. IF: 47,928
2. D. Nascimento, A. Gawin, R. Gawin, P. Guńka, J. Zachara, K. Skowerski, D. Fogg, Integrating Activity with Accessibility in Olefin Metathesis: An Unprecedentedly Reactive Ruthenium-Indenylidene Catalyst, JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 2019, 141, 10626-10631. IF: 13,858
3. Ł. Banach, P. Guńka, J. Zachara, W. Buchowicz, Half-sandwich Ni(II) complexes [Ni(Cp)(X)(NHC)]: From an underestimated discovery to a new chapter in organonickel chemistry, COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS, 2019, 389, 19-58. IF: 13,324

Wydarzenia

Zapraszamy na seminarium wydziałowe Prof. Zygmunta S. Derewendy (University of Virginia, USA) pt. "Rola nietypowych wiązań wodorowych C-H...O w białkach i ich kompleksach z inhibitorami/lekami", które odbędzie się 22 listopada (piątek) o g. 13:15 w Audytorium Mościckiego.

Streszczenie i notka biograficzna (.docx) do pobrania

Rada Dyscypliny Naukowej Inżynieria Chemiczna oraz Wydział Chemiczny serdecznie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej:

mgr. inż. Rafała Bogusza
Badanie właściwości stałych heterogenicznych paliw rakietowych o zmniejszonej zawartości chlorowodoru w produktach spalania

Obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w dniu 25 listopada 2019 roku, o godz. 14:15, na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w Gmachu Technologii Chemicznej, w Sali im. prof. I. Mościckiego.

W dniu 18.10.2019 komisja powołana przez Dziekana Wydziału Chemicznego do oceny wniosków w konkursie na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 16 pt. „Poszukiwanie korelacji struktura-aktywność przeciwdrobnoustrojowa wybranych grup związków boraheterocyklicznych”, realizowanego w latach 2019–2022, a finansowanego przez NCN, pozytywnie zaopiniowała kandydaturę mgr. inż. Patryka Tomaszewskiego, uczestnika Szkoły Doktorskiej nr 1 na Wydz. Chemicznym PW. Doktorant będzie otrzymywał stypendium naukowe w wysokości 4500 zł w okresie 30 miesięcy.

8 września 2019r. odbyła się sesja plakatowa podsumowująca Wolontariat Naukowy w roku 2018/2019 na Wydziale Chemicznym. Niemal 30 studentów II i III roku zaprezentowało swoje osiągnięcia z minionego roku na posterach oraz w krótkich prezentacjach przed Jury Naukowym (wykładowcy Wydziału) oraz Jury Studenckim. W czasie trwającej trzy godziny sesji postery oglądało też duże grono odwiedzających studentów i wykładowców Wydziału a także znajomi i rodziny prezentujących. Trzem najlepiej ocenionym w czasie sesji studentom wręczono nagrody. I miejsce w konkursie zajęła Pani Ksenia Kamińska, II miejsce - Pani Paulina Walczak i III miejsce - Pani Anna Podsiedzik. Gratulujemy!

Wolontariat Naukowy na Wydziale Chemicznym jest dostępny dla studentów conajmniej II roku studiów I stopnia i jest okazją do zapoznania się z rzeczywistą pracą eksperymentalną i badawczą w ramach prac prowadzonych przez pracowników Wydziału w licznych grupach badawczych. Studenci są włączani w prace projektów naukowych zarówno w zakresie badań podstawowych jak i wdrożeniowych, ale zawsze na najwyższym poziomie europejskim. Dzięki temu mają możliwość zapoznać się z licznymi nowymi metodami eksperymentalnymi lub syntetycznym a także z metodologią eksperymentalną najwybitniejszych specjalistów z branży. Tematyka prac w ramach Wolontariatu obejmowała wszystkie dziedziny chemii, np.: prac nad lekami nowej generacji, metod powiększania skali produkcji niezbędnych dla przemysłu chemikaliów, pionierskich ogniw litowo-jonowych, produkcji biotechnologicznej, badań krystalograficznych lub modyfikacji powierzchni grafenu na potrzeby medycyny.

Na terenie Politechniki Warszawskiej pojawiło się 12 nowych defibrylatorów, zakupionych w ramach Budżetu Partycypacyjnego PW. Nowoczesny sprzęt będzie służył pracownikom uczelni, studentom i okolicznym mieszkańcom.

Defibrylator to inteligentne urządzenie, które potrafi za pomocą komunikatów głosowych i wskazówek wizualnych samo pokierować całą akcją reanimacyjną i uratować komuś życie. – Po włączeniu, defibrylator poprosi o podłączenie do poszkodowanego elektrod, które należy nakleić na klatce piersiowej – tłumaczy Paweł Wieczorek z Inspektoriatu BHP PW. – Czytelne rysunki na elektrodach wskażą miejsca przyklejenia samoprzylepnych elektrod. Następnie nastąpi automatyczna analiza stanu poszkodowanego. Jeśli analiza wykaże konieczność przeprowadzenia defibrylacji, urządzenie samo aktywuje przycisk i przekaże odpowiednie polecenia. Wyładowanie nastąpi po naciśnięciu przycisku – opisuje Wieczorek.

Pozostałe Wydarzenia...

Osiągnięcia

Mgr inż. Hubert Ronduda, uczestnik Szkoły Doktorskiej nr 1, został laureatem projektu „Najlepsi z Najlepszych! 4.0” organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Doktorant realizuje badania w Katedrze Technologii Chemicznej zespole kierowanym przez dr hab. inż. Wiolettę Raróg-Pilecką, prof. PW.

Celem projektu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach i/lub konferencjach. W ramach realizowanego projektu sfinansowany zostanie m.in. wyjazd na 17 Międzynarodowy Kongres Katalizy w San Diego.

W dniach 14-16 października 2019 roku odbyła się 13 edycja Międzynarodowej Wystawy Wynalazków “IWIS 2019”. Wydarzenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz Politechniką Warszawską. Każdego roku w wystawie biorą udział naukowcy reprezentujący ponad 25 krajów. Wynalazcy przedstawiają innowacje stanowiące przegląd osiągnięć technicznych, niektóre z nich wykorzystywane są już w praktyce, a inne oczekują na wdrożenie.

W trakcie tegorocznej wystawy Zespół BioMatu (w składzie Agnieszka Gadomska-Gajadhur, Monika Budnicka, Monika Szymaniak, Paweł Ruśkowski, Anna Tytman, Michał Wrzecionek, Ludwik Synoradzki) został nagrodzony złotym medalem za projekt zatytułowany: Sposób wytwarzania dynamicznego substytutu kości gąbczastej wraz z powiązanymi rozwiązaniami. Pomysł na stworzenie nowego materiału, który ma szansę zrewolucjonizować ortopedię, podsunął chemikom ortopeda prof. Krzysztof Ficek. Materiał ten ma służyć jako rusztowanie dla komórek odbudowującej się kości, a nasączenie go czynnikiem biologicznym (np. osoczem bogatopłytkowym, komórkami macierzystymi) dodatkowo przyspieszy proces regeneracji tkanki.

Serdecznie gratulujemy !

Kierunek Technologia Chemiczna

Studia I i II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 lutego 2019 r. otrzymały najwyższą, wyróżniającą ocenę programową. Zgodnie ze statutem PKA oceny wyróżniające przyznawane są na 8 lat.

Kierunek Biotechnologia

Studia o profilu ogólnoakademickim na I i II poziomie kierunku Biotechnologia zgodnie z Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 kwietnia 2019 r. uzyskały ocenę pozytywną.

Utlenianie związków metaloorganicznych metali grup głównych i pokrewnych pozostaje przedmiotem intensywnych badań od ponad 160 lat i wciąż budzi liczne kontrowersje. Najnowsze badania prowadzone w grupie prof. Lewińskiego wykazały, że związki alkilonadtlenkowe cynku ROOZn(L) nie reagują zarówno z wyjściowymi kompleksami alkilowymi RZn(L), jak i związkami R2Zn. Wyniki te podważają jeden z podręcznikowych dogmatów, zakładający, że tego typu reakcje metatezy są odpowiedzialne za powstawanie związków alkoksylowych metali. Ponadto wykazano, że za olbrzymią różnorodność produktów utleniania odpowiedzialny jest homolityczny rozpad wiązania O-O. Przełomowe wyniki zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Angewandte. Chemie. Link do artykułu: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.201904380

W dniach 1-28.09.2019 w Grenoble (Francja) odbyła się szósta edycja „ESRF/ILL International Student Summer Programme on X-Ray and Neutron Science". W trakcie programu 18 studentów z Europy wyłonionych w konkursie zapoznawało się z metodami badań z użyciem neutronów i promieniowania rentgenowskiego, a także brało udział w badaniach aktualnie prowadzonych w jednostkach organizujących.

Podczas tegorocznej edycji studentka naszego Wydziału, Dorota Osowicka, pracowała w Zespole Spektroskopii badając kompleksy polielektrolitów i surfaktantów. Pani Dorota wykonuje aktualnie pracę inżynierską wykorzystującą badania rentgenostrukturalne pod kierunkiem dr hab. inż. Izabeli Madury, prof. PW i opieką mgr inż. Pauliny Marek.

Pozostałe Osiągnięcia...

KNOW - Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący

Wirtualna wycieczka po wydziale

Udział Polski w ESRF

Więcej o udziale WCh PW w konsorcjum