Społeczność akademicka Politechniki Warszawskiej w pełni solidaryzuje się z narodem ukraińskim w tej trudnej dla naszego sąsiada chwili. Nic nie uzasadnia agresji militarnej, jaka została przeprowadzona wobec Ukrainy przez Rosję. W Europie, tak doświadczonej przez dramat II wojny światowej, która przyniosła miliony ofiar, zachowanie władz rosyjskich niesie uzasadniony niepokój o przyszłość całego kontynentu.

Kończysz niebawem szkołę i zastanawiasz się co dalej? Szukasz inspiracji? Masz w sobie ciekawość i lubisz odkrywać? Koniecznie zajrzyj na kampus PW. Poznasz studentów i wykładowców, zadasz nurtujące Cię pytania, otrzymasz odpowiedzi i niespodzianki :-), przekonasz się jak studiuje się na Politechnice Warszawskiej. 

Zapraszamy w sobotę 28 maja, w godzinach 10:00–16:00. 

Kierunki Biotechnologia i Technologia Chemiczna prowadzone na Wydziale Chemicznym PW zostały ocenione jako najlepsze kierunki inżynierskie w Rankingu Studiów Inżynierskich 2021 miesięcznika Perspektywy w kategoriach odpowiednio Biotechnologia oraz Technologia Chemiczna. Kierunek Biotechnologia zdobył tytuł najlepszego kierunku w swojej kategorii już piąty raz z rzędu, a kierunek Technologia Chemiczna już po raz dziewiąty z rzędu, utrzymując najlepszy wynik w kraju od początku rankingu (od kiedy oceniane są indywidualne kierunki inżynierskie)!

Studia I i II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 lutego 2019 r. otrzymały najwyższą, wyróżniającą ocenę programową. Zgodnie ze statutem PKA oceny wyróżniające przyznawane są na 8 lat.

Studia o profilu ogólnoakademickim na I i II poziomie kierunku Biotechnologia zgodnie z Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 kwietnia 2019 r. uzyskały ocenę pozytywną.

Certyfikat Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych uznaje wysoką jakość kształcenia na I i II stopniu studiów kierunków Biotechnologia i Technologia Chemiczna na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej i przyznaje akredytacje na okres 5 lat, czyli na lata akademickie 2016/2017 do 2021/2022.

Komisja KAUT w 2013 roku uzyskała od European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) uprawnienia do nadawania europejskiego certyfikatu EUR-ACE® Label, tym samym jednostki, które otrzymują certyfikat KAUT otrzymują równocześnie europejski certyfikat jakości kształcenia na kierunkach technicznych EUR-ACE®.

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej uzyskał kategorię A+ w ocenie parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za okres od 01.01.2013 do 31.12.2016.

Aktualności

W dniu 17.05.2022 r. podczas Rady Wydziału nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów studentkom i studentom, którym Minister Edukacji i Nauki przyznał stypendium za znaczące osiągnięcia. 

Projekt: Metoda kontrolowanej modyfikacji polimerów na etapie "post-polimeryzacji” i jej zastosowanie do otrzymywania polimerowych czynników zaburzających strukturę ściany komórkowej (ConPPM)

Kierownik projektu: Dominik Jańczewski

W projekcie ConPPM opracowujemy nowe techniki modyfikacji polimerów (PPM) i staramy się zrozumieć mechanizmy reaktywności sąsiadujących centrów ulokowanych wzdłuż łańcucha polimerowego. Pozwoli to na opracowanie metod na prowadzenie procesu PPM w sposób kontrolowany, związany ze ściśle zdefiniowaną architektury produktu polimerowego. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej:

dominik.janczewski@pw.edu.pl

http://biomat.ch.pw.edu.pl/projekty/ConPPM/

Szukamy entuzjastów nauki najlepiej zainteresowanych zagadnieniami syntezy organicznej, chemii polimerów lub biochemii membrany komórkowej. Na zgłoszenia czekamy do dnia 26 czerwca 2022.

Więcej o wymaganiach konkursu

W ramach projektu Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii przedstawiania technologii opracowanych przez naukowców Politechniki Warszawskiej "Technologie PW", w tym tygodniu przedstawione zostały technologie implantów z Wydziału Chemicznego - opracowane w zespole dr Gadomskiej-Gajadhur. Film można znaleźć na platformie YouTube tutaj [link do Youtube.com].

Wydział Fizyki PW organizuje pomoc dla Ukrainy w zakresie przygotowania małych, mobilnych magazynów energii. W tym celu zbierane są:

  • urządzenia UPS (działające lub nie),
  • inne pakiety baterii litowo-jonowych (np. z hulajnóg elektrycznych).

Zbiórka odbywa się w sposób ciągły, przy portierni w Gmachu Fizyki. Zebrane UPSy i pakiety będą poddane recyklingowi, naprawione i łączone z panelami fotowoltaicznymi, aby uzyskać magazyny energii.

Dodatkowo, poszukiwani są chętni do zaangażowania się w prace. Potrzebne są m.in. osoby:

  • do prac logistycznych – odbieranie UPSów/pakietów Li-ion, transport do Wydziału Mechatroniki, inwentaryzacja, pakowanie i wysyłka naprawionych UPSów/pakietów, poszukiwanie i zakup niezbędnych elementów elektrycznych i elektronicznych
  • do prac technicznych – demontaż niedziałających UPSów/pakietów, naprawa, projektowanie i montaż nowych magazynów energii
  • do prac badawczych – testowanie UPSów/pakietów, pomiary napięć i pojemności,
  • do prac PR-owych – projektowanie grafik i postów, komunikacja z zewnętrznymi firmami, poszukiwanie sponsorów (w tym: paneli fotowoltaicznych), kontakt ze stroną ukraińską.

Osoby zainteresowane mogą dołączyć do projektu, dopisując się do zespołu na Teams przy wykorzystaniu kodu: f2ekygt. Pomysłodawcą i organizatorem akcji jest pracownik Wydziału Fizyki, prof. dr hab. Michał Marzantowicz (kontakt: michal.marzantowicz@pw.edu.pl).

Zachęcamy do obejrzenia filmu promocyjnego Wydziału Chemicznego PW.
Film można obejrzeć tutaj.

Pozostałe Aktualności...

Osiągnięcia

Najlepsze (wg IF) artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału w roku 2021 (stan na 31-12-2021):

  1. Gao F., Zhang K., Guo Y., Xu J., Szafran M., (Ba, Sr)TiO3/polymer dielectric composites – progress and perspective, PROGRESS IN MATERIALS SCIENCE, 2021, 121, 100813, 1-39 (31.56).
  2. Terlecki M., Badoni S., Leszczyński M., Gierlotka S., Justyniak I., Okuno H., Wolska-Pietkiewicz M., Lee D., De Paëpe G., Lewiński J., ZnO Nanoplatelets with controlled thickness: atomic insight into facet – specific bimodal ligand binding using DNP NMR, ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, 2021, 31, 2105318, 1-10 (16.836).
  3. Szatyłowicz H., Stasyuk O., Sola M., Krygowski T., Aromaticity of nucleic acid bases, WILEY INTERDISCIPLINARY REVIEWS – COMPUTATIONAL MOLECULAR SCIENCE, 2021, 11, e1509, 1-21 (16.778).

W dniach 11–14 maja 2022 odbył się X Kongres Technologii Chemicznej (X TeChem). Wydarzenie organizowane było przez Katedrę Zaawansowanych Technologii Materiałowych oraz Centrum Innowacji i Biznesu Politechniki Wrocławskiej.
Dr hab. inż. Gadomska-Gajadhur zaprezentowała referat pt. „Wytwarzanie poliestrów z gliceryny i kwasów dikarboksylowych oraz ich potencjalne zastosowania w medycynie”. Wystąpienie zostało ocenione jako najlepsze w sekcji produktów specjalistycznych.
Kongres dotyczy szeroko rozumianej technologii chemicznej wykorzystywanej w różnych branżach gospodarki, zapraszani są naukowcy, dydaktycy z wielu uczelni czy instytutów naukowych oraz przedstawiciele przemysłu chemicznego. Organizowany jest od 28 lat w różnych ośrodkach naukowych.
Serdecznie gratulujemy!

Informujemy, że postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2022 roku Prezydent RP nadał Panu prof. Markowi Glińskiemu tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna.

Gratulujemy!

Informujemy, że pracownicy naszego Wydziału otrzymali prestiżowe stypendium START przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Są to mgr inż. Michał Terlecki z Zakładu Katalizy i Chemii Metaloorganicznej oraz dr inż. Agnieszka Żuchowska z Katedry Biotechnologii Medycznej.

Wśród 100 laureatów, 4 pochodzi z Politechniki Warszawskiej, a 2 z nich z naszego Wydziału.

Gratulujemy!

Jak co roku odnoszący sukcesy studenci z całej Polski otrzymali wyjątkowe wyróżnienia za swoją działalność naukową, sportową i artystyczną. Stypendia Ministra Edukacji i Nauki na rok akademicki 2021/2022 przyznano 432 studentom. W tym gronie jest siedemnaście osób z Politechniki Warszawskiej. Wszystkie one zostały docenione za osiągnięcia naukowe. Z Wydziału Chemicznego jest aż ośmioro studentów. Studiujący na kierunku Biotechnologia Aleksander Gryciuk i Joanna Kawalec oraz studiujący kierunek Technologia Chemiczna: Aleksandra Bandzerewicz, Marta Borecka, Jakub Cyniak, Ewa Dutkowska, Aleksandra Kosińska, Piotr Krajewski, Michalina Perron. Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji i listę wszystkich stypendystów można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Pozostałe Osiągnięcia...

KNOW - Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący

Wirtualna wycieczka po wydziale

Udział Polski w ESRF

Więcej o udziale WCh PW w konsorcjum

Projekty z programu SZAFIR
 
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI