Miesięcznik Perspektywy opublikował Ranking Studiów Inżynierskich 2019. Kierunki Biotechnologia i Technologia Chemiczna zostały ocenione jako najlepsze kierunki inżynierskie w tegorocznej edycji rankingu Perspektyw w kategoriach odpowiednio Biotechnologia oraz Technologia Chemiczna. Kierunek Biotechnologia zdobył tytuł najlepszego kierunku w swojej kategorii już trzeci raz z rzędu, a kierunek Technologia Chemiczna już po raz 7 z rzędu, utrzymując najlepszy wynik w kraju od początku rankingu (od kiedy oceniane są indywidualne kierunki inżynierskie)!

Studia I i II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 lutego 2019 r. otrzymały najwyższą, wyróżniającą ocenę programową. Zgodnie ze statutem PKA oceny wyróżniające przyznawane są na 8 lat.

Studia o profilu ogólnoakademickim na I i II poziomie kierunku Biotechnologia zgodnie z Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 kwietnia 2019 r. uzyskały ocenę pozytywną.

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej uzyskał kategorię A+ w ocenie parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za okres od 01.01.2013 do 31.12.2016.

Certyfikat Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych uznaje wysoką jakość kształcenia na I i II stopniu studiów kierunków Biotechnologia i Technologia Chemiczna na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej i przyznaje akredytacje na okres 5 lat, czyli na lata akademickie 2016/2017 do 2021/2022.

Komisja KAUT w 2013 roku uzyskała od European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) uprawnienia do nadawania europejskiego certyfikatu EUR-ACE® Label, tym samym jednostki, które otrzymują certyfikat KAUT otrzymują równocześnie europejski certyfikat jakości kształcenia na kierunkach technicznych EUR-ACE®.

Najlepsze (wg IF) tegoroczne artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału (ostatnia aktualizacja: 01-07-2019):

1. A.A. Franco, A. Rucci, D. Brandel, C. Frayret, M. Gaberscek, P. Jankowski, P. Johansson, Boosting Rechargeable Batteries R&D by Multiscale Modeling: Myth or Reality?, CHEMICAL REVIEWS, 2019, 119, 4569-4627. IF: 47,928
2. D. Nascimento, A. Gawin, R. Gawin, P. Guńka, J. Zachara, K. Skowerski, D. Fogg, Integrating Activity with Accessibility in Olefin Metathesis: An Unprecedentedly Reactive Ruthenium-Indenylidene Catalyst, JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 2019, 141, 10626-10631. IF: 13,858
3. A. Szuplewska, D. Kulpińska, A. Dybko, M. Chudy, A.M. Jastrzębska, A. Olszyna, Z. Brzózka, Future Applications of MXenes in Biotechnology, Nanomedicine, and Sensors, TRENDS IN BIOTECHNOLOGY, 2019, DOI: 10.1016/j.tibtech.2019.09.001. IF: 13,747

Wydarzenia

Informujemy, że w dniu 9 grudnia 2019 roku, o godz. 14:15, na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w Gmachu Technologii Chemicznej, w Sali im. prof. I. Mościckiego, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:
mgr inż. Agnieszki Żuchowskiej
Badania nad zastosowaniem pochodnych grafenu w terapii przeciwnowotworowej z wykorzystaniem przepływowych systemów typu Lab-on-a-Chip

„Ofiary zbrodni katyńskiej - studenci, absolwenci i wykładowcy Politechniki Warszawskiej” - to tytuł interdyscyplinarnej konferencji naukowej, która odbędzie się 9 grudnia 2019 r. w godz. 10.00-14.00 w Małej Auli Gmachu Głównego PW. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa czasowa oraz wernisaż fotografii.

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa czasowa „Politechnika Warszawska w zbiorach Muzeum Katyńskiego” oraz wernisaż fotografii prof. Krzysztofa Heyke „Nie tylko Katyń. Miejsca deportacji obywateli Rzeczpospolitej na Syberię” w Muzeum Politechniki Warszawskiej.

Wydarzenie jest częścią obchodów Święta Politechniki Warszawskiej. Organizatorzy konferencji: Politechnika Warszawska - Biuro Rektora oraz Muzeum Katyńskie - Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego.

Dziekan Wydziału Chemicznego PW oraz Komisja ds. Nauki Rady Wydziału uprzejmie zapraszają na seminarium wydziałowe dr hab. inż. Patrycji Ciosek-Skibińskiej, prof. uczelni (Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska), pt. Chemiczne "odciski palca" - od elektronicznego języka do (nano)softsensorów, które odbędzie się w piątek, 13 grudnia 2019, o godz. 14:30 w Audytorium Mościckiego, Gmach Technologii Chemicznej.

Zapraszamy kadrę akademicką PW do udziału w programie „Mistrzowie dydaktyki” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 – wsparcie finansowe dla nauczycieli akademickich na szkolenia zagraniczne.

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia najpóźniej do dn. 13 grudnia 2019.

Informujemy, że w dniu 16 grudnia 2019 roku, o godz. 14:15, na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w Gmachu Technologii Chemicznej, w Sali im. prof. I. Mościckiego, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr inż. Katarzyny Tokarskiej
Badania nanomateriałów polimerowych jako nowych nośników do podawania leków w terapii fotodynamicznej z wykorzystaniem mikrosystemów typu Lab-on-a-chip

Pozostałe Wydarzenia...

Osiągnięcia

3 grudnia 2019 wicepremier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wręczył 85 wybitnym młodym naukowcom Diamentowe Granty. Wśród laureatów VIII edycji jest dwóch doktorantów z naszego wydziału: mgr inż. Mikołaj Więckowski z Katedry Chemii Fizycznej oraz mgr inż. Piotr Tobiasz z Katedry Chemii Organicznej. MNiSW przeznaczy na realizację projektów naukowych ponad 17 mln złotych.

Więcej szczegółów z tego wydarzenia na stronie Ministerstwa.

Artykuł autorstwa mgra Artura Kasprzaka z Katedry Chemii Organicznej opublikowany w renomowanych czasopiśmie Dalton Transactions (IF=4.052) został wyróżniony jako Outside Front Cover. Współautorem publikacji jest prof. Hidehiro Sakurai (Osaka University, Japonia). Publikacja jest rezultatem trzymiesięcznego pobytu naukowego Pana Kasprzaka w zespole prof. Sakurai w okresie marzec-czerwiec 2019 r. (data akceptacji artykułu: 23.09.2019 r.). Badania dotyczyły opracowania nowatorskiego, selektywnego receptora jonów cezu zbudowanego z ferrocenylowych pochodnych sumanenu. Przedstawione badania są istotne nie tylko z punktu widzenia rozwoju chemii organicznej i supramolekularnej, ale również umożliwiają opracowanie nowych metod detekcji metali zawartych w odpadach radioaktywnych (na przykład w wyniku katastrofy w elektrowni jądrowej w Fukishimie, rok 2011).
Link to publikacji i Link do okładki

Projekt „Izolacja i identyfikacja mikroorganizmów zdolnych do degradacji ksenobiotyków” prowadzony przez zespół badawczy z ramienia Koła Naukowego Biotechnologów „Herbion”, otrzymał wyróżnienie w tegorocznym Ogólnopolskim konkursie dla autorów i promotorów najlepszych projektów naukowych realizowanych przez studentów i doktorantów StRuNa 2019. Projekt realizowany był w Katedrze Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków pod opieką dr Jolanty Mierzejewskiej, w składzie Marianna Wyszomirska, Zuzanna Zając i Łukasz Łężniak. Uroczysta gala i wręczenie nagrody odbyły się 16 listopada 2019.

Nagroda Naukowa Politechniki Warszawskiej za szczególne osiągnięcia uwieńczone transferem na potrzeby gospodarki im. Ignacego Mościckiego została wręczona w dniu 15.11.2019 w czasie uroczystej sesji Senatu PW z okazji Dnia Politchniki Warszawskiej przez Rektora PW zespołowi z Wydziału Chemicznego. Nagrodę przyznano za wdrożenie do produkcji soli litowej na potrzeby ogniw litowo-jonowych. Dorocznie wręczaną Nagrodę za wdrożenie o największym znaczeniu gospodarczym w czasie roku na całej Uczelni otrzymał zespół prof. dr. hab. inż. Władysława Wieczorka w składzie: dr inż. Maria Bukowska, dr hab. inż. Leszek Niedzicki i dr hab. inż. Przemysław Szczeciński. Przedmiot wdrożenia - sól LiTDI - jest produkowana w skali wielkotonażowej od listopada 2018 roku przez francuską firmę Arkema SA.

Studenci Politechniki Warszawskiej po raz jedenasty wyróżnili najlepszych i najbardziej przyjaznych nauczycieli akademickich. Laureatami XI edycji plebiscytu Złotej Kredy w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Chemicznym zostali pracownicy Katedry Chemii Nieorganicznej: prof. dr. hab. inż. Janusz Zachara w kategorii wykładowca i dr inż. Andrzej Kozioł w kategorii prowadzący ćwiczenia/laboratoria/projekty. Obaj laureaci kolejny raz z rzędu zdobywają nagrodę. Uroczysta gala z udziałem laureatów konkursów wydziałowych odbyła się 15 listopada w ramach obchodów Święta Politechniki Warszawskiej.

Pozostałe Osiągnięcia...

KNOW - Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący

Wirtualna wycieczka po wydziale

Udział Polski w ESRF

Więcej o udziale WCh PW w konsorcjum