Kierunki Biotechnologia i Technologia Chemiczna prowadzone na Wydziale Chemicznym PW zostały ocenione jako najlepsze kierunki inżynierskie w Rankingu Studiów Inżynierskich 2021 miesięcznika Perspektywy w kategoriach odpowiednio Biotechnologia oraz Technologia Chemiczna. Kierunek Biotechnologia zdobył tytuł najlepszego kierunku w swojej kategorii już piąty raz z rzędu, a kierunek Technologia Chemiczna już po raz dziewiąty z rzędu, utrzymując najlepszy wynik w kraju od początku rankingu (od kiedy oceniane są indywidualne kierunki inżynierskie)!

Studia I i II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 lutego 2019 r. otrzymały najwyższą, wyróżniającą ocenę programową. Zgodnie ze statutem PKA oceny wyróżniające przyznawane są na 8 lat.

Studia o profilu ogólnoakademickim na I i II poziomie kierunku Biotechnologia zgodnie z Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 kwietnia 2019 r. uzyskały ocenę pozytywną.

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej uzyskał kategorię A+ w ocenie parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za okres od 01.01.2013 do 31.12.2016.

Certyfikat Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych uznaje wysoką jakość kształcenia na I i II stopniu studiów kierunków Biotechnologia i Technologia Chemiczna na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej i przyznaje akredytacje na okres 5 lat, czyli na lata akademickie 2016/2017 do 2021/2022.

Komisja KAUT w 2013 roku uzyskała od European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) uprawnienia do nadawania europejskiego certyfikatu EUR-ACE® Label, tym samym jednostki, które otrzymują certyfikat KAUT otrzymują równocześnie europejski certyfikat jakości kształcenia na kierunkach technicznych EUR-ACE®.

Najlepsze (wg IF) artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału w roku 2020 (stan na 31-12-2020):

1. A. Szuplewska, D. Kulpińska, A. Dybko, M. Chudy, A.M. Jastrzębska, A. Olszyna, Z. Brzózka, Future applications of MXenes in biotechnology, nanomedicine and sensors, TRENDS IN BIOTECHNOLOGY, 2020, 38(3), 264-279. IF: 13,747
2. R. Kotuniak, M.J.F. Strampraad, K. Bossak-Ahmad, U.E. Wawrzyniak, I. Ufnalska, P.-L. Hagedoorn, W. Bal, Key Intermediate species reveal the copper(II)-exchange pathway in biorelevant ATCUN/NTS complexes, ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION, 2020, 59, 11234-11239. IF: 12,257
3. L. Zhu, G. Borstad, H. Liu, P. Guńka, M. Guerette, J. Dolyniuk, Y. Meng, E. Greenberg, V. Prakapenka, B. Chaloux, A. Epshteyn, R. Cohen, T. Strobel, Carbon-boron clathrates as a new class of sp3-bonded framework materials, SCIENCE ADVANCES, 2020, 6, 8361. IF: 11,511

Wydarzenia

Informujemy, że w dniu 5 listopada 2021 roku, o godzinie 13:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marleny Roguszewskiej (w formie zdalnej za pomocą platformy Cisco Webex Meetings - pod tym linkiem) pt.:
Optymalizacja struktury poli(węglano-uretanów) jako składników klejów i powłok

Biuro Komunikacji i Promocji rozpoczęło przyjmowanie zgłoszeń do VI edycji Stypendium pod choinkę - nagrody dla zaangażowanych, aktywnie promujących Politechnikę Warszawską oraz budujących jej wizerunek studentów i doktorantów. Na stronie https://www.pw.edu.pl/Stypendium-pod-choinke-2021) znajdują się  szczegóły oraz regulamin.

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej zaprasza do księgarni przy ulicy Noakowskiego 18/20. Dzięki ostatnim zmianom zapoznanie się z ofertą jest zdecydowanie łatwiejsze i bardziej przyjazne dla odwiedzających i kupujących.

Dodatkowo od 1 do 31 października wszystkie monografie i skrypty wydane przez Oficynę Wydawniczą PW będzie można nabyć z rabatem 20%.

Księgarnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Dziekan i Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej uprzejmie zapraszają do obejrzenia nagrania Uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022 na Wydziale Chemiznym, która odbyła się w dniu 1 października 2021 roku o godz. 14.00 w Audytorium Mościckiego.

Link do nagrania (przekierowuje do platformy YouTube)

Pozostałe Wydarzenia...

Osiągnięcia

Doktorant naszego Wydziału, mgr. inż. Jakub Drapała (Katedra Chemii Fizycznej), zdobył pierwszą nagrodę podczas konferencji ChemSession’2021 za plakat pt. „1,10-phenantroline and imidazole-based photoswitchable dithienylethylenes – UV-VIS spectroscopic behaviour and quantummechanical approach”. Studentka naszego Wydziału, Pani Magdalena Rudowska (Katedra Chemii i Technologii Polimerów), została z kolei wyróżniona za poster pt. „Ditienopirolowa pochodna naftalenodiimidu o charakterze amfifilowym do zastosowań w organicznych tranzystorach elektrochemicznych”. Konferencja odbyła się 24 września 2021 i miała formę zdalną. Gratulujemy osobom nagrodzonym!

W dniach 6-9 września w Szklarskiej Porębie odbywała się XXV Konferencja Naukowa Modyfikacja Polimerów MODPOL 21 organizowana przez Katedrę Inżynierii i Technologii Polimerów Politechniki Wrocławskiej. MODPOL jest najstarszą odbywającą się cyklicznie konferencją polimerową w Polsce. Podczas sesji posterowej plakat inż. Aleksandry Bandzerewicz zatytułowany „Poli(cytrynian gliceryny) do zastosowań biomedycznych” został uznany przez Komitet Naukowy za najlepszy spośród prawie 70! Plakat dotyczył wyników badań prowadzonych przez Panią Aleksandrę, uzyskanych podczas wykonywania pracy inżynierskiej. Aktualnie Pani Aleksandra Bandzerewicz wykonuje pracę magisterską pod kierunkiem dr hab. inż. Agnieszki Gadomskiej-Gajadhur w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów. Serdecznie gratulujemy!

W ramach sesji posterowej na konferencji międzynarodowej wyróżniona została doktorantka naszego Wydziału, mgr inż. Joanna Tańska. Konferencja 22nd International Conference Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells ABAF 22 odbyła się w dniach 22-25 sierpnia 2021 w Brnie (Czechy). Praca Pani mgr Tańskiej pt. "Solid-State Electrolytes Based on New Polymer for Li-ion Batteries" została wykonana w ramach międzynarodowego projektu ASTRABAT (lata 2020-2023, program UE Horyzont 2020, kierownik: dr hab. inż. Leszek Niedzicki, prof. uczelni). Pani Joanna wykonuje swój doktorat w Katedrze Technologii Chemicznej pod kierunkiem dr hab. inż. Pauliny Wiecińskiej, prof. uczelni. Gratulujemy!

Kierunki Biotechnologia i Technologia Chemiczna prowadzone na Wydziale Chemicznym PW zostały ocenione jako najlepsze kierunki inżynierskie w Rankingu Studiów Inżynierskich 2021 miesięcznika Perspektywy w kategoriach odpowiednio Biotechnologia oraz Technologia Chemiczna. Kierunek Biotechnologia zdobył tytuł najlepszego kierunku w swojej kategorii już piąty raz z rzędu, a kierunek Technologia Chemiczna już po raz dziewiąty z rzędu, utrzymując najlepszy wynik w kraju od początku rankingu (od kiedy oceniane są indywidualne kierunki inżynierskie)!

Zespół studentów kierunku Biotechnologia z naszego Wydziału wraz z kolegami z Wydziału EiTI i MEiL osiągnęli sukces w ramach testów technologii i rozwiązań dla przyszłości człowieka w kosmosie! W warunkach księżycowych (sztuczny poligon w górach Szwajcarii imitujący warunki księżycowe) przetestowali własnego robota wykorzystującego słońce i glebę księżycową a także grzyby i bakterie do zdalnego przygotowania warunków pod uprawę roślin oraz ich zasadzenia i wzrostu. Więcej szczegółów w artykule na głównej stronie PW.

Pozostałe Osiągnięcia...

KNOW - Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący

Wirtualna wycieczka po wydziale

Udział Polski w ESRF

Więcej o udziale WCh PW w konsorcjum

Projekty z programu SZAFIR
 
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI