Osiągnięcia

Laureaci Diamentowych Grantów 2019 NEW

3 grudnia 2019 wicepremier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wręczył 85 wybitnym młodym naukowcom Diamentowe Granty. Wśród laureatów VIII edycji jest dwóch doktorantów z naszego wydziału: mgr inż. Mikołaj Więckowski z Katedry Chemii Fizycznej oraz mgr inż. Piotr Tobiasz z Katedry Chemii Organicznej. MNiSW przeznaczy na realizację projektów naukowych ponad 17 mln złotych.

Więcej szczegółów z tego wydarzenia na stronie Ministerstwa.

Opublikowano: 06.12.2019

Artykuł doktoranta naszego Wydziału wyróżniony na okładce Dalton Transactions

Artykuł autorstwa mgra Artura Kasprzaka z Katedry Chemii Organicznej opublikowany w renomowanych czasopiśmie Dalton Transactions (IF=4.052) został wyróżniony jako Outside Front Cover. Współautorem publikacji jest prof. Hidehiro Sakurai (Osaka University, Japonia). Publikacja jest rezultatem trzymiesięcznego pobytu naukowego Pana Kasprzaka w zespole prof. Sakurai w okresie marzec-czerwiec 2019 r. (data akceptacji artykułu: 23.09.2019 r.). Badania dotyczyły opracowania nowatorskiego, selektywnego receptora jonów cezu zbudowanego z ferrocenylowych pochodnych sumanenu. Przedstawione badania są istotne nie tylko z punktu widzenia rozwoju chemii organicznej i supramolekularnej, ale również umożliwiają opracowanie nowych metod detekcji metali zawartych w odpadach radioaktywnych (na przykład w wyniku katastrofy w elektrowni jądrowej w Fukishimie, rok 2011).
Link to publikacji i Link do okładki

Opublikowano: 26.11.2019

Wyróżnienie projektu naukowego KNB Herbion w konkursie StRuNa 2019

Projekt „Izolacja i identyfikacja mikroorganizmów zdolnych do degradacji ksenobiotyków” prowadzony przez zespół badawczy z ramienia Koła Naukowego Biotechnologów „Herbion”, otrzymał wyróżnienie w tegorocznym Ogólnopolskim konkursie dla autorów i promotorów najlepszych projektów naukowych realizowanych przez studentów i doktorantów StRuNa 2019. Projekt realizowany był w Katedrze Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków pod opieką dr Jolanty Mierzejewskiej, w składzie Marianna Wyszomirska, Zuzanna Zając i Łukasz Łężniak. Uroczysta gala i wręczenie nagrody odbyły się 16 listopada 2019.

Opublikowano: 24.11.2019

Laureaci Złotej Kredy 2019 z Wydziału Chemicznego

Studenci Politechniki Warszawskiej po raz jedenasty wyróżnili najlepszych i najbardziej przyjaznych nauczycieli akademickich. Laureatami XI edycji plebiscytu Złotej Kredy w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Chemicznym zostali pracownicy Katedry Chemii Nieorganicznej: prof. dr. hab. inż. Janusz Zachara w kategorii wykładowca i dr inż. Andrzej Kozioł w kategorii prowadzący ćwiczenia/laboratoria/projekty. Obaj laureaci kolejny raz z rzędu zdobywają nagrodę. Uroczysta gala z udziałem laureatów konkursów wydziałowych odbyła się 15 listopada w ramach obchodów Święta Politechniki Warszawskiej.

Opublikowano: 19.11.2019

Nagroda Naukowa im. Ignacego Mościckiego dla pracowników Wydziału Chemicznego

Nagroda Naukowa Politechniki Warszawskiej za szczególne osiągnięcia uwieńczone transferem na potrzeby gospodarki im. Ignacego Mościckiego została wręczona w dniu 15.11.2019 w czasie uroczystej sesji Senatu PW z okazji Dnia Politchniki Warszawskiej przez Rektora PW zespołowi z Wydziału Chemicznego. Nagrodę przyznano za wdrożenie do produkcji soli litowej na potrzeby ogniw litowo-jonowych. Dorocznie wręczaną Nagrodę za wdrożenie o największym znaczeniu gospodarczym w czasie roku na całej Uczelni otrzymał zespół prof. dr. hab. inż. Władysława Wieczorka w składzie: dr inż. Maria Bukowska, dr hab. inż. Leszek Niedzicki i dr hab. inż. Przemysław Szczeciński. Przedmiot wdrożenia - sól LiTDI - jest produkowana w skali wielkotonażowej od listopada 2018 roku przez francuską firmę Arkema SA.

Opublikowano: 17.11.2019

Artykuł z mechanochemii wyróżniony umieszczeniem na okładce Chemical Science

Mechanochemia, czyli badanie przemian chemicznych wskutek działania sił mechanicznych, przeżywa obecnie swój renesans i staje się jedną z podstawowych metod syntezy w chemii organicznej i nieorganicznej oraz w chemii materiałów i w nanotechnologii.

W najnowszej pracy ,,Mechanochemical and slow-chemistry radical transformations: a case of diorganozinc compounds and TEMPO” naszego doktoranta, mgr. inż. Krzysztofa Budnego, z zespołu prof. Janusza Lewińskiego po raz pierwszy zaprezentowano zastosowanie mechanochemii w metaloorganicznych reakcjach rodnikowych. Co więcej, przedstawiono też unikalne rodnikowe przemiany w procesie slow-chemistry, tj. reakcjach w ciele stałym przebiegających bez stymulującego czynnika zewnętrznego. Publikacja ta została wyróżniona jako Front Cover w prestiżowym czasopiśmie Chemical Science (IF = 9,6)

Praca ta w spektakularny sposób nawiązuje do badań prof. Tadeusza Urbańskiego nad generowaniem mechanorodników w procesie ucierania bursztynu opublikowane w Nature (1967).

Odnośniki: do artykułu i do okładki.

Opublikowano: 17.11.2019

Doktorant Wydziału Chemicznego laureatem projektu „Najlepsi z Najlepszych! 4.0”

Mgr inż. Hubert Ronduda, uczestnik Szkoły Doktorskiej nr 1, został laureatem projektu „Najlepsi z Najlepszych! 4.0” organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Doktorant realizuje badania w Katedrze Technologii Chemicznej zespole kierowanym przez dr hab. inż. Wiolettę Raróg-Pilecką, prof. PW.

Celem projektu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach i/lub konferencjach. W ramach realizowanego projektu sfinansowany zostanie m.in. wyjazd na 17 Międzynarodowy Kongres Katalizy w San Diego.

Opublikowano: 12.11.2019

Złoty medal na międzynarodowej wystawie wynalazków dla zespołu BioMatu z KChTP

W dniach 14-16 października 2019 roku odbyła się 13 edycja Międzynarodowej Wystawy Wynalazków “IWIS 2019”. Wydarzenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz Politechniką Warszawską. Każdego roku w wystawie biorą udział naukowcy reprezentujący ponad 25 krajów. Wynalazcy przedstawiają innowacje stanowiące przegląd osiągnięć technicznych, niektóre z nich wykorzystywane są już w praktyce, a inne oczekują na wdrożenie.

W trakcie tegorocznej wystawy Zespół BioMatu (w składzie Agnieszka Gadomska-Gajadhur, Monika Budnicka, Monika Szymaniak, Paweł Ruśkowski, Anna Tytman, Michał Wrzecionek, Ludwik Synoradzki) został nagrodzony złotym medalem za projekt zatytułowany: Sposób wytwarzania dynamicznego substytutu kości gąbczastej wraz z powiązanymi rozwiązaniami. Pomysł na stworzenie nowego materiału, który ma szansę zrewolucjonizować ortopedię, podsunął chemikom ortopeda prof. Krzysztof Ficek. Materiał ten ma służyć jako rusztowanie dla komórek odbudowującej się kości, a nasączenie go czynnikiem biologicznym (np. osoczem bogatopłytkowym, komórkami macierzystymi) dodatkowo przyspieszy proces regeneracji tkanki.

Serdecznie gratulujemy !

Opublikowano: 29.10.2019

Doktoranci naszego Wydziału obalają jeden z podręcznikowych dogmatów chemii metaloorganicznej

Utlenianie związków metaloorganicznych metali grup głównych i pokrewnych pozostaje przedmiotem intensywnych badań od ponad 160 lat i wciąż budzi liczne kontrowersje. Najnowsze badania prowadzone w grupie prof. Lewińskiego wykazały, że związki alkilonadtlenkowe cynku ROOZn(L) nie reagują zarówno z wyjściowymi kompleksami alkilowymi RZn(L), jak i związkami R2Zn. Wyniki te podważają jeden z podręcznikowych dogmatów, zakładający, że tego typu reakcje metatezy są odpowiedzialne za powstawanie związków alkoksylowych metali. Ponadto wykazano, że za olbrzymią różnorodność produktów utleniania odpowiedzialny jest homolityczny rozpad wiązania O-O. Przełomowe wyniki zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Angewandte. Chemie. Link do artykułu: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.201904380

Opublikowano: 07.10.2019

Studentka Wydziału Chemicznego na European Photon and Neutron Science Campus

W dniach 1-28.09.2019 w Grenoble (Francja) odbyła się szósta edycja „ESRF/ILL International Student Summer Programme on X-Ray and Neutron Science". W trakcie programu 18 studentów z Europy wyłonionych w konkursie zapoznawało się z metodami badań z użyciem neutronów i promieniowania rentgenowskiego, a także brało udział w badaniach aktualnie prowadzonych w jednostkach organizujących.

Podczas tegorocznej edycji studentka naszego Wydziału, Dorota Osowicka, pracowała w Zespole Spektroskopii badając kompleksy polielektrolitów i surfaktantów. Pani Dorota wykonuje aktualnie pracę inżynierską wykorzystującą badania rentgenostrukturalne pod kierunkiem dr hab. inż. Izabeli Madury, prof. PW i opieką mgr inż. Pauliny Marek.

Opublikowano: 06.10.2019

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)