Wydarzenia

Dni otwarte w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów NEW

Serdecznie zapraszamy na dni otwarte w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów które odbędą się dnia 22 stycznia 2020 r. Prezentację naszych laboratoriów/zespołów rozpoczniemy o godzinie 14.15 w Audytorium Mościckiego. Spotkanie to będzie doskonałą okazją do zapoznania się z tematyką badawczą realizowaną w naszej Katedrze, porozmawiania z prowadzącymi dyplomy oraz doktorantami, a także obejrzenia zaplecza laboratoryjnego i aparaturowego które znajduje się w Katedrze.

Opublikowano: 16.01.2020

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Kublickiego, 27.01.2020 r. godz. 14:15

Informujemy, że w dniu 27 stycznia 2020 roku, o godz. 14:15, na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w Gmachu Technologii Chemicznej, w Sali im. prof. I. Mościckiego, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:
mgr. inż. Marcina Kublickiego
Badanie reakcji fotokatalitycznego perfluoroalkilowania nienasyconych związków boroorganicznych

Opublikowano: 08.01.2020

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej nr 1 na semestr letni 2019/2020

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej nr 1 na semestr letni 2019/2020.

Wykaz zagadnień badawczych oferowanych kandydatom do realizacji w ramach pracy doktorskiej (.pdf)

Harmonogram rekrutacji można zobaczyć po kliknięciu przycisku "Więcej".

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji są dostępne na stronie Szkół Doktorskich PW

Opublikowano: 08.01.2020

Współpraca nauka-przemysł w praktyce!

Politechnika Warszawska oraz Uniwersytet Warszawski planują nową fazę współpracy z grupą Eneris Polbatt, jedną z 17 spółek, która uczestniczy w Europejskim Aliansie Bateryjnym i ogłoszonym przez Komisję Europejską programie IPCEI (Important Project for Common European Interest) w obszarze bateryjnym. Zgodnie z notyfikacją dotyczącą pomocy publicznej ogłoszoną 9 grudnia 2019 r. osiem uczestniczących państw, w tym Polska, planują przeznaczyć 3,2 miliardy EURO mając na celu wdrażanie na skalę przemysłową badań dotyczących całego łańcucha wartości akumulatorów litowych.

Opublikowano: 16.12.2019

Zapytanie ofertowe

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, w ramach procedury rozeznania rynku, działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie materiałów dydaktycznych oraz poprowadzenie części przedmiotu „Zarządzanie jakością i prawodawstwo w przemyśle chemicznym”.

Pełna treść zapytania ofertowego (.docx)
Formularz oferty (.docx)

Opublikowano: 09.01.2020

Nabór na stanowisko doktoranta-stypendysty do projektu SONATA BIS 8 (2 stanowiska)

W związku z projektem SONATA BIS 8 (finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki) pt. „Macierze (nano)softsensorów dla celów bioanalitycznych” (kierownik dr hab. inż. Patrycja Ciosek-Skibińska, prof. uczelni) ogłasza się nabór na stanowisko doktoranta-stypendysty (2 stanowiska).

Szczegóły:

Kontakt: dr hab. inż. Patrycja Ciosek-Skibińska, prof. uczelni - pciosek@ch.pw.edu.pl
Termin składania ofert: 20 stycznia 2020, 00:00
Forma składania ofert poprzez email: pciosek@ch.pw.edu.pl (tytuł maila SONATA BIS – doktorant)

Pełna treść ogłoszenia (.pdf)

Opublikowano: 16.12.2019

Nabór na studenta-stypendystę w projekcie OPUS 12

Poszukiwany jest kandydat (student) na stypendystę do projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (konkurs OPUS 12, UMO-2016/23/B/ST5/02847) pt. „Synteza i badania aktywności mikrobiologicznej wybranych związków fenyloboronowych”. Termin zgłaszania ofert 20 stycznia 2020, g. 15:00.

Pełna treść ogłoszenia (.docx)

Opublikowano: 18.12.2019

Ruszyła II edycja Programu Mentoringowego

Ruszył nabór do drugiej edycji Programu Mentoringowego przygotowanego przez Biuro Karier PW.

Progam Mentoringowy został stworzony z myślą o studentach PW, którzy na początku kariery zawodowej chcieliby skorzystać z porad profesjonalistów, osób z olbrzymim doświadczeniem.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Biura Karier.

Opublikowano: 13.12.2019

Film promocyjny Wydziału Chemicznego PW

Zachęcamy do obejrzenia filmu promocyjnego Wydziału Chemicznego PW.
Film można obejrzeć tutaj.

Opublikowano: 14.02.2017

Film promocyjny PW

Szanowni Państwo,
Zachęcamy do obejrzenia międzynarodowej wizytówki Politechniki Warszawskiej.
Film dostępny jest tutaj.

Opublikowano: 24.02.2016

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)