Ubezpieczenie NNW

Oferta aktualna w roku akademickim 2019/2020!
W celu ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków należy dokonać wpłaty (39 zł) na nr konta: 71124010535111810000100091

Zaświadczenie o ubezpieczeniu można uzyskać w Kwesturze - Sekcja Stypendialna w Budynku Administracji, ul. Noakowskiego 18/20, pokój 325.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)