Pracownik naszego Wydziału laureatem programu badań TECHMATSTRATEG III

Materiały biopolimerowe o programowanej chemicznie i genetycznie selektywności do metali ciężkich dla ultraczułych biosensorów nowej generacji to jeden z 13 projektów, które uzyskały finansowanie ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych Nowoczesne technologie materiałowe - TECHMATSTRATEG III.

  
Projekt dotyczy prac badawczo-rozwojowych i przedwdrożeniowych, których rezultatem będzie powstanie ultraczułego i mobilnego urządzenia pozwalającego na jednoczesną i szybką detekcję, co najmniej 8 różnych metali ciężkich w wodzie z wykorzystaniem pomiarów elektrochemicznych i optycznych.

  
Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Marcin Olszewski z Katedry Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków.

Całkowita wartość projektu to 18 458 913,97 PLN.

Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2021 r. w konsorcjum z Instytutem Biotechnologii i Medycyny Molekularnej, Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych oraz Pro Science Sp. z o.o.

Liderem projektu jest Politechnika Warszawska.

  

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem