Doktorant Wydziału Chemicznego laureatem projektu „Najlepsi z Najlepszych! 4.0”

Mgr inż. Hubert Ronduda, uczestnik Szkoły Doktorskiej nr 1, został laureatem projektu „Najlepsi z Najlepszych! 4.0” organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Doktorant realizuje badania w Katedrze Technologii Chemicznej zespole kierowanym przez dr hab. inż. Wiolettę Raróg-Pilecką, prof. PW.

Celem projektu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach i/lub konferencjach. W ramach realizowanego projektu sfinansowany zostanie m.in. wyjazd na 17 Międzynarodowy Kongres Katalizy w San Diego.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)