Sesja podsumowująca Wolontariat Naukowy w roku 2018/2019

Laureatki nagród, członkowie Jury Studenckiego i dr hab. inż. Aldona Zalewska, prof. uczelni - członek Jury Naukowego.

8 września 2019r. odbyła się sesja plakatowa podsumowująca Wolontariat Naukowy w roku 2018/2019 na Wydziale Chemicznym. Niemal 30 studentów II i III roku zaprezentowało swoje osiągnięcia z minionego roku na posterach oraz w krótkich prezentacjach przed Jury Naukowym (wykładowcy Wydziału) oraz Jury Studenckim. W czasie trwającej trzy godziny sesji postery oglądało też duże grono odwiedzających studentów i wykładowców Wydziału a także znajomi i rodziny prezentujących. Trzem najlepiej ocenionym w czasie sesji studentom wręczono nagrody. I miejsce w konkursie zajęła Pani Ksenia Kamińska, II miejsce - Pani Paulina Walczak i III miejsce - Pani Anna Podsiedzik. Gratulujemy!

Wolontariat Naukowy na Wydziale Chemicznym jest dostępny dla studentów conajmniej II roku studiów I stopnia i jest okazją do zapoznania się z rzeczywistą pracą eksperymentalną i badawczą w ramach prac prowadzonych przez pracowników Wydziału w licznych grupach badawczych. Studenci są włączani w prace projektów naukowych zarówno w zakresie badań podstawowych jak i wdrożeniowych, ale zawsze na najwyższym poziomie europejskim. Dzięki temu mają możliwość zapoznać się z licznymi nowymi metodami eksperymentalnymi lub syntetycznym a także z metodologią eksperymentalną najwybitniejszych specjalistów z branży. Tematyka prac w ramach Wolontariatu obejmowała wszystkie dziedziny chemii, np.: prac nad lekami nowej generacji, metod powiększania skali produkcji niezbędnych dla przemysłu chemikaliów, pionierskich ogniw litowo-jonowych, produkcji biotechnologicznej, badań krystalograficznych lub modyfikacji powierzchni grafenu na potrzeby medycyny.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)