Doktoraty

Doktoraty (przewody wszczęte przed 30.04.2019)

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk chemicznych (dyscypliny chemia, biotechnologia i technologia chemiczna) i w dziedzinie nauk technicznych (dyscyplina technologia chemiczna).

  1. Otwarte przewody doktorskie
  2. Obronione rozprawy doktorskie od 01.01.2010
  3. Postępowanie w celu nadania stopnia doktora nauk chemicznych i nauk technicznych na Wydziale Chemicznym PW

Doktoraty (postępowania wszczęte po 01.10.2019)

Politechnika Warszawska posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne (stopień nadawany przez Radę Naukową Dyscypliny Nauki Chemiczne) oraz w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna (stopień nadawany przez Radę Naukową Dyscypliny Inżynieria Chemiczna).

  1. Wszczęte postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
  2. Nadane stopnie doktora
  3. Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (.pdf) (Uchwała Senatu nr 56/L/2019)
  4. Zasady wyróżniania rozpraw doktorskich

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR