Doktoraty

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk chemicznych (dyscypliny chemia, biotechnologia i technologia chemiczna) i w naukach technicznych (dyscyplina technologia chemiczna).

  1. Otwarte przewody doktorskie przed wyznaczeniem recenzentów
  2. Przewody doktorskie po złożeniu rozprawy
  3. Obronione rozprawy doktorskie od 01.01.2010
  4. Postępowanie w celu nadania stopnia doktora nauk chemicznych i nauk technicznych na Wydziale Chemicznym PW

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)