Habilitacje

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych (dyscypliny: chemia i technologia chemiczna) i w dziedzinie nauk technicznych (dyscyplina technologia chemiczna).

  1. Stopnie doktora habilitowanego nadane na Wydziale Chemicznym PW od 1.01.2000
  2. Przewody habilitacyjne aktualnie otwarte lub prowadzone na Wydziale Chemicznym PW
  3. Postępowanie w celu nadania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych i nauk technicznych na Wydziale Chemicznych PW

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)