Warsztaty naukowe SmartUP Academy

Warsztaty naukowe SmartUP Academy, edycja X-XII 2020

Warsztaty naukowe SmartUP Academy
Nr projektu POWR.03.01.00-00-T009/18
Okres realizacji: 2019-01-02 - 2020-12-31
Wartość projektu: 410 100,00 zł; w tym dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 397 797,00 zł
Kierownik projektu: dr hab. inż. Ewa Zygadło-Monikowska, prof. PW

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej w partnerstwie z Fundacją Grupy Adamed rozpoczyna realizację projektu pt. „Warsztaty naukowe SmartUP Academy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Głównym celem projektu "Warsztaty naukowe SmartUP Academy" jest pobudzenie aktywności edukacyjnej uczniów szkół średnich poprzez rozwój kompetencji w zakresie myślenia krytycznego, poszerzania wiedzy pozwalającej na rozwój zainteresowań przez rozwiązywanie problemów naukowych, które mają swoje odzwierciedlanie w życiu codziennym. Dzięki realizacji projektu uczniowie w wieku 15-19 lat zainteresowani naukami ścisłymi i przyrodniczymi uzyskają dostęp do bezpłatnych weekendowych zajęć edukacyjnych.

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:
dr inż. Monika Wielechowska (Wydział Chemiczny PW)
Katarzyna Dubno (Fundacja Grupy Adamed)

Rekrutacja: http://adamedsmartup.pl/warsztaty-pw/

Harmonogram zajęć (edycja X-XII 2020)

W związku z pandemią SARS-Cov-2 zajęcia prowadzone są w formie webinarium za pośrednictwem platformy MS Teams.

Moduł 1 – 24.10.20
Dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur
Inteligentne kosmetyki kolorowe – mit czy przyszłość?
godz. 10:00-16:00

Kosmetyki do makijażu stanowią odrębną, bardzo specyficzną grupę produktów. Kategoria ta jest bogata we wszelkie możliwe formy kosmetyczne – poczynając od sztyftów, przez zawiesiny, emulsje, żele, aż po produkty sypkie i prasowane. Jeszcze kilka lat temu o wyborze produktu do makijażu decydowały cena i odpowiedni kolor. Klienci coraz częściej zwracają uwagę na innowacyjną formę i teksturę. Kosmetyk musi się łatwo i przyjemnie aplikować na skórze, makijaż musi pozostawać cały dzień w stanie nienaruszonym. Produkty do makijażu powinny dodatkowo pielęgnować i chronić. Coraz więcej na rynku jest kosmetyków wielofunkcyjnych. Fluidy, pudry wzbogacane są o składniki nawilżające, przeciwzmarszczkowe, promieniochronne. Konsumenci poszukują produktów, którymi makijaż wykona się szybko, precyzyjnie i nie będzie konieczności dodatkowego stosowania zbyt wielu innych kosmetyków. W uzyskaniu coraz lepszych produktów, zgodnych z wymaganiami rynku pomocne są wszelkiego rodzaju składniki polimerowe. Dzięki wypełniaczom polimerowym kosmetyk będzie łatwiej i lepiej się aplikował. Polimery filmotwórcze zapewnią trwałość makijażu przez cały dzień, a polimerowe humektanty nawilżą i zapewnią pielęgnację. Polimerowe emulgatory pozwalają połączyć w emulsji fazę wodną z olejową. Zagęstniki z tej grupy składników zapewnią równomierne rozłożenie pigmentów w produkcie, będą zapobiegać aglomeracji i sedymentacji pigmentów. Drobiny polimerowe skutecznie usuną martwy naskórek, a pocięta kolorowa folia w formie brokatu doda blasku niejednemu makijażowi.

Moduł 2 – 07.11.20
Dr inż. Michał Piszcz
Elektrochemia dla każdego –z czego wynika siła reakcji redoks?
godz. 10:00-16:00

Trudno jest zliczyć zjawiska z życia codziennego, które wykazują naturę elektrochemiczną. Zaczynając od prostych zjawisk związanych choćby z podstawowymi elementami wyposażenia domu, przez baterie i akumulatory, implanty medyczne…. aż po wielkie elementy infrastruktury komunikacyjnej, nie mówiąc już o wielu procesach przemysłowych. Zrozumienie tych zjawisk pozwala na konstruowanie nowych materiałów o pożądanych właściwościach, jak choćby elementy baterii czy przedmioty do zastosowań medycznych. Równolegle możemy chronić wiele konstrukcji przed niszczącą je korozją, a innym przedmiotom nadawać estetyczny wygląd i specjalne funkcje. Jak to się dzieje?  Zajrzyjmy za drzwi opatrzone tabliczką „Pracownia elektrochemii i korozji” – kilka prostych doświadczeń i pomiarów pozwoli nam rozpocząć przygodę z tą pasjonującą i wielce praktyczną dziedziną chemii.

Moduł 3 – 14.11.20
Dr Małgorzata Milner-Krawczyk
Mikrokosmos, czyli mali towarzysze broni lub wrogowie oraz jak ich rozpoznać
godz. 10:00-16:00

Większość ludzi żyje nie zdając sobie sprawy z obecności otaczającego nas mikrokosmosu, który zamieszkują maleńkie drobnoustroje. Pod słowem drobnoustrój rozumiemy organizm tak drobny, że nie można go dostrzec nieuzbrojonym w mikroskop okiem. Jednak to, że tego świata nie możemy na co dzień zobaczyć nie umniejsza jego ogromnej wagi dla naszego życia. O mikroorganizmach myślimy zwykle w kontekście choroby przez nie wywołanej, jednak to tylko maleńki i wcale nie najważniejszy aspekt naszych kontaktów z drobnoustrojami. To od nich wszystko się zaczęło i to one czynią różnicę między żyjącą a martwą planetą. To one przetwarzają martwą biomasę, one stanowią podstawę łańcucha pokarmowego i one mają największy wpływ na skład atmosfery. Warto tez podkreślić, że komórek mikroorganizmów, które zamieszkują nasze ciała i nasze wnętrze jako flora fizjologiczna jest co najmniej tyle samo, ile komórek budujących nasze ciała, i już samo to świadczy o tym, że nie mogą być dla naszego życia obojętne. W czasie warsztatów zobaczymy, jak rosną mikroorganizmy (głównie bakterie) w laboratorium i jak możemy je rozpoznać i nazwać posługując się metodami biologii molekularnej. Będziemy izolować ich DNA, namnażać najbardziej istotne geny i znając ich sekwencje będziemy przeszukiwać bazy danych, aby znaleźć „naszą” bakterię.

Moduł 4 – 14.10.20
Dr inż. Paweł Borowiecki
Projektowanie współczesnych leków oraz biotechnologiczne strategie ich otrzymywania
godz. 10:00-16:00

Opracowywanie innowacyjnych, ekonomicznie opłacalnych i zrównoważonych metodologii dedykowanych produkcji aktywnych substancji farmaceutycznych (APIs) jest nie tylko jednym z najważniejszych wyzwań współczesnej nauki oraz przemysłu farmaceutycznego, ale przede wszystkim stanowi ogromnie ważny aspekt dotyczący jakości leków oraz bezpieczeństwa ich stosowania.
Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników ze współczesnymi metodami projektowania nowoczesnych farmaceutyków oraz biotechnologicznymi sposobami ich otrzymywania na przykładzie chemoenzymatycznej syntezy optycznie czynnego związku, będącego kluczowym prekursorem stosowanym w produkcji leków przeciwbólowych oraz przeciwwirusowych.

Moduł 5 – 28.11.20
Dr inż. Monika Wielechowska, prof. uczelni
ELISA czy Western – oto jest pytanie?
godz. 10:00-16:00

Ludzie są istotami żyjącymi w świecie zdominowanym przez mikroorganizmy, więc nasze organizmy w toku ewolucji przystosowały się do kontaktu z nimi. W rezultacie wykształcony został bardzo efektywny zespół mechanizmów ochronnych, który utrzymuje mikroorganizmy z dala od słabych punktów naszego ciała, takich jak narządy i krwiobieg. Podstawę mechanizmów obronnych organizmu stanowią dwa rodzaje odporności odpowiedzialne za obronę przed patogenami: odporność nieswoista (wrodzona) i swoista (nabyta). Przeciwciała, czyli swoiste immunoglobuliny, służą zwierzętom do obrony przed patogenami i innymi obcymi cząsteczkami i występują w płynach ustrojowych wszystkich kręgowców. Białka te mają zdolność do odróżniania elementów własnego organizmu od elementów obcych nazywanych antygenami. Wysoka swoistość przeciwciał względem specyficznego antygenu jest podstawową różnych technik analitycznych, które zrewolucjonizowały metody diagnostyczne w wykrywaniu zakażeń i rozpoznawaniu chorób. W trakcie zajęć uczniowie zapoznają się z podstawowymi technikami immunoenzymatycznymi, jak ELISA, Westernblot, dotblot.

Moduł 6 – 05.12.20
Dr hab. Waldemar Tomaszewski
Igła w stogu siana czyli po okruszkach do celu – Kto używał materiału wybuchowego?
godz. 10:10-16:00

Celem zajęć będzie przedstawienie wybranych nowoczesnych metod badań śladowych ilości substancji wybuchowych. Zajęcia będą składały się z dwóch paneli (grup doświadczeń). Pierwszy z nich będzie dotyczył wstępnej identyfikacji śladowych ilości substancji wybuchowych naniesionych na różne podłoża (szkło, metal, polimer, piasek) z zastosowaniem przenośnych detektorów IMS (IonMobilitySpectrometry), służących do przesiewowego badania próbek pod kątem obecności substancji wybuchowych. Urządzenia oparte na technice IMS są powszechnie stosowane do kontroli pasażerów i bagaży na lotniskach oraz w laboratoriach kryminalistycznych do badań m.in. próbek powybuchowych.
W celu potwierdzenia wykrycia MW konieczne jest zastosowanie przynajmniej dwóch metod badawczych, dlatego drugi panel będzie związany z instrumentalnymi metodami identyfikacji związków. Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość zapoznania się z metodami analitycznymi, takimi jak spektroskopia w podczerwieni, metody chromatograficzne GC-MS i HPLC, analiza termiczna (DSC).

Regulamin Projektu (.docx)

Harmonogram edycji X-XII 2020 (.docx)

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR