Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Doktorant naszego wydziału laureatem programu NAWA

Mgr inż. Mateusz Urban, doktorant Zakładu Chemii Fizycznej, został laureatem programu NAWA im. W. Iwanowskiej zdobywając pierwsze miejsce na liście rankingowej konkursu nr 15/2018 z dnia 09.10.2018. W ramach tego programu sfinansowany zostanie jego staż naukowy na Uniwersytecie w Durham (Angila) w grupie prof. Andy'ego Monkmana, gdzie będzie zajmował się materiałami luminescencyjnymi wykazującymi właściwości TADF oraz ich zastosowaniem w diodach OLED.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)