Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Wydarzenia

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Bitner-Michalskiej, pt.: „Studies on optimization of imidazolate sodium salts based electrolytes for sodium-ion battery applications”, 27.02.2017 r. godz. 15:15

Informujemy, że w dniu 27 lutego 2017 roku, o godz. 15:15, na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w Gmachu Technologii Chemicznej, w Sali im. prof. Jana Czochralskiego, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:
mgr inż. Anny Bitner-Michalskiej
Studies on optimization of imidazolate sodium salts based electrolytes for sodium-ion battery applications
(Badania nad optymalizacją elektrolitów opartych na imidazolowych solach sodowych pod kątem zastosowania w bateriach sodowo-jonowych)

Opublikowano: 14.02.2017

Seminarium wydziałowe prof. Rodrigo Moreno (Institute of Ceramics & Glass, CSIC, Madrid, Spain) pt. „Colloidal processing of graphene/ceramic composites”, dn. 28.02.2017, wtorek, godz. 14:15 NEW

Dziekan Wydziału Chemicznego PW oraz Komisja ds. Nauki Rady Wydziału uprzejmie zapraszają na seminarium wydziałowe prof. Rodrigo Moreno (Institute of Ceramics & Glass, CSIC, Madrid, Spain) pt. „Colloidal processing of graphene/ceramic composites”, któe odbędzie się w dniu 28.02.2017, wtorek, godz. 14:15 w Audytorium Czochralskiego, Gmach Technologii Chemicznej.

Opublikowano: 17.02.2017

Praktyki - Spotkanie informacyjne NEW

We czwartek 2 marca 2017 o godz. 18.00 w Audytorium Mościckiego odbędzie się spotkanie informacyjne z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk dr inż. Elżbietą Truszkiewicz.
Udział w spotkaniu jest obowiązkowy dla studentów 2 roku obu kierunków (Technologia Chemiczna i Biotechnologia).

Opublikowano: 22.02.2017

V Ogólnopolskie Seminarium „Postępy w chemii boroorganicznej” NEW

Zapraszamy do uczestnictwa w V Ogólnopolskim Seminarium „Postępy w chemii boroorganicznej”. Seminarium odbędzie się w Ośrodku Pracy Twórczej w Radziejowicach w terminie 7-9 kwietnia 2017 r. Patronat nad seminarium objął Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej Profesor Władysław Wieczorek i Przewodniczący Oddziału Warszawskiego PTChem prof. Adam Proń.
Szczegółowy komunikat dotyczący Seminarium (.pdf)

Opublikowano: 21.02.2017

„Program rozwoju kompetencji studentów wydziałów przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej” NEW

„Program rozwoju kompetencji studentów wydziałów przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej” to nowa propozycja dydaktyczna dla studentów Wydziału Chemicznego na lata 2017-2019. Więcej informacji w zakładce Studia->Program rozwoju kompetencji.

Opublikowano: 20.02.2017

Film promocyjny Wydziału Chemicznego PW

Zachęcamy do obejrzenia filmu promocyjnego Wydziału Chemicznego PW.
Film można obejrzeć tutaj.

Opublikowano: 14.02.2017

Film promocyjny PW

Szanowni Państwo,
Zachęcamy do obejrzenia międzynarodowej wizytówki Politechniki Warszawskiej.
Film dostępny jest tutaj.

Opublikowano: 24.02.2016

Spotkanie wyjazdowe InterBioMed-2016

W dniach 25-26 listopada br. o ośrodku OSSA w okolicach Warszawy odbyło się pierwsze wyjazdowe spotkanie naukowców Politechniki Warszawskiej i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Celem spotkania, zdefiniowanym przez jego organizatorów w osobach prof. Marka Krawczyka z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) oraz prof. Zbigniewa Brzózki i prof. Elżbiety Malinowskiej z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (PW), była identyfikacja tematów badawczych, które mogą być podstawą wspólnych, interdyscyplinarnych projektów naukowych na rzecz medycyny. Spotkanie zaszczycił swoją obecnością JM Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt. Wśród słuchaczy obecni byli także goście ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Wojskowej Akademii Technicznej. Uczestnicy wysłuchali 22 prezentacji ( program spotkania (.pdf) ).
Efektem wymiany myśli i dyskusji podczas tego spotkania jest inicjatywa powołania do życia Platformy InterBioMed, zrzeszającej zespoły badawcze WUM, obu uczelni technicznych PW i WAT oraz SGGW. Kolejne spotkanie InterBioMed planowane jest na przełomie lutego/marca 2017 i odbędzie się w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT).
Zespoły, których badania posiadają potencjał aplikacyjny w obszarze inżynierii biomedycznej, biotechnologii i medycyny oraz są zainteresowane udziałem w Platformie InterBioMed, serdecznie zapraszamy do współpracy.
prof. Z. Brzózka (brzozka@ch.pw.edu.pl)
prof. E. Malinowska (ejmal@ch.pw.edu.pl)

Opublikowano: 28.11.2016

Wyniki rekrutacji na studia I stopnia w roku akademickim 2016/17

Po pierwszej turze zakończyła się rekrutacja na studia I stopnia prowadzone na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2016/17. Na kierunek Biotechnologia przyjęto 147 osób (próg przyjęć wyniósł 131 punktów). Na kierunek Technologia Chemiczna przyjęto 275 osób (próg przyjęć wyniósł 113 punktów). Wśród przyjętych jest 8 "olimpijczyków".
Osobom przyjętym na studia serdecznie gratulujemy.
Przypominamy o konieczności złożenia w dziekanacie wydziału zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów i przedstawienia dowodu wpłaty za legitymację studencką przed immatrykulacją wydziałową, która odbędzie się 29 września 2016 roku o godz. 10.00 w Małej Auli w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

Opublikowano: 29.07.2016

Konferencja TRI-BIO-CHEM-2016

W dniach 5-6 maja br. pod Nasielskiem w okolicach Warszawy odbyła się konferencja zorganizowana przez Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej i Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, tworzącego konsorcjum KNOW w obszarze nauk chemicznych oraz Instytut Nenckiego Polskiej Akademii Nauk. Uczestnicy konferencji TRI-BIO-CHEM-2016 wysłuchali 25 prezentacji z pogranicza biologii i chemii. Celem konferencji zdefiniowanym przez dziekana Wydziału Chemicznego PW prof. Zbigniewa Brzózkę, dziekana Wydziału Chemii UW prof. Pawła Kuleszę oraz dyrektora Instytutu Nenckiego PAN prof. Adama Szewczyka było identyfikacja tematów badawczych, które mogą być podstawą wspólnych, interdyscyplinarnych projektów naukowych oraz działań edukacyjnych.

Opublikowano: 11.05.2016

Wirtualna wycieczka