Wydarzenia

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Artura Kasprzaka, 10.02.2020 r. godz. 15:00

Informujemy, że w dniu 10 lutego 2020 roku, o godz. 15:00, na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w Gmachu Technologii Chemicznej, w Sali im. prof. I. Mościckiego, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr. inż. Artura Kasprzaka
Materiały funkcjonalne oparte na magnetycznych nanokapsułkach węglowych – synteza i zastosowanie w nanomedycynie, elektrochemii i katalizie heterogenicznej

Opublikowano: 30.01.2020

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Kruszewskiej, 17.02.2020 r. godz. 14:15

Informujemy, że w dniu 17 lutego 2020 roku, o godz. 14:15, na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w Gmachu Technologii Chemicznej, w Sali im. prof. I. Mościckiego, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:
mgr inż. Joanny Kruszewskiej
Zastosowanie spektrometrii mas do badania wewnątrzkomórkowych przemian metalonanomateriałów o potencjalnych właściwościach terapeutyczno-diagnostycznych

Opublikowano: 23.01.2020

Konkurs na stanowisko PostDoc w projekcie NCN OPUS 15

Poszukujemy osoby (zatrudnienie na stanowisku PostDoc) do współpracy w ramach projektu badawczego "Platforma bioanalityczna oparta na tandemowej spektrometrii mas do charakteryzowania superparamagnetycznych nanocząstek o potencjalnym zastosowaniu medycznym" realizowanego w Katedrze Chemii Analitycznej a kierowanego przez prof. dr hab. inż. Macieja Jarosza.
Termin składania ofert 26 lutego 2020 roku. Szczegóły (.docx) .

Opublikowano: 24.01.2020

Konkurs dla doktorantów w celu udziału w krótkich formach kształcenia (od 5 do 30 dni) o międzynarodowym charakterze

Ogłoszenie o konkursie nr CWM/PROM PW 2/2020/1 z dnia 11 lutego 2020 r.
Centrum Współpracy Międzynarodowej PW ogłasza konkurs dla doktorantów poniżej 40 roku życia w celu udziału w krótkich formach kształcenia (od 5 do 30 dni) o międzynarodowym charakterze.
Termin składania wniosków: 2 marca 2020 r. do godz. 16.00.
Miejsce składania wniosków: siedziba Centrum Współpracy Międzynarodowej, pokój 234, GG PW (dodatkowo wersja elektroniczna na adres cwm@pw.edu.pl)
Szczegółowe informacje, w tym regulamin i wniosek konkursowy wraz z załącznikami, można znaleźć na stronie CWM.
Program PROM jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej nr umowy POWR.03.03.00-00-PN13/18.

Opublikowano: 12.02.2020

Współpraca nauka-przemysł w praktyce!

Politechnika Warszawska oraz Uniwersytet Warszawski planują nową fazę współpracy z grupą Eneris Polbatt, jedną z 17 spółek, która uczestniczy w Europejskim Aliansie Bateryjnym i ogłoszonym przez Komisję Europejską programie IPCEI (Important Project for Common European Interest) w obszarze bateryjnym. Zgodnie z notyfikacją dotyczącą pomocy publicznej ogłoszoną 9 grudnia 2019 r. osiem uczestniczących państw, w tym Polska, planują przeznaczyć 3,2 miliardy EURO mając na celu wdrażanie na skalę przemysłową badań dotyczących całego łańcucha wartości akumulatorów litowych.

Opublikowano: 16.12.2019

Ruszyła II edycja Programu Mentoringowego

Ruszył nabór do drugiej edycji Programu Mentoringowego przygotowanego przez Biuro Karier PW.

Progam Mentoringowy został stworzony z myślą o studentach PW, którzy na początku kariery zawodowej chcieliby skorzystać z porad profesjonalistów, osób z olbrzymim doświadczeniem.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Biura Karier.

Opublikowano: 13.12.2019

Film promocyjny PW

Szanowni Państwo,
Zachęcamy do obejrzenia międzynarodowej wizytówki Politechniki Warszawskiej.
Film dostępny jest tutaj.

Opublikowano: 24.02.2016

Studenci ze studiów MESC na naszym Wydziale na spotkaniu z Laureatem Nagrody Nobla M. Stanleyem Whittinghamem

Studenci uczestniczący w prestiżowym programie MESC+ (Materials for Energy Storage and Conversion+) prowadzonym przez nasz Wydział we współpracy z 10 innymi ośrodkami z całego świata wzięli udział w spotkaniu z tegorocznym Laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie Chemii, M. Stanleyem Whittinghamem. Jeden z twórców koncepcji ogniw litowo-jonowych dobrze zna program i wspiera markę MESC (prowadzoną w ramach systemu Erasmus) i ponownie wyraził uznanie dla studiów, pozując wraz z naszymi przyszłymi absolwentami.

Dla studentów spotkanie z tak wpływowym w branży magazynowania energii naukowcem to dobra okazja, aby umocnić w wytrwaniu na tej ścieżce a jednocześnie podkreślić istotność nauczania nauk o materiałach na najwyższym międzynarodowym poziomie.

Opublikowano: 16.12.2019

12 nowych defibrylatorów na PW - jeden na parterze Gmachu Chemii w holu wind

Na terenie Politechniki Warszawskiej pojawiło się 12 nowych defibrylatorów, zakupionych w ramach Budżetu Partycypacyjnego PW. Nowoczesny sprzęt będzie służył pracownikom uczelni, studentom i okolicznym mieszkańcom.

Defibrylator to inteligentne urządzenie, które potrafi za pomocą komunikatów głosowych i wskazówek wizualnych samo pokierować całą akcją reanimacyjną i uratować komuś życie. – Po włączeniu, defibrylator poprosi o podłączenie do poszkodowanego elektrod, które należy nakleić na klatce piersiowej – tłumaczy Paweł Wieczorek z Inspektoriatu BHP PW. – Czytelne rysunki na elektrodach wskażą miejsca przyklejenia samoprzylepnych elektrod. Następnie nastąpi automatyczna analiza stanu poszkodowanego. Jeśli analiza wykaże konieczność przeprowadzenia defibrylacji, urządzenie samo aktywuje przycisk i przekaże odpowiednie polecenia. Wyładowanie nastąpi po naciśnięciu przycisku – opisuje Wieczorek.

Opublikowano: 14.10.2019

Sesja podsumowująca Wolontariat Naukowy w roku 2018/2019

8 września 2019r. odbyła się sesja plakatowa podsumowująca Wolontariat Naukowy w roku 2018/2019 na Wydziale Chemicznym. Niemal 30 studentów II i III roku zaprezentowało swoje osiągnięcia z minionego roku na posterach oraz w krótkich prezentacjach przed Jury Naukowym (wykładowcy Wydziału) oraz Jury Studenckim. W czasie trwającej trzy godziny sesji postery oglądało też duże grono odwiedzających studentów i wykładowców Wydziału a także znajomi i rodziny prezentujących. Trzem najlepiej ocenionym w czasie sesji studentom wręczono nagrody. I miejsce w konkursie zajęła Pani Ksenia Kamińska, II miejsce - Pani Paulina Walczak i III miejsce - Pani Anna Podsiedzik. Gratulujemy!

Wolontariat Naukowy na Wydziale Chemicznym jest dostępny dla studentów conajmniej II roku studiów I stopnia i jest okazją do zapoznania się z rzeczywistą pracą eksperymentalną i badawczą w ramach prac prowadzonych przez pracowników Wydziału w licznych grupach badawczych. Studenci są włączani w prace projektów naukowych zarówno w zakresie badań podstawowych jak i wdrożeniowych, ale zawsze na najwyższym poziomie europejskim. Dzięki temu mają możliwość zapoznać się z licznymi nowymi metodami eksperymentalnymi lub syntetycznym a także z metodologią eksperymentalną najwybitniejszych specjalistów z branży. Tematyka prac w ramach Wolontariatu obejmowała wszystkie dziedziny chemii, np.: prac nad lekami nowej generacji, metod powiększania skali produkcji niezbędnych dla przemysłu chemikaliów, pionierskich ogniw litowo-jonowych, produkcji biotechnologicznej, badań krystalograficznych lub modyfikacji powierzchni grafenu na potrzeby medycyny.

Opublikowano: 15.10.2019

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)