Wydarzenia

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Żuchowskiej, 09.12.2019 r. godz. 14:15

Informujemy, że w dniu 9 grudnia 2019 roku, o godz. 14:15, na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w Gmachu Technologii Chemicznej, w Sali im. prof. I. Mościckiego, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:
mgr inż. Agnieszki Żuchowskiej
Badania nad zastosowaniem pochodnych grafenu w terapii przeciwnowotworowej z wykorzystaniem przepływowych systemów typu Lab-on-a-Chip

Opublikowano: 24.11.2019

Ofiary zbrodni katyńskiej - konferencja naukowa w PW NEW

„Ofiary zbrodni katyńskiej - studenci, absolwenci i wykładowcy Politechniki Warszawskiej” - to tytuł interdyscyplinarnej konferencji naukowej, która odbędzie się 9 grudnia 2019 r. w godz. 10.00-14.00 w Małej Auli Gmachu Głównego PW. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa czasowa oraz wernisaż fotografii.

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa czasowa „Politechnika Warszawska w zbiorach Muzeum Katyńskiego” oraz wernisaż fotografii prof. Krzysztofa Heyke „Nie tylko Katyń. Miejsca deportacji obywateli Rzeczpospolitej na Syberię” w Muzeum Politechniki Warszawskiej.

Wydarzenie jest częścią obchodów Święta Politechniki Warszawskiej. Organizatorzy konferencji: Politechnika Warszawska - Biuro Rektora oraz Muzeum Katyńskie - Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego.

Opublikowano: 30.11.2019

Seminarium dr hab. inż. Patrycji Ciosek-Skibińskiej, prof. uczelni, 13.12.2019, g. 14:30 NEW

Dziekan Wydziału Chemicznego PW oraz Komisja ds. Nauki Rady Wydziału uprzejmie zapraszają na seminarium wydziałowe dr hab. inż. Patrycji Ciosek-Skibińskiej, prof. uczelni (Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska), pt. Chemiczne "odciski palca" - od elektronicznego języka do (nano)softsensorów, które odbędzie się w piątek, 13 grudnia 2019, o godz. 14:30 w Audytorium Mościckiego, Gmach Technologii Chemicznej.

Opublikowano: 06.12.2019

Zaproszenie dla kadry akademickiej PW do udziału w programie „Mistrzowie dydaktyki”

Zapraszamy kadrę akademicką PW do udziału w programie „Mistrzowie dydaktyki” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 – wsparcie finansowe dla nauczycieli akademickich na szkolenia zagraniczne.

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia najpóźniej do dn. 13 grudnia 2019.

Opublikowano: 21.11.2019

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Tokarskiej, 16.12.2019 r. godz. 14:15 NEW

Informujemy, że w dniu 16 grudnia 2019 roku, o godz. 14:15, na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w Gmachu Technologii Chemicznej, w Sali im. prof. I. Mościckiego, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr inż. Katarzyny Tokarskiej
Badania nanomateriałów polimerowych jako nowych nośników do podawania leków w terapii fotodynamicznej z wykorzystaniem mikrosystemów typu Lab-on-a-chip

Opublikowano: 06.12.2019

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Arkadiusza Kornowicza, 16.12.2019 r. godz. 14:45 NEW

Informujemy, że w dniu 16 grudnia 2019 roku, o godz. 14:45, na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w Gmachu Technologii Chemicznej, w Sali im. prof. J. Czochralskiego, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr. inż. Arkadiusza Kornowicza
Kompleksy natywnych cyklodekstryn z metalami - synteza, budowa i właściwości fizykochemiczne

Opublikowano: 02.12.2019

Film promocyjny Wydziału Chemicznego PW

Zachęcamy do obejrzenia filmu promocyjnego Wydziału Chemicznego PW.
Film można obejrzeć tutaj.

Opublikowano: 14.02.2017

Film promocyjny PW

Szanowni Państwo,
Zachęcamy do obejrzenia międzynarodowej wizytówki Politechniki Warszawskiej.
Film dostępny jest tutaj.

Opublikowano: 24.02.2016

12 nowych defibrylatorów na PW - jeden na parterze Gmachu Chemii w holu wind

Na terenie Politechniki Warszawskiej pojawiło się 12 nowych defibrylatorów, zakupionych w ramach Budżetu Partycypacyjnego PW. Nowoczesny sprzęt będzie służył pracownikom uczelni, studentom i okolicznym mieszkańcom.

Defibrylator to inteligentne urządzenie, które potrafi za pomocą komunikatów głosowych i wskazówek wizualnych samo pokierować całą akcją reanimacyjną i uratować komuś życie. – Po włączeniu, defibrylator poprosi o podłączenie do poszkodowanego elektrod, które należy nakleić na klatce piersiowej – tłumaczy Paweł Wieczorek z Inspektoriatu BHP PW. – Czytelne rysunki na elektrodach wskażą miejsca przyklejenia samoprzylepnych elektrod. Następnie nastąpi automatyczna analiza stanu poszkodowanego. Jeśli analiza wykaże konieczność przeprowadzenia defibrylacji, urządzenie samo aktywuje przycisk i przekaże odpowiednie polecenia. Wyładowanie nastąpi po naciśnięciu przycisku – opisuje Wieczorek.

Opublikowano: 14.10.2019

Na Wydziale Chemicznym została zawiązana Platforma Bateryjna

W grudniu 2018 roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej została oficjalnie powołona Platforma Materiałów Bateryjnych. W skład platformy wchodzą pracownicy większości Katedr i Zakładów Wydziału. Platforma ma za zadanie zintegrować wszystkich naukowców pracujących nad materiałami, metodami badawczymi i procesami związanymi z przechowywaniem energii aby zacieśnić współpracę i w perspektywie uzyskać efekt synergii.

Lista naukowców obejmuje członków siedmiu jednostek wydziałowych i kilkunastu grup badawczych. Pełna lista poniżej:

Opublikowano: 16.01.2019

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)