Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Wydarzenia

Zakład Chemii Organicznej zaprasza studentów na drzwi otwarte

Zakład Chemii Organicznej zaprasza wszystkich studentów na drzwi otwarte Zakładu w dniach 22-23 i 29-30 marca 2017 w godzinach 10-16.

Opublikowano: 20.03.2017

Rekrutacja do projektu skierowanego do nauczycieli akademickich PW pt. „Kompetentny wykładowca – wysoki poziom nauczania” NEW

Politechnika Warszawska przystąpiła do realizacji projektu mającego na celu podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych.
Mamy zaplanowane zajęcia dla pracowników naszego wydziału, dotyczące innowacyjnych form kształcenia oraz podniesienia kompetencji w prowadzeniu zajęć w języku angielskim.
Zgłoszenia na powyższe kursy, realizowane w semestrze letnim 2016/2017 r., odbywają się poprzez wypełnienie do 30 marca 2017 r. formularza.

Opublikowano: 29.03.2017

Stypendium doktoranckie i stypendium studenckie w ramach projektu OPUS

W ramach projektu OPUS oferowane są stypendia dla doktoranta i studenta.
Szczegóły w ogłoszeniach:
- stypendium studenckie (.pdf)
- stypendium doktoranckie (.pdf)
Termin składania dokumentów do 15.04.2017.

Opublikowano: 20.03.2017

V Ogólnopolskie Seminarium „Postępy w chemii boroorganicznej”

Zapraszamy do uczestnictwa w V Ogólnopolskim Seminarium „Postępy w chemii boroorganicznej”. Seminarium odbędzie się w Ośrodku Pracy Twórczej w Radziejowicach w terminie 7-9 kwietnia 2017 r. Patronat nad seminarium objął Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej Profesor Władysław Wieczorek i Przewodniczący Oddziału Warszawskiego PTChem prof. Adam Proń.
Szczegółowy komunikat dotyczący Seminarium (.pdf)

Opublikowano: 21.02.2017

Rekrutacja do Programu Rozwoju Kompetencji NEW

Rozpoczęła się rekrutacja do Programu Rozwoju Kompetencji. Informacje w zakładce Program Rozwoju Kompetencji.

Opublikowano: 23.03.2017

Rekrutacja na wyjazdy na studia i praktyki w ramach programu Erasmus Plus w roku akademickim 2017/2018

Studenci zainteresowani wyjazdem na studia lub praktyki w ramach programu Erasmus Plus proszeni są o złożenie do dnia 7.04.2017r., w Dziekanacie Biotechnologii (Gmach Starej Chemii, pok. 101) dokumentów rekrutacyjnych (szczegóły w zakładce Studenci > Programy międzynarodowe > Tablica ogłoszeń).

Opublikowano: 07.03.2017

Noc Muzeów na Politechnice Warszawskiej - 20 maja

Politechnika Warszawska dołącza do programu Nocy Muzeów 20 maja 2017 w Warszawie. Jesteśmy jednym z czterech wydziałów PW, które tego dnia otworzą swoje podwoje. Nasze koła naukowe zapowiedziały atrakcyjny program łączący zabawę z nauką.
Od godz. 17.00:
a) Koło Naukowe Biotechnologów "Herbion" prezentować będzie pokazy: m.in. kuchnia molekularna.
b) Chemiczne Koło Naukowe Flogiston przygotuje program z różnymi doświadczeniami, dodatkowo o pełnej godzinie mini pokaz trwający 15 min.
Około godz. 22.00: duży pokaż chemiczny trwający 45 min. z efektami świetlnymi na zewnątrz, Miejsce: dziedziniec Gmachu Chemii.

Opublikowano: 17.03.2017

Film promocyjny Wydziału Chemicznego PW

Zachęcamy do obejrzenia filmu promocyjnego Wydziału Chemicznego PW.
Film można obejrzeć tutaj.

Opublikowano: 14.02.2017

Film promocyjny PW

Szanowni Państwo,
Zachęcamy do obejrzenia międzynarodowej wizytówki Politechniki Warszawskiej.
Film dostępny jest tutaj.

Opublikowano: 24.02.2016

Spotkanie wyjazdowe InterBioMed-2016

W dniach 25-26 listopada br. o ośrodku OSSA w okolicach Warszawy odbyło się pierwsze wyjazdowe spotkanie naukowców Politechniki Warszawskiej i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Celem spotkania, zdefiniowanym przez jego organizatorów w osobach prof. Marka Krawczyka z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) oraz prof. Zbigniewa Brzózki i prof. Elżbiety Malinowskiej z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (PW), była identyfikacja tematów badawczych, które mogą być podstawą wspólnych, interdyscyplinarnych projektów naukowych na rzecz medycyny. Spotkanie zaszczycił swoją obecnością JM Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt. Wśród słuchaczy obecni byli także goście ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Wojskowej Akademii Technicznej. Uczestnicy wysłuchali 22 prezentacji ( program spotkania (.pdf) ).
Efektem wymiany myśli i dyskusji podczas tego spotkania jest inicjatywa powołania do życia Platformy InterBioMed, zrzeszającej zespoły badawcze WUM, obu uczelni technicznych PW i WAT oraz SGGW. Kolejne spotkanie InterBioMed planowane jest na przełomie lutego/marca 2017 i odbędzie się w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT).
Zespoły, których badania posiadają potencjał aplikacyjny w obszarze inżynierii biomedycznej, biotechnologii i medycyny oraz są zainteresowane udziałem w Platformie InterBioMed, serdecznie zapraszamy do współpracy.
prof. Z. Brzózka (brzozka@ch.pw.edu.pl)
prof. E. Malinowska (ejmal@ch.pw.edu.pl)

Opublikowano: 28.11.2016

Wirtualna wycieczka