English version
Strona główna > polski > Aktualności

Dane adresowe

Adres:

ul. Noakowskiego 3
00-664 Warszawa

Biuro dziekana

Telefon: 0 22 234 75 07

Telefon: 0 22 234 57 58

Fax: 0 22 628 27 41

Biuro Dziekana czynne jest w godz. 8:30-11:30 oraz 12:30-15:30

Technologia Chemiczna
Dziekanat

Pokój: 100A Gmach Starej Chemii
Godziny przyjęć w dziekanacie
Telefon: 0 22 234 7372

Biotechnologia
Dziekanat

ibio@ch.pw.edu.pl

Pokój: 1 Gmach Starej Chemii
Godziny przyjęć w dziekanacie
Telefon: 0 22 234 5734

dane kontaktowe i godziny otwarcia

Aktualności

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej i Wydział Chemii UW tworzące Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne uzyskały status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego - KNOW w dziedzinie nauk chemicznych.

Aktualne wydarzenia

Rekrutacja na studia II stopnia New

Rekrutacja na studia II stopnia na kierunki:
- Biotechnologia
- Technologia chemiczna
 
Ostateczny termin rejestracji w systemie elektronicznym na stronie www.zapisy.pw.edu.pl: 29 stycznia 2015
 
Składanie dokumentów do: 31.01.2015
Ogłoszenie list przyjętych: 17.02.2015
 
Wymagane dokumenty od kandydatów z PW:
1. CV
2. 2 zdjęcia legitymacyjne
3. Potwierdzenie opłaty za indeks ( 4 zł )
 
Wymagane dokumenty od kandydatów spoza PW:
1. CV
2. Kserokopia świadectwo dojrzałości (oryginał do wglądu)
3. Kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia (oryginał do wglądu)
4. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
5. 4 zdjęcia legitymacyjne
6. Potwierdzenie opłaty za indeks ( 4 zł ) i legitymację ( 17 zł )

Oferta dydaktyczna Wydziału Chemicznego PW - studia II stopnia

Wydział Chemiczny PW oferuje studia II stopnia prowadzone na kierunkach: Biotechnologia oraz Technologia Chemiczna. Zapraszamy do zapoznania się z programami poszczególnych specjalności na obu kierunkach – po zmianach przeprowadzonych w ostatnim czasie stanowią one jeszcze bardziej wartościową propozycję dla osób zainteresowanych studiami na naszym wydziale.
 
 
Biotechnologia
 
Studentom kierunku Biotechnologia proponujemy wybór jeden z czterech specjalności, w tym jednej realizowanej w języku angielskim:
Mikrobioanalityka
Biotechnologia przemysłowa
Biotechnologia chemiczna – leki i kosmetyki
Applied biotechnology
 
Technologia chemiczna
 
Studenci kierunku Technologia Chemiczna mają do wyboru cztery specjalności wydziałowe:
Technologia chemiczna i kataliza
Funkcjonalne materiały polimerowe, elektroaktywne i wysokoenergetyczne
Analityka i fizykochemia procesów i materiałów
Chemia medyczna
 
oraz nową specjalność międzywydziałową, realizowaną w ramach Szkoły Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych:
Nanomateriały i nanotechnologie
 
Chcesz poznać szczegóły, zobaczyć więcej:
– kliknij na nazwę kierunku, a trafisz na „Modelowy program studiów”
– kliknij na nazwę specjalności, a będziesz mógł obejrzeć prezentacje z ostatniego spotkania ze studentami VII semestru

Rekrutacja do programu Visiting Research Graduate Traineeship Program (VRGTP) for Polish Masters Students in the Biological Sciences

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza studentów nauk biologicznych (biologia, biochemia, biotechnologia, farmacja) zainteresowanych odbyciem rocznego stażu naukowego w USA (University of Virginia, University of Chicago, University of Texas Southwestern Medical Center i Oklahoma Medical Research Foundation) do udziału w konkursie o staże
w roku akademickim 2015-2016. Termin nadsyłania dokumentów 1 luty 2015.
 
Szczegóły do ściągnięcia

Studium Języków Obcych PW organizuje w lutym 2015 dodatkowe egzaminy

• na poziomie B1 (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski) - dla osób, które chciałyby uzyskać poświadczenie znajomości drugiego języka obcego
• na poziomie C1 (język angielski) - dla osób, które potrzebują uzyskać poświadczenie znajomości języka angielskiego na wyższym poziomie niż obowiązkowy poziom B2
Informacje o terminach egzaminów i zapisach - na stronie www.sjo.pw.edu.pl
ZAPRASZAMY!

Warsztaty Aktywnej Dydaktyki

Dziekan Wydziału Chemicznego PW informuje o możliwości uruchomienia drugiej edycji jednodniowych Warsztatach Aktywnej Dydaktyki, finansowanych z dotacji projakościowej w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia - Zadanie 3: „Podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich”
 
Proponowane terminy:
1.Środa 10 grudnia 2014, godz.8:00-15:00
2.Środa 17 grudnia 2014, godz.8:00-15:00
3.Wtorek 13 stycznia 2015, godz.13:00-20:00
4.Środa 28 stycznia 2015, godz.8:00-15:00
5.Sobota 31 stycznia 2015, godz.8:00-15:00
6.Środa 4 lutego 2015, godz.8:00-15:00
 
Nauczyciele akademiccy zainteresowani uczestnictwem w kursie proszeni są o przesłanie maila na adres: ejmal@ch.pw.edu.pl, ze wskazaniem kilku terminów, w których mogliby wziąć udział w zajęciach. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 3 grudnia br.
 
Uczestnictwo w warsztatach będzie brane pod uwagę przy ocenie okresowej pracowników.
 
Program zajęć


Polski Nobel dla prof. dr. hab. Karola Greli

prof. dr hab. Karol Grela

prof. dr hab. Karol Grela

Z prawdziwą satysfakcją odnotowujemy, że prof. dr hab. Karol Grela z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Chemii Organicznej PAN, absolwent naszego Wydziału, który ukończył w 1994 roku, został laureatem tegorocznej Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, zwanej „Polskim Noblem”. To zaszczytne wyróżnienie uzyskał w kategorii nauk chemicznych i nauk o materiałach za „opracowanie nowych katalizatorów reakcji metatezy olefin i ich zastosowanie w praktyce przemysłowej”.
Laureatowi gratulujemy i czekamy na podobne wyróżnienia naszych kolejnych absolwentów.
dziekan Wydziału, Z. Brzózka

Dziekan Wydziału Chemicznego PW ogłasza nabór ciągły projektów

w ramach „Konkursu na dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji”
Nabór wniosków do zadania 1 (nabór zamknięty)
Nabór wniosków do zadań 2-3

Regulamin konkursu oraz formularze wniosków dla poszczególnych zadań dostępne są na stronie wydziałowej w zakładce: PRACOWNICY/PLIKI DO POBRANIA/Konkurs KRK

Powołanie Mazowieckiego Klastra Chemicznego

W dniu 14 maja 2014 została podpisana umowa partnerska między 43 przedstawicielami przedsiębiorstw, uczelni wyższych (w tym Politechniki Warszawskiej), ośrodków badawczo-rozwojowych i administracji samorządowej. W efekcie rozpoczął oficjalną działalność Mazowiecki Klaster Chemiczny, w którego tworzeniu brał czynny udział Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej.
Zachęcamy do zapoznania się z misją i strategią Klastra obszernie przedstawioną na stronie internetowej: www.klasterchemiczny.com
Jednocześnie wszystkie osoby zainteresowane współpracą z Mazowieckim Klastrem Chemicznym proszone są o kontakt z dr Jolantą Mierzejewską (ZTiBŚL, jmierzejewska@ch.pw.edu.pl).

Najnowsze osiągnięcia

Technologia Chemiczna jest najlepszym kierunkiem w Polsce

Znak jakości Perspektywy dla Wydziału Chemicznego PW

Znak jakości Perspektywy dla Wydziału Chemicznego PW

W Rankingu Szkół Wyższych 2014 przygotowanym przez miesięcznik Perspektywy i Dziennik Gazeta Prawna kierunek studiów Technologia Chemiczna na Politechnice Warszawskiej został wyróżniony jako w kategorii kierunków studiów inżynieria i technologia chemiczna. Tym samym znalazł się w gronie 30 najlepiej prowadzonych kierunków studiów w Polsce.
W 15. jubileuszowej edycji Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2014” przygotowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy oceniono 195 polskich uczelni (88 uczelni akademickich, 80 magisterskich niepublicznych oraz 27 państwowych wyższych szkół zawodowych). Nasza uczelnia po raz kolejny zdobyła tytuł najlepszej uczelni technicznej w Polsce jak i ponownie wygrała w kategorii "Najwyższy prestiż wśród pracodawców".
 
Dyplom okolicznościowy

Medal Komisji Edukacji Narodowej dla prof. nadzw. dr hab. inż. Janusza Zachary New

Prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Zachara

Prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Zachara

Minister Edukacji Narodowej nadał prof. nadzw. dr hab. inż. Januszowi Zacharze za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania "Medal Komisji Edukacji Narodowej". Medal został wręczony w dniu 17 grudnia 2014 roku w Warszawie na posiedzeniu Komitetu Głównego Olimpiady Chemicznej.

Nagrody FIATA dla absolwentów naszego Wydziału New

Dr inż. Justyna Ostrowska odbiera nagrodę FIATA za swoją pracę doktorską

Dr inż. Justyna Ostrowska odbiera nagrodę FIATA za swoją pracę doktorską

Rozstrzygnięty został XVII Konkurs FIATA na najlepsze prace doktorskie oraz magisterskie o tematyce motoryzacyjnej, organizowany przez Politechnikę Warszawską oraz FIAT Chrysler Automobiles. Wręczenie nagród odbyło się 14 stycznia 2015 roku. Wśród laureatów (trzech w każdej kategorii) znaleźli się absolwenci Wydziału Chemicznego. W konkursie na najlepszą pracę doktorską nagrodę zdobyła dr inż. Justyna Ostrowska za pracę „Związki boru jako modyfikatory elektrolitów polimerowych” - promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk. Wśród laureatów konkursu na najlepszą pracę magisterską znalazł się mgr inż. Tomasz Trzeciak za pracę „Otrzymanie i zbadanie właściwości pionierskiej litowej soli heterocyklicznej pochodnej imidazolu” – kierujący pracą: dr hab. inż. Marek Marcinek. Gratulacje!

Mgr inż. Tomasz Trzeciak odbiera nagrodę FIATA za swoją pracę magisterską

Mgr inż. Tomasz Trzeciak odbiera nagrodę FIATA za swoją pracę magisterską


Wyróżnienie dla Chemicznego Koła Naukowego FLOGISTON

Wyróżnienie dla ChKN Flogiston

Wyróżnienie dla ChKN Flogiston

Chemiczne Koło Naukowe Flogiston, działające na naszym wydziale, otrzymało wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Studenckiego Ruchu Naukowego StRuNa 2014 w kategorii Konferencja Roku za projekt International Congress of Young Chemists YoungChem’2014. Konkurs jest prowadzony pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i ma na celu promocję osiągnięć ruchu naukowego studentów i doktorantów. ChKN Flogiston jest już po raz trzeci laureatem tego konkursu. Gratulujemy!

Dr hab. inż. Marek Gliński prof. PW z naszego Wydziału kandydatem do nagrody ENI 2015

dr hab. inż. Marek Gliński, prof. PW

dr hab. inż. Marek Gliński, prof. PW

Jedna z największych światowych firm chemicznych, ENI (140 miliardów euro aktywów, 78. największa korporacja świata), nominowała prof. Marka Glińskiego z naszego Wydziału do nagrody ENI 2015 w kategorii „Ochrona Środowiska". Corocznie, począwszy od roku 2007, Komisja nagrody ENI wyłania kandydatów do nagród w 5 kategoriach i przyznaje 9-10 nagród, każda o wartości 200 tysięcy euro. Z polskich naukowców nikt jeszcze nie dostąpił tego zaszczytu. Wśród laureatów nagrody w poprzednich edycjach są laureaci nagrody Nobla. Systematyczne badania prof. Glińskiego dotyczące reakcji katalitycznej ketonizacji kwasów karboksylowych i ich pochodnych, a w szczególności ostatnia z opublikowanych prac (Appl. Catal. A: Gen. 470 (2014) 278-284), zostały dostrzeżone i docenione przez Komisję ENI. Wspomniania publikacja przedstawia porównanie aktywności 32 tlenków pierwiastków, głównie metali, osadzonych na nośnikach tlenkowych w reakcji ketonizacji kwasu propionowego. W wyniku działań Komisji prof. Gliński został poproszony o zgłoszenie swojej kandydatury do nagrody. Przesłany do Komisji temat kandydatury to „Badania nad jednoetapowymi, katalitycznymi reakcjami syntezy związków karbonylowych oraz ich selektywną redukcją metodą przeniesienia wodoru”. Badania te obejmują prace nad katalitycznymi reakcjami ketonizacji kwasów karboksylowych i ich pochodnych, oraz przeniesienia wodoru do ketonów. Przedstawione do nagrody ENI metody syntezy związków karbonylowych, wykazujące wysoką zgodność z zasadami Zielonej Chemii, zaproponowanymi przez Anastasa i Warnera, stanowią znamienity przykład troski o kondycję środowiska naturalnego. Prostota realizacji – jednoetapowy proces w układzie przepływowym z użyciem heterogenicznego katalizatora, tanie i dostępne substraty - kwasy karboksylowe oraz nieobecność rozpuszczalników, stanowią o bezdyskusyjnej atrakcyjności metody. Co więcej, badania prof. Glińskiego mogą prowadzić do wykorzystania produktów będących odpadami procesów przemysłowych w produkty o znaczącej przydatności. Wykorzystanie metody katalitycznej ketonizacji kwasów karboksylowych można zastosować do transformacji kwasów masłowego i octowego. Są to produkty uboczne powstające w procesie pozyskiwania wodoru z odpadowej biomasy. Można tych kwasów użyć do syntezy ketonów, które po uwodornieniu do alkoholi mogą być użyte jako tzw. kosolwenty zwiększające rozpuszczalność bioetanolu w benzynie.
Nominacja sama w sobie jest ogromnym wyróżnieniem i może być przykładem tego, że systematycznie prowadzone badania naukowe są wartością nieprzemijającą w nauce. Pozostaje nam trzymać kciuki.

Wyróżnienie dla Chemicznego Koła Naukowego FLOGISTON

Chemiczne Koło Naukowe Flogiston, działające przy Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskie zostało wyróżnione w dziesiątej edycji konkursu Popularyzator Nauki 2014. Jest to najstarszy i najbardziej prestiżowy w Polsce konkurs, organizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej. Nagradzani są uczeni, ludzie mediów, instytucje oraz społecznicy, których pasją jest dzielenie się wiedzą i odsłanianie tajemnic współczesnej nauki w sposób przystępny dla każdego. ChKN Flogiston znalazło się wśród trzech finalistów w kategorii: instytucje pozanaukowe.
Gratulujemy!

Stypendia Ministra dla studentów i doktorantów naszego Wydziału

11 grudnia 2014 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił listę studentów i doktorantów, którzy otrzymali stypendia za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/15. Wśród nagrodzonych znalazło się 25 osób z Politechniki Warszawskiej, w tym sześć z naszego wydziału: doktoranci Krzysztof Durka i Michał Wlazło oraz studenci: Maciej Białogłowski, Nanette Gerlach, Mateusz Gocyła i Krzysztof Sobczyk.
Gratulujemy!
Więcej na stronie MNiSzW

Nagroda Naukowa Politechniki Warszawskiej dla prof. Urszuli Domańskiej-Żelaznej

Prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna odbiera nagrodę

Prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna odbiera nagrodę

Prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna otrzymała indywidualną Nagrodę Naukową Politechniki Warszawskiej za wybitne publikacje naukowe. Nagrody Naukowe stanowią wyraz uznania dla pracowników naszej Uczelni i są przyznawane za ich wybitne osiągnięcia w badaniach prowadzących do ważnych zastosowań praktycznych. Wręczenie nagrody odbyło się 14 listopada 2014 r. podczas uroczystych obrad Senatu PW z okazji Święta Politechniki Warszawskiej. Dorobek naukowy laureatki przedstawił prof. Zbigniew Brzózka, Dziekan Wydziału Chemicznego. Nagrodę wręczył prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.
Wielkie gratulacje!

Nasza doktorantka zdobyła wyróżnienie na konferencji

Mgr inż. Aneta Bernakiewicz została wyróżniona na VII Konferencji Młodych Naukowców - Nauki Inżynieryjne za swój wygłoszony referat pt. "Polimerowe elektrolity żelowe oparte na PVdF/HFP zawierające dodatek eteru koronowego 12-korona-4". Konferencja odbyła się 6 grudnia 2014 roku w Krakowie.
 
Kopia dyplomu

Troje studentów naszego wydziału otrzymało stypendium Fundacji PGNiG

Troje studentów naszego wydziału: Nanette Gerlach, Krzysztof Sobczyk i Ernest Sebai znalazło się wśród 15 laureatów VI edycji ogólnopolskiego konkursu Fundacji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa im. Ignacego Łukaszewicza. Otrzymali oni stypendia na rok akademicki 2014/15 - dla studentów kształcących się w dziedzinach związanych z problematyką przemysłu naftowego i gazowniczego.
Gratulujemy!

Złota Kreda dla prof. dr hab. inż. Janusza Zachary i dr inż. Anety Pobudkowskiej-Mireckiej

Prof. dr hab. inż. Janusz Zachara w kategorii wykładowca i dr inż. Aneta Pobudkowska-Mirecka w kategorii najlepszy prowadzący ćwiczenia / laboratoria / projekty to tegoroczni laureaci konkursu Złotej Kredy na naszym wydziału. Głosami studentów wybrano tych, którzy swoją pracą, umiejętnością przekazywania wiedzy oraz szerokim horyzontem myśli imponują społeczności akademickiej. Gala Złotej Kredy odbyła się 15 listopada 2014 r. w ramach Święta Politechniki Warszawskiej. Gratulacje!

Nasz student Misterem Internautów Politechniki Warszawskiej

Student Wydziału Chemicznego, Tomasz Falkiewicz (I rok, kierunek Technologia Chemiczna), otrzymał tytuł Mistera Internautów Politechniki Warszawskiej 2014. Wręczenie nagród odbyło się podczas IX Gali Finałowej Wyborów Miss i Mistera PW na rok 2014 w ramach Święta Politechniki Warszawskiej.

Tomasz Falkiewicz, Mister Internautów PW 2014

Tomasz Falkiewicz, Mister Internautów PW 2014


Projekty Wydziału Chemicznego współpracy ze szkołami wśród najlepszych

Dwa projekty zgłoszone przez Wydział Chemiczny:
- „Politechnika dla Młodego Chemika – staże badawcze uczniów liceów” we współpracy z XIV LO im. St. Staszica w Warszawie i V LO im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie,
- „Spotkania z Chemią – warsztaty dla licealistów z Wyszkowa” we współpracy z I LO im. C.K. Norwida w Wyszkowa
znalazły się wśród 40 najlepszych projektów, finansowanych w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Uniwersytet Młodych Wynalazców”. Celem programu jest zacieśnianie współpracy uczelni i szkół średnich oraz rozwijanie naukowych zainteresowań uczniów w myśl zasady: dobry uczeń, to potem dobry student i radzący sobie na rynku pracy absolwent. Projekty będą realizowane w 2015 roku.


Prof. Szafran odznaczony nagrodą IUPAC

Prof. Szafran odbiera nagrodę IUPAC Distinguished Award 2014

Prof. Szafran odbiera nagrodę IUPAC Distinguished Award 2014

Prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran podczas 10th International Conference on Novel Materiale and their Synthesis (NMS-X), która odbyła się w dniach 10-15.10.2014 w Zhengzhou, Chiny, został uhonorowany przez International Union of Pure and Applied Chemistry & Organization Committee of Novel Materials and their Synthesis prestiżową nagrodą Distinguished Award 2014 for Novel Materials and their Synthesis. Na zdjęciu prof. Takayoshi Nakamura z Research Institute for Electronic Science z Hokkaido University (Japonia) oraz prof. Yuping Wu z Fudan University, Shanghai (Chiny) wręczają nagrodę prof. Szafranowi.

Prof. Urszula Domańska-Żelazna wśród najczęściej cytowanych naukowców na świecie

Prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna została wyróżniona przez wydawnictwo Elsevier za artykuł "Measurements of activity coefficients at infinite dilution for organic solutes and water in the ionic liquid 1-butyl-1methylpyrrolidinium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate ([BMPYR][FAP])" (Chem. Eng. J., 183 (2012) 261-270), który ukazał się w czasopiśmie Chemical Engineering Journal. Artykuł prof. Domańskiej, którego współautorami są Elena Lukoshko i Marek Królikowski, znalazł się wśród najczęściej cytowanych artykułów w latach 2011-2012. Serdecznie gratulujemy!
 
skan dyplomu

Studentka naszego wydziału nagrodzona na konferencji

Inż. Vanessa Bijak (P) przy nagrodzonym plakacie

Inż. Vanessa Bijak (P) przy nagrodzonym plakacie

Inż. Vanessa Bijak zajęła I miejsce w konkursie na najlepszy plakat za pracę zatytułowaną „Wykorzystanie enzymów w syntezie proleków chlorofenezyny” podczas I Seminarium Naukowego - Zielone Idee 21.Wieku w dniu 15 października 2014 w Poznaniu. Pani inż. Vanessa Bijak jest studentką II sem. 2 stopnia studiów i wykonuje pracę magisterską w Laboratorium Procesów Technologicznych pod kierunkiem dr inż. Pawła Ruśkowskiego i mgr inż. Agnieszki Gadomskiej-Gajadhur.
 
skan dyplomu

Najlepszy poster naszej doktorantki na międzynarodowej konferencji

Mgr inż. Emilia Pawlikowska otrzymała nagrodę za najlepszy poster w konkursie podczas Międzynarodowej Konferencji RCBJSF FM&NT 2014 (Russian/CIS/Baltic/Japanese Symposium on Ferroelectricity Functional Materials and NanoTechnologies) odbywającej się w dniach 29.09-02.10.2014 w Rydze (Łotwa).
Doktorantka z Katedry Technologii Chemicznej prowadząca badania pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Mikołaja Szafrana przedstawiła pracę pt. „Influence of powder milling on properties of Barium Strontium Titanate particles and the ferroelectic ceramic-polymer composites”.
 
Skan dyplomu

Sukces Studenckiego Koła Naukowego Biotechnologów Herbion

Stanowisko KNB Herbion na Targach "KONIK"

Stanowisko KNB Herbion na Targach "KONIK"

W dniach 22-23.10.2014r. odbyły się XI Targi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich "KONIK". W imprezie wzięło udział 75 kół naukowych i organizacji studenckich działających na Politechnice Warszawskiej. Stanowisko Koła Naukowego Biotechnologów HERBION cieszyło się ogromnym zainteresowaniem odwiedzających. Zostało docenione również przez organizatorów. KNB HERBION zajął II miejsce w konkursie na najlepszego wystawcę tegorocznych targów.

Medal im. Jana Zawidzkiego dla prof. Urszuli Domańskiej-Żelaznej

Prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna odbiera medal im. Jana Zawidzkiego

Prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna odbiera medal im. Jana Zawidzkiego

Prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna została odznaczona Medalem im. Jana Zawidzkiego podczas 57 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Częstochowie w 2014 roku za osiągnięcia w zakresie chemii fizycznej, w szczególności termodynamiki cieczy jonowych.
 

Medal im. Jana Zawidzkiego

Medal im. Jana Zawidzkiego


Nowa książka prof. Podsiadły

Prof. Podsiadło ze swoją nową książką

Prof. Podsiadło ze swoją nową książką

W Wydawnictwie Naukowym PWN prof. Sławomir Podsiadło opublikował książkę „Nitrides”, która dobrze wpisuje się w aktualne kierunki badań nad nowymi materiałami dla nowych dziedzin techniki. Obejmuje bowiem przegląd właściwości, struktur oraz metod otrzymywania poznanych dotąd azotków. Wśród opisywanych w książce związków znajduje się również azotek galu GaN, za zastosowanie którego do budowy świecących diod (LED) Shuji Nakamura, Isamu Kasaki oraz Horoshi Amano otrzymali 7 października 2014r. Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki.

Prof. Sporzyński członkiem międzynarodowego komitetu IMEBORON

Uczestnicy IMEBORON XV w Pradze

Uczestnicy IMEBORON XV w Pradze

Podczas międzynarodowej konferencji IMEBORON XV w Pradze prof. dr hab. inż. Andrzej Sporzyński został wybrany na członka międzynarodowego komitetu IMEBORON (International Meeting on Boron Chemistry). Dołączył on do 23-osobowego grona przedstawicieli z 14 państw jako druga osoba z Polski: pierwszym przedstawicielem jest prof. Zbigniew Leśnikowski z Instytutu Biologii Medycznej PAN w Łodzi.

Mgr inż. Małgorzata Głuszek nagrodzona podczas konferencji

mgr inż. Małgorzata Głuszek

mgr inż. Małgorzata Głuszek

Mgr inż. Małgorzata Głuszek otrzymała nagrodę publiczności podczas konferencji XII International Congress of Young Chemists YoungChem odbywającej się w dniach 8-12 października 2014r. Doktorantka Katedry Technologii Chemicznej prowadząca badania pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Mikołaja Szafrana przedstawiła pracę pt. "Intelligent materials for protection of the human body based on the shear thickening fluids".
 
Skan dyplomu pamiątkowego


Nasi pracownicy wśród stypendystów Ministra NiSW dla wybitnych naukowców

dr inż. Kamil Paduszyński (L) i dr inż. Wojciech Bury (P)

dr inż. Kamil Paduszyński (L) i dr inż. Wojciech Bury (P)

Minister nauki i szkolnictwa wyższego przyznał stypendia dla młodych wybitnych naukowców, prowadzących wysokiej jakości badania naukowe i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej. W IX edycji konkursu wyłoniono 202 laureatów z całej Polski. Wśród nich znaleźli się pracownicy naszego Wydziału: dr inż. Kamil Paduszyński z Zakładu Chemii Fizycznej pracujący w zespole prof. dr hab. Urszuli Domańskiej-Żelaznej oraz dr inż. Wojciech Bury z Zakładu Katalizy i Chemii Metaloorganicznej, prowadzący swoje badania w grupie prof. dr hab. Janusza Lewińskiego.

Nagroda Premiera RP dla dr. inż. Kamila Paduszyńskiego

Pracownik naszego Wydziału, dr inż. Kamil Paduszyński z Zakładu Chemii Fizycznej, został laureatem tegorocznej nagrody Prezesa Rady Ministrów przyznawanej za wyróżniające się rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną. Spośród nadesłanych wniosków, kapituła konkursu wyróżniła 28 prac doktorskich obronionych w 2013 r., w tym pracę doktorską dr. inż. Paduszyńskiego pt. "Termodynamika cieczy jonowych - badania eksperymentalne oraz nowe modele matematyczne".

W prestiżowym czasopiśmie Chemical Reviews ukazał sie nowy artykuł, którego współautorem jest dr hab. inż. Halina Szatyłowicz

Autorzy artykułu, dr hab. Szatyłowicz po prawej

Autorzy artykułu, dr hab. Szatyłowicz po prawej

Dr hab. inż. Halina Szatyłowicz została zaproszona, wspólnie z prof. dr hab. Tadeuszem Markiem Krygowskim (UW), do napisania artykułu przeglądowego w Chemical Reviews – najbardziej prestiżowym czasopiśmie przeglądowym w dziedzinie nauk chemicznych. Artykuł pt. „Aromaticity from the viewpoint of molecular geometry – application to planar systems.” (Chemical Reviews, 2014, 114, 6383−6422. DOI: 10.1021/cr400252h) ukazał się 29 kwietnia br. Oprócz dr hab. H. Szatyłowicz i prof. T.M. Krygowskiego – autorów korespondencyjnych – współautorami są mgr Olga Stasyuk (ich doktorantka), dr hab. M. Palusiak, prof. UŁ oraz jego doktoranka mgr J. Dominikowska. Należy podkreślić, że jest to trzeci artykuł pracowników Wydziału Chemicznego PW w tym prestiżowym periodyku. Poprzednie dwa opublikowali dr Ewa Lipczyńska-Kochany w 1991 r. i prof. Michał Fedoryński w 2003 r.

Sukces naszej studentki na konferencji

Inż. Agnieszka Grzegorczyk z nagrodą

Inż. Agnieszka Grzegorczyk z nagrodą

Inż. Agnieszka Grzegorczyk zajęła III miejsce w Konkursie o Nagrodę im. Kazimierza Siemienowicza za wystąpienie i publikację konferencyjną zatytułowaną „Synthesis of energetic oxetanes (polyNIMMO and polyBAMO) as the potential modifiers for gun propellants and binders for heterogeneous solid rocket fuels” podczas X Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej odbywającej się w dniach 15-18 września 2014 w Rynie. Pani inż. Agnieszka Grzegorczyk jest studentką II sem. 2 stopnia studiów i wykonuje pracę magisterską pod kierunkiem dr hab. inż. Pawła Maksimowskiego w Zakładzie Materiałów Wysokoenergetycznych.

Nagroda na konferencji IUPAC w Bordeaux dla naszego doktoranta

Dyplom mgr. Stasyuka

Dyplom mgr. Stasyuka

Mgr Anton Stasyuk, doktorant z Zakładu Chemii Organicznej, otrzymał nagrodę w konkursie na najlepszą prezentację plakatową za poster „Straightforward Transformation of Benzo[h]quinolines into Naphthoquinolizines – New Fluorescent Platform” na XXVth IUPAC Symposium on Photochemistry, Bordeaux, Francja (13-18.07.2014). Praca doktorska wykonywana jest pod kierunkiem Prof. dr hab. D. T. Gryko (PW) i Prof. dr hab. M. K. Cyrańskiego (UW).

Uroczyste wręczenie dyplomu członka World Academy of Ceramics Prof. Szafranowi

Prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran odbiera dyplom

Prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran odbiera dyplom

W dniu 09.06.2014 w Montecatini Terme (Florencja), podczas Inauguracyjnej Sesji 13th International Ceramics Congress and 6th Forum on New Materials CIMTEC 2014 odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów dla nowych członków World Academy of Ceramics wybranych w 2013 roku. Na zdjęciu prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran odbiera dyplom członka Akademii od przewodniczącego Nomination Committee Dr. Mrityunjay Singha (NASA, USA) i od Przewodniczącego Advisory Board of the World Academy of Ceramics, Prof. Masahiro Yoshimury (Tokyo University of Technology, Japonia). Wybory do Akademii odbywają się co dwa lata z zachowaniem bardzo rygorystycznych procedur oraz tzw. równowagi geograficznej. Wybiera się wówczas 17 osób z całego świata - 14 osób (Class Science) i 3 osoby (Class Industry and Innovation).

Członkowie World Academy of Ceramics i Advisory Board, w środku prof. Szafran

Członkowie World Academy of Ceramics i Advisory Board, w środku prof. Szafran


Nasz student, Maciej Białogłowski, został wyróżniony na międzynarodowej konferencji

Maciej Białogłowski odbiera nagrodę i dyplom

Maciej Białogłowski odbiera nagrodę i dyplom

Student naszego Wydziału, Maciej Białogłowski, otrzymał wyróżnienie w konkursie na najlepszą prezentację ustną na międzynarodowej konferencji EMRS (European Materials Research Society), która odbyła się w Warszawie w dn. 15-18 września 2014 r. Nagrodę przyznano za prezentację ”Synthesis of Magnetic Doped Kesterite Single Crystals” wygłoszoną na sympozjum ”Crystallography in materials science: Novel methods for novel materials”. Komunikat naukowy przedstawiał wyniki prac prowadzonych wraz z mgr. inż. Mohammadem Fadaghim, pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Sławomira Podsiadło (KChNiTCS).

Nasza doktorantka z wyróżnieniem na konferencji

mgr inż. Kamila Konopińska przy nagrodzonym plakacie

mgr inż. Kamila Konopińska przy nagrodzonym plakacie

Mgr inż. Kamila Konopińska otrzymała wyróżnienie za najlepszy poster w sekcji Chemia Analityczna i Środowiskowa na konferencji 57. Zjazd PTChem i SITPChem, która odbyła się w dniach 14-18 września 2014 r. w Częstochowie.
Nagrodę przyznano za pracę pt. "Badania wpływu białek na elektrochemiczne oznaczanie tetrafenyloporfiryny i jej wybranych kompleksów".
Doktorantka prowadzi badania w Zakładzie Mikrobioanalityki pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Elżbiety Malinowskiej.

Nagroda dla naszej doktorantki na międzynarodowej konferencji

mgr inż. Agnieszka Antosik odbiera nagrodę

mgr inż. Agnieszka Antosik odbiera nagrodę

Mgr inż. Agnieszka Antosik otrzymała nagrodę za zajęcie I miejsca w konkursie na najlepszy poster podczas VII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej - Polska Ceramika 2014 odbywającej się w dniach 7-10 września 2014 w Krakowie. Doktorantka z Katedry Technologii Chemicznej prowadząca badania pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Mikołaja Szafrana przedstawiła pracę pt. „Intelligent materials for energy absorption – optimization of the composition and method of production”.

Wyróżnienie dr inż. Andrzeja Królikowskiego

dr inż. Andrzej Królikowski odbiera nagrodę

dr inż. Andrzej Królikowski odbiera nagrodę

Dr inż. Andrzej Królikowski otrzymał Odznakę Wielkiego Korozjonisty, przyznaną przez Polskie Stowarzyszenie Korozyjne w uznaniu wiedzy i zaangażowania w walce z korozją. Stowarzyszenie skupia przedsiębiorców i naukowców działających w obszarze ochrony przed korozją. Odznakę wręczono podczas dorocznej konferencji „Współczesne Technologie Przeciwkorozyjne” w Ostródzie w dniach 19-21 maja 2014 r.
 
Kopia dyplomu

Małgorzata Głuszek wyróżniona Studenckim Noblem 2014

kopia dyplomu

kopia dyplomu

Inż. Małgorzata Głuszek otrzymała wyróżnienie w Konkursie na Najlepszego Studenta RP – Studencki Nobel 2014 Regionu Mazowieckiego. Dnia 24 maja odbyła się Regionalna Gala Finałowa Konkursu, podczas której nagrodzono najwszechstronniejszych i najzdolniejszych studentów województwa mazowieckiego.
Pani inż. Małgorzata Głuszek jest studentką III sem. 2 stopnia studiów i wykonuje pracę magisterską pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Mikołaja Szafrana w Katedrze Technologii Chemicznej oraz aktywnie działa w Chemicznym Kole Naukowym „FLOGISTON”.

Nagroda Ministra Obrony Narodowej dla konsorcjum z udziałem pracowników naszego Wydziału

W dniu 21 maja 2014 r. w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego, podczas VII Konferencji Naukowo Przemysłowej na temat Badania naukowe w obszarze techniki i technologii obronnych dr hab. inż. Paweł Maksimowski i dr inż. Tomasz Gołofit z Zakładu Materiałów Wysokoenergetycznych otrzymali z rąk Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka nagrodę I stopnia w II Konkursie na najlepszą pracę naukową i badawczą z obszaru obronności, za pracę badawczą nt.: "Opracowanie technologii nowoczesnych, wysokoenergetycznych i małowrażliwych materiałów wybuchowych w skali wielkolaboratoryjnej". Praca prowadzona była w ramach konsorcjum WAT, Politechnika Warszawska, Zakłady „Nitrochem” w Bydgoszczy, Bumar.
 
Skan dyplomu pamiatkowego

Wyróżnienie za najlepszą prezentację ustną dla inż. Vanessy Bijak

inż. Vanessa Bijak

inż. Vanessa Bijak

Inż. Vanessa Bijak (Laboratorium Procesów Technologicznych) otrzymała wyróżnienie podczas „31 Wiosennego Zjazdu Sekcji Studenckiej PTChem”, która odbyła się w Zawoi 9–13 kwietnia 2014 r. Wygłosiła tam referat pt. "Synteza biodegradowalnych proleków chlorofenezyny” będący podsumowaniem wykonanych przez nią badań w ramach pracy inżynierskiej pod opieką dr inż. Pawła Ruśkowskiego i mgr inż. Agnieszki Gadomskiej-Gajadhur.

Nagroda za najciekawszą pracę w dziedzinie technologii chemicznej

mgr inż. Rafał Letmanowski odbiera nagrodę

mgr inż. Rafał Letmanowski odbiera nagrodę

W dniu 16.05.2014 r. mgr inż. Rafał Letmanowski (KChNiTCS) otrzymał z rąk Przedstawiciela Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego [PIPC] nagrodę za najciekawszą pracę w dziedzinie technologii chemicznej. Odbyło się to na corocznej konferencji ChemSession’ 14. Nagroda została przyznana za prezentację pod tytułem: „Protonoprzewodzące szkła superjonowe jako elektrolity w wodorowych ogniwach paliwowych”.

dyplom okolicznościowy

dyplom okolicznościowy


Dyplomantka z LPT nagrodzona na konferencji „Polimer 2014”

nagrodzeni uczestnicy konferencji

nagrodzeni uczestnicy konferencji

W dniu 14 kwietnia 2014 r. w Warszawie odbyła się IX konferencja naukowa „Polimer 2014”, podczas której wyróżnienie za najlepszy plakat pt. „Matematyczna optymalizacja procesu otrzymywania proleków chlorofenezyny” w kategorii „postery” przyznano studentce naszego Wydziału, kierunku Technologia Chemiczna, pani inż. Vanessie Bijak. Prezentowane wyniki są częścią jej pracy inżynierskiej wykonanej w LPT pod opieką dr inż. Pawła Ruśkowskiego i mgr inż. Agnieszki Gadomskiej-Gajadhur.

Studenci Wydziału Chemicznego nagrodzeni

Nagrodzeni studenci

Nagrodzeni studenci

Trójka studentów Wydziału: Ilona Binkiewicz, Katarzyna Kryszczuk i Łukasz Richter zostało nagrodzonych na "XL Ogólnopolskiej Szkole Chemii" organizowanej przez Akademickie Stowarzyszenie Studentów Chemii. Jest to cykliczna konferencja odbywająca się dwa razy do roku, którą za każdym razem organizuje koło naukowe z innej części Polski.
W konkursie rozstrzyganym przez uczestników konferencji nagrody zdobyli: Ilona Binkiewicz za zajęcie I miejsca w konkursie na najlepszy referat z badań własnych pt.: "Fotoaktywne warstwy nietypowych układów koloidalnych - innowacyjne rozwiązania w projektowaniu funkcjonalnych nanomateriałów", a także Łukasz Richter za zajęcie I miejsca w konkursie na najlepszy poster z badań własnych pt.: "Wpływ kształtu na cytotoksyczność nanocząstek ZnO". Cała trójka zdobyła również nagrody sponsorów przyznawane przez komitet naukowy za najlepsze referaty z badań własnych. Studentki Ilona Binkiewicz i Katarzyna Kryszczuk swoje badania realizowały częściowo podczas stażu długoterminowego organizowanego w ramach Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej.

Laureaci Programu START 2014 z Wydziału Chemicznego PW

Laureaci programu START 2014

Laureaci programu START 2014

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła 22 edycję konkursu w programie START - stypendia dla młodych uczonych. Program skierowany jest do młodych, stojących u progu kariery badaczy, którzy już mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stypendia stanowią dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych młodych uczonych i są dla nich zachętą do dalszego rozwoju poprzez umożliwienie im pełnego poświęcenia się pracy badawczej. Wśród 136 wybitnych młodych badaczy z całej Polski wyróżniono trzech z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Stypendia otrzymali: mgr Renata Rybakiewicz z Katedry Chemii i Technologii Polimerów, dr inż. Kamil Paduszyński z Zakładu Chemii Fizycznej i dr inż. Daniel Prochowicz z Zakładu Katalizy i Chemii Metaloorganicznej. Uroczystość wręczenia dyplomów odbędzie się 31 maja 2014 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Wyróżnienie naszej doktorantki na konferencji

Okolicznościowy dyplom doktorantki

Okolicznościowy dyplom doktorantki

Mgr inż. Aneta Bernakiewicz (Katedra Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego) otrzymała wyróżnienie na VI Konferencji Młodych Naukowców "Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki - Nowe Trendy w Naukach Inżynieryjnych", która odbyła się w Gdańsku 27.04.2014r. Nasza doktorantka wygłosiła tam referat pt. "Polimerowe elektrolity żelowe oparte na PVdF/HFP zawierające napełniacz ceramiczny oraz dodatek receptora kationowego". Serdecznie gratulujemy.

I nagroda na konferencji dla studentki naszego wydziału

W dniach 9-10 kwietnia br. odbyła się w Zabrzu X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Chromatografia Jonowa 2014 (www.ipis.zabrze.pl), podczas której I-wszą nagrodę za prezentację pt. „Azotany i fluorki w diecie dziecięcej” w kategorii „postery” przyznano studentce naszego Wydziału, kierunku Technologia Chemiczna, pani Monice Szadkowskiej wykonującej pracę magisterską pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Marii Balcerzak.
W załączeniu fragment prezentowanej pracy wraz z dyplomem

Studencka Telewizja Internetowa TVPW Program rozwojowy Politechniki Warszawskiej na wydz. Chemicznym Zajęcia z przedsiębiorczości
Program Międzynarodowe Projekty Doktoranckie

Webmaster Leszek Niedzicki
Coding & XHTML & CSS by 3w-Media