Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej i Wydział Chemii UW tworzące Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne uzyskały status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego - KNOW w dziedzinie nauk chemicznych.

W dniu 8 czerwca miesięcznik edukacyjny Perspektywy opublikował Ranking Szkół Wyższych oraz Ranking Kierunków Studiów 2016.
Kierunek Technologia Chemiczna na Wydziale Chemicznym PW wygrał spośród 15 wydziałów w Polsce i został już po raz 4 nagrodzony jako najlepszy kierunek studiów w kategorii „Inżynieria i technologia chemiczna”.
Kierunek Biotechnologia na Wydziale Chemicznym PW zajął 4 pozycję wśród uczelni technicznych w kategorii „Biotechnologia”.

Najlepsze (wg IF) tegoroczne artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału (ostatnia aktualizacja: 31-12-2016):

1. S. Guo, X. Zhu, D. Jańczewski, S.S.C. Lee, T. He, S.L.M. Teo, G.J. Vancso, Measuring protein isoelectric points by AFM-based force spectroscopy using trace amounts of sample, NATURE NANOTECHNOLOGY, 2016. IF: 35,267
2. D. Prochowicz, A. Kornowicz, I. Justyniak, J. Lewiński, Metal complexes based on cyclodextrins: synthesis and structural diversity, COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS, 2016, 306, 331-345. IF: 12,239
3. A.M. Cieślak, M. V. Pavliuk, L. D’Amario, M. Abdellah, K. Sokołowski, U. Rybinska, D.L.A. Fernandes, M.K. Leszczyński, F. Mamedov, A.M. El-Zhory, J. Föhlinger, A. Budinská, M. Wolska-Pietkiewicz, L. Hammarström, J. Lewiński, J. Sá, Ultra Long-Lived Electron-Hole Separation within Water-Soluble Colloidal ZnO Nanocrystals: Prospective Applications for Solar Energy Production, NANO ENERGY, 2016, 30, 187-192. IF: 11,553

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej uzyskał kategorię A w ocenie parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za okres od 01.01.2009 do 31.12.2012.

Wydarzenia

Seminarium prof. Orena Schermana (Department of Chemistry, University of Cambridge) odbędzie się w dniu 20.01.2017, piątek, godz. 13:15, Audytorium Mościckiego. Tytuł seminarium to "Control of functional materials and supramolecular network dynamics at both the molecular and colloidal length scales".

streszczenie seminarium (.pdf)

Katedra Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego zaprasza na Dni Otwarte dla studentów w dniach 16-20 stycznia 2017, codziennie od godziny 12 w sali 341.

Plakat ze szczegółami (.pdf)

Zakład Materiałów Wysokoenergetycznych zaprasza na Wybuchowe Dni Otwarte. Odbędą się one w dniach 16-20 stycznia 2017. Każdego dnia o godz. 14:15 rozpoczynamy spotkaniem informacyjnym i pokazami pirotechnicznymi. Serdecznie zapraszamy studentów zainteresowanych wykonywaniem prac w naszej tematyce badawczej.

Zakład Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych zaprasza na Dni Otwarte studentów kierunków Biotechnologia i Technologia Chemiczna zainteresowanych wykonywaniem prac inżynierskich i magisterskich w terminie 16-20 stycznia, codziennie w godzinach 10-15.

Plakat ze szczegółami (.pdf)

Katedra Chemii i Technologii Polimerów gorąco zaprasza wszystkich studentów zainteresowanych wykonywaniem prac inżynierskich i magisterskich na Dzień Otwarty 26 stycznia od godziny 10:00 w sali numer 3 (Gmach Technologii Chemicznej).

Pozostałe Wydarzenia...

Osiągnięcia

Studentka naszego Wydziału Sylwia Kącka uzyskała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Złoty Medal Chemii” na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską, zorganizowanym przez Instytut Chemii Fizycznej PAN oraz firmę DuPont. Praca dyplomowa pt. „Elektropolimeryzacja pochodnych tiofenu zawierających pierścienie tiadiazolowe i oksadiazolowe” wykonywana była pod kierownictwem prof. Małgorzaty Zagórskiej w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów.

11 studentów naszego Wydziału, w tym: Karolina Piętak, Grzegorz Matyszczak oraz Daniel Jastrzębski uzyskało Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uśmiechnięci laureaci wykonują prace badawcze w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego pod opieką prof. dr. hab. inż. Sławomira Podsiadło i są też jedynymi tegorocznymi stypendystami KNOW na Wydziale.

Chemiczne Koło Naukowe Flogiston zdobyło I nagrodę w konkursie PAP i MNiSW Popularyzator Nauki 2016. Na uroczystej gali, która odbyła się 15 grudnia w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dyplom oraz statuetkę odebrał zarząd koła: Dominik Gutowski, Zuzanna Klim oraz Patryk Tomaszewski.

Mgr inż. Anna Sobiepanek z Zakładu Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych zajęła I miejsce w konkursie na najlepszą prezentacje ustną w sesji "Nowe technologie biomedyczne" podczas VII Edycji Ogólnopolskiej Konferencji Postępy w Badaniach Biomedycznych. Konferencja odbyła się w Warszawa w dniach 10-11 grudnia 2016. Doktorantka została wyróżniona za wystąpienie pt. "Biosensory komórkowe jako narzędzia do wczesnej diagnostyki nowotworów złośliwych skóry" której współautorami są dr hab. Małgorzata Lekka (Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie), dr Małgorzata Milner-Krawczyk oraz dr inż. Tomasz Kobiela. Doktorantka wykonuje prace doktorską w zakładzie ZTBŚL pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Bretner oraz dr inż. Tomasza Kobieli.

30 listopada 2016 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki XIX edycji prestiżowego konkursu na „Polski Produkt Przyszłości”. Spośród kilkudziesięciu zgłoszeń wyróżnienie w kategorii „Produkt Przyszłości Konsorcjum Jednostka Naukowa - Przedsiębiorca” otrzymał projekt „Inteligentne Ochraniacze Piłkarskie” zgłoszony wspólnie przez Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej oraz Polsport S.A. z Bielska-Białej. Inteligentne ochraniacze piłkarskie zostały opracowane przez zespół badawczy pod kierownictwem Prof. dr. hab. inż. Mikołaja Szafrana w ramach projektu I Konkursu Programu Badań Stosowanych NCBiR.

Pozostałe Osiągnięcia...

KNOW - Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący

Wirtualna wycieczka po wydziale