Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej i Wydział Chemii UW tworzące Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne uzyskały status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego - KNOW w dziedzinie nauk chemicznych.

W dniu 8 czerwca miesięcznik edukacyjny Perspektywy opublikował Ranking Szkół Wyższych oraz Ranking Kierunków Studiów 2016.
Kierunek Technologia Chemiczna na Wydziale Chemicznym PW wygrał spośród 15 wydziałów w Polsce i został już po raz 4 nagrodzony jako najlepszy kierunek studiów w kategorii „Inżynieria i technologia chemiczna”.
Kierunek Biotechnologia na Wydziale Chemicznym PW zajął 4 pozycję wśród uczelni technicznych w kategorii „Biotechnologia”.

Najlepsze (wg IF) tegoroczne artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału (ostatnia aktualizacja: 03-10-2016):

1. S. Guo, X. Zhu, D. Jańczewski, S.S.C. Lee, T. He, S.L.M. Teo, G.J. Vancso, Measuring protein isoelectric points by AFM-based force spectroscopy using trace amounts of sample, NATURE NANOTECHNOLOGY, 2016. IF: 35,267
2. D. Prochowicz, A. Kornowicz, I. Justyniak, J. Lewiński, Metal complexes based on cyclodextrins: synthesis and structural diversity, COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS, 2016, 306, 331-345. IF: 12,239
3. M. Zawadzki, F.A. e Silva, U. Domańska, J.A.P. Coutinho, S.P.M. Ventura, Recovery of an antidepressant from pharmaceutical wastes using ionic liquid-based aqueous biphasic systems, GREEN CHEMISTRY, 2016, 17, 3527-3536. IF: 8,02

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej uzyskał kategorię A w ocenie parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za okres od 01.01.2009 do 31.12.2012.

Wydarzenia

Spotkanie informacyjne dla studentów zainteresowanych wyjazdem na studia lub praktyki w ramach programu Erasmus+, w roku akad. 2016/2017 odbędzie się 5.12.2016 o godz. 14.00 w sali 219, Gmach Główny PW.

Dziekan Wydziału Chemicznego PW oraz Komisja ds. Nauki Rady Wydziału uprzejmie zapraszają na seminarium wydziałowe dr inż. Anety Pobudkowskiej-Mireckiej pt. „Rozpuszczalność i właściwości fizykochemiczne farmaceutyków", które odbędzie się 6.12.2016, we wtorek, o godz. 14:15 w Audytorium Czochralskiego.

Spotkanie informacyjne dot. programu Visiting Research Graduate Traineeship Program for Polish Masters Students in the Biological Sciences odbędzie się 7.12.2016 r. o godz. 16:15 w Audytorium Mościckiego (dawne T1, IIIp.), Gmach Technologii Chemicznej, ul. Koszykowa 75. Więcej informacji o programie można zaleźć na stronie: http://www.fulbright.edu.pl/vrgtp/.

W dniach 25-26 listopada br. o ośrodku OSSA w okolicach Warszawy odbyło się pierwsze wyjazdowe spotkanie naukowców Politechniki Warszawskiej i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Celem spotkania, zdefiniowanym przez jego organizatorów w osobach prof. Marka Krawczyka z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) oraz prof. Zbigniewa Brzózki i prof. Elżbiety Malinowskiej z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (PW), była identyfikacja tematów badawczych, które mogą być podstawą wspólnych, interdyscyplinarnych projektów naukowych na rzecz medycyny. Spotkanie zaszczycił swoją obecnością JM Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt. Wśród słuchaczy obecni byli także goście ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Wojskowej Akademii Technicznej. Uczestnicy wysłuchali 22 prezentacji ( program spotkania (.pdf) ).
Efektem wymiany myśli i dyskusji podczas tego spotkania jest inicjatywa powołania do życia Platformy InterBioMed, zrzeszającej zespoły badawcze WUM, obu uczelni technicznych PW i WAT oraz SGGW. Kolejne spotkanie InterBioMed planowane jest na przełomie lutego/marca 2017 i odbędzie się w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT).
Zespoły, których badania posiadają potencjał aplikacyjny w obszarze inżynierii biomedycznej, biotechnologii i medycyny oraz są zainteresowane udziałem w Platformie InterBioMed, serdecznie zapraszamy do współpracy.
prof. Z. Brzózka (brzozka@ch.pw.edu.pl)
prof. E. Malinowska (ejmal@ch.pw.edu.pl)

Termin wysłania dokumentów do 31.01.2017 - szczegóły (.pdf) .

Pozostałe Wydarzenia...

Osiągnięcia

23 listopada 2016 r. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk odebrał godność Profesora Honorowego Akademii Jana Długosza. Częstochowska uczelnia przyznanie tytułu ogłosiła podczas uroczystego posiedzenia Senatu.

Nasza była doktorantka dr inż. Edyta Wawrzyńska został wyróżniona Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską.

Na uroczystości, która odbyła się 24 listopada 2016 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego, w imieniu premier Beaty Szydło wręczył nagrody 44 naukowcom, w tym dwudziestu pięciu doktorantom. Pełna lista nagrodzonych - link.

Kierunek studiów Biotechnologia prowadzony na Wydziale Chemicznym uzyskał akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) na okres 5 lat – na lata akademickie od 2016/2017 do 2021/2022.

Dr inż. Anna Kundys - była doktorantka w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów zajęła 1. Miejsce w konkursie na najlepszą pracę doktorską z zakresu tworzyw sztucznych organizowanym przez Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych, którego finał odbył się w dniu 8 listopada 2016 w Audytorium Mościckiego.

Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii w tym roku otrzymali: Jean-Pierre Sauvage z Uniwersytetu w Strasburgu, Sir J. Fraser Stoddart z Uniwersytetu Northwestern i Bernard L. Feringa z Uniwersytetu w Groningen.

Nasz absolwent, mgr inż. Wojciech Danowski (promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński) wykonuje pracę doktorską pod kierunkiem prof. Feringi. W tym samym zespole pracuje od lat również nasz absolwent, dr inż. Wiktor Szymański.

Natomiast nasz dawny pracownik - dr inż. Wojciech Bury - opublikował dwa artykuły z prof. Stoddartem:
Metal-organic framework thin films composed of free-standing acicular nanorods exhibiting reversible electrochromism, Chem. Mater. 25 (2013) 5012
Ultrahigh Surface Area Zirconium MOFs and Insights into the Applicability of the BET Theory, J. Am. Chem. Soc. 137 (2015) 3585

Pozostałe Osiągnięcia...

KNOW - Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący

Wirtualna wycieczka po wydziale