Kierunki Biotechnologia i Technologia Chemiczna prowadzone na Wydziale Chemicznym PW zostały ocenione jako najlepsze kierunki inżynierskie w Rankingu Studiów Inżynierskich 2021 miesięcznika Perspektywy w kategoriach odpowiednio Biotechnologia oraz Technologia Chemiczna. Kierunek Biotechnologia zdobył tytuł najlepszego kierunku w swojej kategorii już piąty raz z rzędu, a kierunek Technologia Chemiczna już po raz dziewiąty z rzędu, utrzymując najlepszy wynik w kraju od początku rankingu (od kiedy oceniane są indywidualne kierunki inżynierskie)!

Studia I i II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 lutego 2019 r. otrzymały najwyższą, wyróżniającą ocenę programową. Zgodnie ze statutem PKA oceny wyróżniające przyznawane są na 8 lat.

Studia o profilu ogólnoakademickim na I i II poziomie kierunku Biotechnologia zgodnie z Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 kwietnia 2019 r. uzyskały ocenę pozytywną.

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej uzyskał kategorię A+ w ocenie parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za okres od 01.01.2013 do 31.12.2016.

Certyfikat Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych uznaje wysoką jakość kształcenia na I i II stopniu studiów kierunków Biotechnologia i Technologia Chemiczna na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej i przyznaje akredytacje na okres 5 lat, czyli na lata akademickie 2016/2017 do 2021/2022.

Komisja KAUT w 2013 roku uzyskała od European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) uprawnienia do nadawania europejskiego certyfikatu EUR-ACE® Label, tym samym jednostki, które otrzymują certyfikat KAUT otrzymują równocześnie europejski certyfikat jakości kształcenia na kierunkach technicznych EUR-ACE®.

Najlepsze (wg IF) artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału w roku 2020 (stan na 31-12-2020):

1. A. Szuplewska, D. Kulpińska, A. Dybko, M. Chudy, A.M. Jastrzębska, A. Olszyna, Z. Brzózka, Future applications of MXenes in biotechnology, nanomedicine and sensors, TRENDS IN BIOTECHNOLOGY, 2020, 38(3), 264-279. IF: 13,747
2. R. Kotuniak, M.J.F. Strampraad, K. Bossak-Ahmad, U.E. Wawrzyniak, I. Ufnalska, P.-L. Hagedoorn, W. Bal, Key Intermediate species reveal the copper(II)-exchange pathway in biorelevant ATCUN/NTS complexes, ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION, 2020, 59, 11234-11239. IF: 12,257
3. L. Zhu, G. Borstad, H. Liu, P. Guńka, M. Guerette, J. Dolyniuk, Y. Meng, E. Greenberg, V. Prakapenka, B. Chaloux, A. Epshteyn, R. Cohen, T. Strobel, Carbon-boron clathrates as a new class of sp3-bonded framework materials, SCIENCE ADVANCES, 2020, 6, 8361_1-8361_6. IF: 11,511

Wydarzenia

Do realizacji zadań badawczych w ramach projektu nr DOB-SZAFIR/03/B/001/01/2021 pt. „Opracowanie silnika rakietowego opartego na niekonwencjonalnym paliwie o zmniejszonym dymieniu i wysokim impulsie właściwym” w ramach programu NCBiR „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa” – SZAFIR 1, poszukujemy osoby do pracy, która będzie zajmowała się syntezą i badaniem właściwości materiałów wysokoenergetycznych.

Praca w ramach umowy cywilno-prawnej w okresie 02.08-31.12.2021 r., wymagania:
- wykształcenie wyższe (min. inż.),
- doświadczenie z syntezą materiałów wysokoenergetycznych,
- doświadczenie w analizie termicznej będzie dodatkowym atutem.

Oferty pracy należy składać do dnia 02.08.2021 do godz. 10.00 na mail: tomgol@ch.pw.edu.pl; Osoba do kontaktu: Tomasz Gołofit

Metoda kontrolowanej modyfikacji polimerów na etapie "post-polimeryzacji” i jej zastosowanie do otrzymywania polimerowych czynników zaburzających strukturę ściany komórkowej (ConPPM)

Kierownik projektu: Dominik Jańczewski

W projekcie ConPPM opracowujemy nowe techniki modyfikacji polimerów (PPM) i staramy się zrozumieć mechanizmy reaktywności sąsiadujących centrów ulokowanych wzdłuż łańcucha polimerowego. Pozwoli to na opracowanie metod na prowadzenie procesu PPM w sposób kontrolowany, związany ze ściśle zdefiniowaną architektury produktu polimerowego. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej:

dominik.janczewski@pw.edu.pl

http://biomat.ch.pw.edu.pl/projekty/ConPPM/

Szukamy entuzjastów nauki najlepiej zainteresowanych zagadnieniami syntezy organicznej, chemii polimerów lub biochemii membrany komórkowej.

Więcej o wymaganiach konkursu

Dr hab. inż. Tomasz Kliś (KCHF, WCh PW) oraz prof. dr Magdalena Janus z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie będą wspólnie koordynować edycję specjalnego numeru pt. “Advances in Organic Photocatalysis” w prestiżowym czasopiśmie katalitycznym Catalysts (ISSN 2073-4344, IF: 3.520).

Celem wydania tego numeru będzie zebranie kolekcji artykułów prezentujących najnowsze światowe osiągnięcia w fotokatalizy redoks przy użyciu fotokatalizatorów organicznych.

Zapraszamy wszystkich badaczy zajmujących się tematyką fotokatalizy do składania swoich prac badawczych w formie pełnych publikacji, krótkich komunikatów i/lub manuskryptów o charakterze literaturowo-przeglądowym. Wszystkie artykuły przyjęte do druku opublikowane zostaną w modelu Open Access (OA), co zagwarantuje bezpłatny, otwarty, nieograniczony dostęp do wszystkich utworów naukowych udostępnionych w postaci elektronicznej na stronie ww. czasopisma.

Dodatkowe informacje na stronie:

https://www.mdpi.com/journal/catalysts/special_issues/advances_organic_photoredox_catalysis

Ulotka informacyjna (.pdf)

Redaktor Wiktor Niedzicki na swym kanale youtube'owym Ciekawizja zamieścił film "Historia Świata wg Flogistonu" w ramach swojego cyklu CiekaWykład. W filmie występują studenci, członkowie Chemicznego Koła Naukowego Flogiston Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Prezentują w nim wybrane eksperymenty, z którymi goszczą na całym świecie w ramach festiwali prezentacji nauki, pikników naukowych i pokazów dla szkół. Zapraszamy do zobaczenia ilustrowanej Historii Świata wg Flogistonu!

Zachęcamy do obejrzenia filmu promocyjnego Wydziału Chemicznego PW.
Film można obejrzeć tutaj.

Pozostałe Wydarzenia...

Osiągnięcia

Kierunki Biotechnologia i Technologia Chemiczna prowadzone na Wydziale Chemicznym PW zostały ocenione jako najlepsze kierunki inżynierskie w Rankingu Studiów Inżynierskich 2021 miesięcznika Perspektywy w kategoriach odpowiednio Biotechnologia oraz Technologia Chemiczna. Kierunek Biotechnologia zdobył tytuł najlepszego kierunku w swojej kategorii już piąty raz z rzędu, a kierunek Technologia Chemiczna już po raz dziewiąty z rzędu, utrzymując najlepszy wynik w kraju od początku rankingu (od kiedy oceniane są indywidualne kierunki inżynierskie)!

Zakład Materiałów Wysokoenergetycznych Wydziału Chemicznego otrzymał dwa projekty finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. "Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa" pk. "SZAFIR" - Konkurs nr 1/SZAFIR/2020. Gratulujemy!

Projekt pt.: „Opracowanie silnika rakietowego opartego na niekonwencjonalnym paliwie o zmniejszonym dymieniu i wysokim impulsie właściwym
Liderem i Kierownikiem projektu jest pracownik naszego wydziału dr hab. inż. Paweł Maksimowski, prof. uczelni.
Projekt jest realizowany w konsorcjum naukowym z Mesko S.A. i Zakładami Chemicznymi „NITRO-CHEM” S.A. Liderem projektu jest Politechnika Warszawska.

Projekt pt.: „Opracowanie gazodynamicznego modułu sterującego, precyzyjnego naprowadzania dla pocisku rakietowego
Kierownikiem projektu na Wydziale Chemicznym jest dr inż. Michał Chmielarek.
Projekt jest realizowany w konsorcjum naukowym z Instytutem Przemysłu Organicznego – Sieci Badawczej Łukasiewicza i DRI Solutions Sp. z o.o. Liderem projektu jest Politechnika Warszawska – Wydział Mechaniczny i Energetyki Lotnictwa.

Dalsze informacje w "Więcej"

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej zostały przyznane pracownikom naszego Wydziału! Wśród 217 stypendystów z całej Polski ze wszystkich dziedzin nauki, 15 naukowców pracuje w Politechnice Warszawskiej, z tego aż trójka na Wydziale Chemicznym. Uhonorowane stypendium badaczki z naszego Wydziału to dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur, dr inż. Magdalena Matczuk i dr inż. Nina Wezynfeld. Gratulujemy serdecznie!

Projekt finanowany przez NCBiR w ramach konkursu TECHMATSTRATEG III pt. "Materiały biopolimerowe o programowanej chemicznie i genetycznie selektywności do metali ciężkich dla ultraczułych biosensorów nowej generacji" (ASTACUS) kierowany jest przez dr. hab. inż. Marcina Olszewskiego z Katedry Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków. Dalsze informacje w "więcej"

Laureaci Stypendium pod choinkę promują zarówno naukę, jak i Politechnikę Warszawską. Do zakończonej właśnie edycji Stypendium pod choinkę zgłosiło się aż 70 kandydatów.
Spośród wszystkich zgłoszeń komisja konkursowa przyznała stypendia, które mogą być przyznane dzięki hojności darczyńców Kiermaszu Świątecznego PW.
Jedną z dziewięciu laureatów jest Katarzyna Tutaj – studentka Wydziału Chemicznego (studiuje na kierunku technologia chemiczna). Przewodnicząca Rady Kół Naukowych (2020) i Senator ds. Ruchu Naukowego. Współorganizatorka Targów Kół Naukowych i Organizacji Studenckich KONIK. Prezes (2018-2019) i wiceprezes (2017-2018) Chemicznego Koła Naukowego Flogiston. Angażowała się w prace nad projektami Flogistonu promującymi i popularyzującymi naukę (festiwal nauki „Skołowany Weekend”, Międzynarodowy Kongres Młodych Chemików „YoungChem”, pokazy i warsztaty dla dzieci i młodzieży) oraz w inicjatywy ogólnouczelniane (Drzwi Otwarte). Prywatnie pasjonatka jeździectwa oraz filmów kryminalnych.

Pozostałe Osiągnięcia...

KNOW - Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący

Wirtualna wycieczka po wydziale

Udział Polski w ESRF

Więcej o udziale WCh PW w konsorcjum

Projekty z programu SZAFIR
 
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI