English version
Strona główna > polski > Aktualności

Dane adresowe

Adres:

ul. Noakowskiego 3
00-664 Warszawa

Biuro dziekana

Telefon: 0 22 234 75 07

Telefon: 0 22 234 57 58

Fax: 0 22 628 27 41

Biuro Dziekana czynne jest w godz. 8:30-11:30 oraz 12:30-15:30

Technologia Chemiczna
Dziekanat

Pokój: 100A Gmach Starej Chemii
Godziny przyjęć w dziekanacie
Telefon: 0 22 234 7372

Biotechnologia
Dziekanat

ibio@ch.pw.edu.pl

Pokój: 1 Gmach Starej Chemii
Godziny przyjęć w dziekanacie
Telefon: 0 22 234 5734

dane kontaktowe i godziny otwarcia

Aktualności

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej i Wydział Chemii UW tworzące Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne uzyskały status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego - KNOW w dziedzinie nauk chemicznych.

Aktualne wydarzenia

Rekrutacja na studia doktoranckie 2014/2015 JUŻ W CZERWCU

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na studia doktoranckie rozpoczynające się od semestru zimowego roku akad. 2014/2015.
Termin złożenia dokumentów: 16 czerwca 2014 r.
 
NOWE zasady naboru dostępne są na stronie Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Chemicznego PW (http://doktoranci.ch.pw.edu.pl/rekrutacja/rekrutacja.php)

Nabór do realizacji pracy magisterskiej w ramach Programu POMOST Fundacji na rzecz Nauki Polskiej New

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej poszukuje studentów do projektu pt. „Research on the catalytical activity of organozinc complexes in epoxidation of enones and polymerization of lactide” realizowanego na Wydziale Chemicznym w ramach Programu POMOST Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Plakat ze szczegółami do pobrania

Kurs – „HPLC i techniki łączone w biotechnologii”

Zapraszamy studentów na bezpłatny kurs, który odbędzie się w dniach
12-13 i 26-27 kwietnia 2014 r.
Kurs realizowany jest w ramach projektu "Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej"
Uczestnictwo w kursie potwierdzony zostanie certyfikatem afiliowanym przez Politechnikę Warszawską.
 
Ogłoszenie o kursie wraz ze szczegółami

Warsztaty z kompetencji miękkich II – rekrutacja New

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej ze statusem osoby niepełnosprawnej na jednodniowe warsztaty z kompetencji miękkich, które odbędą się na terenie naszej Uczelni.
1. stres i zarządzanie emocjami – 10 maja 2014 r.
2. komunikacja interpersonalna i asertywność – 7 czerwca 2014 r.
Zgłoszenia drogą elektroniczną (formularz elektroniczny do pobrania ze strony) do 29 kwietnia 2014 r. na adres: niepelnosprawni.bss@ca.pw.edu.pl
 
Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Elżbiety Marty Żero, pt: „Elektroreologiczne zawiesiny ziaren mikro- i nanometrycznych – preparatyka i badanie właściwości” – 05.05.2014 r., godz. 15.15 New

Informujemy, że w dniu 5 maja 2014 roku, o godz. 15.15, na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w Gmachu Technologii Chemicznej, w Sali im. prof. Jana Czochralskiego, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:
mgr inż. Elżbiety Marty Żero
„Elektroreologiczne zawiesiny ziaren mikro- i nanometrycznych – preparatyka i badanie właściwości”
 
Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Płocharski
Recenzenci: dr hab. inż. Jerzy Sęk prof. PŁ - Wydział Chemiczny PŁ
dr hab. inż. Zygmunt Gontarz - Wydział Chemiczny PW
 
Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej przy Pl. Politechniki 1 i w Czytelni Naukowej Filii Biblioteki Głównej w Bibliotece Wydziału Chemicznego przy ul. Noakowskiego 3.
pobierz streszczenie

Konkurs o stypendia na 3-miesięczne staże – stypendium 870 zł za każdy miesiąc! Składanie wniosków do 5 maja 2014

Zdobądź stypendium na staż – II edycja 12.05.2014 New

Ogłaszamy II edycję konkursu: Zdobądź stypendium na staż.
Zapraszamy studentów (z 9 Jednostek PW) studiów stacjonarnych ostatniego roku I stopnia oraz w trakcie trwania studiów II stopnia do składania aplikacji na konkurs. W konkursie można zdobyć stypendium w wysokości 1 000 zł miesięcznie na staż krajowy trwający 3 miesiące.
 
Dokumenty należy składać do 12 maja 2014 r., do godz. 13:00.
 
Spotkanie informacyjne: 24 kwietnia 2014 r. o godz. 16:15, w sali 315 w Gmachu Głównym PW odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów na temat konkursu stażowego
 
Szczegółowe informacje

Szczególny gość w pracowni prof. Czochralskiego

W dniu 17 marca 2014 roku pracownię Jana Czochralskiego, zainscenizowaną w Gmachu Technologii Chemicznej, odwiedziła Ewa Czochralska-Sylwestrowicz – wnuczka Stanisława Czochralskiego – brata profesora Jana Czochralskiego. Obejrzała także ekspozycję „Jan Czochralski na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej”.

Konferencja BioTech 2014 - 4-5.VII.2014 Gdańsk

Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej (sDPa) zaprasza doktorantów oraz młodych pracowników naukowych do udziału w Konferencji BioTech 2014. Konferencja odbędzie się w dniach 4-5 lipca 2014 roku na terenie Politechniki Gdańskiej. Obowiązującym językiem jest angielski.
 
Zaproszenie na konferencję
Plakat reklamujący konferencję do ściągnięcia

II Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej - Horyzonty Chemii - 7-10.IX.2014

W dniach od 7 do 10 września 2014 roku, na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się:
II Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej.
Głównym tematem Forum jest określenie wiodących i perspektywicznych obszarów szeroko pojętej chemii nieorganicznej. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane najważniejsze osiągnięcia i aktualne wyniki badań naukowych, będzie także okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń.
Oczekujemy, że spotkanie uczonych o znakomitym dorobku naukowym z doktorantami i młodymi pracownikami nauki przyczyni się do określenia wizji i perspektyw rozwoju chemii, a także pozwoli nawiązać ciekawą współpracę.
W trakcie Forum przedstawimy 60-letni dorobek chemii na Uniwersytecie Wrocławskim, restytuowanej w 1954 roku po wojennej przerwie.
Zapraszamy do udziału w Forum wszystkich zainteresowanych badaniami
w zakresie współczesnej chemii nieorganicznej, a przede wszystkim młodych adeptów nauki, doktorantów i studentów oraz nauczycieli chemii wraz z uczniami.
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie: http://fchn.chem.uni.wroc.pl
prof. Anna Trzeciak
przewodnicząca Komitetu Naukowego

Najnowsze osiągnięcia

I nagroda na konferencji dla studentki naszego wydziału New

W dniach 9-10 kwietnia br. odbyła się w Zabrzu X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Chromatografia Jonowa 2014 (www.ipis.zabrze.pl), podczas której I-wszą nagrodę za prezentację pt. „Azotany i fluorki w diecie dziecięcej” w kategorii „postery” przyznano studentce naszego Wydziału, kierunku Technologia Chemiczna, pani Monice Szadkowskiej wykonującej pracę magisterską pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Marii Balcerzak.
W załączeniu fragment prezentowanej pracy wraz z dyplomem

Wydział Chemiczny laureatem konkursu MNiSW w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji

Wyróżnienie przyznano za najlepszy program studiów i system poprawy jakości kształcenia wprowadzony w roku 2013.
Do konkursu zgłoszono 261 wniosków, w tym 185 wniosków dla profilu ogólnoakademickiego oraz 76 wniosków dla profilu praktycznego. Komisja najwyżej oceniła 13 programów kształcenia o profilu praktycznym oraz 13 programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim.
Każda z nagrodzonych jednostek otrzyma dofinansowanie w wysokości 1.000.000 zł.
Pełna lista wyróżnionych jednostek - profil ogólnoakademicki

Absolwentka Wydziału Chemicznego laureatką konkursu Innowator Mazowsza

Dyplom laureatki

Dyplom laureatki

Dr inż. Karolina Tomczyk zajęła I miejsce w V edycji Konkursu „Innowator Mazowsza" w kategorii „Innowacyjny Młody Naukowiec" za rozprawę doktorską pt.: Polimery
otrzymywane z surowców odnawialnych - pochodnych kwasu winowego i
węglowego
. Praca była wykonywana pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Gabriela Rokickiego. Serdecznie gratulujemy!

I wyróżnienie naszej dyplomantki inż. Małgorzaty Głuszek

inż. Małgorzata Głuszek z wyróżnieniem

inż. Małgorzata Głuszek z wyróżnieniem

Inż. Małgorzata Głuszek otrzymała I wyróżnienie (II nagroda) w konkursie Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych na najlepszą pracę dyplomową z zakresu materiałów kompozytowych, za pracę inżynierską pt.: "Inteligentne materiały do ochrony ciała człowieka oparte na cieczach zagęszczanych ścinaniem", wykonaną w Zakładzie Technologii Nieorganicznej i Ceramiki pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Mikołaja Szafrana w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przyznanych na podstawie UMOWA Nr PBS1/A5/19/2012. Wyniki konkursu ogłoszono podczas 4 Targów Kompozytów, Technologii i Maszyn do Produkcji Materiałów Kompozytowych KOMPOZYT-EXPO Kraków 21.11.2013r.

Kategoria A dla Wydziału Chemicznego PW

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej uzyskał kategorię A w ocenie parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za okres od 01.01.2009 do 31.12.2012.

Nagroda na konferencji IUPAC w Szanghaju dla naszej doktorantki

mgr inż. Anita Frydrych odbiera nagrodę

mgr inż. Anita Frydrych odbiera nagrodę

Mgr inż. Anita Frydrych, doktorantka z Katedry Chemii i Technologii Polimerów otrzymała nagrodę Prezydenta IUPAC, prof. Kazuyuki Tatsumi, w konkursie na najlepszą prezentację plakatową za poster „Multitelechelic Oligomers of Lactic Acid – Synthesis and Potential Application” na IUPAC 9th International Conference on Novel Materials and their Synthesis, Szanghaj, Chiny (17-22.10.2013). Praca doktorska wykonywana jest pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Florjańczyka.

Prestiżowa publikacja na temat mikroporowatego luminescencyjnego materiału sorpcyjnego

W Angewandte Chemie Int. Ed. (IF=13.7) ukazała się praca naszych kolegów (dr inż. Wojciech Bury i dr inż. Daniel Prochowicz) z zespołu prof. dr hab. inż. J. Lewińskiego pt: "Permanent Porosity Derived From the Self-Assembly of Highly Luminescent Molecular Zinc Carbonate Nanoclusters" (DOI: 10.1002/anie.201306785). Ta interdyscyplinarna praca jest efektem współpracy z IChF PAN, Cambridge University i University of Nottingham.
Artykuł opisuje nowatorską syntezę niekowalencyjnego materiału mikroporowatego o wyjątkowo dużej powierzchni właściwej, interesujących właściwościach luminescencyjnych i unikalnej zdolności sorpcji gazów. Materiał *WUT-1* (nazwany na cześć Politechniki Warszawskiej - Warsaw University of Technology) otrzymano w wyniku samoorganizacji nanometrycznych 10-cio cynkowych klasterów węglanowych wytworzonych w procesie wiązania CO2 przez prekursor hydroksocynkowy. W pracy przedstawiono również nowy mechanizm sorpcji opierający się na oddziaływaniach cząsteczek gazu z subnanometrycznymi kieszonkami obecnymi na powierzchni molekularnych jednostek budulcowych.

Projekt europejski na naszym Wydziale

Grupa Prof. Wieczorka z Wydziału Chemicznego PW rozpoczęła udział w projekcie europejskim 7. Programu Ramowego SIRBATT (Stable Interfaces for Rechargeable Batteries). Projekt ma na celu wydłużenie życia akumulatorów litowo-jonowych, zwłaszcza pod kątem zastosowania do przechowywania energii ze źródeł odnawialnych. Środkiem do tego będzie usprawnienie struktury elektrod lub tworzenie nowych materiałów i badania reakcji zachodzących w elektrodach oraz na styku elektrod i elektrolitu.

Uczestnicy projektu na spotkaniu inauguracyjno-organizacyjnym projektu w Portugalii

Uczestnicy projektu na spotkaniu inauguracyjno-organizacyjnym projektu w Portugalii

Projekt SIRBATT tworzy dwanaście instytucji akademickich i partnerów przemysłowych z całej Unii Europejskiej, wspieranych przez Międzynarodową Radę Doradczą tworzoną przez ekspertów bateryjnych ze Stanów Zjednoczonych i Japonii.
Grupa prof. dr hab. inż. Władysława Wieczorka będzie się zajmowała tworzeniem i badaniem nowych elektrolitów na potrzeby tego projektu. Dr hab. inż. Marek Marcinek jest szefem pakietu zadaniowego, natomiast dr inż. Leszek Niedzicki będzie odpowiadał za wykonanie zadań naukowych.
Projekt koordynuje Dr Laurence Hardwick z Uniwersytetu w Liverpoolu.

I Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziału Chemicznego PW i Wydziału Chemii UW w Rawie Mazowieckiej

Wyróżnieni i Dziekani obu Wydziałów

Wyróżnieni i Dziekani obu Wydziałów

W dniach 27-29 września 2013 roku odbyła się I Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziału Chemicznego PW i Wydziału Chemii UW w Rawie Mazowieckiej „Od MPD do KNOW”.
Konferencja miała na celu spotkanie dwóch środowisk naukowych tworzące Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne. W dyskusji nad wynikami prezentowanymi przez doktorantów uczestniczyło ok. 250 osób.
Podczas konferencji zostało wyróżnionych 7 osób za wystąpienia ustne, a wśród nich 4 osoby z naszego wydziału: mgr inż. Magdalena Matczuk (KChA), mgr inż. Piotr Guńka (KChNiTCS), mgr Renata Rybakiewicz (KChiTP) oraz mgr inż. Anna Łatoszyńska (KChNiTCS).
Wśród nagrodzonych za najlepszy poster znaleźli się mgr inż. Anna Bitner-Michalska (KChNiTCS), mgr inż. Bartosz Zakościelny (ZMW), a także mgr inż. Kamila Konopińska (ZMBA).

Nagroda na międzynarodowej konferencji dla doktoranta z naszego Wydziału

Mgr inż. Szymon Komorski przy swoim nagrodzonym plakacie

Mgr inż. Szymon Komorski przy swoim nagrodzonym plakacie

Mgr inż. Szymon Komorski z Zakładu Katalizy i Chemii Metaloorganicznej otrzymał nagrodę w konkursie na najlepszą prezentację plakatową, za poster "Organometallic pathways to zinc metallacrowns", na 20th EuCheMS Conference on Organometallic Chemistry, St. Andrews 2013. Jest to najważniejsza europejska konferencja podejmująca tematykę chemii metaloorganicznej. Praca doktoranta była wykonywana pod opieką prof. dr hab. inż. J. Lewińskiego, w ramach projektu TEAM/2011-7/8 „From well-defined organometallic precursors to functional materials”.

Wyróżnienie dla mikrosystemów analitycznych

Prof. Maria Balcerzak w trakcie dyskusji prezentowanych wyników

Prof. Maria Balcerzak w trakcie dyskusji prezentowanych wyników

Podczas międzynarodowej konferencji 7. Conference on Ion Analysis (CIA-2013), Technical University of Berlin (która odbyła się 18-20.09.2013 w Berlinie); www.cia-conference.com; praca studentów i pracowników Wydziału: Karoliny Błaszczyk, Dawida Kapicy, Marii Balcerzak, Artura Dybko i Zbigniewa Brzózki, „Towards µ-IC: A new miniaturised contactless conductivity detector" została wyróżniona przez uczestników konferencji i czasopismo Mikrochimica Acta pierwszą nagrodą jako najlepsza w zakresie prezentowanych mikrosystemów analitycznych.

Wyróżnienia na Euroanalysis dla doktorantek naszego Wydziału

mgr inż. Magdalena Witkoś (Fot. Analityka)

mgr inż. Magdalena Witkoś (Fot. Analityka)

Doktorantki w Katedrze Chemii Analitycznej, mgr inż. Magdalena Matczuk i mgr inż. Katarzyna Witkoś uzyskały wyróżnienia swoich prezentacji plakatowych na Europejskiej Konferencji Chemii Analitycznej, Euroanalysis XVII, odbywającej się w dniach 25-29 sierpnia 2013 roku w Warszawie.

mgr inż. Magdalena Matczuk (Fot. Analityka)

mgr inż. Magdalena Matczuk (Fot. Analityka)

Euroanalysis jest największą konferencją analityczną w Europie z tradycją sięgającą 1972 roku. W Polsce została zorganizowana po raz drugi (uprzednio w Krakowie, w 1984 roku) i zgromadziła 540 uczestników, którzy przedstawili 654 prezentacji, w tym 578 plakatowych.


Prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran, Kierownik ZTNiC został wybrany czlonkiem World Academy of Ceramics-Class Science

W dniu 10 lipca 2013r., Prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran, Kierownik Zakładu Technologii Nieorganicznej i Ceramiki Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej wybrany został członkiem World Academy of Ceramics-Class Science. Oceniając osiągnięcia naukowe w dziedzinie ceramiki, spośród wielu kandydatur z całego świata, Nomination Committee, któremu przewodniczył Dr. Mrityunjay Singh (NASA, USA), wybrał 14 osób. Osoby te następnie zostały zaaprobowane przez Advisory Board of the World Academy of Ceramics, którym kieruje Prof. Masahiro Yoshimura (Tokyo University of Technology, Japonia) i zatwierdzone przez Academy Council kierowanej przez Prof. Pietro Vincenzini (Italian National Research Institute, Włochy).
Kandydatura Prof. M. Szafrana zgłoszona została przez Prof. Krzysztofa Haberko z AGH (Kraków), natomiast recenzentami jego prac i osiągnięć byli Prof. Yoshio Sakka (NIMS, Japonia) oraz Prof. Yury Gogotsi ( Drexel University, USA).
W ten sposób Prof. Mikołaj Szafran został członkiem bardzo prestiżowej organizacji skupiającej około 250 najwybitniejszych naukowców z całego świata zajmujących się badaniami na polu szeroko rozumianej ceramiki.
World Academy of Ceramics powołana została w 1987 roku i jest organizacją międzynarodową ukierunkowaną na promowanie postępu w dziedzinie nauki i technologii ceramiki i jej interakcji z historią i sztuką. Wybory do Akademii odbywają się co dwa lata z zachowaniem bardzo rygorystycznych procedur oraz tzw. równowagi geograficznej.
Serdecznie gratulujemy wyboru!

Nasza doktorantka zdobyła nagrodę na międzynarodowej konferencji

Mgr inż. Elena Lukoshko

Mgr inż. Elena Lukoshko

Mgr inż. Elena Lukoshko z Zakładu Chemii Fizycznej otrzymała nagrodę za najlepszy poster na XIX International Conference on Chemical Thermodynamics in Russia (RCCT-2013). Konferencja odbyła się w Moskwie w dniach 24-28.06.2013. Laureatka nagrody jest uczestniczką Międzynarodowych Studiów Doktoranckich a jej opiekunem na Politechnice Warszawskiej jest prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna.

Reprodukcja nagrody

Reprodukcja nagrody


Kierunek Technologia Chemiczna najlepszy w najnowszym Rankingu Szkół Wyższych

W Rankingu Szkół Wyższych 2013 przygotowanym przez miesięcznik Perspektywy i dziennik Rzeczpospolita kierunek studiów Technologia Chemiczna na Politechnice Warszawskiej został wyróżniony jako najlepszy w kategorii kierunków studiów inżynieria i technologia chemiczna. Tym samym znalazł się w gronie 40 najlepiej prowadzonych kierunków studiów w Polsce.
W tegorocznej edycji rankingu oceniono 219 polskich uczelni. Wśród wyróżnionych kierunków studiów aż 9 (spośród 40) prowadzonych jest na Politechnice Warszawskiej. Nasza uczelnia po raz kolejny zdobyła tytuł najlepszej uczelni technicznej w Polsce jak i ponownie wygrała w kategorii "Najwyższy prestiż wśród pracodawców".
Gala finałowa odbyła się 9 maja 2013 r. w Warszawie w siedzibie redakcji dziennika Rzeczpospolita.
Wyniki rankingu

Nagroda im. Wojciecha Świętosławskiego dla dr inż. Marty Królikowskiej

dr inż. Marta Królikowska

dr inż. Marta Królikowska

Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego przyznał nagrodę im. Wojciecha Świętosławskiego za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie chemii, technologii chemicznej i nauk pokrewnych. Wśród tegorocznych laureatów nagrodę III stopnia otrzymała dr inż. Marta Królikowska z Zakładu Chemii Fizycznej. Nagroda została ustanowiona w celu wspierania aktywności naukowej naukowców pochodzących z Okręgu Warszawskiego i upamiętnienia sylwetki jej patrona Prof. Wojciecha Świętosławskiego.

Diamentowe Granty dla młodych badaczy z Wydziału Chemicznego PW

Laureaci Diamentowych Grantów, od lewej: inż. Krzysztof Borys, mgr inż. Małgorzata Wesoły, inż. Dominik Kubicki

Laureaci Diamentowych Grantów, od lewej: inż. Krzysztof Borys, mgr inż. Małgorzata Wesoły, inż. Dominik Kubicki

Inż. Krzysztof Borys oraz mgr inż. Małgorzata Wesoły otrzymali 15 maja 2013 roku z rąk Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kudryckiej "Diamentowe Granty". Projekt Krzysztofa Borysa - "Synteza oraz badania właściwości i zastosowań nowych benzoksaboroli" - wykonywany będzie na Wydziale Chemicznym PW pod opieką naukową dr inż. Agnieszki Adamczyk-Woźniak (Zakład Chemii Fizycznej), a projekt Małgorzaty Wesoły - "Elektroniczny język do badania właściwości smakowych farmaceutyków" - pod opieką naukową dr inż. Patrycji Ciosek (Zakład Mikrobioanalityki). Nagrodę otrzymał także inż. Dominik Kubicki, którego projekt realizowany będzie w Instytucie Chemii Fizycznej PAN (opiekun naukowy: prof. dr hab inż. Janusz Lewiński).

Laureaci III edycji "TOP500 Innovators" otrzymali od wiceminister NiSW promesy wyjazdowe

Ze zwycięzcami kolejnej odsłony programu „TOP 500 Innovators – Science, Management, Commercialization” spotkała się dziś w siedzibie resortu nauki wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Maria Elżbieta Orłowska. Wraz ze Stephenem Mullem, Ambasadorem Stanów Zjednoczonych, wręczyła młodym badaczom promesy wyjazdowe.
Relacja ze spotkania na stronie MNiSW

Nagroda na międzynarodowej konferencji dla naszej doktorantki

mgr inż. Joanna Szczygielska odbiera nagrodę

mgr inż. Joanna Szczygielska odbiera nagrodę

Doktorantka naszego Wydziału, mgr inż. Joanna Szczygielska z Zakładu Materiałów Wysokoenergetycznych, na 16th International Seminar New Trends in Research of Energetic Materials (Pardubice, Czechy, 10-12.04.2013) zajęła II miejsce w konkursie na najlepszą prezentację wyników badań w formie posterów za pracę pod tytułem: „Recrystallization of hexanitrohexaazaisowurtzitane(HNIW) using halogen-derivative anti-solvents”.
Skan dyplomu

Dr Małgorzata Adamczyk z została laureatką programu TOP500 Innovators organizowanego przez MNiŚW

Dr Małgorzata Adamczyk

Dr Małgorzata Adamczyk

Pracownik naszego wydziału z Zakładu Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych została laureatką III edycji ogólnopolskiego programu TOP500 Innovators. TOP 500 jest 9-tygodniowym programem stażowo-szkoleniowym na najlepszych uczelniach świata z rankingu szanghajskiego (Academic Ranking of World Universities). Dr Adamczyk odbędzie staż na University of California, Berkeley, USA. Program ma na celu podniesienie kwalifikacji polskich kadr sfery B+R w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników. Realizacja projektu powinna przyczynić się do jak najlepszego wykorzystania krajowych i europejskich środków przeznaczonych na badania tak, aby zapewnić transfer wyników prac B+R do gospodarki.

Studencka Telewizja Internetowa TVPW Program rozwojowy Politechniki Warszawskiej na wydz. Chemicznym Zajęcia z przedsiębiorczości
Program Międzynarodowe Projekty Doktoranckie

Webmaster Leszek Niedzicki
Coding & XHTML & CSS by 3w-Media