Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Miesięcznik Perspektywy opublikował Ranking Studiów Inżynierskich 2017. Kierunki Biotechnologia i Technologia Chemiczna zostały ocenione jako najlepsze kierunki inżynierskie w tegorocznej edycji rankingu Perspektyw w kategoriach odpowiednio Biotechnologia oraz Technologia Chemiczna. Kierunek Technologia Chemiczna zdobył tytuł najlepszego kierunku w swojej kategorii już po raz 5 z rzędu!

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej uzyskał kategorię A+ w ocenie parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za okres od 01.01.2013 do 31.12.2016.

Certyfikat Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych uznaje wysoką jakość kształcenia na I i II stopniu studiów kierunków Biotechnologia i Technologia Chemiczna na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej i przyznaje akredytacje na okres 5 lat, czyli na lata akademickie 2016/2017 do 2021/2022.

Komisja KAUT w 2013 roku uzyskała od European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) uprawnienia do nadawania europejskiego certyfikatu EUR-ACE® Label, tym samym jednostki, które otrzymują certyfikat KAUT otrzymują równocześnie europejski certyfikat jakości kształcenia na kierunkach technicznych EUR-ACE®.

Najlepsze (wg IF) tegoroczne artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału (ostatnia aktualizacja: 03-01-2018):

1. D. Prochowicz, A. Kornowicz, J. Lewiński, Interactions of native cyclodextrins with metal ions and inorganic nanoparticles: Fertile landscape for chemistry and materials science, CHEMICAL REVIEWS, 2017, 117, 13461-13501. IF: 47,928
2. K. Sołtys-Brzostek, M. Terlecki, K. Sokołowski, J. Lewiński, Chemical fixation and conversion of CO2 into cyclic and cage-type metal carbonates, COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS, 2017, 334, 199-231. IF: 13,324
3. R. Gawin, A. Kozakiewicz, P. Guńka, P. Dąbrowski, K. Skowerski, Bis(Cyclic Alkyl Amino Carbene) Ruthenium Complexes: A Versatile, Highly Efficient Tool for Olefin Metathesis, ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION, 2017, 56, 981-986. IF: 11,994

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej i Wydział Chemii UW tworzące Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne posiadały status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego - KNOW w dziedzinie nauk chemicznych w latach 2012-2017, od 2017 roku statusu nie przyznaje się.

Wydarzenia

Rekrutacja do drugiej edycji projektu „Program rozwoju kompetencji studentów wydziałów przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej” została przedłużona do 23.02.2018.

Spotkanie informacyjne dla studentów, którzy chcą wyjechać na studia lub praktykę w ramach programu Erasmus+, w roku akademickim 2018/2019 odbędzie się 20 lutego 2018 r. w godzinach 13.00 - 15.30, w sali 4.05, w budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW (CZIiTT), ul. Rektorska 4 (wysoki budynek za stołówką centralną).

Nazwa jednostki: Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Katedra Biotechnologii Medycznej – Warszawa
Nazwa stanowiska: doktorant stypendysta
Typ konkursu NCN: OPUS – 10
Termin składania ofert: 21 lutego 2018, 15:00
Forma składania ofert: osobiście

Informujemy, że w dniu 19 lutego 2018 roku, o godz. 15:15, na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w Gmachu Technologii Chemicznej, w Sali im. prof. Jana Czochralskiego, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:
mgr inż. Patrycji Okuniewskiej
Ekstrakcja 2-fenyloetanolu z hodowli mikrobiologicznych (in situ) za pomocą cieczy jonowych i mieszanin eutektycznych

W imieniu Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej Pana prof. dr hab. inż. Władysława Wieczorka oraz Dyrektor Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Pani mgr Anny Rogowskiej chciałbym serdecznie zaproszamy Państwa na cykliczną konferencję Spotkania z Przemysłem 2018, która odbędzie się 8 marca 2018 roku w Gmachu Technologii Chemicznej PW przy ul. Koszykowej 75 w Warszawie.

Spotkania z Przemysłem 2018 odbywają się pod honorowym patronatem: Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana dr Jarosława Gowina oraz Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej Pana prof. dr hab. inż. Jana Szmidta

Jeśli jeszcze nie zarejestrowaliście się Państwo na Spotkania z Przemysłem 2018 to serdecznie zapraszamy, aby uczynić to jak najszybciej przez formularz umieszczony na stronie: link.

Pozostałe Wydarzenia...

Osiągnięcia

Młodzi pracownicy naukowi, mgr inż. Arkadiusz Kornowicz i dr inż. Daniel Prochowicz, współpracujący ze Środowiskowym Laboratorium Materiałów Funkcjonalnych i Nanotechnologii kierowanym przez prof. dr. hab. Janusza Lewińskiego opublikowali pracę przeglądową pt. „Interactions of Native Cyclodextrins with Metal Ions and Inorganic Nanoparticles: Fertile Landscape for Chemistry and Materials Science”. Artykuł ten ukazał się w Chemical Reviews (IF = 47.93) z końcem 2017 roku i ma już ponad 3000 odsłon (link do artykułu).

Artykuł autorstwa mgr inż. Anny Kobuszewskiej z Katedry Biotechnologii Medycznej opublikowany w czasopiśmie SLAS Technology (IF=2.850), umieszczony jako "front cover" październikowego wydania w 2017 r., został wyróżniony i uznany jako jedno z najbardziej innowacyjnych osiągnięć naukowych opublikowanych w czasopiśmie w 2017 roku. (link)

Współautorami artykułu pt. Heart-on-a-Chip: An Investigation of the Influence of Static and Perfusion Conditions on Cardiac (H9C2) Cell Proliferation, Morphology, and Alignment są również Ewelina Tomecka, Kamil Żukowski, Elżbieta Jastrzębska, Michał Chudy, Artur Dybko, Philippe Renaud (EPFL, Szwajcaria) i Zbigniew Brzózka. Badania przedstawione w artykule realizowane są w ramach grantu LIDER, kierowanym przez dr inż. Elżbietę Jastrzębską.

Pracownicy Katedry Biotechnologii Medycznej, zespołu prof. dr hab. inż. Zbigniewa Brzózki przygotowali monografię pt. „Cardiac Cell Culture Technologies: Microfluidic and On-Chip Systems(ed. Z. Brzózka, E. Jastrzębska) wydaną nakładem wydawnictwa Springer. Współautorami dwóch rozdziałów są partnerskie zespoły prof. dr hab. Marii Ciemerych-Litwinienko z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. dr hab. n. med. Macieja Kurpisza z Zakładu Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu.

Mgr inż. Artur Kasprzak, doktorant w Zakładzie Chemii Organicznej (promotor: dr hab. inż. Mariola Koszytkowska-Stawińska, promotor pomocniczy: dr inż. Magdalena Popławska) jest autorem korespondencyjnym artykułu pt. "Addition of azomethine ylides to carbon-encapsulated iron nanoparticles". Artykuł ten został opublikowany w czasopiśmie Dalton Transactions (IF=4.029) oraz został wyróżniony na okładce zeszytu z 7.10.2018 r. jako "back cover". Przedstawione badania realizowane są w ramach grantu NCN PRELUDIUM (nr 2016/21/N/ST5/00864), którego kierownikiem jest mgr Kasprzak. Badania przedstawione w artykule realizowane są w ramach współpracy naukowej naszego doktoranta z zespołem dr. hab. Michała Bystrzejewskiego, prof. UW oraz zespołu dr hab. Anny M. Nowickiej - oba zespoły działają na Wydziale Chemii UW. Link do publikacji (open access). Link do okładki.

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił 16 października komunikat - wyniki kompleksowej oceny działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych za okres 2013-2016.
Nasz Wydział uzyskał najwyższą (tzw. wiodącą) kategorię A+ (jako jeden z dwóch Wydziałów Chemicznych w Polsce). Czekamy na ostateczną decyzję administracyjną przyznającą nam kategorię naukową.
Wyniki oceny parametrycznej są dostępne na stronie Ministerstwa.

Pozostałe Osiągnięcia...

KNOW - Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący

Wirtualna wycieczka po wydziale