Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej i Wydział Chemii UW tworzące Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne uzyskały status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego - KNOW w dziedzinie nauk chemicznych.

W dniu 8 czerwca miesięcznik edukacyjny Perspektywy opublikował Ranking Szkół Wyższych oraz Ranking Kierunków Studiów 2016.
Kierunek Technologia Chemiczna na Wydziale Chemicznym PW wygrał spośród 15 wydziałów w Polsce i został już po raz 4 nagrodzony jako najlepszy kierunek studiów w kategorii „Inżynieria i technologia chemiczna”.
Kierunek Biotechnologia na Wydziale Chemicznym PW zajął 4 pozycję wśród uczelni technicznych w kategorii „Biotechnologia”.

Najlepsze (wg IF) tegoroczne artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału (ostatnia aktualizacja: 01-08-2016):

1. S. Guo, X. Zhu, D. Jańczewski, S.S.C. Lee, T. He, S.L.M. Teo, G.J. Vancso, Measuring protein isoelectric points by AFM-based force spectroscopy using trace amounts of sample, NATURE NANOTECHNOLOGY, 2016. IF: 35,267
2. D. Prochowicz, A. Kornowicz, I. Justyniak, J. Lewiński, Metal complexes based on cyclodextrins: synthesis and structural diversity, COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS, 2016, 306, 331-345. IF: 12,239
3. M. Zawadzki, F.A. e Silva, U. Domańska, J.A.P. Coutinho, S.P.M. Ventura, Recovery of an antidepressant from pharmaceutical wastes using ionic liquid-based aqueous biphasic systems, GREEN CHEMISTRY, 2016, 17, 3527-3536. IF: 8,506

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej uzyskał kategorię A w ocenie parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za okres od 01.01.2009 do 31.12.2012.

Wydarzenia

Dziekan i Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej uprzejmie zapraszają na Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017, która odbędzie się w dniu 29 września 2016 roku o godz. 10.00 w Małej Auli w Gmachu Głównym PW.

Dziekan i Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej uprzejmie zapraszają na Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017, która odbędzie się w dniu 29 września 2016 roku o godz. 10.00 w Małej Auli w Gmachu Głównym PW.

Dziekani Wydziałów: Chemicznego, Inżynierii Chemicznej i Procesowej oraz Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej uprzejmie zapraszają na Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego Szkoły Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych, która odbędzie się w dniu 4 października 2016 roku o godz. 15:15 w Audytorium Czochralskiego w Gmachu Technologii Chemicznej.

4 i 6 października 2016 o 18:00 w D.S. Riviera (ul. Waryńskiego 12) odbędą się spotkania rekrutacyjne do Zespołu Pieśni i Tańca PW. Więcej informacji na www.zpitpw.pl i www.facebook.com/zpitpw.

Z nami będziesz mógł szkolić swój potencjał wokalny, taneczny i muzyczny, zaliczymy w-f na twojej uczelni, będziesz miał szansę poznać nowych ludzi i być może znaleźć przyjaciół na długie lata.

Zapraszamy również do Sekcji Muzycznej!

Na przesłuchaniach sprawdzimy Twój słuch muzyczny, poczucie rytmu i koordynację. To nic trudnego!Przyda Ci się sportowe obuwie.
Dowiedz się więcej, co oferuje Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej - http://www.zpitpw.pl/pl/oferujemy-zespolowiczom

Informujemy, że w dniu 7 października 2016 roku, o godz. 13:15, na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w Gmachu Technologii Chemicznej, w Sali im. prof. Jana Czochralskiego, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:
mgr inż. Agaty Włodarskiej
Organiczne związki niklu: synteza, charakteryzacja oraz zastosowanie w katalitycznych reakcjach polimeryzacji i oligomeryzacji karbenów i olefin oraz tworzenia wiązań węgiel-węgiel

Konsorcjum PANTHER (Pacific Atlantic Network for Technical Higher Education and Research) prowadzi program stypendialny wymiany międzynarodowej pomiędzy pięcioma uniwersytetami w Europie, dwoma w Australii i jednym w Nowej Zelandii. Obszary tematyczne to Aeronautyka i astronautyka, Energia odnawialna i nowe źródła prądu, Sensory oraz Automatyka i systemy sterowania. Program jest skierowany do doktorantów, post-doców i pracowników uniwersytetów będącymi członkami konsorcjum. Politechnika Warszawska jest członkiem konsorcjum a koordynatorem na PW jest Wydział MEiL.
Link do strony programu PANTHER na PW
Plakat z informacjami (.pdf)

Pozostałe Wydarzenia...

Osiągnięcia

Mgr inż. Justyna Wojcieszek z Katedry Chemii Analitycznej otrzymała nagrodę „EWCPS2017 Young Scientists Grant” w konkursie ogłoszonym przez Komitet Organizacyjny konferencji European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry, odbywającej się w dniach 19-24.02.2017 r. w Sankt Anton am Arlberg, w Austrii. W ramach otrzymanej nagrody doktorantka, jako jedyna wyróżniona osoba z Polski, będzie miała możliwość przedstawienia wyników swoich badań dotyczących wpływu nanocząstek ZnO oraz TiO2 na rozwój roślin jadalnych. Więcej informacji na stronie: http://ewcps2017.at/student-grant-winners

Dr inż. Robert Ziółkowski, z grupy prof. Elżbiety Malinowskiej, laureatem VII edycji konkursu LIDER organizowanego przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Na realizację projektu pt. "Przenośne mikrourządzenie do szybkiego i specyficznego wykrywania białek oraz fragmentów kwasów nukleinowych" prowadzonego w Zakładzie Mikrobioanalityki we współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładem Higieny, otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 168 750 złotych.
W sumie w programie wyróżniono 35 projektów, a łączna kwota dofinansowania wynosiła 39 689 595,45 zł.

Dr hab. inż. Dominik Jańczewski, adiunkt KNOW naszego wydziału, jest współautorem publikacji, która właśnie ukazała się w prestiżowym czasopiśmie Nature Nanotechnology (IF = 35,3). Praca opisuje nowy sposób pomiaru punktu izoelektrycznego protein z użyciem bardzo małych ilości próbki. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu pomiarów siły odziaływania pomiędzy modelową powierzchnią a proteiną unieruchomioną na ostrzu mikroskopu siły atomowej (AFM).
Measuring protein isoelectric points at the molecular scale by AFM using trace amount of sample, Shifeng Guo, Xiaoying Zhu, Dominik Jańczewski, Serina Siew Chen Lee, Tao He, Serena Lay Ming Teo, G. Julius Vancso, Nature Nanotechnology 2016, DOI: 10.1038/nnano.2016.118
http://www.nature.com/nnano/journal/vaop/ncurrent/full/nnano.2016.118.html

Z przyjemnością informujemy, że rozprawa doktorska pracownika naszego Wydziału − dr inż. Magdaleny Matczuk (Katedra Chemii Analitycznej) o tytule: „Development of the Analytical Methodology for Investigations of the Anticancer Metallocomplexes Transportation under Simulated Physiological Conditions” została nagrodzona przez Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk jako najlepsza w dziedzinie spektrometrii mas. Uroczystość wręczenia nagrody, sponsorowanej przez firmę LECO Polska, odbyła się 3 lipca 2016 roku w Toruniu podczas konferencji: 18th International Symposium on Advances in Extraction Technologies & 22nd International Symposium on Separation Sciences.

Dr inż. Magdalena Matczuk (Katedra Chemii Analitycznej) podczas konferencji 18th International Symposium on Advances in Extraction Technologies & 22nd International Symposium on Separation Sciences (Toruń, 3-6 lipca 2016 roku) otrzymała wyróżnienie za najlepszą prezentację plakatową pt. „Capillary electrophoresis coupled to ICP-MS as a tool for examination of tumor-targeting metalonanometerial speciation changes under physiological conditions”.

Pozostałe Osiągnięcia...

KNOW - Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący

Wirtualna wycieczka po wydziale