Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Miesięcznik Perspektywy opublikował Ranking Studiów Inżynierskich 2018. Kierunki Biotechnologia i Technologia Chemiczna zostały ocenione jako najlepsze kierunki inżynierskie w tegorocznej edycji rankingu Perspektyw w kategoriach odpowiednio Biotechnologia oraz Technologia Chemiczna. Kierunek Biotechnologia zdobył tytuł najlepszego kierunku w swojej kategorii już drugi raz z rzędu, a kierunek Technologia Chemiczna już po raz 6 z rzędu, trzymając palmę pierwszeństwa od początku rankingu (od kiedy oceniane są indywidualne kierunki inżynierskie)!

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej uzyskał kategorię A+ w ocenie parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za okres od 01.01.2013 do 31.12.2016.

Certyfikat Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych uznaje wysoką jakość kształcenia na I i II stopniu studiów kierunków Biotechnologia i Technologia Chemiczna na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej i przyznaje akredytacje na okres 5 lat, czyli na lata akademickie 2016/2017 do 2021/2022.

Komisja KAUT w 2013 roku uzyskała od European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) uprawnienia do nadawania europejskiego certyfikatu EUR-ACE® Label, tym samym jednostki, które otrzymują certyfikat KAUT otrzymują równocześnie europejski certyfikat jakości kształcenia na kierunkach technicznych EUR-ACE®.

Najlepsze (wg IF) tegoroczne artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału (ostatnia aktualizacja: 12-07-2018):

1. H. Zhang, C. Li, M. Piszcz, E. Coya, T. Rojo, L.M. Rodriguez-Martinez, M. Armand, Z. Zhou, Single lithium-ion conducting solid polymer electrolytes: Advances and perspectives, CHEMICAL SOCIETY REVIEWS, 2018, 46, 797-815. IF: 38,618
2. D. Kubicki, D. Prochowicz, A. Hofstetter, M. Saski, P. Yadav, D. Bi, N. Pellet, J. Lewinski, S.M. Zakeeruddin, M. Grätzel, L. Emsley, Formation of stable mixed guanidinium-methylammonium phases with exceptionally long carrier lifetimes for high efficiency lead iodide-based perovskite photovoltaics, JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 2018, 140, 3345-3351. IF: 13,858
3. D. Prochowicz, P. Yadav, M. Saliba, D.J. Kubicki, M.M. Tavakoli, S.M. Zakeeruddin, J. Lewiński, L. Emsley, M. Grätzel, One-step Mechanochemical Incorporation of an Insoluble Cesium Additive for High Performance Planar Heterojunction Solar Cells, NANO ENERGY, 2018, 49, 523-528. IF: 12,343

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej i Wydział Chemii UW tworzące Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne posiadały status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego - KNOW w dziedzinie nauk chemicznych w latach 2012-2017, od 2017 roku statusu nie przyznaje się.

Wydarzenia

Dziekan i Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej uprzejmie zapraszają na uroczystość inauguracji roku akademickiego 2018/2019 która odbędzie się w dniu 28 września 2018 roku o godz. 10.00 w Małej Auli w Gmachu Głównym PW.

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej poszukuje młodych naukowców do projektu pt. „Rozwijanie nowych metod zagospodarowania CO2: Od uciążliwego odpadu do użytecznego surowca chemicznego” realizowanego w grupie badawczej prof. Janusza Lewińskiego w ramach Projektu OPUS 13 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej poszukuje młodych naukowców do projektu pt. „Związki Alkoksylowe oraz Alkilonadtlenkowe Metali: Utlenianie versus Protonoliza Modelowych Związków Metaloorganicznych” realizowanego w grupie badawczej prof. Janusza Lewińskiego w ramach Projektu OPUS 14 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej poszukuje doktoranta do projektu pt.: „NON-FULLACC – nowe, niefulerenowe półprzewodniki organiczne, jako innowacyjne akceptory w konstrukcji fotoogniw typu BHJ”, realizowanego w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów w ramach projektu LIDER IX finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych organizuje konkurs z zakresu tworzyw sztucznych.

regulamin (.pdf)

Pozostałe Wydarzenia...

Osiągnięcia

Miesięcznik Perspektywy opublikował Ranking Studiów Inżynierskich 2018. Kierunki Biotechnologia i Technologia Chemiczna zostały ocenione jako najlepsze kierunki inżynierskie w tegorocznej edycji rankingu Perspektyw w kategoriach odpowiednio Biotechnologia oraz Technologia Chemiczna. Kierunek Biotechnologia zdobył tytuł najlepszego kierunku w swojej kategorii już drugi raz z rzędu, a kierunek Technologia Chemiczna już po raz 6 z rzędu, trzymając palmę pierwszeństwa od początku rankingu (od kiedy oceniane są indywidualne kierunki inżynierskie)!

W dniu 13 sierpnia 2018 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki II etapu oceny merytorycznej wniosków w ramach programu LIDER IX. Wśród Laureatów znalazł się doktorant naszego Wydziału – mgr Łukasz Skórka, który swój projekt pt.: „NON-FULLACC – nowe, niefulerenowe półprzewodniki organiczne, jako innowacyjne akceptory w konstrukcji fotoogniw typu BHJ” będzie realizował w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów.

Tegorocznym laureatem nagrody III stopnia im. Wojciecha Świętosławskiego, przyznawanej przez Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego został doktorant Katedry Chemii i Technologii Polimerów – mgr Łukasz Skórka, wykonujący pracę doktorską pod kierunkiem prof. Ireny Kulszewicz-Bajer, poświęconą projektowaniu i syntezie organicznych związków wysokospinowych. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 14 czerwca 2018 w auli im. prof. Jana Czochralskiego. 

Nakładem Wydawnictwa PWN ukazała się książka „New Materials for Photovoltaics”. Współautorami rozdziałów w monografii są studenci oraz doktoranci naszego Wydziału: inż. Karolina Piętak i inż. Daniel Jastrzębski oraz mgr inż. Grzegorz Matyszczak i mgr inż. Michał Wrzecionek.

Mgr inż. Justyna Wojcieszek z Katedry Chemii Analitycznej uzyskała wyróżnienie za wystąpienie ustne podczas X Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej (Lublin, 01-05.07.2018 roku). Doktorantka została wyróżniona za prezentację pt.: „Potencjał spektrometrii mas (SP-ICP-MS oraz HPLC-ICP MS / ESI FT MSn) w modelowych badaniach metabolizmu nanocząstek ZnO przez rośliny”

Pozostałe Osiągnięcia...

KNOW - Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący

Wirtualna wycieczka po wydziale