Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej i Wydział Chemii UW tworzące Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne uzyskały status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego - KNOW w dziedzinie nauk chemicznych.

Certyfikat ten uznaje wysoką jakość kształcenia na I i II stopniu studiów na kierunku Biotechnologia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej i przyznaje akredytacje na lata akademickie od 2016/2017 do 2021/2022.

W dniu 8 czerwca miesięcznik edukacyjny Perspektywy opublikował Ranking Szkół Wyższych oraz Ranking Kierunków Studiów 2016.
Kierunek Technologia Chemiczna na Wydziale Chemicznym PW wygrał spośród 15 wydziałów w Polsce i został już po raz 4 nagrodzony jako najlepszy kierunek studiów w kategorii „Inżynieria i technologia chemiczna”.
Kierunek Biotechnologia na Wydziale Chemicznym PW zajął 4 pozycję wśród uczelni technicznych w kategorii „Biotechnologia”.

Najlepsze (wg IF) tegoroczne artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału (ostatnia aktualizacja: 03-04-2017):

1. K. Sołtys-Brzostek, M. Terlecki, K. Sokołowski, J. Lewiński, Chemical fixation and conversion of CO2 into cyclic and cage-type metal carbonates, COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS, 2017, 334, 199-231. IF: 12,239
2. R. Gawin, A. Kozakiewicz, P. Guńka, P. Dąbrowski, K. Skowerski, Bis(Cyclic Alkyl Amino Carbene) Ruthenium Complexes: A Versatile, Highly Efficient Tool for Olefin Metathesis, ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION, 2017, 56, 981-986. IF: 11,261
3. A. Sobiepanek, M. Milner-Krawczyk, M. Lekka, T. Kobiela, AFM and QCM-D as tools for the distinction of melanoma cells with a different metastatic potential, BIOSENSORS & BIOELECTRONICS, 2017, 93, 274-281. IF: 7,476

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej uzyskał kategorię A w ocenie parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za okres od 01.01.2009 do 31.12.2012.

Wydarzenia

Dziekan Wydziału Chemicznego PW oraz Komisja ds. Nauki Rady Wydziału uprzejmie zapraszają na seminarium wydziałowe dr. hab. Pawła Parzuchowskiego, prof. PW, pt. „Polimery silnie rozgałęzione - wpływ struktury na wybrane właściwości”, które odbędzie się we wtorek, 9 maja 2017r. o godzinie 14:15, w Audytorium Czochralskiego.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej warsztatu w języku angielskim pt. „Electronic tongue” w ramach cyklu warsztatów „Sensors & biosensors” na potrzeby projektu nr POWR.03.01.00-00-376K/16 „Program rozwoju kompetencji studentów wydziałów przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, w ramach procedury rozeznania rynku, działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie warsztatu w języku angielskim pt. „Electronic tongue” w ramach cyklu warsztatów „Sensors & biosensors”.

Szczegółowa treść zapytania ofertowego wraz z formularzem zgłoszeniowym (.doc)

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej zajęć z pracodawcami pt. „Projektowanie form do przetwórstwa tworzyw sztucznych metodą wtrysku” na potrzeby projektu nr POWR.03.01.00-00-376K/16 „Program rozwoju kompetencji studentów wydziałów przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, w ramach procedury rozeznania rynku, działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć z pracodawcami pt. „Projektowanie form do przetwórstwa tworzyw sztucznych metodą wtrysku”.

Szczegółowa treść zapytania ofertowego wraz z formularzem zgłoszeniowym (.docx)

Politechnika Warszawska dołącza do programu Nocy Muzeów 20 maja 2017 w Warszawie. Jesteśmy jednym z czterech wydziałów PW, które tego dnia otworzą swoje podwoje. Nasze koła naukowe zapowiedziały atrakcyjny program łączący zabawę z nauką.
Od godz. 17.00:
a) Koło Naukowe Biotechnologów "Herbion" prezentować będzie pokazy: m.in. kuchnia molekularna.
b) Chemiczne Koło Naukowe Flogiston przygotuje program z różnymi doświadczeniami, dodatkowo o pełnej godzinie mini pokaz trwający 15 min.
Około godz. 22.00: duży pokaż chemiczny trwający 45 min. z efektami świetlnymi na zewnątrz, Miejsce: dziedziniec Gmachu Chemii.

Z powodu remontu Gmachu Chemii Filia BG PW - Biblioteka Wydziału Chemicznego będzie zamknięta w dniach 10 kwietnia - 3 maja 2017 r.
W dniach 4-20 maja 2017 r. będzie utrudniony dostęp do części zbiorów.
Zwroty książek, prolongaty i obiegówki będą realizowane w Wypożyczalni Studenckiej BG PW.

Pozostałe Wydarzenia...

Osiągnięcia

Certyfikat ten uznaje wysoką jakość kształcenia na I i II stopniu studiów na kierunku Biotechnologia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej i przyznaje akredytacje na lata akademickie od 2016/2017 do 2021/2022.

Wyróżnienie oraz Nagrodę Specjalną w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”, spośród 90 zgłoszeń nadesłanych z 25 polskich uczelni zdobył cykl wynalazków dotyczący inteligentnych cieczy zagęszczanych ścinaniem przeznaczonych do ochrony ciała człowieka, którego współautorami są studenci Wydziału Chemicznego PW: mgr inż. Radosław Żurowski, mgr inż. Małgorzata Głuszek, dr inż. Agnieszka Antosik, dr inż. Anna Danelska, mgr inż. Marcin Kaczorowski, mgr inż. Mariusz Brzeziński, mgr inż. Tomasz Żmigrodzki a także dr inż. Łukasz Wierzbicki z Wydziału Inżynierii Materiałowej PW.

Studentka naszego Wydziału Sylwia Kącka uzyskała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Złoty Medal Chemii” na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską, zorganizowanym przez Instytut Chemii Fizycznej PAN oraz firmę DuPont. Praca dyplomowa pt. „Elektropolimeryzacja pochodnych tiofenu zawierających pierścienie tiadiazolowe i oksadiazolowe” wykonywana była pod kierownictwem prof. Małgorzaty Zagórskiej w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów.

11 studentów naszego Wydziału, w tym: Karolina Piętak, Grzegorz Matyszczak oraz Daniel Jastrzębski uzyskało Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uśmiechnięci laureaci wykonują prace badawcze w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego pod opieką prof. dr. hab. inż. Sławomira Podsiadło i są też jedynymi tegorocznymi stypendystami KNOW na Wydziale.

Chemiczne Koło Naukowe Flogiston zdobyło I nagrodę w konkursie PAP i MNiSW Popularyzator Nauki 2016. Na uroczystej gali, która odbyła się 15 grudnia w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dyplom oraz statuetkę odebrał zarząd koła: Dominik Gutowski, Zuzanna Klim oraz Patryk Tomaszewski.

Pozostałe Osiągnięcia...

KNOW - Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący

Wirtualna wycieczka po wydziale