Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Miesięcznik Perspektywy opublikował Ranking Studiów Inżynierskich 2017. Kierunki Biotechnologia i Technologia Chemiczna zostały ocenione jako najlepsze kierunki inżynierskie w tegorocznej edycji rankingu Perspektyw w kategoriach odpowiednio Biotechnologia oraz Technologia Chemiczna. Kierunek Technologia Chemiczna zdobył tytuł najlepszego kierunku w swojej kategorii już po raz 5 z rzędu!

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej uzyskał kategorię A+ w ocenie parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za okres od 01.01.2013 do 31.12.2016.

Certyfikat Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych uznaje wysoką jakość kształcenia na I i II stopniu studiów kierunków Biotechnologia i Technologia Chemiczna na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej i przyznaje akredytacje na okres 5 lat, czyli na lata akademickie 2016/2017 do 2021/2022.

Komisja KAUT w 2013 roku uzyskała od European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) uprawnienia do nadawania europejskiego certyfikatu EUR-ACE® Label, tym samym jednostki, które otrzymują certyfikat KAUT otrzymują równocześnie europejski certyfikat jakości kształcenia na kierunkach technicznych EUR-ACE®.

Najlepsze (wg IF) tegoroczne artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału (ostatnia aktualizacja: 05-10-2017):

1. K. Sołtys-Brzostek, M. Terlecki, K. Sokołowski, J. Lewiński, Chemical fixation and conversion of CO2 into cyclic and cage-type metal carbonates, COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS, 2017, 334, 199-231. IF: 12,239
2. R. Gawin, A. Kozakiewicz, P. Guńka, P. Dąbrowski, K. Skowerski, Bis(Cyclic Alkyl Amino Carbene) Ruthenium Complexes: A Versatile, Highly Efficient Tool for Olefin Metathesis, ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION, 2017, 56, 981-986. IF: 11,261
3. A. Kasprzak, M. Bystrzejewski, M. Koszytkowska-Stawińska, M. Popławska, Grinding-induced functionalization of carbon-encapsulated iron nanoparticles, GREEN CHEMISTRY, 2017, 19, 3510-3514. IF: 8,02

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej i Wydział Chemii UW tworzące Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne posiadały status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego - KNOW w dziedzinie nauk chemicznych w latach 2012-2017, od 2017 roku statusu nie przyznaje się.

Wydarzenia

Szanowni Państwo!
W imieniu własnym oraz Kolegium Dziekańskiego Wydziału Chemicznego serdecznie zapraszam Wszystkich Pracowników i Doktorantów na Wigilię Wydziałową, która odbędzie się w dniu 21 grudnia o godz. 13.00 w sali 339 w Gmachu Chemii.
Prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek

Doktorat z trzech dziedzin, czyli nauk chemicznych, biologicznych i technicznych stwarza niecodzienne możliwości wyboru ścieżki kariery zawodowej i rozwoju naukowego. Dzięki ofercie trzech najlepszych jednostek badawczych w kraju absolwenci studiów II stopnia mogą rozwijać karierę naukową w ramach prestiżowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich TRI-BIO-CHEM. Rekrutacja trwa od 1 grudnia 2017 r. do 21 stycznia 2018 r.

Dziekan Wydziału Chemicznego PW oraz Komisja ds. Nauki Rady Wydziału uprzejmie zapraszają na seminarium wydziałowe dr. inż. Macieja Dranki (Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska) pt. "Badania struktury faz krystalicznych soli litowych i sodowych z anionami heterocyklicznymi w zastosowaniu do charakteryzacji elektrolitów bateryjnych", które odbędzie się w poniedziałek, 18 grudnia 2017, godz. 15:15, w Audytorium Czochralskiego, Gmach Technologii Chemicznej.

Poszukiwany kandydat będzie zatrudniony w ramach umowy o stypendium w projekcie badawczym OPUS-12 (Narodowe Centrum Nauki): „Synteza i badania aktywności mikrobiologicznej wybranych związków fenyloboronowych”.

Termin składania ofert: 22 grudnia 2017, 15:00

Pozostałe Wydarzenia...

Osiągnięcia

Pani mgr inż. Edyta Pęśko otrzymała II nagrodę w XXVII edycji konkursu prac dyplomowych o nagrodę im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego, organizowanego przez Polski Komitet Materiałów Elektrotechnicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich za pracę magisterską zatytułowaną: „Elektrochemiczna interkalacja jonów metali alkalicznych w strukturę warstwową chalkogenków metali przejściowych”.

Pani Edyta realizowała nagrodzoną pracę w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego pod kierunkiem dr inż. Anny Krztoń-Maziopy. Obecnie kontynuuje pracę naukową na studiach doktoranckich w tej samej jednostce.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Tegorocznymi zdobywcami wyróżnienia „Złota Kreda 2017”, przyznawanego przez studentów dla najlepszych nauczycieli akademickich, zostali: prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski (za prowadzenie wykładów) i dr hab. inż. Aldona Zalewska (za prowadzenie ćwiczeń/laboratoriów). Wręczenie nagród odbyło się 18 listopada podczas uroczystej gali w Małej Auli Gmachu Głównego, w ramach tegorocznych obchodów Święta Politechniki Warszawskiej.

Podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków iENA 2017 Pomysły – Wynalazki – Nowe Produkty odbywającej się w dniach 2-5 listopada 2017 roku Złoty Medal otrzymał wynalazek „Promowany katalizator kobaltowy do niskotemperaturowej syntezy amoniaku”, opracowany przez zespół w składzie: dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka, prof. PW; dr inż. Magdalena Zybert; mgr inż. Aleksandra Tarka we współpracy z naukowcami z Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach: dr. Pawłem Kowalikiem, dr Katarzyną Antoniak-Jurak oraz mgr. Pawłem Wierciochem w ramach projektu badawczego „Katalizator kobaltowy do energooszczędnego procesu syntezy amoniaku” (PBS2/A1/13/2014) finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych.

Podczas tegorocznej edycji Wystawy zaprezentowano 850 wynalazków z 31 krajów.

Seria okładek naszych młodych naukowców z grupy prof. Lewińskiego, związanych z publikacjami w renomowanych czasopismach w okresie 2016-2017, które dotyczą prac finansowanych z projektów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Narodowego Centrum Nauki.

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił 16 października komunikat - wyniki kompleksowej oceny działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych za okres 2013-2016.
Nasz Wydział uzyskał najwyższą (tzw. wiodącą) kategorię A+ (jako jeden z dwóch Wydziałów Chemicznych w Polsce). Czekamy na ostateczną decyzję administracyjną przyznającą nam kategorię naukową.
Wyniki oceny parametrycznej są dostępne na stronie Ministerstwa.

Pozostałe Osiągnięcia...

KNOW - Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący

Wirtualna wycieczka po wydziale