Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Miesięcznik Perspektywy opublikował Ranking Studiów Inżynierskich 2017. Kierunki Biotechnologia i Technologia Chemiczna zostały ocenione jako najlepsze kierunki inżynierskie w tegorocznej edycji rankingu Perspektyw w kategoriach odpowiednio Biotechnologia oraz Technologia Chemiczna. Kierunek Technologia Chemiczna zdobył tytuł najlepszego kierunku w swojej kategorii już po raz 5 z rzędu!

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej uzyskał kategorię A+ w ocenie parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za okres od 01.01.2013 do 31.12.2016.

Certyfikat Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych uznaje wysoką jakość kształcenia na I i II stopniu studiów kierunków Biotechnologia i Technologia Chemiczna na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej i przyznaje akredytacje na okres 5 lat, czyli na lata akademickie 2016/2017 do 2021/2022.

Komisja KAUT w 2013 roku uzyskała od European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) uprawnienia do nadawania europejskiego certyfikatu EUR-ACE® Label, tym samym jednostki, które otrzymują certyfikat KAUT otrzymują równocześnie europejski certyfikat jakości kształcenia na kierunkach technicznych EUR-ACE®.

Najlepsze (wg IF) tegoroczne artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału (ostatnia aktualizacja: 21-04-2018):

1. H. Zhang, C. Li, M. Piszcz, E. Coya, T. Rojo, L.M. Rodriguez-Martinez, M. Armand, Z. Zhou, Single lithium-ion conducting solid polymer electrolytes: Advances and perspectives, CHEMICAL SOCIETY REVIEWS, 2018, 46, 797-815. IF: 38,618
2. D. Kubicki, D. Prochowicz, A. Hofstetter, M. Saski, P. Yadav, D Bi, N. Pellet, J. Lewinski, S.M. Zakeeruddin, M. Grätzel, L. Emsley, Formation of stable mixed guanidinium-methylammonium phases with exceptionally long carrier lifetimes for high efficiency lead iodide-based perovskite photovoltaics, JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 2018, 140, 3345-3351. IF: 13,858
3. M. Chudy, K. Tokarska, E. Jastrzębska, M. Bułka, S. Drozdek, Ł. Lamch, K. A. Wilk, Z. Brzózka, Lab-on-a-chip systems for photodynamic therapy investigations, BIOSENSORS & BIOELECTRONICS, 2018, 101, 37-51. IF: 7,78

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej i Wydział Chemii UW tworzące Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne posiadały status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego - KNOW w dziedzinie nauk chemicznych w latach 2012-2017, od 2017 roku statusu nie przyznaje się.

Wydarzenia

Informujemy, że w dniu 27 kwietnia 2018 roku, o godz. 13:15, na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w Gmachu Technologii Chemicznej, w Sali im. prof. Jana Czochralskiego, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:
mgr inż. Agnieszki Górskiej
Otrzymywanie i badanie właściwości heterocyklicznych kwasów boronowych – pochodnych pirazolu

Doktorat z trzech dziedzin, czyli nauk chemicznych, biologicznych i technicznych stwarza niecodzienne możliwości wyboru ścieżki kariery zawodowej i rozwoju naukowego. Dzięki ofercie trzech najlepszych jednostek badawczych w kraju absolwenci studiów II stopnia mogą rozwijać karierę naukową w ramach prestiżowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich TRI-BIO-CHEM. Rekrutacja trwa od 18 kwietnia 2018 r. do 15 maja 2018 r.

Stypendysta będzie wykonywał pracę magisterską pt. „Analiza próbek biologicznych z wykorzystaniem mikroukładu przepływowego do reakcji PCR”, kierowaną przez dr inż. Roberta Ziółkowskiego (Katedra Biotechnologii Medycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska). Praca magisterska będzie stanowiła część projektu: „Przenośne mikrourządzenie do szybkiego i specyficznego wykrywania białek i fragmentów kwasów nukleinowych”.

Stypendysta będzie wykonywał pracę magisterską pt. „Analiza cytotoksycznych właściwości pochodnych grafenu na prawidłowe oraz nowotworowe hodowle komórek ludzkich”, kierowaną przez prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Brzózkę (Katedra Biotechnologii Medycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska). Praca magisterska będzie stanowiła część projektu: „Badania nowych sfunkcjonalizowanych pochodnych płatkowego tlenku grafenu (GO) z wykorzystaniem długoterminowej hodowli sferoidów w kierunku selektywnego wychwytu przez komórki nowotworowe”.

The workshop is designed particularly for PhD and master students who would like to get theoretical and practical introduction into modern quantum chemistry and molecular modelling. Senior scientists can also benefit from the workshop as the presented state-of-the-art methods can be directly applied in many fields of chemistry. Moreover, participants will learn on one hand side what type of scientific questions can be readily answered by simple calculations and, on the second, hand how to identify problems that would require more elaborate treatment.

Pozostałe Wydarzenia...

Osiągnięcia

Miesięcznik Perspektywy opublikował Ranking Studiów Inżynierskich 2018. Kierunki Biotechnologia i Technologia Chemiczna zostały ocenione jako najlepsze kierunki inżynierskie w tegorocznej edycji rankingu Perspektyw w kategoriach odpowiednio Biotechnologia oraz Technologia Chemiczna. Kierunek Biotechnologia zdobył tytuł najlepszego kierunku w swojej kategorii już drugi raz z rzędu, a kierunek Technologia Chemiczna już po raz 6 z rzędu, trzymając palmę pierwszeństwa od początku rankingu (od kiedy oceniane są indywidualne kierunki inżynierskie)!

Artykuł autorstwa pracowników i studentów Zakładu Chemii Fizycznejopublikowany w czasopiśmie Dalton Transactions (IF= 4.029), został umieszczony jako "back cover" wydania z dnia 21.03.2018 r. Autorami publikacji ptAn intramolecular ortho-assisted activation of the silicon–hydrogen bond in arylsilanes: an experimental and theoretical study są Krzysztof Durka, Mateusz Urban, Maja Czub, Marek Dąbrowski, Patryk Tomaszewski i Sergiusz Luliński.

Zespół projektowy z Wydziału Chemicznego prowadzony przez dr hab. inż. Wiolettę Raróg-Pilecką, prof. PW, został Liderem Innowacyjności wyłonionym w ramach XIII edycji ARP Innovation Pitch organizowanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Celem wydarzenia było wyłonienie innowacyjnych rozwiązań dających szansę na współpracę z jedną z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Polsce, jaką jest Grupa Azoty Puławy. Zespół projektowy zaprezentował wynalazek „Katalizator kobaltowy do energooszczędnego procesu syntezy amoniaku” opracowany w ramach realizowanego w latach 2014-2017 projektu PBS2/A1/13/2014 finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych.

Młodzi pracownicy naukowi, mgr inż. Arkadiusz Kornowicz i dr inż. Daniel Prochowicz, współpracujący ze Środowiskowym Laboratorium Materiałów Funkcjonalnych i Nanotechnologii kierowanym przez prof. dr. hab. Janusza Lewińskiego opublikowali pracę przeglądową pt. „Interactions of Native Cyclodextrins with Metal Ions and Inorganic Nanoparticles: Fertile Landscape for Chemistry and Materials Science”. Artykuł ten ukazał się w Chemical Reviews (IF = 47.93) z końcem 2017 roku i ma już ponad 3000 odsłon (link do artykułu).

Artykuł autorstwa mgr inż. Anny Kobuszewskiej z Katedry Biotechnologii Medycznej opublikowany w czasopiśmie SLAS Technology (IF=2.850), umieszczony jako "front cover" październikowego wydania w 2017 r., został wyróżniony i uznany jako jedno z najbardziej innowacyjnych osiągnięć naukowych opublikowanych w czasopiśmie w 2017 roku. (link)

Współautorami artykułu pt. Heart-on-a-Chip: An Investigation of the Influence of Static and Perfusion Conditions on Cardiac (H9C2) Cell Proliferation, Morphology, and Alignment są również Ewelina Tomecka, Kamil Żukowski, Elżbieta Jastrzębska, Michał Chudy, Artur Dybko, Philippe Renaud (EPFL, Szwajcaria) i Zbigniew Brzózka. Badania przedstawione w artykule realizowane są w ramach grantu LIDER, kierowanym przez dr inż. Elżbietę Jastrzębską.

Pozostałe Osiągnięcia...

KNOW - Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący

Wirtualna wycieczka po wydziale