Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej i Wydział Chemii UW tworzące Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne uzyskały status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego - KNOW w dziedzinie nauk chemicznych.

W dniu 8 czerwca miesięcznik edukacyjny Perspektywy opublikował Ranking Szkół Wyższych oraz Ranking Kierunków Studiów 2016.
Kierunek Technologia Chemiczna na Wydziale Chemicznym PW wygrał spośród 15 wydziałów w Polsce i został już po raz 4 nagrodzony jako najlepszy kierunek studiów w kategorii „Inżynieria i technologia chemiczna”.
Kierunek Biotechnologia na Wydziale Chemicznym PW zajął 4 pozycję wśród uczelni technicznych w kategorii „Biotechnologia”.

Najlepsze (wg IF) tegoroczne artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału (ostatnia aktualizacja: 01-06-2016):

1. D. Prochowicz, A. Kornowicz, I. Justyniak, J. Lewiński, Metal complexes based on cyclodextrins: synthesis and structural diversity, COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS, 2016, 306, 331-345. IF: 12,239
2. M. Tryznowski, Z. Żołek-Tryznowska, A. Świderska, P.G. Parzuchowski, Synthesis, characterization and reactivity of a six-membered cyclic glycerol carbonate bearing a free hydroxyl group, GREEN CHEMISTRY, 2016, 18, 802-807. IF: 8,02
3. E. Jastrzębska, E. Tomecka, I. Jesion, Heart-on-a-chip based on stem cell biology, BIOSENSORS & BIOELECTRONICS, 2016, 75, 67-81. IF: 6,409

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej uzyskał kategorię A w ocenie parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za okres od 01.01.2009 do 31.12.2012.

Wydarzenia

Z ogromnym żalem i smutkiem informujemy, że 19 czerwca 2016 roku zmarł

Doc. dr hab. inż.

Janusz MILEWSKI

emerytowany pracownik,
kierownik Zakładu Technologii Ogólnej i Nieorganicznej
i Prodziekan ds. Studenckich
Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej

Odszedł od nas wybitny specjalista w dziedzinie technologii nieorganicznej
i ceramiki, autor wielu patentów i opracowań naukowych, nauczyciel
i wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej

Dziekan, Rada Wydziału i Społeczność akademicka
Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 28 czerwca 2016 r. o godz. 14:30 konduktem żałobnym z pod IV Bramy na Powązkach - kwatera 101 rząd IV, grób 2.

Informujemy, że w dniu 27 czerwca 2016 roku, o godz. 13:15, na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w Gmachu Technologii Chemicznej, w Sali im. prof. Jana Czochralskiego, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:
mgr inż. Agnieszki Antosik
Inteligentne materiały do ochrony ciała człowieka oparte na cieczach zagęszczanych ścinaniem

W dniach 13-22 czerwca br. na naszym Wydziale odbędzie się Chemiczny Obóz Naukowy, dla uczniów szkół ponadpodstawowych posiadających znaczące osiągnięciami w zakresie chemii. Do udziału w obozie zgłoszono 30 uczniów z 9 szkół. W programie jest osiem modułów (godzinny wykład wprowadzający + 4-godzinne ćwiczenia laboratoryjne / audytoryjne) z zakresu chemii nieorganicznej, organicznej, analitycznej  i fizycznej.

Firma Synthos S.A. ogłosiła konkurs Synthos Chemical Award, w którym do wygrania jest nagroda w wysokości miliona złotych.
Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszego chemika – innowatora w Polsce.

W dniach 5-6 maja br. pod Nasielskiem w okolicach Warszawy odbyła się konferencja zorganizowana przez Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej i Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, tworzącego konsorcjum KNOW w obszarze nauk chemicznych oraz Instytut Nenckiego Polskiej Akademii Nauk. Uczestnicy konferencji TRI-BIO-CHEM-2016 wysłuchali 25 prezentacji z pogranicza biologii i chemii. Celem konferencji zdefiniowanym przez dziekana Wydziału Chemicznego PW prof. Zbigniewa Brzózkę, dziekana Wydziału Chemii UW prof. Pawła Kuleszę oraz dyrektora Instytutu Nenckiego PAN prof. Adama Szewczyka było identyfikacja tematów badawczych, które mogą być podstawą wspólnych, interdyscyplinarnych projektów naukowych oraz działań edukacyjnych.

Pozostałe Wydarzenia...

Osiągnięcia

31 maja 2016 powołana została do życia Spółka ikorol, której udziałowcami są Twórcy technologii, Instytut Badań Stosowanych z ramienia PW i YLIA jako partner biznesowy. ikorol to wielofunkcyjny preparat antykorozyjny najnowszej generacji, opracowany w Laboratorium Procesów Technologicznych naszego Wydziału. 20 lat doświadczeń. Wdrożona technologia Projektu Celowego. Produkt Roku 2015 Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego. Prezentacja graficzna doceniona przez najbardziej znany i poważany na świecie portal grafiki produktowej The Dieline.
W planach rozwojowych Spółki ikorol jest transfer i technologii i komercjalizacja na szerszą skalę, a także eksport produktów na rynki światowe. Zadaniem YLIA będzie m.in. zdobywanie rynku dla produktów i zabezpieczenie źródła finansowania instalacji produkcyjnej.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło system monitorowania losów absolwentów szkół wyższych. Pierwszym rocznikiem objętym badaniem byli absolwenci, którzy ukończyli studia w 2014 r. W rankingach dla kierunku studiów Biotechnologia absolwenci z naszego wydziału znaleźli się w czołówce: najwyższy wskaźnik zarobków i niski wskaźnik bezrobocia - wyższy tylko od absolwentów z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W rankingu dla kierunku Technologia Chemiczna absolwenci z naszego wydziału znaleźli się w środku stawki.

Podczas Interdyscyplinarnej Konferencji Młodych Naukowców KO-OPER FIELD 2016, odbywającej się w dn. 15-17.06.2016 w Szklarskiej Porębie mgr inż. Agnieszka Sebai, doktorantka w Laboratorium Procesów Technologicznych, zaprezentowała w sesji plakatowej nr III poster pt. „Polilaktyd w zastosowaniach medycznych”. W sesji plakatowej nr IV inż. Monika Budnicka, wykonująca pracę magisterską w LPT, zaprezentowała poster pt.: „Nanosfery polilaktydowe z izoniazydem – nowa metoda leczenia gruźlicy”. Obie prace zostały uznane przez Komisję Oceniającą za najlepszy plakat w swojej sesji.

Mgr inż. Marta Jarczewska z Zakładu Mikrobioanalityki otrzymała stypendium Fulbright Junior Advanced Research Award na rok akademicki 2016/2017 przyznawane przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta. W ramach 6-miesięcznego stażu doktorantka będzie prowadziła badania do projektu ‘Electrochemical studies on the properties of monolayers’ w grupie profesora Josepha Wanga na University of California w San Diego.

Z przyjemnością informujemy, że pracownik naszego Wydziału dr inż. Piotr Guńka został laureatem Nagrody III stopnia im. Wojciecha Świętosławskiego przyznawanej przez Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Nagrody im. Wojciecha Świętosławskiego przyznawane są za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie chemii, technologii chemicznej i nauk pokrewnych. Nagroda III stopnia przyznawana jest młodym uczonym, którzy nie przekroczyli 30. roku życia. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 16 czerwca 2016 roku w Audytorium Czochralskiego w Gmachu Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej.

Pozostałe Osiągnięcia...

KNOW - Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący

Wirtualna wycieczka po wydziale