English version
Strona główna > polski > Aktualności

Dane adresowe

Adres:

ul. Noakowskiego 3
00-664 Warszawa

Biuro dziekana

Telefon: 0 22 234 75 07

Telefon: 0 22 234 57 58

Fax: 0 22 628 27 41

Biuro Dziekana czynne jest w godz. 8:30-11:30 oraz 12:30-15:30

Technologia Chemiczna
Dziekanat

Pokój: 100A Gmach Starej Chemii
Godziny przyjęć w dziekanacie
Telefon: 0 22 234 7372

Biotechnologia
Dziekanat

ibio@ch.pw.edu.pl

Pokój: 1 Gmach Starej Chemii
Godziny przyjęć w dziekanacie
Telefon: 0 22 234 5734

dane kontaktowe i godziny otwarcia

Aktualności

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej i Wydział Chemii UW tworzące Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne uzyskały status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego - KNOW w dziedzinie nauk chemicznych.

Aktualne wydarzenia

„Elektrochemiczne biosensory DNA” - seminarium wydziałowe dr. inż. Łukasza Górskiego, 02.12.2014, godz. 14:15 New

Seminarium wydziałowe dr. inż. Łukasza Górskiego (Zakład Mikrobioanalityki, Wydział Chemiczny PW) odbędzie się 02.12.2014, godz. 14:15 w Audytorium Czochralskiego, Gmach Technologii Chemicznej, ul. Koszykowa 75.

„Wytwarzanie nowych nieorganiczno-organicznych materiałów mikroporowatych poprzez post-syntetyczną modyfikację łączników i węzłów” - seminarium wydziałowe dr. inż. Wojciecha Burego, 09.12.2014, godz. 14:15 New

Seminarium wydziałowe dr. inż. Wojciecha Burego (Zakład Katalizy i Chemii Metaloorganicznej, Wydział Chemiczny PW) odbędzie się 09.12.2014, godz. 14:15 w Audytorium Czochralskiego, Gmach Technologii Chemicznej, ul. Koszykowa 75.

Warsztaty Aktywnej Dydaktyki New

Dziekan Wydziału Chemicznego PW informuje o możliwości uruchomienia drugiej edycji jednodniowych Warsztatach Aktywnej Dydaktyki, finansowanych z dotacji projakościowej w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia - Zadanie 3: „Podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich”
 
Proponowane terminy:
1.Środa 10 grudnia 2014, godz.8:00-15:00
2.Środa 17 grudnia 2014, godz.8:00-15:00
3.Wtorek 13 stycznia 2015, godz.13:00-20:00
4.Środa 28 stycznia 2015, godz.8:00-15:00
5.Sobota 31 stycznia 2015, godz.8:00-15:00
6.Środa 4 lutego 2015, godz.8:00-15:00
 
Nauczyciele akademiccy zainteresowani uczestnictwem w kursie proszeni są o przesłanie maila na adres: ejmal@ch.pw.edu.pl, ze wskazaniem kilku terminów, w których mogliby wziąć udział w zajęciach. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 3 grudnia br.
 
Uczestnictwo w warsztatach będzie brane pod uwagę przy ocenie okresowej pracowników.
 
Program zajęć


Polski Nobel dla prof. dr. hab. Karola Greli

prof. dr hab. Karol Grela

prof. dr hab. Karol Grela

Z prawdziwą satysfakcją odnotowujemy, że prof. dr hab. Karol Grela z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Chemii Organicznej PAN, absolwent naszego Wydziału, który ukończył w 1994 roku, został laureatem tegorocznej Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, zwanej „Polskim Noblem”. To zaszczytne wyróżnienie uzyskał w kategorii nauk chemicznych i nauk o materiałach za „opracowanie nowych katalizatorów reakcji metatezy olefin i ich zastosowanie w praktyce przemysłowej”.
Laureatowi gratulujemy i czekamy na podobne wyróżnienia naszych kolejnych absolwentów.
dziekan Wydziału, Z. Brzózka

Nowy Rok Akademicki 2014/15 w Krajowym Naukowym Ośrodku Wiodącym

Zebrani studenci obydwu kierunków Wydziału Chemicznego

Zebrani studenci obydwu kierunków Wydziału Chemicznego

Przemówienie Dziekana Wydziału

Przemówienie Dziekana Wydziału

Immatrykulacja

Immatrykulacja

W tym roku nieco wcześniej niż zwykle, bo już 30 września rozpoczął się na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej Nowy Rok Akademicki 2014/15. Tradycyjnie uroczysta oprawa objęła wystąpienia Prorektora PW ds. Studenckich prof. dr. hab. inż. Władysława Wieczorka, Dziekana Wydziału prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Brzózki oraz Przedstawiciela Samorządu Studenckiego. Wręczono Nagrody JM Rektora PW wyróżniającym się Pracownikom Wydziału, a świetności wydarzeniu dodał porywający wykład prof. dr. hab. inż. Pawła Kafarskiego z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Łącznie immatrykulowano ponad 360 studentów pierwszego roku. Studentom i Pracownikom życzymy powodzenia!


IV Zjazd „Chemia 74” przeszedł do historii Wydziału Chemicznego PW

Uczestnicy Zjazdu Absolwentów „Chemia 74”

Uczestnicy Zjazdu Absolwentów „Chemia 74”

W dniu 20.09.2014 odbył się Zjazd Absolwentów Wydziału Chemicznego „Chemia 74”. Na zjazd zorganizowany z okazji 40-lecia ukończenia studiów przybyło około 70 absolwentów Wydziału z roku 1974 w tym wielu naszych Koleżanek i Kolegów z całego świata (Australia, USA, Kanada, itp.). Pierwsza część spotkania odbyła się w AZ, a wykład na temat aspektów technologicznych i termodynamicznych otrzymywania prochu czarnego (rys historyczny), wygłosił dr inż. Waldemar Ufnalski – nauczyciel chemii fizycznej wielu pokoleń naszych absolwentów. Nie obyło się bez zwiedzania laboratoriów naszego wydziału. Zjazd zakończony został balem absolwentów w restauracji „Gromada” na Placu Powstańców Warszawy. Poprzednie zjazdy odbyły się w 1999, 2004 i 2009 roku.

Dziekan Wydziału Chemicznego PW ogłasza nabór ciągły projektów

w ramach „Konkursu na dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji”
Nabór wniosków do zadania 1 (nabór zamknięty)
Nabór wniosków do zadań 2-3

Regulamin konkursu oraz formularze wniosków dla poszczególnych zadań dostępne są na stronie wydziałowej w zakładce: PRACOWNICY/PLIKI DO POBRANIA/Konkurs KRK

Powołanie Mazowieckiego Klastra Chemicznego

W dniu 14 maja 2014 została podpisana umowa partnerska między 43 przedstawicielami przedsiębiorstw, uczelni wyższych (w tym Politechniki Warszawskiej), ośrodków badawczo-rozwojowych i administracji samorządowej. W efekcie rozpoczął oficjalną działalność Mazowiecki Klaster Chemiczny, w którego tworzeniu brał czynny udział Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej.
Zachęcamy do zapoznania się z misją i strategią Klastra obszernie przedstawioną na stronie internetowej: www.klasterchemiczny.com
Jednocześnie wszystkie osoby zainteresowane współpracą z Mazowieckim Klastrem Chemicznym proszone są o kontakt z dr Jolantą Mierzejewską (ZTiBŚL, jmierzejewska@ch.pw.edu.pl).

Najnowsze osiągnięcia

Technologia Chemiczna jest najlepszym kierunkiem w Polsce

Znak jakości Perspektywy dla Wydziału Chemicznego PW

Znak jakości Perspektywy dla Wydziału Chemicznego PW

W Rankingu Szkół Wyższych 2014 przygotowanym przez miesięcznik Perspektywy i Dziennik Gazeta Prawna kierunek studiów Technologia Chemiczna na Politechnice Warszawskiej został wyróżniony jako w kategorii kierunków studiów inżynieria i technologia chemiczna. Tym samym znalazł się w gronie 30 najlepiej prowadzonych kierunków studiów w Polsce.
W 15. jubileuszowej edycji Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2014” przygotowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy oceniono 195 polskich uczelni (88 uczelni akademickich, 80 magisterskich niepublicznych oraz 27 państwowych wyższych szkół zawodowych). Nasza uczelnia po raz kolejny zdobyła tytuł najlepszej uczelni technicznej w Polsce jak i ponownie wygrała w kategorii "Najwyższy prestiż wśród pracodawców".
 
Dyplom okolicznościowy

Prof. Szafran odznaczony nagrodą IUPAC

Prof. Szafran odbiera nagrodę IUPAC Distinguished Award 2014

Prof. Szafran odbiera nagrodę IUPAC Distinguished Award 2014

Prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran podczas 10th International Conference on Novel Materiale and their Synthesis (NMS-X), która odbyła się w dniach 10-15.10.2014 w Zhengzhou, Chiny, został uhonorowany przez International Union of Pure and Applied Chemistry & Organization Committee of Novel Materials and their Synthesis prestiżową nagrodą Distinguished Award 2014 for Novel Materials and their Synthesis. Na zdjęciu prof. Takayoshi Nakamura z Research Institute for Electronic Science z Hokkaido University (Japonia) oraz prof. Yuping Wu z Fudan University, Shanghai (Chiny) wręczają nagrodę prof. Szafranowi.

Prof. Urszula Domańska-Żelazna wśród najczęściej cytowanych naukowców na świecie

Prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna została wyróżniona przez wydawnictwo Elsevier za artykuł "Measurements of activity coefficients at infinite dilution for organic solutes and water in the ionic liquid 1-butyl-1methylpyrrolidinium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate ([BMPYR][FAP])" (Chem. Eng. J., 183 (2012) 261-270), który ukazał się w czasopiśmie Chemical Engineering Journal. Artykuł prof. Domańskiej, którego współautorami są Elena Lukoshko i Marek Królikowski, znalazł się wśród najczęściej cytowanych artykułów w latach 2011-2012. Serdecznie gratulujemy!
 
skan dyplomu

Studentka naszego wydziału nagrodzona na konferencji

Inż. Vanessa Bijak (P) przy nagrodzonym plakacie

Inż. Vanessa Bijak (P) przy nagrodzonym plakacie

Inż. Vanessa Bijak zajęła I miejsce w konkursie na najlepszy plakat za pracę zatytułowaną „Wykorzystanie enzymów w syntezie proleków chlorofenezyny” podczas I Seminarium Naukowego - Zielone Idee 21.Wieku w dniu 15 października 2014 w Poznaniu. Pani inż. Vanessa Bijak jest studentką II sem. 2 stopnia studiów i wykonuje pracę magisterską w Laboratorium Procesów Technologicznych pod kierunkiem dr inż. Pawła Ruśkowskiego i mgr inż. Agnieszki Gadomskiej-Gajadhur.
 
skan dyplomu

Najlepszy poster naszej doktorantki na międzynarodowej konferencji

Mgr inż. Emilia Pawlikowska otrzymała nagrodę za najlepszy poster w konkursie podczas Międzynarodowej Konferencji RCBJSF FM&NT 2014 (Russian/CIS/Baltic/Japanese Symposium on Ferroelectricity Functional Materials and NanoTechnologies) odbywającej się w dniach 29.09-02.10.2014 w Rydze (Łotwa).
Doktorantka z Katedry Technologii Chemicznej prowadząca badania pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Mikołaja Szafrana przedstawiła pracę pt. „Influence of powder milling on properties of Barium Strontium Titanate particles and the ferroelectic ceramic-polymer composites”.
 
Skan dyplomu

Sukces Studenckiego Koła Naukowego Biotechnologów Herbion

Stanowisko KNB Herbion na Targach "KONIK"

Stanowisko KNB Herbion na Targach "KONIK"

W dniach 22-23.10.2014r. odbyły się XI Targi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich "KONIK". W imprezie wzięło udział 75 kół naukowych i organizacji studenckich działających na Politechnice Warszawskiej. Stanowisko Koła Naukowego Biotechnologów HERBION cieszyło się ogromnym zainteresowaniem odwiedzających. Zostało docenione również przez organizatorów. KNB HERBION zajął II miejsce w konkursie na najlepszego wystawcę tegorocznych targów.

Medal im. Jana Zawidzkiego dla prof. Urszuli Domańskiej-Żelaznej

Prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna odbiera medal im. Jana Zawidzkiego

Prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna odbiera medal im. Jana Zawidzkiego

Prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna została odznaczona Medalem im. Jana Zawidzkiego podczas 57 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Częstochowie w 2014 roku za osiągnięcia w zakresie chemii fizycznej, w szczególności termodynamiki cieczy jonowych.
 

Medal im. Jana Zawidzkiego

Medal im. Jana Zawidzkiego


Nowa książka prof. Podsiadły

Prof. Podsiadło ze swoją nową książką

Prof. Podsiadło ze swoją nową książką

W Wydawnictwie Naukowym PWN prof. Sławomir Podsiadło opublikował książkę „Nitrides”, która dobrze wpisuje się w aktualne kierunki badań nad nowymi materiałami dla nowych dziedzin techniki. Obejmuje bowiem przegląd właściwości, struktur oraz metod otrzymywania poznanych dotąd azotków. Wśród opisywanych w książce związków znajduje się również azotek galu GaN, za zastosowanie którego do budowy świecących diod (LED) Shuji Nakamura, Isamu Kasaki oraz Horoshi Amano otrzymali 7 października 2014r. Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki.

Prof. Sporzyński członkiem międzynarodowego komitetu IMEBORON

Uczestnicy IMEBORON XV w Pradze

Uczestnicy IMEBORON XV w Pradze

Podczas międzynarodowej konferencji IMEBORON XV w Pradze prof. dr hab. inż. Andrzej Sporzyński został wybrany na członka międzynarodowego komitetu IMEBORON (International Meeting on Boron Chemistry). Dołączył on do 23-osobowego grona przedstawicieli z 14 państw jako druga osoba z Polski: pierwszym przedstawicielem jest prof. Zbigniew Leśnikowski z Instytutu Biologii Medycznej PAN w Łodzi.

Mgr inż. Małgorzata Głuszek nagrodzona podczas konferencji

mgr inż. Małgorzata Głuszek

mgr inż. Małgorzata Głuszek

Mgr inż. Małgorzata Głuszek otrzymała nagrodę publiczności podczas konferencji XII International Congress of Young Chemists YoungChem odbywającej się w dniach 8-12 października 2014r. Doktorantka Katedry Technologii Chemicznej prowadząca badania pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Mikołaja Szafrana przedstawiła pracę pt. "Intelligent materials for protection of the human body based on the shear thickening fluids".
 
Skan dyplomu pamiątkowego


Nasi pracownicy wśród stypendystów Ministra NiSW dla wybitnych naukowców

dr inż. Kamil Paduszyński (L) i dr inż. Wojciech Bury (P)

dr inż. Kamil Paduszyński (L) i dr inż. Wojciech Bury (P)

Minister nauki i szkolnictwa wyższego przyznał stypendia dla młodych wybitnych naukowców, prowadzących wysokiej jakości badania naukowe i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej. W IX edycji konkursu wyłoniono 202 laureatów z całej Polski. Wśród nich znaleźli się pracownicy naszego Wydziału: dr inż. Kamil Paduszyński z Zakładu Chemii Fizycznej pracujący w zespole prof. dr hab. Urszuli Domańskiej-Żelaznej oraz dr inż. Wojciech Bury z Zakładu Katalizy i Chemii Metaloorganicznej, prowadzący swoje badania w grupie prof. dr hab. Janusza Lewińskiego.

Nagroda Premiera RP dla dr. inż. Kamila Paduszyńskiego

Pracownik naszego Wydziału, dr inż. Kamil Paduszyński z Zakładu Chemii Fizycznej, został laureatem tegorocznej nagrody Prezesa Rady Ministrów przyznawanej za wyróżniające się rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną. Spośród nadesłanych wniosków, kapituła konkursu wyróżniła 28 prac doktorskich obronionych w 2013 r., w tym pracę doktorską dr. inż. Paduszyńskiego pt. "Termodynamika cieczy jonowych - badania eksperymentalne oraz nowe modele matematyczne".

W prestiżowym czasopiśmie Chemical Reviews ukazał sie nowy artykuł, którego współautorem jest dr hab. inż. Halina Szatyłowicz

Autorzy artykułu, dr hab. Szatyłowicz po prawej

Autorzy artykułu, dr hab. Szatyłowicz po prawej

Dr hab. inż. Halina Szatyłowicz została zaproszona, wspólnie z prof. dr hab. Tadeuszem Markiem Krygowskim (UW), do napisania artykułu przeglądowego w Chemical Reviews – najbardziej prestiżowym czasopiśmie przeglądowym w dziedzinie nauk chemicznych. Artykuł pt. „Aromaticity from the viewpoint of molecular geometry – application to planar systems.” (Chemical Reviews, 2014, 114, 6383−6422. DOI: 10.1021/cr400252h) ukazał się 29 kwietnia br. Oprócz dr hab. H. Szatyłowicz i prof. T.M. Krygowskiego – autorów korespondencyjnych – współautorami są mgr Olga Stasyuk (ich doktorantka), dr hab. M. Palusiak, prof. UŁ oraz jego doktoranka mgr J. Dominikowska. Należy podkreślić, że jest to trzeci artykuł pracowników Wydziału Chemicznego PW w tym prestiżowym periodyku. Poprzednie dwa opublikowali dr Ewa Lipczyńska-Kochany w 1991 r. i prof. Michał Fedoryński w 2003 r.

Sukces naszej studentki na konferencji

Inż. Agnieszka Grzegorczyk z nagrodą

Inż. Agnieszka Grzegorczyk z nagrodą

Inż. Agnieszka Grzegorczyk zajęła III miejsce w Konkursie o Nagrodę im. Kazimierza Siemienowicza za wystąpienie i publikację konferencyjną zatytułowaną „Synthesis of energetic oxetanes (polyNIMMO and polyBAMO) as the potential modifiers for gun propellants and binders for heterogeneous solid rocket fuels” podczas X Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej odbywającej się w dniach 15-18 września 2014 w Rynie. Pani inż. Agnieszka Grzegorczyk jest studentką II sem. 2 stopnia studiów i wykonuje pracę magisterską pod kierunkiem dr hab. inż. Pawła Maksimowskiego w Zakładzie Materiałów Wysokoenergetycznych.

Nagroda na konferencji IUPAC w Bordeaux dla naszego doktoranta

Dyplom mgr. Stasyuka

Dyplom mgr. Stasyuka

Mgr Anton Stasyuk, doktorant z Zakładu Chemii Organicznej, otrzymał nagrodę w konkursie na najlepszą prezentację plakatową za poster „Straightforward Transformation of Benzo[h]quinolines into Naphthoquinolizines – New Fluorescent Platform” na XXVth IUPAC Symposium on Photochemistry, Bordeaux, Francja (13-18.07.2014). Praca doktorska wykonywana jest pod kierunkiem Prof. dr hab. D. T. Gryko (PW) i Prof. dr hab. M. K. Cyrańskiego (UW).

Uroczyste wręczenie dyplomu członka World Academy of Ceramics Prof. Szafranowi

Prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran odbiera dyplom

Prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran odbiera dyplom

W dniu 09.06.2014 w Montecatini Terme (Florencja), podczas Inauguracyjnej Sesji 13th International Ceramics Congress and 6th Forum on New Materials CIMTEC 2014 odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów dla nowych członków World Academy of Ceramics wybranych w 2013 roku. Na zdjęciu prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran odbiera dyplom członka Akademii od przewodniczącego Nomination Committee Dr. Mrityunjay Singha (NASA, USA) i od Przewodniczącego Advisory Board of the World Academy of Ceramics, Prof. Masahiro Yoshimury (Tokyo University of Technology, Japonia). Wybory do Akademii odbywają się co dwa lata z zachowaniem bardzo rygorystycznych procedur oraz tzw. równowagi geograficznej. Wybiera się wówczas 17 osób z całego świata - 14 osób (Class Science) i 3 osoby (Class Industry and Innovation).

Członkowie World Academy of Ceramics i Advisory Board, w środku prof. Szafran

Członkowie World Academy of Ceramics i Advisory Board, w środku prof. Szafran


Nasz student, Maciej Białogłowski, został wyróżniony na międzynarodowej konferencji

Maciej Białogłowski odbiera nagrodę i dyplom

Maciej Białogłowski odbiera nagrodę i dyplom

Student naszego Wydziału, Maciej Białogłowski, otrzymał wyróżnienie w konkursie na najlepszą prezentację ustną na międzynarodowej konferencji EMRS (European Materials Research Society), która odbyła się w Warszawie w dn. 15-18 września 2014 r. Nagrodę przyznano za prezentację ”Synthesis of Magnetic Doped Kesterite Single Crystals” wygłoszoną na sympozjum ”Crystallography in materials science: Novel methods for novel materials”. Komunikat naukowy przedstawiał wyniki prac prowadzonych wraz z mgr. inż. Mohammadem Fadaghim, pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Sławomira Podsiadło (KChNiTCS).

Nasza doktorantka z wyróżnieniem na konferencji

mgr inż. Kamila Konopińska przy nagrodzonym plakacie

mgr inż. Kamila Konopińska przy nagrodzonym plakacie

Mgr inż. Kamila Konopińska otrzymała wyróżnienie za najlepszy poster w sekcji Chemia Analityczna i Środowiskowa na konferencji 57. Zjazd PTChem i SITPChem, która odbyła się w dniach 14-18 września 2014 r. w Częstochowie.
Nagrodę przyznano za pracę pt. "Badania wpływu białek na elektrochemiczne oznaczanie tetrafenyloporfiryny i jej wybranych kompleksów".
Doktorantka prowadzi badania w Zakładzie Mikrobioanalityki pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Elżbiety Malinowskiej.

Nagroda dla naszej doktorantki na międzynarodowej konferencji

mgr inż. Agnieszka Antosik odbiera nagrodę

mgr inż. Agnieszka Antosik odbiera nagrodę

Mgr inż. Agnieszka Antosik otrzymała nagrodę za zajęcie I miejsca w konkursie na najlepszy poster podczas VII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej - Polska Ceramika 2014 odbywającej się w dniach 7-10 września 2014 w Krakowie. Doktorantka z Katedry Technologii Chemicznej prowadząca badania pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Mikołaja Szafrana przedstawiła pracę pt. „Intelligent materials for energy absorption – optimization of the composition and method of production”.

Wyróżnienie dr inż. Andrzeja Królikowskiego

dr inż. Andrzej Królikowski odbiera nagrodę

dr inż. Andrzej Królikowski odbiera nagrodę

Dr inż. Andrzej Królikowski otrzymał Odznakę Wielkiego Korozjonisty, przyznaną przez Polskie Stowarzyszenie Korozyjne w uznaniu wiedzy i zaangażowania w walce z korozją. Stowarzyszenie skupia przedsiębiorców i naukowców działających w obszarze ochrony przed korozją. Odznakę wręczono podczas dorocznej konferencji „Współczesne Technologie Przeciwkorozyjne” w Ostródzie w dniach 19-21 maja 2014 r.
 
Kopia dyplomu

Małgorzata Głuszek wyróżniona Studenckim Noblem 2014

kopia dyplomu

kopia dyplomu

Inż. Małgorzata Głuszek otrzymała wyróżnienie w Konkursie na Najlepszego Studenta RP – Studencki Nobel 2014 Regionu Mazowieckiego. Dnia 24 maja odbyła się Regionalna Gala Finałowa Konkursu, podczas której nagrodzono najwszechstronniejszych i najzdolniejszych studentów województwa mazowieckiego.
Pani inż. Małgorzata Głuszek jest studentką III sem. 2 stopnia studiów i wykonuje pracę magisterską pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Mikołaja Szafrana w Katedrze Technologii Chemicznej oraz aktywnie działa w Chemicznym Kole Naukowym „FLOGISTON”.

Nagroda Ministra Obrony Narodowej dla konsorcjum z udziałem pracowników naszego Wydziału

W dniu 21 maja 2014 r. w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego, podczas VII Konferencji Naukowo Przemysłowej na temat Badania naukowe w obszarze techniki i technologii obronnych dr hab. inż. Paweł Maksimowski i dr inż. Tomasz Gołofit z Zakładu Materiałów Wysokoenergetycznych otrzymali z rąk Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka nagrodę I stopnia w II Konkursie na najlepszą pracę naukową i badawczą z obszaru obronności, za pracę badawczą nt.: "Opracowanie technologii nowoczesnych, wysokoenergetycznych i małowrażliwych materiałów wybuchowych w skali wielkolaboratoryjnej". Praca prowadzona była w ramach konsorcjum WAT, Politechnika Warszawska, Zakłady „Nitrochem” w Bydgoszczy, Bumar.
 
Skan dyplomu pamiatkowego

Wyróżnienie za najlepszą prezentację ustną dla inż. Vanessy Bijak

inż. Vanessa Bijak

inż. Vanessa Bijak

Inż. Vanessa Bijak (Laboratorium Procesów Technologicznych) otrzymała wyróżnienie podczas „31 Wiosennego Zjazdu Sekcji Studenckiej PTChem”, która odbyła się w Zawoi 9–13 kwietnia 2014 r. Wygłosiła tam referat pt. "Synteza biodegradowalnych proleków chlorofenezyny” będący podsumowaniem wykonanych przez nią badań w ramach pracy inżynierskiej pod opieką dr inż. Pawła Ruśkowskiego i mgr inż. Agnieszki Gadomskiej-Gajadhur.

Nagroda za najciekawszą pracę w dziedzinie technologii chemicznej

mgr inż. Rafał Letmanowski odbiera nagrodę

mgr inż. Rafał Letmanowski odbiera nagrodę

W dniu 16.05.2014 r. mgr inż. Rafał Letmanowski (KChNiTCS) otrzymał z rąk Przedstawiciela Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego [PIPC] nagrodę za najciekawszą pracę w dziedzinie technologii chemicznej. Odbyło się to na corocznej konferencji ChemSession’ 14. Nagroda została przyznana za prezentację pod tytułem: „Protonoprzewodzące szkła superjonowe jako elektrolity w wodorowych ogniwach paliwowych”.

dyplom okolicznościowy

dyplom okolicznościowy


Dyplomantka z LPT nagrodzona na konferencji „Polimer 2014”

nagrodzeni uczestnicy konferencji

nagrodzeni uczestnicy konferencji

W dniu 14 kwietnia 2014 r. w Warszawie odbyła się IX konferencja naukowa „Polimer 2014”, podczas której wyróżnienie za najlepszy plakat pt. „Matematyczna optymalizacja procesu otrzymywania proleków chlorofenezyny” w kategorii „postery” przyznano studentce naszego Wydziału, kierunku Technologia Chemiczna, pani inż. Vanessie Bijak. Prezentowane wyniki są częścią jej pracy inżynierskiej wykonanej w LPT pod opieką dr inż. Pawła Ruśkowskiego i mgr inż. Agnieszki Gadomskiej-Gajadhur.

Studenci Wydziału Chemicznego nagrodzeni

Nagrodzeni studenci

Nagrodzeni studenci

Trójka studentów Wydziału: Ilona Binkiewicz, Katarzyna Kryszczuk i Łukasz Richter zostało nagrodzonych na "XL Ogólnopolskiej Szkole Chemii" organizowanej przez Akademickie Stowarzyszenie Studentów Chemii. Jest to cykliczna konferencja odbywająca się dwa razy do roku, którą za każdym razem organizuje koło naukowe z innej części Polski.
W konkursie rozstrzyganym przez uczestników konferencji nagrody zdobyli: Ilona Binkiewicz za zajęcie I miejsca w konkursie na najlepszy referat z badań własnych pt.: "Fotoaktywne warstwy nietypowych układów koloidalnych - innowacyjne rozwiązania w projektowaniu funkcjonalnych nanomateriałów", a także Łukasz Richter za zajęcie I miejsca w konkursie na najlepszy poster z badań własnych pt.: "Wpływ kształtu na cytotoksyczność nanocząstek ZnO". Cała trójka zdobyła również nagrody sponsorów przyznawane przez komitet naukowy za najlepsze referaty z badań własnych. Studentki Ilona Binkiewicz i Katarzyna Kryszczuk swoje badania realizowały częściowo podczas stażu długoterminowego organizowanego w ramach Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej.

Laureaci Programu START 2014 z Wydziału Chemicznego PW

Laureaci programu START 2014

Laureaci programu START 2014

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła 22 edycję konkursu w programie START - stypendia dla młodych uczonych. Program skierowany jest do młodych, stojących u progu kariery badaczy, którzy już mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stypendia stanowią dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych młodych uczonych i są dla nich zachętą do dalszego rozwoju poprzez umożliwienie im pełnego poświęcenia się pracy badawczej. Wśród 136 wybitnych młodych badaczy z całej Polski wyróżniono trzech z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Stypendia otrzymali: mgr Renata Rybakiewicz z Katedry Chemii i Technologii Polimerów, dr inż. Kamil Paduszyński z Zakładu Chemii Fizycznej i dr inż. Daniel Prochowicz z Zakładu Katalizy i Chemii Metaloorganicznej. Uroczystość wręczenia dyplomów odbędzie się 31 maja 2014 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Wyróżnienie naszej doktorantki na konferencji

Okolicznościowy dyplom doktorantki

Okolicznościowy dyplom doktorantki

Mgr inż. Aneta Bernakiewicz (Katedra Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego) otrzymała wyróżnienie na VI Konferencji Młodych Naukowców "Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki - Nowe Trendy w Naukach Inżynieryjnych", która odbyła się w Gdańsku 27.04.2014r. Nasza doktorantka wygłosiła tam referat pt. "Polimerowe elektrolity żelowe oparte na PVdF/HFP zawierające napełniacz ceramiczny oraz dodatek receptora kationowego". Serdecznie gratulujemy.

I nagroda na konferencji dla studentki naszego wydziału

W dniach 9-10 kwietnia br. odbyła się w Zabrzu X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Chromatografia Jonowa 2014 (www.ipis.zabrze.pl), podczas której I-wszą nagrodę za prezentację pt. „Azotany i fluorki w diecie dziecięcej” w kategorii „postery” przyznano studentce naszego Wydziału, kierunku Technologia Chemiczna, pani Monice Szadkowskiej wykonującej pracę magisterską pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Marii Balcerzak.
W załączeniu fragment prezentowanej pracy wraz z dyplomem

Wydział Chemiczny laureatem konkursu MNiSW w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji

Wyróżnienie przyznano za najlepszy program studiów i system poprawy jakości kształcenia wprowadzony w roku 2013.
Do konkursu zgłoszono 261 wniosków, w tym 185 wniosków dla profilu ogólnoakademickiego oraz 76 wniosków dla profilu praktycznego. Komisja najwyżej oceniła 13 programów kształcenia o profilu praktycznym oraz 13 programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim.
Każda z nagrodzonych jednostek otrzyma dofinansowanie w wysokości 1.000.000 zł.
Pełna lista wyróżnionych jednostek - profil ogólnoakademicki

Absolwentka Wydziału Chemicznego laureatką konkursu Innowator Mazowsza

Dyplom laureatki

Dyplom laureatki

Dr inż. Karolina Tomczyk zajęła I miejsce w V edycji Konkursu „Innowator Mazowsza" w kategorii „Innowacyjny Młody Naukowiec" za rozprawę doktorską pt.: Polimery
otrzymywane z surowców odnawialnych - pochodnych kwasu winowego i
węglowego
. Praca była wykonywana pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Gabriela Rokickiego. Serdecznie gratulujemy!

I wyróżnienie naszej dyplomantki inż. Małgorzaty Głuszek

inż. Małgorzata Głuszek z wyróżnieniem

inż. Małgorzata Głuszek z wyróżnieniem

Inż. Małgorzata Głuszek otrzymała I wyróżnienie (II nagroda) w konkursie Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych na najlepszą pracę dyplomową z zakresu materiałów kompozytowych, za pracę inżynierską pt.: "Inteligentne materiały do ochrony ciała człowieka oparte na cieczach zagęszczanych ścinaniem", wykonaną w Zakładzie Technologii Nieorganicznej i Ceramiki pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Mikołaja Szafrana w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przyznanych na podstawie UMOWA Nr PBS1/A5/19/2012. Wyniki konkursu ogłoszono podczas 4 Targów Kompozytów, Technologii i Maszyn do Produkcji Materiałów Kompozytowych KOMPOZYT-EXPO Kraków 21.11.2013r.

Studencka Telewizja Internetowa TVPW Program rozwojowy Politechniki Warszawskiej na wydz. Chemicznym Zajęcia z przedsiębiorczości
Program Międzynarodowe Projekty Doktoranckie

Webmaster Leszek Niedzicki
Coding & XHTML & CSS by 3w-Media