Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej i Wydział Chemii UW tworzące Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne uzyskały status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego - KNOW w dziedzinie nauk chemicznych.

W dniu 9 czerwca miesięcznik edukacyjny Perspektywy opublikował Ranking Szkół Wyższych 2015 oraz Ranking Kierunków Studiów, obejmujący aż 43 główne kierunki lub grupy kierunków studiów. Kierunek Technologia Chemiczna na Wydziale Chemicznym PW, wygrał wśród 18 uczelni w Polsce i został już po raz 3 nagrodzony jako najlepszy kierunek studiów w kategorii „Inżynieria i technologia chemiczna”.

Najlepsze (wg IF) tegoroczne artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału (ostatnia aktualizacja: 04-04-2016):

1. D. Prochowicz, A. Kornowicz, I. Justyniak, J. Lewiński, Metal complexes based on cyclodextrins: synthesis and structural diversity, COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS, 2016, 306, 331-345. IF: 12,239
2. M. Tryznowski, Z. Żołek-Tryznowska, A. Świderska, P.G. Parzuchowski, Synthesis, characterization and reactivity of a six-membered cyclic glycerol carbonate bearing a free hydroxyl group, GREEN CHEMISTRY, 2016, 18, 802-807. IF: 8,02
3. E. Jastrzębska, E. Tomecka, I. Jesion, Heart-on-a-chip based on stem cell biology, BIOSENSORS & BIOELECTRONICS, 2016, 75, 67-81. IF: 6,409

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej uzyskał kategorię A w ocenie parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za okres od 01.01.2009 do 31.12.2012.

Wydarzenia

Na kadencję 2016-2020 wybrani zostali:
Dziekan – prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek
Prodziekan do spraw nauki – prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski
Prodziekan do spraw rozwoju – dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka
Prodziekan do spraw studiów i studentów – dr hab. inż. Ewa Zygadło-Monikowska

Serdecznie zapraszamy na pierwsze sympozjum pt: „Innowacja jest interdyscyplinarna” dn. 20 maja 2016 r. o godz. 11 w Gmachu Technologii Chemicznej (Audytorium Czochralskiego). Tematyka sympozjum będzie dotyczyć regeneracji tkanki kostnej i chrzęstnej. Wymagana jest rejestracja. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dn. 8.05.2016 r.

Oferujemy stypendium doktoranckie w ramach projektu PoCoDi:Amphiphilic Polymers for the Controlled Disruption of cell membrane: stimuli responsive action, activity against Mycobacterium.

W projekcie PoCoDi zajmujemy się polimerami, które niszczą komórkową membranę lipidową. Tworzymy antybakteryjne nano-maszyny polimerowe, które można aktywować przy użyciu zewnętrznych bodźców oraz wykorzystać do walki z prątkami – mikroorganizmami chorobotwórczymi odpowiedzialnymi za trąd i gruźlicę.
Poszukujemy entuzjastycznych pracowników do realizacji pracy doktorskiej w ramach naszego projektu. Główne zadania badawcze obejmują: syntezę polimerów, badania ich interakcji z modelowymi membranami komórkowymi oraz badania mikrobiologiczne.
Wymagane dokumenty należy przesłać do dnia 30 maja 2016.

Studium Języków Obcych PW organizuje w sem letnim 2015/16 dodatkowe egzaminy językowe na poziomach B1, C1 i C1 academic. Informacje o terminach egzaminów i zapisach - na stronie www.sjo.pw.edu.pl. W OJA PW można też podejść do egzaminów PTE General i IELTS. Więcej informacji na stronie www.oja.sjo.pw.edu.pl.

Spotkanie z pracodawcą: Medicalgorithmics "Od startupu do spółki giełdowej – okiem programisty" http://www.bk.pw.edu.pl/news.php?id=5341
Kampania "Poznaj coaching" http://www.bk.pw.edu.pl/news.php?id=5314

Pozostałe Wydarzenia...

Osiągnięcia

Studentka naszego Wydziału, inż. Izabela Matysiak, wykonująca pracę magisterską w Katedrze Chemii Analitycznej pod kierunkiem prof. Marii Balcerzak, zdobyła I-wszą nagrodę za poster „Ion Chromatography for Honey's safety” zaprezentowany podczas XI International Conference Ion Chromatography and related techniques 2016 (20-21.04.2016) w Zabrzu.

Mgr inż. Marta Jarczewska zajęła 2 miejsce w konkursie na najlepszą prezentację na V Międzyuczelnianym Sympozjum Biotechnologicznym „Symbioza”, które odbyło się w Warszawie w dniach 22-24 kwietnia 2016 r. Nagrodzono wystąpienie pt. „Studies on the use of aptamers as recognition layers in electrochemical biosensors”. Doktorantka wykonuje badania pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Elżbiety Malinowskiej i dr. inż. Łukasza Górskiego.

Prof. Janusz Lewiński otrzymał zaszczytną godność Fellow of the Royal Society of Chemistry (FRSC). Tytuł FRSC przyznawany jest co roku ok. 40 naukowcom za wybitny wkład w rozwój nauk chemicznych.

Nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN ukazała się nowa książka prof. Sławomira Podsiadło „Chalcogenides”. Współautorami rozdziałów są studenci Wydziału Chemicznego PW: Karolina Piętak, Maciej Białogłowski, Grzegorz Matyszczak oraz Daniel Jastrzębski. Monografia przedstawia chemię siarczków, selenków i tellurków, w tym również materiałów dla ogniw słonecznych nowej generacji.

Dwie byłe doktorantki Katedry Chemii i Technologii Polimerów - dr inż. Justyna Ostrowska i dr inż. Izabela Steinborn-Rogulska, zajęły III miejsca w tegorocznym konkursie "Innowator Mazowsza VII" w kategorii "Innowacyjny Młody Naukowiec", w której nagradzano wyróżniające się prace doktorskie, wykazujące się "szczególną innowacyjnością i kreatywnością". Dr inż J. Ostrowska obroniła pracę pt. "Związki boru jako modyfikatory elektrolitów polimerowych" (promotor: prof. Z. Florjańczyk), dr inż. I. Steiborn-Rogulska - "Badania nad syntezą poliestrów metodą polikondensacji w stanie stałym" (promotor: prof. G. Rokicki).

Pozostałe Osiągnięcia...

Wirtualna wycieczka po wydziale