Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

W 2015 roku - roku obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej obchodzimy także 100-lecie Odnowienia Tradycji Wydziału Chemicznego, jednego z czterech najstarszych wydziałów naszej Uczelni.

Partnerem obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji Wydziału Chemicznego jest firma BASF, która w 2015 roku obchodzi swoje 150-lecie istnienia.

Stulecie harmonogram obchodów WCh-PW (.pdf)

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej i Wydział Chemii UW tworzące Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne uzyskały status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego - KNOW w dziedzinie nauk chemicznych.

W dniu 9 czerwca miesięcznik edukacyjny Perspektywy opublikował Ranking Szkół Wyższych 2015 oraz Ranking Kierunków Studiów, obejmujący aż 43 główne kierunki lub grupy kierunków studiów. Kierunek Technologia Chemiczna na Wydziale Chemicznym PW, wygrał wśród 18 uczelni w Polsce i został już po raz 3 nagrodzony jako najlepszy kierunek studiów w kategorii „Inżynieria i technologia chemiczna”.

Najlepsze (wg IF) tegoroczne artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału (ostatnia aktualizacja: 31-01-2016):

1. D. Prochowicz, A. Kornowicz, I. Justyniak, J. Lewiński, Metal complexes based on cyclodextrins: synthesis and structural diversity, COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS, 2016, 306, 331-345. IF: 12,239
2. E. Jastrzębska, E. Tomecka, I. Jesion, Heart-on-a-chip based on stem cell biology, BIOSENSORS & BIOELECTRONICS, 2016, 75, 67-81. IF: 6,409
3. F. Lindgren, C. Xu, J. Maibach, A.M. Andersson, M. Marcinek, L. Niedzicki, T. Gustafsson, F. Björefors, K. Edström, A hard X-ray photoelectron spectroscopy study on the solid electrolyte interphase of a lithium 4,5-dicyano-2-(trifluoromethyl)imidazolide based electrolyte for Si-electrodes, JOURNAL OF POWER SOURCES, 2016, 301, 105-112. IF: 6,217

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej uzyskał kategorię A w ocenie parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za okres od 01.01.2009 do 31.12.2012.

Wydarzenia

Specjalność Mikrobioanalityka zaprasza na dni otwarte w okresie 01-12.02.2016.
Szczegóły w prezentacji (.ppt) .

Dziekan Wydziału zaprasza wszystkich pracowników, doktorantów i studentów na Spotkanie z Przemysłem, które odbędzie się 10 marca 2016 roku w Audytorium im. prof. J. Zawadzkiego.
Rejestracja odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.przemysl.ch.pw.edu.pl i trwa do 15 lutego 2016 roku!
Program (.pdf) Spotkania

Na ostatniej Radzie Wydziału odbyła się uroczystość wręczenia brązowych medali i dyplomów 100-lecia Politechniki Warszawskiej pracownikom i emerytom Wydziału Chemicznego, szczególnie zasłużonych dla rozwoju dydaktyki, oraz pracownikom za znakomitą realizację zajęć dydaktycznych (najlepsze oceny w ankietach studenckich). Wręczono również złoty dyplom absolwenta Wydziału Chemicznego oraz dyplomy potwierdzające przyznanie specjalnych stypendiów naukowych KNOW dla studentów i doktorantów Wydziału Chemicznego PW.

W dniach 12.11-22.11.2015, na zaproszenie Northwestern Polytechnical University w Xi`an (Chiny), przebywał prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran, kierownik Katedry Technologii Chemicznej. W czasie tego pobytu wygłosił 5 wykładów związanych z projektowaniem i otrzymywaniem zaawansowanych tworzyw ceramicznych oraz podpisane zostało porozumienie o współpracy naukowej, wymianie pracowników, doktorantów i studentów pomiędzy Wydziałem Chemicznym PW i School of Materials Science and Engineering tej Uczelni. Na zdjęciu Prof. dr Hejun Li, dziekan School of Materials Science and Engineering w Northwestern Polytechnical University, podpisuje porozumienie o współpracy w obecności Prof. Mikołaja Szafrana.

W dniu 10 października 2015 roku w Auli Fizyki odbył się Bal Absolwenta Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Było to podsumowanie obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji Wydziału. Impreza zgromadziła 180 absolwentów, pracowników, studentów i gości specjalnych, którzy bawili się do wczesnych godzin rannych przy muzyce The Engineers Band. Uczestnicy balu wyrażali nadzieję na powrót do tradycji takich imprez na wydziale.
Link do galerii z balu: http://www.stulecie.ch.pw.edu.pl/

Pozostałe Wydarzenia...

Osiągnięcia

Dwie byłe doktorantki Katedry Chemii i Technologii Polimerów - dr inż. Justyna Ostrowska i dr inż. Izabela Steinborn-Rogulska, zajęły III miejsca w tegorocznym konkursie "Innowator Mazowsza VII" w kategorii "Innowacyjny Młody Naukowiec", w której nagradzano wyróżniające się prace doktorskie, wykazujące się "szczególną innowacyjnością i kreatywnością". Dr inż J. Ostrowska obroniła pracę pt. "Związki boru jako modyfikatory elektrolitów polimerowych" (promotor: prof. Z. Florjańczyk), dr inż. I. Steiborn-Rogulska - "Badania nad syntezą poliestrów metodą polikondensacji w stanie stałym" (promotor: prof. G. Rokicki).

W dniu 15 grudnia 2015 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzje o przyznaniu 744 stypendiów dla studentów (na 1.223 wnioski) i 79 stypendiów dla doktorantów (na 679 wniosków). Wśród laureatów znalazło się trzech doktorantów i dwunastu studentów Wydziału Chemicznego. Serdecznie gratulujemy!

Czterech studentów naszego Wydziału: inż. Maciej Białogłowski, Michał Wrzecionek, Grzegorz Matyszczak oraz Daniel Jastrzębski uzyskało Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Laureaci wykonują prace badawcze w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego pod opieką prof. dr. hab. inż. Sławomira Podsiadło.

16 grudnia 2015 r. zostały przyznane Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów. Wśród tegorocznych laureatów znajduje się trzech doktorantów z Naszego Wydziału z Katedry Chemii i Technologii Polimerów: mgr inż. Grzegorz Gąbka i mgr inż. Kamil Kotwica (wykonujący pracę doktorską pod opieką prof. dr hab. inż. Adama Pronia i dr inż. Piotra Bujaka) oraz mgr Łukasz Skórka (wykonujący pracę doktorską pod opieką prof. dr hab. inż. Ireny Kulszewicz-Bajer).

Studenci naszego Wydziału, Panowie Maciej Białogłowski i Artur Kasprzak są laureatami organizowanego przez Instytut Chemii Fizycznej PAN konkursu o Złoty Medal Chemii. Pan Artur Kasprzak, którego opiekunem jest Pani dr inż. Magdalena Popławska z Zakładu Chemii Organicznej, otrzymał Srebrny Medal. Pan Maciej Białogłowski, którego opiekunem jest Pan prof. dr hab. inż. Sławomir Podsiadło z Katedry Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego, otrzymał wyróżnienie. Cieszymy się i gratulujemy!

Pozostałe Osiągnięcia...

Wirtualna wycieczka po wydziale