Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej i Wydział Chemii UW tworzące Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne uzyskały status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego - KNOW w dziedzinie nauk chemicznych.

W dniu 9 czerwca miesięcznik edukacyjny Perspektywy opublikował Ranking Szkół Wyższych 2015 oraz Ranking Kierunków Studiów, obejmujący aż 43 główne kierunki lub grupy kierunków studiów. Kierunek Technologia Chemiczna na Wydziale Chemicznym PW, wygrał wśród 18 uczelni w Polsce i został już po raz 3 nagrodzony jako najlepszy kierunek studiów w kategorii „Inżynieria i technologia chemiczna”.

Najlepsze (wg IF) tegoroczne artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału (ostatnia aktualizacja: 04-04-2016):

1. D. Prochowicz, A. Kornowicz, I. Justyniak, J. Lewiński, Metal complexes based on cyclodextrins: synthesis and structural diversity, COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS, 2016, 306, 331-345. IF: 12,239
2. M. Tryznowski, Z. Żołek-Tryznowska, A. Świderska, P.G. Parzuchowski, Synthesis, characterization and reactivity of a six-membered cyclic glycerol carbonate bearing a free hydroxyl group, GREEN CHEMISTRY, 2016, 18, 802-807. IF: 8,02
3. E. Jastrzębska, E. Tomecka, I. Jesion, Heart-on-a-chip based on stem cell biology, BIOSENSORS & BIOELECTRONICS, 2016, 75, 67-81. IF: 6,409

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej uzyskał kategorię A w ocenie parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za okres od 01.01.2009 do 31.12.2012.

Wydarzenia

Seminarium wydziałowe dr inż. Alicji Bachmatiuk (Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk, Zabrze) odbędzie się 24.05.2016, godz. 14:15 w Audytorium Czochralskiego, Gmach Technologii Chemicznej, ul. Koszykowa 75.

streszczenie do pobrania (.pdf)

Informujemy, że w dniu 6 czerwca 2016 roku, o godz. 15:15, na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w Gmachu Technologii Chemicznej, w Sali im. prof. Jana Czochralskiego, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:
mgr inż. Anny Łatoszyńskiej
Nonaqueous Proton Conducting Electrolytes and Their Application in Supercapacitors

Firma Synthos S.A. ogłosiła konkurs Synthos Chemical Award, w którym do wygrania jest nagroda w wysokości miliona złotych.
Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszego chemika – innowatora w Polsce.

Zakład Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych Instytutu Biotechnologii Wydziału Chemicznego PW ogłasza nabór na stanowisko doktoranta do realizacji projektu konsorcyjnego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt:„Wpływ mobilnych elementów na metabolizm bakterii. Dynamiczne polimery alfa helikalnych białek plazmidowych typu Kfr w organizacji prokariotycznego "wrzeciona mitotycznego"”. Szczegóły w załączeniu (.docx) . Zgłoszenia do 6.06.2016.

Zakład Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych Instytutu Biotechnologii Wydziału Chemicznego PW ogłasza nabór na stanowisko doktoranta do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Zastosowanie podejścia biologii systemowej w analizie ścieżek sygnałowych glukozy u drożdży”. Szczegóły w załączeniu (.docx) . Zgłoszenia do 6.06.2016.

Oferujemy stypendium doktoranckie w ramach projektu PoCoDi:Amphiphilic Polymers for the Controlled Disruption of cell membrane: stimuli responsive action, activity against Mycobacterium.

W projekcie PoCoDi zajmujemy się polimerami, które niszczą komórkową membranę lipidową. Tworzymy antybakteryjne nano-maszyny polimerowe, które można aktywować przy użyciu zewnętrznych bodźców oraz wykorzystać do walki z prątkami – mikroorganizmami chorobotwórczymi odpowiedzialnymi za trąd i gruźlicę.
Poszukujemy entuzjastycznych pracowników do realizacji pracy doktorskiej w ramach naszego projektu. Główne zadania badawcze obejmują: syntezę polimerów, badania ich interakcji z modelowymi membranami komórkowymi oraz badania mikrobiologiczne.
Wymagane dokumenty należy przesłać do dnia 30 maja 2016.

Pozostałe Wydarzenia...

Osiągnięcia

21 maja, na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczania dyplomów programu START 2016 realizowanego przez Fundacje na rzecz Nauki Polskiej. Z przyjemnością informujemy, że wśród laureatów konkursu są dr inż. Krzysztof Durka z Zakładu Chemii Fizycznej, dr inż. Piotr Guńka z Katedry Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego oraz doktoranci mgr inż. Grzegorz Gąbka i mgr inż. Kamil Kotwica z Katedry Chemii i Technologii Polimerów. W tym roku liczba kandydatów do stypendium START zbliżyła się do 1300, a przyznano tylko 121 stypendiów. Współczynnik sukcesu był więc niższy niż 10%. Tym większy sukces naszych młodych pracowników naukowych. Zdjęcie przedstawia Prezesa FNP w otoczeniu naszych laureatów.

Pracownik naszego Wydziału dr inż. Paweł Borowiecki został wyróżniony nominacją do „Nagrody i Medalu imienia Stanisława Binieckiego”. Nagroda i Medal przyznawane są pracownikom nauki co dwa lata, za wybitne wyniki naukowe w dziedzinie chemii leków. Wręczenie „Nagrody i Medalu imienia Stanisława Binieckiego” odbyło się podczas uroczystości otwarcia „X Multidyscyplinarnej Konferencji Nauki o Leku”, która miała miejsce w Korytnica k/Szydłowa w dniach 15–19 maja 2016 r. gdzie dr inż. Paweł Borowiecki będąc zaproszonym wykładowcą wygłosił wykład plenarny pt.: „Przemysłowe zastosowania lipaz”.

Preparat inhibitorowy IKOROL, wytwarzany w Laboratorium Procesów Technologicznych Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, zwyciężył w konkursie Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego na najlepszy produkt w dziedzinie zabezpieczeń antykorozyjnych w 2015 roku. Dyplom odebrał prof. dr hab. inż. Ludwik Synoradzki wraz z zespołem podczas X konferencji Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego "Współczesne technologie przeciwkorozyjne" 11 maja 2016 roku w Rynie.

22 kwietnia 2016 roku do Rzeczpospolitej został dołączony specjalny dodatek podsumowujący wyniki zakończonego w kwietniu multidyscyplinarnego projektu koordynowanego przez Zamek Królewski na Wawelu i mającego na celu wszechstronne zbadanie wybranych arrasów z kolekcji króla Zygmunta Augusta. Część badań – identyfikacja substancji barwiących – została wykonana w Laboratorium Technik Rozdzielania w Katedrze Chemii Analitycznej przez dr inż. Katarzynę Lech, o czym można przeczytać w poświęconym temu artykule.

Skan artykułu (.pdf)

Studentka naszego Wydziału, inż. Izabela Matysiak, wykonująca pracę magisterską w Katedrze Chemii Analitycznej pod kierunkiem prof. Marii Balcerzak, zdobyła I-wszą nagrodę za poster „Ion Chromatography for Honey's safety” zaprezentowany podczas XI International Conference Ion Chromatography and related techniques 2016 (20-21.04.2016) w Zabrzu.

Pozostałe Osiągnięcia...

KNOW - Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący

Wirtualna wycieczka po wydziale