Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

W 2015 roku - roku obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej obchodzimy także 100-lecie Odnowienia Tradycji Wydziału Chemicznego, jednego z czterech najstarszych wydziałów naszej Uczelni.

Partnerem obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji Wydziału Chemicznego jest firma BASF, która w 2015 roku obchodzi swoje 150-lecie istnienia.

Stulecie harmonogram obchodów WCh-PW (.pdf)

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej i Wydział Chemii UW tworzące Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne uzyskały status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego - KNOW w dziedzinie nauk chemicznych.

W dniu 9 czerwca miesięcznik edukacyjny Perspektywy opublikował Ranking Szkół Wyższych 2015 oraz Ranking Kierunków Studiów, obejmujący aż 43 główne kierunki lub grupy kierunków studiów. Kierunek Technologia Chemiczna na Wydziale Chemicznym PW, wygrał wśród 18 uczelni w Polsce i został już po raz 3 nagrodzony jako najlepszy kierunek studiów w kategorii „Inżynieria i technologia chemiczna”.

Najlepsze (wg IF) tegoroczne artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału (ostatnia aktualizacja: 29-07-2015):

1. A. Adamczyk-Woźniak, K. M. Borys, A. Sporzyński, Recent Developments in the Chemistry and Biological Applications of Benzoxaboroles, CHEMICAL REVIEWS, 2015, 115, 5224-5247. IF: 45,661
2. T. C. Wang, W. Bury, D. A. Gómez-Gualdrón, N. A. Vermeulen, J. E. Mondloch, P. Deria, K. Zhang, P. Z. Moghadam, A. A. Sarjeant, R. Q. Snurr, J. F. Stoddart, J. T. Hupp, O. K. Farha, Ultrahigh Surface Area Zirconium MOFs and Insights into the Applicability of the BET Theory, JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 2015, 137, 3585-3591. IF: 11,444
3. M. Kubisiak, K. Zelga, W. Bury, I. Justyniak, K. Budny-Godlewski, Z. Ochal, J. Lewiński, Development of zinc alkyl/O2 systems as radical initiators for organic reactions, CHEMICAL SCIENCE, 2015, 6, 3102-3108. IF: 8,601

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej uzyskał kategorię A w ocenie parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za okres od 01.01.2009 do 31.12.2012.

Wydarzenia

Dziekan Wydziału Chemicznego oraz Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej KLATRAT mają zaszczyt zaprosić wszystkich studentów, pracowników i absolwentów Wydziału na uroczysty Bal z okazji 100-lecia Odnowienia Tradycji Wydziału Chemicznego. Bal rozpocznie się o godz. 20:00, dnia 10 października 2015 w Auli Fizyki Politechniki Warszawskiej. Przypominamy, że wstęp tylko z zaproszeniami.

3 sierpnia ruszają zapisy na czterosemestralne studia II stopnia na kierunki Biotechnologia i Technologia Chemiczna. Te studia są przeznaczone dla kandydatów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia lub studia jednolite na kierunkach o zbliżonym zakresie programowym do danego kierunku studiów drugiego stopnia w PW, jeżeli będą mogli uzyskać dyplom ukończenia tych studiów po uzupełnieniu programu o dodatkowe przedmioty w wymiarze nie większym niż 30 punktów ECTS.

Wśród przyjętych na studia I stopnia na kierunek Technologia Chemiczna w zakończonej rekrutacji 2015/16 jest ośmiu „olimpijczyków”: czterech laureatów i trzech finalistów 61-ej Olimpiady Chemicznej (pięciu z nich to także laureaci i wyróżnieni finaliści XXX Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej) oraz laureat Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Zapraszamy nowo przyjętych studentów na wyjazd zerowy organizowany przez
Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej w Beskidzie Żywieckim w dniach
20-27 września 2015 r.

Szczegółowe informacje tutaj - http://zerowkawilwchpw.wix.com/zerowkawilwch

Serdecznie zapraszamy wszystkich młodych chemików na 13 Międzynarodowy Kongres Młodych Chemików YoungChem! W tym roku kongres odbędzie się w Krakowie w dniach 7-11 października 2015. Zapraszamy!

Pozostałe Wydarzenia...

Osiągnięcia

Praca dr inż. Anny Krztoń-Maziopy z Katedry Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego pt. "Superconductivity in a new layered bismuth oxyselenide: LaO0.5F0.5BiSe2" w czasopiśmie Journal of Physics: Condensed Matter dotycząca syntezy nowego nadprzewodnika została wyróżniona przez IOP Publishing w kategorii Best condensed matter research from 2014.

1 lipca 2015 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki czwartej edycji konkursu "Diamentowy Grant". Jednym spośród 78 laureatów tegorocznej edycji "Diamentowego Grantu" został student Wydziału Chemicznego PW inż. Radosław Żurowski z Katedry Technologii Chemicznej.

Zespół organizacyjny konferencji otrzymał Nagrodę Rektora I stopnia. Wśród nagrodzonych znajduje się mgr inż. Aneta Bernakiewicz, doktorantka naszego Wydziału.

Dr inż. Paulina Wiecińska z Zespołu Ceramiki Zaawansowanej Katedry Technologii Chemicznej laureatką konkursu SONATA 8 Narodowego Centrum Nauki na projekty badawcze realizowane przez młodych naukowców. NCN przyznał pani doktor środki finansowe na realizację 3-letniego projektu badawczego dotyczącego otrzymywania ceramicznych materiałów kompozytowych.

W maju bieżącego roku, pracownicy Wydziału (dr hab. inż. Agnieszka Adamczyk-Woźniak i prof. Andrzej Sporzyński) oraz doktorant Krzysztof M. Borys opublikowali artykuł w prestiżowym czasopiśmie Chemical Reviews (IF: 45,661).

Pozostałe Osiągnięcia...

Wirtualna wycieczka po wydziale