English version
Strona główna > polski > Aktualności

Dane adresowe

Adres:

ul. Noakowskiego 3
00-664 Warszawa

Biuro dziekana

Telefon: 0 22 234 75 07

Telefon: 0 22 234 57 58

Fax: 0 22 628 27 41

Biuro Dziekana czynne jest w godz. 8:30-11:30 oraz 12:30-15:30

Technologia Chemiczna
Dziekanat

Pokój: 100A Gmach Starej Chemii
Godziny przyjęć w dziekanacie
Telefon: 0 22 234 7372

Biotechnologia
Dziekanat

ibio@ch.pw.edu.pl

Pokój: 1 Gmach Starej Chemii
Godziny przyjęć w dziekanacie
Telefon: 0 22 234 5734

dane kontaktowe i godziny otwarcia

Aktualności

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej i Wydział Chemii UW tworzące Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne uzyskały status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego - KNOW w dziedzinie nauk chemicznych.

Aktualne wydarzenia

Początek roku akademickiego 2014/2015 New

Uwaga, zgodnie z Zarządzeniem nr 25/2014 Rektora PW z dnia 09.04.20914 w sprawie harmonogramu zajęć dydaktycznych w r. ak. 2014/2015:
29.09.2014
- Początek roku akademickiego 2014/2015 (zajęcia odbywają się zgodnie z planem)
30.09.2014
- godz. 10.00 - INAUGURACJA WYDZIAŁOWA w Małej Auli w Gmachu Głównym (8.00-12.00 GODZINY DZIEKAŃSKIE);
- od godz. 12.15 zajęcia zgodnie z planem
01.10.2014
INAUGURACJA UCZELNIANA (dzień wolny od zajęć)

Nabór do zespołu badawczego w ramach Programu TEAM

Konkurs na nagrodę im. Profesora Mieczysława Mąkoszy w roku 2014

Termin zgłoszeń do konkursu - 30.09.2014
Ogłoszenie wyników - 14.11.2014
Pełna treść ogłoszenia do pobrania

Dziekan Wydziału Chemicznego PW ogłasza nabór ciągły projektów

w ramach „Konkursu na dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji”

Nabór wniosków do zadania 1
Nabór wniosków do zadań 2-3

Regulamin konkursu oraz formularze wniosków dla poszczególnych zadań dostępne są na stronie wydziałowej w zakładce: PRACOWNICY/PLIKI DO POBRANIA/Konkurs KRK

Spotkanie absolwentów Wydziału w 60-tą rocznicę egzaminu wstępnego

Absolwenci Wydziału Chemicznego w Audytorium Zawadzkiego

Absolwenci Wydziału Chemicznego w Audytorium Zawadzkiego

W sobotę 28 czerwca br. odbyło się spotkanie absolwentów naszego Wydziału, którzy zaczynali studia 60 lat temu - w 1954 roku. Spośród 268 przyjętych wtedy, studia ukończyło 114 osób. Na spotkanie przybyło ponad 40 absolwentów. Uroczystość rozpoczęła się w Audytorium Zawadzkiego. Siedmiu absolwentów otrzymało złote dyplomy Politechniki, wydawane w 50 lat po ukończeniu studiów. Absolwenci wysłuchali informacji o dniu dzisiejszym Wydziału Chemicznego i wykładu o dokonaniach prof. Czochralskiego, w trakcie jego pracy na Wydziale Chemicznym. Następnie zwiedzili wybrane laboratoria studenckie i kontynuowali wspomnienia w mniej formalnej atmosferze w Klubie Absolwenta PW.

12. Międzynarodowy Kongres Młodych Chemików YoungChem

Serdecznie zapraszamy wszystkich młodych chemików na 12. Międzynarodowy Kongres Młodych Chemików YoungChem! YoungChem jest to cykliczna konferencja organizowana przez ChKN Flogiston, która co rok stwarza okazję dla młodych naukowców do zaprezentowania przed międzynarodową publicznością obszaru ich badań, do uczestnictwa w wykładach prowadzonych przez znanych i szanowanych profesorów, do spotkania z przedstawicielami wielu firm przemysłu chemicznego oraz oczywiście do integracji. W tym roku kongres odbędzie się w Szczecinie w dniach 8-12 października 2014. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.youngchem.com. Zapraszamy!
 
Plakat promujący konferencję

Powołanie Mazowieckiego Klastra Chemicznego

W dniu 14 maja 2014 została podpisana umowa partnerska między 43 przedstawicielami przedsiębiorstw, uczelni wyższych (w tym Politechniki Warszawskiej), ośrodków badawczo-rozwojowych i administracji samorządowej. W efekcie rozpoczął oficjalną działalność Mazowiecki Klaster Chemiczny, w którego tworzeniu brał czynny udział Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej.
Zachęcamy do zapoznania się z misją i strategią Klastra obszernie przedstawioną na stronie internetowej: www.klasterchemiczny.com
Jednocześnie wszystkie osoby zainteresowane współpracą z Mazowieckim Klastrem Chemicznym proszone są o kontakt z dr Jolantą Mierzejewską (ZTiBŚL, jmierzejewska@ch.pw.edu.pl).

Najnowsze osiągnięcia

Technologia Chemiczna jest najlepszym kierunkiem w Polsce

Znak jakości Perspektywy dla Wydziału Chemicznego PW

Znak jakości Perspektywy dla Wydziału Chemicznego PW

W Rankingu Szkół Wyższych 2014 przygotowanym przez miesięcznik Perspektywy i Dziennik Gazeta Prawna kierunek studiów Technologia Chemiczna na Politechnice Warszawskiej został wyróżniony jako w kategorii kierunków studiów inżynieria i technologia chemiczna. Tym samym znalazł się w gronie 30 najlepiej prowadzonych kierunków studiów w Polsce.
W 15. jubileuszowej edycji Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2014” przygotowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy oceniono 195 polskich uczelni (88 uczelni akademickich, 80 magisterskich niepublicznych oraz 27 państwowych wyższych szkół zawodowych). Nasza uczelnia po raz kolejny zdobyła tytuł najlepszej uczelni technicznej w Polsce jak i ponownie wygrała w kategorii "Najwyższy prestiż wśród pracodawców".
 
Dyplom okolicznościowy

Nasza doktorantka z wyróżnieniem na konferencji New

mgr inż. Kamila Konopińska przy nagrodzonym plakacie

mgr inż. Kamila Konopińska przy nagrodzonym plakacie

Mgr inż. Kamila Konopińska otrzymała wyróżnienie za najlepszy poster w sekcji Chemia Analityczna i Środowiskowa na konferencji 57. Zjazd PTChem i SITPChem, która odbyła się w dniach 14-18 września 2014 r. w Częstochowie.
Nagrodę przyznano za pracę pt. "Badania wpływu białek na elektrochemiczne oznaczanie tetrafenyloporfiryny i jej wybranych kompleksów".
Doktorantka prowadzi badania w Zakładzie Mikrobioanalityki pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Elżbiety Malinowskiej.

Nagroda dla naszej doktorantki na międzynarodowej konferencji New

mgr inż. Agnieszka Antosik odbiera nagrodę

mgr inż. Agnieszka Antosik odbiera nagrodę

Mgr inż. Agnieszka Antosik otrzymała nagrodę za zajęcie I miejsca w konkursie na najlepszy poster podczas VII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej - Polska Ceramika 2014 odbywającej się w dniach 7-10 września 2014 w Krakowie. Doktorantka z Katedry Technologii Chemicznej prowadząca badania pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Mikołaja Szafrana przedstawiła pracę pt. „Intelligent materials for energy absorption – optimization of the composition and method of production”.

Wyróżnienie dr inż. Andrzeja Królikowskiego

dr inż. Andrzej Królikowski odbiera nagrodę

dr inż. Andrzej Królikowski odbiera nagrodę

Dr inż. Andrzej Królikowski otrzymał Odznakę Wielkiego Korozjonisty, przyznaną przez Polskie Stowarzyszenie Korozyjne w uznaniu wiedzy i zaangażowania w walce z korozją. Stowarzyszenie skupia przedsiębiorców i naukowców działających w obszarze ochrony przed korozją. Odznakę wręczono podczas dorocznej konferencji „Współczesne Technologie Przeciwkorozyjne” w Ostródzie w dniach 19-21 maja 2014 r.
 
Kopia dyplomu

Małgorzata Głuszek wyróżniona Studenckim Noblem 2014

kopia dyplomu

kopia dyplomu

Inż. Małgorzata Głuszek otrzymała wyróżnienie w Konkursie na Najlepszego Studenta RP – Studencki Nobel 2014 Regionu Mazowieckiego. Dnia 24 maja odbyła się Regionalna Gala Finałowa Konkursu, podczas której nagrodzono najwszechstronniejszych i najzdolniejszych studentów województwa mazowieckiego.
Pani inż. Małgorzata Głuszek jest studentką III sem. 2 stopnia studiów i wykonuje pracę magisterską pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Mikołaja Szafrana w Katedrze Technologii Chemicznej oraz aktywnie działa w Chemicznym Kole Naukowym „FLOGISTON”.

Nagroda Ministra Obrony Narodowej dla konsorcjum z udziałem pracowników naszego Wydziału

W dniu 21 maja 2014 r. w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego, podczas VII Konferencji Naukowo Przemysłowej na temat Badania naukowe w obszarze techniki i technologii obronnych dr hab. inż. Paweł Maksimowski i dr inż. Tomasz Gołofit z Zakładu Materiałów Wysokoenergetycznych otrzymali z rąk Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka nagrodę I stopnia w II Konkursie na najlepszą pracę naukową i badawczą z obszaru obronności, za pracę badawczą nt.: "Opracowanie technologii nowoczesnych, wysokoenergetycznych i małowrażliwych materiałów wybuchowych w skali wielkolaboratoryjnej". Praca prowadzona była w ramach konsorcjum WAT, Politechnika Warszawska, Zakłady „Nitrochem” w Bydgoszczy, Bumar.
 
Skan dyplomu pamiatkowego

Wyróżnienie za najlepszą prezentację ustną dla inż. Vanessy Bijak

inż. Vanessa Bijak

inż. Vanessa Bijak

Inż. Vanessa Bijak (Laboratorium Procesów Technologicznych) otrzymała wyróżnienie podczas „31 Wiosennego Zjazdu Sekcji Studenckiej PTChem”, która odbyła się w Zawoi 9–13 kwietnia 2014 r. Wygłosiła tam referat pt. "Synteza biodegradowalnych proleków chlorofenezyny” będący podsumowaniem wykonanych przez nią badań w ramach pracy inżynierskiej pod opieką dr inż. Pawła Ruśkowskiego i mgr inż. Agnieszki Gadomskiej-Gajadhur.

Nagroda za najciekawszą pracę w dziedzinie technologii chemicznej

mgr inż. Rafał Letmanowski odbiera nagrodę

mgr inż. Rafał Letmanowski odbiera nagrodę

W dniu 16.05.2014 r. mgr inż. Rafał Letmanowski (KChNiTCS) otrzymał z rąk Przedstawiciela Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego [PIPC] nagrodę za najciekawszą pracę w dziedzinie technologii chemicznej. Odbyło się to na corocznej konferencji ChemSession’ 14. Nagroda została przyznana za prezentację pod tytułem: „Protonoprzewodzące szkła superjonowe jako elektrolity w wodorowych ogniwach paliwowych”.

dyplom okolicznościowy

dyplom okolicznościowy


Dyplomantka z LPT nagrodzona na konferencji „Polimer 2014”

nagrodzeni uczestnicy konferencji

nagrodzeni uczestnicy konferencji

W dniu 14 kwietnia 2014 r. w Warszawie odbyła się IX konferencja naukowa „Polimer 2014”, podczas której wyróżnienie za najlepszy plakat pt. „Matematyczna optymalizacja procesu otrzymywania proleków chlorofenezyny” w kategorii „postery” przyznano studentce naszego Wydziału, kierunku Technologia Chemiczna, pani inż. Vanessie Bijak. Prezentowane wyniki są częścią jej pracy inżynierskiej wykonanej w LPT pod opieką dr inż. Pawła Ruśkowskiego i mgr inż. Agnieszki Gadomskiej-Gajadhur.

Studenci Wydziału Chemicznego nagrodzeni

Nagrodzeni studenci

Nagrodzeni studenci

Trójka studentów Wydziału: Ilona Binkiewicz, Katarzyna Kryszczuk i Łukasz Richter zostało nagrodzonych na "XL Ogólnopolskiej Szkole Chemii" organizowanej przez Akademickie Stowarzyszenie Studentów Chemii. Jest to cykliczna konferencja odbywająca się dwa razy do roku, którą za każdym razem organizuje koło naukowe z innej części Polski.
W konkursie rozstrzyganym przez uczestników konferencji nagrody zdobyli: Ilona Binkiewicz za zajęcie I miejsca w konkursie na najlepszy referat z badań własnych pt.: "Fotoaktywne warstwy nietypowych układów koloidalnych - innowacyjne rozwiązania w projektowaniu funkcjonalnych nanomateriałów", a także Łukasz Richter za zajęcie I miejsca w konkursie na najlepszy poster z badań własnych pt.: "Wpływ kształtu na cytotoksyczność nanocząstek ZnO". Cała trójka zdobyła również nagrody sponsorów przyznawane przez komitet naukowy za najlepsze referaty z badań własnych. Studentki Ilona Binkiewicz i Katarzyna Kryszczuk swoje badania realizowały częściowo podczas stażu długoterminowego organizowanego w ramach Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej.

Laureaci Programu START 2014 z Wydziału Chemicznego PW

Laureaci programu START 2014

Laureaci programu START 2014

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła 22 edycję konkursu w programie START - stypendia dla młodych uczonych. Program skierowany jest do młodych, stojących u progu kariery badaczy, którzy już mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stypendia stanowią dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych młodych uczonych i są dla nich zachętą do dalszego rozwoju poprzez umożliwienie im pełnego poświęcenia się pracy badawczej. Wśród 136 wybitnych młodych badaczy z całej Polski wyróżniono trzech z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Stypendia otrzymali: mgr Renata Rybakiewicz z Katedry Chemii i Technologii Polimerów, dr inż. Kamil Paduszyński z Zakładu Chemii Fizycznej i dr inż. Daniel Prochowicz z Zakładu Katalizy i Chemii Metaloorganicznej. Uroczystość wręczenia dyplomów odbędzie się 31 maja 2014 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Wyróżnienie naszej doktorantki na konferencji

Okolicznościowy dyplom doktorantki

Okolicznościowy dyplom doktorantki

Mgr inż. Aneta Bernakiewicz (Katedra Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego) otrzymała wyróżnienie na VI Konferencji Młodych Naukowców "Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki - Nowe Trendy w Naukach Inżynieryjnych", która odbyła się w Gdańsku 27.04.2014r. Nasza doktorantka wygłosiła tam referat pt. "Polimerowe elektrolity żelowe oparte na PVdF/HFP zawierające napełniacz ceramiczny oraz dodatek receptora kationowego". Serdecznie gratulujemy.

I nagroda na konferencji dla studentki naszego wydziału

W dniach 9-10 kwietnia br. odbyła się w Zabrzu X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Chromatografia Jonowa 2014 (www.ipis.zabrze.pl), podczas której I-wszą nagrodę za prezentację pt. „Azotany i fluorki w diecie dziecięcej” w kategorii „postery” przyznano studentce naszego Wydziału, kierunku Technologia Chemiczna, pani Monice Szadkowskiej wykonującej pracę magisterską pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Marii Balcerzak.
W załączeniu fragment prezentowanej pracy wraz z dyplomem

Wydział Chemiczny laureatem konkursu MNiSW w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji

Wyróżnienie przyznano za najlepszy program studiów i system poprawy jakości kształcenia wprowadzony w roku 2013.
Do konkursu zgłoszono 261 wniosków, w tym 185 wniosków dla profilu ogólnoakademickiego oraz 76 wniosków dla profilu praktycznego. Komisja najwyżej oceniła 13 programów kształcenia o profilu praktycznym oraz 13 programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim.
Każda z nagrodzonych jednostek otrzyma dofinansowanie w wysokości 1.000.000 zł.
Pełna lista wyróżnionych jednostek - profil ogólnoakademicki

Absolwentka Wydziału Chemicznego laureatką konkursu Innowator Mazowsza

Dyplom laureatki

Dyplom laureatki

Dr inż. Karolina Tomczyk zajęła I miejsce w V edycji Konkursu „Innowator Mazowsza" w kategorii „Innowacyjny Młody Naukowiec" za rozprawę doktorską pt.: Polimery
otrzymywane z surowców odnawialnych - pochodnych kwasu winowego i
węglowego
. Praca była wykonywana pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Gabriela Rokickiego. Serdecznie gratulujemy!

I wyróżnienie naszej dyplomantki inż. Małgorzaty Głuszek

inż. Małgorzata Głuszek z wyróżnieniem

inż. Małgorzata Głuszek z wyróżnieniem

Inż. Małgorzata Głuszek otrzymała I wyróżnienie (II nagroda) w konkursie Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych na najlepszą pracę dyplomową z zakresu materiałów kompozytowych, za pracę inżynierską pt.: "Inteligentne materiały do ochrony ciała człowieka oparte na cieczach zagęszczanych ścinaniem", wykonaną w Zakładzie Technologii Nieorganicznej i Ceramiki pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Mikołaja Szafrana w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przyznanych na podstawie UMOWA Nr PBS1/A5/19/2012. Wyniki konkursu ogłoszono podczas 4 Targów Kompozytów, Technologii i Maszyn do Produkcji Materiałów Kompozytowych KOMPOZYT-EXPO Kraków 21.11.2013r.

Kategoria A dla Wydziału Chemicznego PW

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej uzyskał kategorię A w ocenie parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za okres od 01.01.2009 do 31.12.2012.

Nagroda na konferencji IUPAC w Szanghaju dla naszej doktorantki

mgr inż. Anita Frydrych odbiera nagrodę

mgr inż. Anita Frydrych odbiera nagrodę

Mgr inż. Anita Frydrych, doktorantka z Katedry Chemii i Technologii Polimerów otrzymała nagrodę Prezydenta IUPAC, prof. Kazuyuki Tatsumi, w konkursie na najlepszą prezentację plakatową za poster „Multitelechelic Oligomers of Lactic Acid – Synthesis and Potential Application” na IUPAC 9th International Conference on Novel Materials and their Synthesis, Szanghaj, Chiny (17-22.10.2013). Praca doktorska wykonywana jest pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Florjańczyka.

Prestiżowa publikacja na temat mikroporowatego luminescencyjnego materiału sorpcyjnego

W Angewandte Chemie Int. Ed. (IF=13.7) ukazała się praca naszych kolegów (dr inż. Wojciech Bury i dr inż. Daniel Prochowicz) z zespołu prof. dr hab. inż. J. Lewińskiego pt: "Permanent Porosity Derived From the Self-Assembly of Highly Luminescent Molecular Zinc Carbonate Nanoclusters" (DOI: 10.1002/anie.201306785). Ta interdyscyplinarna praca jest efektem współpracy z IChF PAN, Cambridge University i University of Nottingham.
Artykuł opisuje nowatorską syntezę niekowalencyjnego materiału mikroporowatego o wyjątkowo dużej powierzchni właściwej, interesujących właściwościach luminescencyjnych i unikalnej zdolności sorpcji gazów. Materiał *WUT-1* (nazwany na cześć Politechniki Warszawskiej - Warsaw University of Technology) otrzymano w wyniku samoorganizacji nanometrycznych 10-cio cynkowych klasterów węglanowych wytworzonych w procesie wiązania CO2 przez prekursor hydroksocynkowy. W pracy przedstawiono również nowy mechanizm sorpcji opierający się na oddziaływaniach cząsteczek gazu z subnanometrycznymi kieszonkami obecnymi na powierzchni molekularnych jednostek budulcowych.

Projekt europejski na naszym Wydziale

Grupa Prof. Wieczorka z Wydziału Chemicznego PW rozpoczęła udział w projekcie europejskim 7. Programu Ramowego SIRBATT (Stable Interfaces for Rechargeable Batteries). Projekt ma na celu wydłużenie życia akumulatorów litowo-jonowych, zwłaszcza pod kątem zastosowania do przechowywania energii ze źródeł odnawialnych. Środkiem do tego będzie usprawnienie struktury elektrod lub tworzenie nowych materiałów i badania reakcji zachodzących w elektrodach oraz na styku elektrod i elektrolitu.

Uczestnicy projektu na spotkaniu inauguracyjno-organizacyjnym projektu w Portugalii

Uczestnicy projektu na spotkaniu inauguracyjno-organizacyjnym projektu w Portugalii

Projekt SIRBATT tworzy dwanaście instytucji akademickich i partnerów przemysłowych z całej Unii Europejskiej, wspieranych przez Międzynarodową Radę Doradczą tworzoną przez ekspertów bateryjnych ze Stanów Zjednoczonych i Japonii.
Grupa prof. dr hab. inż. Władysława Wieczorka będzie się zajmowała tworzeniem i badaniem nowych elektrolitów na potrzeby tego projektu. Dr hab. inż. Marek Marcinek jest szefem pakietu zadaniowego, natomiast dr inż. Leszek Niedzicki będzie odpowiadał za wykonanie zadań naukowych.
Projekt koordynuje Dr Laurence Hardwick z Uniwersytetu w Liverpoolu.

I Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziału Chemicznego PW i Wydziału Chemii UW w Rawie Mazowieckiej

Wyróżnieni i Dziekani obu Wydziałów

Wyróżnieni i Dziekani obu Wydziałów

W dniach 27-29 września 2013 roku odbyła się I Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziału Chemicznego PW i Wydziału Chemii UW w Rawie Mazowieckiej „Od MPD do KNOW”.
Konferencja miała na celu spotkanie dwóch środowisk naukowych tworzące Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne. W dyskusji nad wynikami prezentowanymi przez doktorantów uczestniczyło ok. 250 osób.
Podczas konferencji zostało wyróżnionych 7 osób za wystąpienia ustne, a wśród nich 4 osoby z naszego wydziału: mgr inż. Magdalena Matczuk (KChA), mgr inż. Piotr Guńka (KChNiTCS), mgr Renata Rybakiewicz (KChiTP) oraz mgr inż. Anna Łatoszyńska (KChNiTCS).
Wśród nagrodzonych za najlepszy poster znaleźli się mgr inż. Anna Bitner-Michalska (KChNiTCS), mgr inż. Bartosz Zakościelny (ZMW), a także mgr inż. Kamila Konopińska (ZMBA).

Nagroda na międzynarodowej konferencji dla doktoranta z naszego Wydziału

Mgr inż. Szymon Komorski przy swoim nagrodzonym plakacie

Mgr inż. Szymon Komorski przy swoim nagrodzonym plakacie

Mgr inż. Szymon Komorski z Zakładu Katalizy i Chemii Metaloorganicznej otrzymał nagrodę w konkursie na najlepszą prezentację plakatową, za poster "Organometallic pathways to zinc metallacrowns", na 20th EuCheMS Conference on Organometallic Chemistry, St. Andrews 2013. Jest to najważniejsza europejska konferencja podejmująca tematykę chemii metaloorganicznej. Praca doktoranta była wykonywana pod opieką prof. dr hab. inż. J. Lewińskiego, w ramach projektu TEAM/2011-7/8 „From well-defined organometallic precursors to functional materials”.

Wyróżnienie dla mikrosystemów analitycznych

Prof. Maria Balcerzak w trakcie dyskusji prezentowanych wyników

Prof. Maria Balcerzak w trakcie dyskusji prezentowanych wyników

Podczas międzynarodowej konferencji 7. Conference on Ion Analysis (CIA-2013), Technical University of Berlin (która odbyła się 18-20.09.2013 w Berlinie); www.cia-conference.com; praca studentów i pracowników Wydziału: Karoliny Błaszczyk, Dawida Kapicy, Marii Balcerzak, Artura Dybko i Zbigniewa Brzózki, „Towards µ-IC: A new miniaturised contactless conductivity detector" została wyróżniona przez uczestników konferencji i czasopismo Mikrochimica Acta pierwszą nagrodą jako najlepsza w zakresie prezentowanych mikrosystemów analitycznych.

Studencka Telewizja Internetowa TVPW Program rozwojowy Politechniki Warszawskiej na wydz. Chemicznym Zajęcia z przedsiębiorczości
Program Międzynarodowe Projekty Doktoranckie

Webmaster Leszek Niedzicki
Coding & XHTML & CSS by 3w-Media