Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Wraz z całą Uczelnią obchodzącą 100-lecie Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej, Wydział Chemiczny obchodzi 100-lecie swojego istnienia.

Stulecie harmonogram obchodów WCh-PW (.pdf)

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej i Wydział Chemii UW tworzące Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne uzyskały status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego - KNOW w dziedzinie nauk chemicznych.

Najlepsze (wg IF) tegoroczne artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału:

1. T.C. Wang, W. Bury, D.A. Gómez-Gualdrón, N.A. Vermeulen, J.E. Mondloch, P. Deria, K. Zhang, P.Z. Moghadam, A.A. Sarjeant, R.Q. Snurr, J.F. Stoddart, J.T. Hupp, O.K. Farha, Ultrahigh Surface Area Zirconium MOFs and Insights into the Applicability of the BET Theory, JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 2015, 137, 3585-3591. IF: 11,444
2. M. Kubisiak, K. Zelga, W. Bury, I. Justyniak, K. Budny-Godlewski, Z. Ochal, J. Lewiński, Development of zinc alkyl/O2 systems as radical initiators for organic reactions, Chemical Science, 2015, 6, 3102-3108. IF: 8,601
3. D. Prochowicz, K. Sokołowski, I. Justyniak, A. Kornowicz, D. Fairen-Jimenez, T. Friščić, J. Lewiński, A mechanochemical strategy for IRMOFs’ assembly based on predesigned oxo-zinc precursors, CHEMICAL COMMUNICATIONS, 2015, 51, 4032-4035. IF: 6,718

W Rankingu Szkół Wyższych 2014 przygotowanym przez miesięcznik Perspektywy i Dziennik Gazeta Prawna kierunek studiów Technologia Chemiczna na Politechnice Warszawskiej został wyróżniony jako najlepszy w kategorii kierunków studiów inżynieria i technologia chemiczna. Tym samym znalazł się w gronie 30 najlepiej prowadzonych kierunków studiów w Polsce.

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej uzyskał kategorię A w ocenie parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za okres od 01.01.2009 do 31.12.2012.

Wydarzenia

Zakład Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych ogłasza nabór na członka zespołu badawczego w projekcie SONATA BIS “Zastosowanie podejścia biologii systemowej w analizie ścieżek sygnałowych glukozy u drożdży” kierowanym przez dr Małgorzatę Adamczyk.
Projekt realizowany jest we współpracy z prof Magdaleną Bogutą, Instytut Biochemii i Biofizyki, PAN, Warszawa oraz prof Andrzejem Kierzkiem, Uniwersytet Surrey, Anglia.
Poszukujemy osoby ze stopniem magistra, która ukończyła studia w zakresie biotechnologii, biologii molekularnej, biochemii, biofizyki.

Zakład Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych

Konferencja odbędzie się 17.06.2015 na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej i jest skierowana głównie do studentów ostatniego roku studiów magisterskich, jak i doktorantów oraz studentów innych lat. Udział w konferencji jest bezpłatny i zostanie poświadczony odpowiednim certyfikatem. Rejestracja trwa do 20.05.2015.

Zapraszamy do udziału w XIII Ogólnopolskim Seminarium Doktorantów „Na pograniczu chemii i biologii”. W tym roku seminarium odbędzie się w Karpaczu w ośrodku konferencyjno-wypoczynkowym Sandra Spa. Do uczestnictwa w Seminarium zachęcamy studentów, doktorantów i pracowników naukowych.

Spotkanie organizowane przez Biuro Karier PW będzie miało miejsce 1. czerwca. Szczegóły: http://www.bk.pw.edu.pl/news.php?id=4624

17 kwietnia odbyło się zakończenie jubileuszowego XXX Konkursu Chemicznego dla uczniów szkół średnich, organizowanego przez Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej.
W tegorocznej edycji Konkursu w pierwszym etapie (zadania rozwiązywane w domu) uczestniczyło 86 uczniów, a do drugiego etapu na Wydziale Chemicznym PW zakwalifikowano 74 osoby. Wyłoniono 13 laureatów i przyznano 14 wyróżnień.

Pozostałe Wydarzenia...

Osiągnięcia

Nasi studenci I roku kierunku Technologia Chemiczna: Łukasz Kapuśniak, Paweł Krzesiński i Michał Mrozowicz otrzymali stypendia pomostowe Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości na rok akademicki 2014/15. Stypendia pomostowe stanowią wsparcie dla wybitnie uzdolnionej, niezamożnej młodzieży pochodzącej ze wsi i małych miejscowości. Gratulujemy!

Minister Edukacji Narodowej nadał prof. nadzw. dr hab. inż. Januszowi Zacharze za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania "Medal Komisji Edukacji Narodowej". Medal został wręczony w dniu 17 grudnia 2014 roku w Warszawie na posiedzeniu Komitetu Głównego Olimpiady Chemicznej.

Rozstrzygnięty został XVII Konkurs FIATA na najlepsze prace doktorskie oraz magisterskie o tematyce motoryzacyjnej, organizowany przez Politechnikę Warszawską oraz FIAT Chrysler Automobiles. W konkursie na najlepszą pracę doktorską nagrodę zdobyła dr inż. Justyna Ostrowska a wśród laureatów konkursu na najlepszą pracę magisterską znalazł się mgr inż. Tomasz Trzeciak.

Chemiczne Koło Naukowe Flogiston, działające przy Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskie zostało wyróżnione w dziesiątej edycji konkursu Popularyzator Nauki 2014. Jest to najstarszy i najbardziej prestiżowy w Polsce konkurs, organizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej.

Chemiczne Koło Naukowe Flogiston, działające na naszym wydziale, otrzymało wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Studenckiego Ruchu Naukowego StRuNa 2014 w kategorii Konferencja Roku za projekt International Congress of Young Chemists YoungChem’2014.

Pozostałe Osiągnięcia...

Wirtualna wycieczka po wydziale