Zajęcia dydaktyczne zostają zawieszone w dniach 12.03-14.04. Zajęcia są organizowane w formie zdalnej. Proszę sprawdzać informacje w Wirtualnym Dziekanacie oraz w USOS.
Ważność legitymacji studenckich i doktorskich jest przedłużona do 31 maja br.

W czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych na Uczelni na Wydziale Chemicznym zostały uruchomione przedmioty w wersji "na odległość". Lista przedmiotów realizowanych zdalnie znajduje się pod linkiem:
https://ncloud.ch.pw.edu.pl/index.php/s/M2Q6cYmw4iZfQK4

Miesięcznik Perspektywy opublikował Ranking Studiów Inżynierskich 2019. Kierunki Biotechnologia i Technologia Chemiczna zostały ocenione jako najlepsze kierunki inżynierskie w tegorocznej edycji rankingu Perspektyw w kategoriach odpowiednio Biotechnologia oraz Technologia Chemiczna. Kierunek Biotechnologia zdobył tytuł najlepszego kierunku w swojej kategorii już trzeci raz z rzędu, a kierunek Technologia Chemiczna już po raz 7 z rzędu, utrzymując najlepszy wynik w kraju od początku rankingu (od kiedy oceniane są indywidualne kierunki inżynierskie)!

Studia I i II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 lutego 2019 r. otrzymały najwyższą, wyróżniającą ocenę programową. Zgodnie ze statutem PKA oceny wyróżniające przyznawane są na 8 lat.

Studia o profilu ogólnoakademickim na I i II poziomie kierunku Biotechnologia zgodnie z Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 kwietnia 2019 r. uzyskały ocenę pozytywną.

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej uzyskał kategorię A+ w ocenie parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za okres od 01.01.2013 do 31.12.2016.

Certyfikat Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych uznaje wysoką jakość kształcenia na I i II stopniu studiów kierunków Biotechnologia i Technologia Chemiczna na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej i przyznaje akredytacje na okres 5 lat, czyli na lata akademickie 2016/2017 do 2021/2022.

Komisja KAUT w 2013 roku uzyskała od European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) uprawnienia do nadawania europejskiego certyfikatu EUR-ACE® Label, tym samym jednostki, które otrzymują certyfikat KAUT otrzymują równocześnie europejski certyfikat jakości kształcenia na kierunkach technicznych EUR-ACE®.

Najlepsze (wg IF) tegoroczne artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału w roku 2019 (stan na 31-12-2019):

1. A.A. Franco, A. Rucci, D. Brandel, C. Frayret, M. Gaberscek, P. Jankowski, P. Johansson, Boosting Rechargeable Batteries R&D by Multiscale Modeling: Myth or Reality?, CHEMICAL REVIEWS, 2019, 119, 4569-4627. IF: 54,301
2. D. Prochowicz, M. Saski, P. Yadav, M. Grätzel, J. Lewiński, Mechanoperovskites for photovoltaic applications: preparation, characterization and device fabrication, ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH, 2019, 52, 3233-3243. IF: 21,661.
3. D. Nascimento, A. Gawin, R. Gawin, P. Guńka, J. Zachara, K. Skowerski, D. Fogg, Integrating Activity with Accessibility in Olefin Metathesis: An Unprecedentedly Reactive Ruthenium-Indenylidene Catalyst, JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 2019, 141, 10626-10631. IF: 14,695

Wydarzenia

Zapraszamy do udziału w programie stażowym firmy Anwil. Program stażowy Anwilu cieszy się od lat bardzo dużym zainteresowaniem. Wielu studentów, którzy zakończyli staż w ANWILU podjęła tam pracę na stanowiskach specjalistycznych i inżynierskich. Oferta stażowa jest ważna do 05.05.2020r.
Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się pod adresem: https://www.anwil.pl/PL/Kariera/Staz/Strony/default.aspx

Plakat ze szczegółami (.pdf)

Nazwa jednostki: Politechnika Warszawska , Wydział Chemiczny, KChF – Warszawa
Nazwa stanowiska: doktorant stypendysta
Typ konkursu NCN: OPUS – 12
Termin składania ofert: 20 kwietnia 2020, 15:00
Forma składania ofert: mailowo oraz listownie za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej

Świat potrzebuje nauki, a nauka potrzebuje kobiet, które dokonują przełomowych odkryć – organizatorzy programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki już po raz 20. zapraszają młode badaczki do udziału w jednym z najbardziej rozpoznawalnych konkursów stypendialnych w Polsce.

Nabór zgłoszeń do 20. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki rozpocznie się 2 marca i potrwa do 30 kwietnia br.

Wszystkie zainteresowane badaczki zapraszamy do przesyłania zgłoszeń do tegorocznej edycji za pośrednictwem strony www.lorealdlakobietinauki.pl. Znajduje się tam regulamin, który określa zasady, warunki i kryteria aplikacji. 17-osobowe Jury, złożone z wybitnych przedstawicieli polskiej nauki, pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej, spośród najlepszych aplikacji wyróżni 6 projektów, przyznając ich autorkom: 3 stypendia habilitacyjne po 35 000 zł, 2 stypendia doktoranckie po 30 000 zł i 1 stypendium magisterskie w wysokości 20 000 zł.

Studenci zainteresowani wyjazdem na studia w ramach programu Erasmus Plus w roku akademickim 2020/2021 proszeni są o aplikowanie w systemie USOS oraz złożenie dokumentów w wersji papierowej w dniach 03.03-31.03.2020 w pokoju 152, Gmach Chemii. Studenci biorący udział w rekrutacji proszeni są o zapoznanie się z zasadami wyjazdów na studia obowiązującymi w roku akademickim 2020/2021:
https://www.cwm.pw.edu.pl/Programy-edukacyjne/Erasmus/Wyjazdy-studentow-na-studia/Zasady-wyjazdow

Proszę postępować zgodnie z filmem instruktażowym zamieszczonym na stronie:
https://www.cwm.pw.edu.pl/index.php/Programy-edukacyjne/Erasmus/Wyjazdy-studentow-na-studia/Instrukcja-dla-studentow-USOS.

O wynikach rekrutacji studenci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną po 20.04.2020.

Wykaz dokumentów i kryteria kwalifikacji w "więcej".

W dniu 29.02.2020 Dziekan naszego Wydziału, prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek wraz z profesorami naszego Wydziału - prof. dr. hab. inż. Zbigniewem Brzózką i prof. dr. hab. inż. Ludwikiem Synoradzkim byli gośćmi audycji redaktora Wiktora Niedzickiego o nauce w Halo.Radio. Nasi przedstawiciele opowiedzieli o licznych osiągnięciach Wydziału Chemicznego w zakresie praktycznych zastosowań chemii i wdrożeń opracowywanych na naszym Wydziale. Program o zaletach obecności chemii w naszym życiu można wysłuchać i obejrzeć: audycja radiowa do odsłuchania (otworzy się w nowym oknie), audycja w formie wideo do obejrzenia (otworzy się w nowym oknie).

Pozostałe Wydarzenia...

Osiągnięcia

Jedną z laureatek tegorocznej edycji konkursu Komitetu Chemii Analitycznej PAN za najlepsze prace doktorskie została dr inż. Agnieszka Żuchowska (promotor: prof. Zbigniew Brzózka, PW) za pracę pt. Badania nad zastosowaniem pochodnych grafenu w terapii przeciwnowotworowej z wykorzystaniem przepływowych systemów typu Lab-on-a-Chip.

Nagroda jest sponsorowana przez firmę Perlan Technologies.

Szczegóły na stronie Komitetu Chemii Analitycznej PAN

Wydział Chemiczny otrzymał wyróżnienie w przedsięwzięciu MNiSzW „Granty na granty - promocja jakości III”, za konsorcyjny wniosek projektowy o akronimie „ProMet” nr. SEP210568732, który został złożony przez lidera konsorcjum, Dr hab. inż. Małgorzatę Adamczyk z Katedry Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków (KBŚLiK), w konkursie o finansowanie badań naukowych w ramach programu Horyzont 2020 Marie Skłodowska Curie Innovative Training Networks ITN.

W Katedrze Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków (KBŚLiK) Wydziału Chemicznego PW od kilku lat opracowywane są bioprocesy, w których przy użyciu mikroorganizmów można wytwarzać surowce kosmetyczne (barwniki, aromaty, oleje) oraz substancje o różnych aktywnościach biologicznych (przeciwdrobnoustrojowych, przeciwnowotworowych, antyoksydacyjnych).
Dr hab. Jolanta Mierzejewska i dr inż. Karolina Chreptowicz przy wsparciu studentów biotechnologii stworzyły pierwszą ogólnodostępną kolekcję drożdży w PW o nazwie WUT Yeast Collection w ramach projektu „Poszukiwanie nowych szczepów drożdży zdolnych do produkcji naturalnych aromatów, barwników i polimerówSONATA 11 NCN  2016/21/D/NZ9/01605. W kolekcji zgromadzono ponad 230 szczepów, z których większość wykazuje szeroki potencjał biotechnologiczny.
Z początkiem roku 2020 została uruchomiona strona internetowa poświęcona kolekcji drożdży, aby zwiększyć dostępność jej zasobów. Zachęcamy do zapoznania się ze stroną kolekcji https://wutyeastcollection.pw.edu.pl/

Mechanochemia, czyli dziedzina zajmująca się badaniem przemian chemicznych indukowanych siłą mechaniczną, przeżywa obecnie swój renesans przy istotnym udziale naszych pracowników. Dobitnym tego przykładem jest najnowsza publikacja zespołu prof. Janusza Lewińskiego pt. "Mechanoperovskites for Photovoltaic Applications: Preparation, Characterization, and Device Fabrication”, która ukazała się w Accounts of Chemical Research (IF = 21,7). Jest to pierwsza publikacja z afiliacją naszego Wydziału w tym renomowanym czasopiśmie z ponad 50-letnią tradycją, w którym zwykle artykuły ukazują się po uprzednim zaproszeniu, mają charakter przeglądowy i koncentrują się na najnowszych osiągnięciach autorów – liderów w swoich dziedzinach.
Link do artykułu

Dr inż. Paweł Borowiecki z Katedry Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków (WCh PW) wraz z prof. Wolfgangiem Kroutilem z Uniwersytetu Karola i Franciszka w Grazu (Austria), prof. Johannem Heiderem z Uniwersytetu w Marburgu (Niemcy) oraz prof. Maciejem Szaleńcem z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera (Polskiej Akademii Nauk w Krakowie) opublikował w bardzo prestiżowym czasopiśmie Advanced Synthesis & Catalysis (IF=5.451) pracę poświęconą chemoenzymatycznej syntezie optycznie czynnych γ-arylo-γ-butyrolaktonów z użyciem komórek mikroorganizmów oraz rekombinowanych dehydrogenaz alkoholowych. Opracowana metoda posiada duże znaczenie praktyczne, gdyż otrzymywane z jej pomocą optycznie czynne związki są cennymi blokami budulcowymi stosowanymi w syntezie leków.

Serdecznie zapraszamy do lektury tej pracy na stronie wydawnictwa ©2020 WILEY‐VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adsc.201901483.

Pozostałe Osiągnięcia...

KNOW - Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący

Wirtualna wycieczka po wydziale

Udział Polski w ESRF

Więcej o udziale WCh PW w konsorcjum