Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej i Wydział Chemii UW tworzące Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne uzyskały status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego - KNOW w dziedzinie nauk chemicznych.

W dniu 8 czerwca miesięcznik edukacyjny Perspektywy opublikował Ranking Szkół Wyższych oraz Ranking Kierunków Studiów 2016.
Kierunek Technologia Chemiczna na Wydziale Chemicznym PW wygrał spośród 15 wydziałów w Polsce i został już po raz 4 nagrodzony jako najlepszy kierunek studiów w kategorii „Inżynieria i technologia chemiczna”.
Kierunek Biotechnologia na Wydziale Chemicznym PW zajął 4 pozycję wśród uczelni technicznych w kategorii „Biotechnologia”.

Najlepsze (wg IF) tegoroczne artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału (ostatnia aktualizacja: 03-10-2016):

1. S. Guo, X. Zhu, D. Jańczewski, S.S.C. Lee, T. He, S.L.M. Teo, G.J. Vancso, Measuring protein isoelectric points by AFM-based force spectroscopy using trace amounts of sample, NATURE NANOTECHNOLOGY, 2016. IF: 35,267
2. D. Prochowicz, A. Kornowicz, I. Justyniak, J. Lewiński, Metal complexes based on cyclodextrins: synthesis and structural diversity, COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS, 2016, 306, 331-345. IF: 12,239
3. M. Zawadzki, F.A. e Silva, U. Domańska, J.A.P. Coutinho, S.P.M. Ventura, Recovery of an antidepressant from pharmaceutical wastes using ionic liquid-based aqueous biphasic systems, GREEN CHEMISTRY, 2016, 17, 3527-3536. IF: 8,02

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej uzyskał kategorię A w ocenie parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za okres od 01.01.2009 do 31.12.2012.

Wydarzenia

W ramach Targów Międzynarodowych Wymian i Wyjazdów Studenckich Centrum Współpracy Międzynarodowej zaprasza na prezentację ofert wymiany międzynarodowej. Prezentacja odbędzie się 27.10.2016 r. o godz. 14.30 w Auli Głównej, Gmach PW.

Plakat promujący wydarzenie (.pdf)

Informujemy, że w dniu 28 października 2016 roku, o godz. 13:15, na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w Gmachu Technologii Chemicznej, w Sali im. prof. Jana Czochralskiego, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:
mgr inż. Anny Antosiewicz
Oddziaływania między ludzkimi enzymami cyklu syntezy tymidylanu: syntazą tymidylanową i reduktazą dihydrofolianową

Termin składania ofert: 15 listopada 2016, 15:00
Forma składania ofert: osobiście
Okres pracy w projekcie 10 miesięcy.

Do dnia 31 stycznia 2017 trwa rekrutacja kandydatów do udziału w programie Erasmus Mundus PANTHER. Zapraszamy do aplikowania studentów studiów doktoranckich i postdoktorów chętnych do wyjazdu w ramach wymiany naukowej do Australii lub Nowej Zelandii. Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie: http://panther.meil.pw.edu.pl.

Szanowni Państwo,
Zachęcamy do obejrzenia międzynarodowej wizytówki Politechniki Warszawskiej.
Film dostępny jest tutaj.

Pozostałe Wydarzenia...

Osiągnięcia

Aleksandra Zasada i Mikołaj Kozłowski, dyplomanci Zakładu Chemii Organicznej, otrzymali nagrody za najlepsze plakaty prezentowane podczas międzynarodowej konferencji 14th International Congress of Young Chemists "YoungChem2016" (Częstochowa, 05-09 października 2016 r). Mikołaj Kozłowski  - pierwsza nagroda zaprezentację pt.: „Conjugation of carbon-encapsulated magnetic nanoparticles, functionalized with PAMAM dendrimers, to gamma globulins”. Aleksandra Zasada – druga nagroda zaprezentację pt.: „Novel synthesis of tegafur”.

Mgr inż. Justyna Wojcieszek z Katedry Chemii Analitycznej otrzymała pierwszą nagrodę za najlepsze wystąpienie ustne podczas międzynarodowej konferencji 15th Workshop on Progress in Trace Metal Speciation for Environmental Analytical Chemistry (Gdańsk, 04-07.09.2016 roku). Doktorantka została nagrodzona za prezentację pt.: „SP-ICP-MS characterization of platinum nanoparticles uptake by Sinapis alba and Lepidium sativum plants”.

Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii w tym roku otrzymali: Jean-Pierre Sauvage z Uniwersytetu w Strasburgu, Sir J. Fraser Stoddart z Uniwersytetu Northwestern i Bernard L. Feringa z Uniwersytetu w Groningen.

Nasz absolwent, mgr inż. Wojciech Danowski (promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński) wykonuje pracę doktorską pod kierunkiem prof. Feringi. W tym samym zespole pracuje od lat również nasz absolwent, dr inż. Wiktor Szymański.

Natomiast nasz dawny pracownik - dr inż. Wojciech Bury - opublikował dwa artykuły z prof. Stoddartem:
Metal-organic framework thin films composed of free-standing acicular nanorods exhibiting reversible electrochromism, Chem. Mater. 25 (2013) 5012
Ultrahigh Surface Area Zirconium MOFs and Insights into the Applicability of the BET Theory, J. Am. Chem. Soc. 137 (2015) 3585

Dr inż. Robert Ziółkowski, z grupy prof. Elżbiety Malinowskiej, laureatem VII edycji konkursu LIDER organizowanego przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Na realizację projektu pt. "Przenośne mikrourządzenie do szybkiego i specyficznego wykrywania białek oraz fragmentów kwasów nukleinowych" prowadzonego w Zakładzie Mikrobioanalityki we współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładem Higieny, otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 168 750 złotych.
W sumie w programie wyróżniono 35 projektów, a łączna kwota dofinansowania wynosiła 39 689 595,45 zł.

Dr hab. inż. Dominik Jańczewski, adiunkt KNOW naszego wydziału, jest współautorem publikacji, która właśnie ukazała się w prestiżowym czasopiśmie Nature Nanotechnology (IF = 35,3). Praca opisuje nowy sposób pomiaru punktu izoelektrycznego protein z użyciem bardzo małych ilości próbki. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu pomiarów siły odziaływania pomiędzy modelową powierzchnią a proteiną unieruchomioną na ostrzu mikroskopu siły atomowej (AFM).
Measuring protein isoelectric points at the molecular scale by AFM using trace amount of sample, Shifeng Guo, Xiaoying Zhu, Dominik Jańczewski, Serina Siew Chen Lee, Tao He, Serena Lay Ming Teo, G. Julius Vancso, Nature Nanotechnology 2016, DOI: 10.1038/nnano.2016.118
http://www.nature.com/nnano/journal/vaop/ncurrent/full/nnano.2016.118.html

Pozostałe Osiągnięcia...

KNOW - Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący

Wirtualna wycieczka po wydziale