Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej i Wydział Chemii UW tworzące Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne uzyskały status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego - KNOW w dziedzinie nauk chemicznych.

W dniu 8 czerwca miesięcznik edukacyjny Perspektywy opublikował Ranking Szkół Wyższych oraz Ranking Kierunków Studiów 2016.
Kierunek Technologia Chemiczna na Wydziale Chemicznym PW wygrał spośród 15 wydziałów w Polsce i został już po raz 4 nagrodzony jako najlepszy kierunek studiów w kategorii „Inżynieria i technologia chemiczna”.
Kierunek Biotechnologia na Wydziale Chemicznym PW zajął 4 pozycję wśród uczelni technicznych w kategorii „Biotechnologia”.

Najlepsze (wg IF) tegoroczne artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału (ostatnia aktualizacja: 01-06-2016):

1. D. Prochowicz, A. Kornowicz, I. Justyniak, J. Lewiński, Metal complexes based on cyclodextrins: synthesis and structural diversity, COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS, 2016, 306, 331-345. IF: 12,239
2. M. Tryznowski, Z. Żołek-Tryznowska, A. Świderska, P.G. Parzuchowski, Synthesis, characterization and reactivity of a six-membered cyclic glycerol carbonate bearing a free hydroxyl group, GREEN CHEMISTRY, 2016, 18, 802-807. IF: 8,02
3. E. Jastrzębska, E. Tomecka, I. Jesion, Heart-on-a-chip based on stem cell biology, BIOSENSORS & BIOELECTRONICS, 2016, 75, 67-81. IF: 6,409

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej uzyskał kategorię A w ocenie parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za okres od 01.01.2009 do 31.12.2012.

Wydarzenia

27 lipca 2016 r. zmarł w Paryżu w wieku 105 lat profesor Józef Hurwic. Studiował na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej i w 1939 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera. W 1948 roku podjął pracę na naszym wydziale, gdzie zajmował się badaniami dielektrycznymi. W 1951 r. otrzymał stopień doktora nauk technicznych, w 1954 r. został profesorem nadzwyczajnym, a w 1967 r. - profesorem zwyczajnym. Od 1961 roku kierował Katedrą Fizyki. Był dziekanem Wydziału Chemicznego w latach 1962-1968. Wyemigrował do Francji wskutek wydarzeń marcowych 1968 r. Otrzymał tam pracę na Uniwersytecie w Marsylii, gdzie wykładał do przejścia na emeryturę w 1979 r. Utrzymywał stały kontakt z krajem i Wydziałem Chemicznym.
Profesor Hurwic był wybitnym dydaktykiem i popularyzatorem nauki. Jego wykłady cieszyły się olbrzymim powodzeniem wśród studentów. Był redaktorem naczelnym miesięcznika popularnonaukowego "Problemy" - jednego z najważniejszych czasopism polskiej inteligencji w okresie powojennym. Był prezesem Polskiego Towarzystwa Chemicznego w latach 1964-1967.
Był najstarszym polskim profesorem.
Pogrzeb odbędzie się 1 sierpnia o godz. 16 na cmentarzu Pere-Lachaise w Paryżu.

Gra miejska z historią w tle, edukacyjny spacer z przewodnikiem, teatrzyk pacynek, oryginalne jednostki broni, wierne rekonstrukcje wojskowych mundurów, powstańcze pieśni i pyszny krupnik to tylko część atrakcji, jakie 31 lipca czekać będą na mieszkańców Warszawy i gości w okolicach Politechniki Warszawskiej.
Spacer śladami Powstania Warszawskiego „Politechnika Warszawska 1944” - Miejsce spotkania: Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, pl. Politechniki 1, Warszawa, godz: 10.00 – 12.00. Zapisy na spacer
Gra miejska „Politechnika Warszawska 1944” - Punkt startowy, zlokalizowany w okolicach wejścia do Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej będzie czynny w godzinach 12.00 – 15.30. Do gry dołączyć można w każdej chwili, po wcześniej rejestracji. Zapisy na grę

Consortium Faculty of Chemistry, Warsaw University of Technology and IBB PAS is looking for a PhD candidate in National Science Centre (NCN) funded project “Role of mobile elements in bacteria metabolism. Dynamic alpha-helical polymers of Kfr-type plasmidic proteins in organization of prokaryotic mitotic spindle
The position is available for the period 2016-2019 (36 months)
Position starts: September 2016

Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (European University Association), do którego należy również Politechnika Warszawska, wyraziło swoje zaniepokojenie przymusowymi dymisjami dziekanów w Turcji.
Turecka Rada Szkolnictwa Wyższego po próbie zamachu stanu w Turcji zażądała rezygnacji wszystkich dziekanów, zarówno z państwowych jak i prywatnych uniwersytetów. Żądanie objęło łącznie 1577 dziekanów. Zawieszono również ponad 15 tys. pracowników szkolnictwa. Zarząd EUA w wydanym oświadczeniu stanowczo sprzeciwił się takim praktykom.

Od 29 czerwca do 1 października 2016, na stronie www.athensprogramme.com, trwa rejestracja studentów do programu Athens. Szczegóły w załączniku (.doc) .

Pozostałe Wydarzenia...

Osiągnięcia

Dr hab. inż. Dominik Jańczewski, adiunkt KNOW naszego wydziału, jest współautorem publikacji, która właśnie ukazała się w prestiżowym czasopiśmie Nature Nanotechnology (IF = 35,3). Praca opisuje nowy sposób pomiaru punktu izoelektrycznego protein z użyciem bardzo małych ilości próbki. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu pomiarów siły odziaływania pomiędzy modelową powierzchnią a proteiną unieruchomioną na ostrzu mikroskopu siły atomowej (AFM).
Measuring protein isoelectric points at the molecular scale by AFM using trace amount of sample, Shifeng Guo, Xiaoying Zhu, Dominik Jańczewski, Serina Siew Chen Lee, Tao He, Serena Lay Ming Teo, G. Julius Vancso, Nature Nanotechnology 2016, DOI: 10.1038/nnano.2016.118
http://www.nature.com/nnano/journal/vaop/ncurrent/full/nnano.2016.118.html

Z przyjemnością informujemy, że rozprawa doktorska pracownika naszego Wydziału − dr inż. Magdaleny Matczuk (Katedra Chemii Analitycznej) o tytule: „Development of the Analytical Methodology for Investigations of the Anticancer Metallocomplexes Transportation under Simulated Physiological Conditions” została nagrodzona przez Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk jako najlepsza w dziedzinie spektrometrii mas. Uroczystość wręczenia nagrody, sponsorowanej przez firmę LECO Polska, odbyła się 3 lipca 2016 roku w Toruniu podczas konferencji: 18th International Symposium on Advances in Extraction Technologies & 22nd International Symposium on Separation Sciences.

Dr inż. Magdalena Matczuk (Katedra Chemii Analitycznej) podczas konferencji 18th International Symposium on Advances in Extraction Technologies & 22nd International Symposium on Separation Sciences (Toruń, 3-6 lipca 2016 roku) otrzymała wyróżnienie za najlepszą prezentację plakatową pt. „Capillary electrophoresis coupled to ICP-MS as a tool for examination of tumor-targeting metalonanometerial speciation changes under physiological conditions”.

31 maja 2016 powołana została do życia Spółka ikorol, której udziałowcami są Twórcy technologii, Instytut Badań Stosowanych z ramienia PW i YLIA jako partner biznesowy. ikorol to wielofunkcyjny preparat antykorozyjny najnowszej generacji, opracowany w Laboratorium Procesów Technologicznych naszego Wydziału. 20 lat doświadczeń. Wdrożona technologia Projektu Celowego. Produkt Roku 2015 Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego. Prezentacja graficzna doceniona przez najbardziej znany i poważany na świecie portal grafiki produktowej The Dieline.
W planach rozwojowych Spółki ikorol jest transfer i technologii i komercjalizacja na szerszą skalę, a także eksport produktów na rynki światowe. Zadaniem YLIA będzie m.in. zdobywanie rynku dla produktów i zabezpieczenie źródła finansowania instalacji produkcyjnej.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło system monitorowania losów absolwentów szkół wyższych. Pierwszym rocznikiem objętym badaniem byli absolwenci, którzy ukończyli studia w 2014 r. W rankingach dla kierunku studiów Biotechnologia absolwenci z naszego wydziału znaleźli się w czołówce: najwyższy wskaźnik zarobków i niski wskaźnik bezrobocia - wyższy tylko od absolwentów z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W rankingu dla kierunku Technologia Chemiczna absolwenci z naszego wydziału znaleźli się w środku stawki.

Pozostałe Osiągnięcia...

KNOW - Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący

Wirtualna wycieczka po wydziale