Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Wraz z całą Uczelnią obchodzącą 100-lecie Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej, Wydział Chemiczny obchodzi 100-lecie swojego istnienia.

Stulecie harmonogram obchodów WCh-PW (.pdf)

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej i Wydział Chemii UW tworzące Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne uzyskały status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego - KNOW w dziedzinie nauk chemicznych.

W Rankingu Szkół Wyższych 2014 przygotowanym przez miesięcznik Perspektywy i Dziennik Gazeta Prawna kierunek studiów Technologia Chemiczna na Politechnice Warszawskiej został wyróżniony jako najlepszy w kategorii kierunków studiów inżynieria i technologia chemiczna. Tym samym znalazł się w gronie 30 najlepiej prowadzonych kierunków studiów w Polsce.

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej uzyskał kategorię A w ocenie parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za okres od 01.01.2009 do 31.12.2012.

Wydarzenia

We wtorek 31 marca 2015 o godz. 14.15 w Audytorium im. prof. Czochralskiego odbędzie się seminarium wydziałowe poświęcone zasadom przygotowywania i realizacji zamówień na Wydziale.
Seminarium zostało zorganizowane w odpowiedzi na uwagi i wypowiedzi zgłaszane na posiedzeniach Rady Wydziału.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. W załączeniu program seminarium (.pdf) .

Z przyjemnością informujemy, że na zebraniu PT Pracowników Wydziału Chemicznego PW w dniu 19.03.2015 dokonano wyboru dr inż. Marka Dąbrowskiego na kadencję 2015-2019 jako Społecznego Inspektora Pracy oraz dr hab. inż. Aldonę Zalewską na kadencję 2015-2019 jako Wydziałowego Rzecznika Zaufania.

Ruszyła IV edycja badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW. Można wziąć w nim udział do końca 31 marca 2015 r.
Wszystkich Absolwentów PW zapraszamy do udziału w badaniu poprzez wypełnienie ankiety on-line.
Chęć udziału w badaniu można zgłosić zostawiając swój adres e-mail przez stronę Biura Karier PW http://www.bk.pw.edu.pl/absolwent.php.

Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja na wyjazdy na studia i praktyki w ramach programu Erasmus Plus.  Studenci zainteresowani wyjazdem proszeni są o złożenie dokumentów rekrutacyjnych do dr inż. Edyty Łukowskiej-Chojnackiej (Gmach Technologii Chemicznej, pok. 102) do 24.04.2014r.

Zapraszamy do uczestnictwa w IV Ogólnopolskim Seminarium „Postępy w chemii boroorganicznej”. Seminarium odbędzie się w Ośrodku Pracy Twórczej w Radziejowicach w terminie 15-17 maja 2015 r. Patronat nad seminarium objął Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej Profesor Zbigniew Brzózka.

Pozostałe Wydarzenia...

Osiągnięcia

Nasi studenci I roku kierunku Technologia Chemiczna: Łukasz Kapuśniak, Paweł Krzesiński i Michał Mrozowicz otrzymali stypendia pomostowe Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości na rok akademicki 2014/15. Stypendia pomostowe stanowią wsparcie dla wybitnie uzdolnionej, niezamożnej młodzieży pochodzącej ze wsi i małych miejscowości. Gratulujemy!

Minister Edukacji Narodowej nadał prof. nadzw. dr hab. inż. Januszowi Zacharze za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania "Medal Komisji Edukacji Narodowej". Medal został wręczony w dniu 17 grudnia 2014 roku w Warszawie na posiedzeniu Komitetu Głównego Olimpiady Chemicznej.

Rozstrzygnięty został XVII Konkurs FIATA na najlepsze prace doktorskie oraz magisterskie o tematyce motoryzacyjnej, organizowany przez Politechnikę Warszawską oraz FIAT Chrysler Automobiles. W konkursie na najlepszą pracę doktorską nagrodę zdobyła dr inż. Justyna Ostrowska a wśród laureatów konkursu na najlepszą pracę magisterską znalazł się mgr inż. Tomasz Trzeciak.

Chemiczne Koło Naukowe Flogiston, działające przy Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskie zostało wyróżnione w dziesiątej edycji konkursu Popularyzator Nauki 2014. Jest to najstarszy i najbardziej prestiżowy w Polsce konkurs, organizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej.

Chemiczne Koło Naukowe Flogiston, działające na naszym wydziale, otrzymało wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Studenckiego Ruchu Naukowego StRuNa 2014 w kategorii Konferencja Roku za projekt International Congress of Young Chemists YoungChem’2014.

Pozostałe Osiągnięcia...

Wirtualna wycieczka po wydziale