Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

W 2015 roku - roku obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej obchodzimy także 100-lecie Odnowienia Tradycji Wydziału Chemicznego, jednego z czterech najstarszych wydziałów naszej Uczelni.

Partnerem obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji Wydziału Chemicznego jest firma BASF, która w 2015 roku obchodzi swoje 150-lecie istnienia.

Stulecie harmonogram obchodów WCh-PW (.pdf)

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej i Wydział Chemii UW tworzące Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne uzyskały status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego - KNOW w dziedzinie nauk chemicznych.

W dniu 9 czerwca miesięcznik edukacyjny Perspektywy opublikował Ranking Szkół Wyższych 2015 oraz Ranking Kierunków Studiów, obejmujący aż 43 główne kierunki lub grupy kierunków studiów. Kierunek Technologia Chemiczna na Wydziale Chemicznym PW, wygrał wśród 18 uczelni w Polsce i został już po raz 3 nagrodzony jako najlepszy kierunek studiów w kategorii „Inżynieria i technologia chemiczna”.

Najlepsze (wg IF) tegoroczne artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału (ostatnia aktualizacja: 01-11-2015):

1. A. Adamczyk-Woźniak, K. M. Borys, A. Sporzyński, Recent Developments in the Chemistry and Biological Applications of Benzoxaboroles, CHEMICAL REVIEWS, 2015, 115, 5224-5247. IF: 45,661
2. T. C. Wang, W. Bury, D. A. Gómez-Gualdrón, N. A. Vermeulen, J. E. Mondloch, P. Deria, K. Zhang, P. Z. Moghadam, A. A. Sarjeant, R. Q. Snurr, J. F. Stoddart, J. T. Hupp, O. K. Farha, Ultrahigh Surface Area Zirconium MOFs and Insights into the Applicability of the BET Theory, JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 2015, 137, 3585-3591. IF: 11,444
3. M. Mital, N.E. Wezynfeld, T. Frączyk, M.Z. Wiloch, U.E. Wawrzyniak, A. Bonna, C. Tumpach, K.J. Barnham, C.L. Haigh, W. Bal, S.C. Drew, A new paradigm for Aβ and metal homeostasis? The role of N-truncation in high affinity copper binding., ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION, 2015, 54, 10460-10464. IF: 11,336

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej uzyskał kategorię A w ocenie parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za okres od 01.01.2009 do 31.12.2012.

Wydarzenia

W dniach 12.11-22.11.2015, na zaproszenie Northwestern Polytechnical University w Xi`an (Chiny), przebywał prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran, kierownik Katedry Technologii Chemicznej. W czasie tego pobytu wygłosił 5 wykładów związanych z projektowaniem i otrzymywaniem zaawansowanych tworzyw ceramicznych oraz podpisane zostało porozumienie o współpracy naukowej, wymianie pracowników, doktorantów i studentów pomiędzy Wydziałem Chemicznym PW i School of Materials Science and Engineering tej Uczelni. Na zdjęciu Prof. dr Hejun Li, dziekan School of Materials Science and Engineering w Northwestern Polytechnical University, podpisuje porozumienie o współpracy w obecności Prof. Mikołaja Szafrana.

Najbliższe Seminarium Przemysłowe odbędzie się 02.12.2015r. (środa) o godz. 1415 w Audytorium Średnim. Gośćmi na spotkaniu będą przedstawiciele BASF Polska Sp. z o. o., którzy przedstawią propozycje staży i prac dyplomowych w tej firmie. Zapraszamy wszystkich studentów!!!

Konsorcjum PANTHER (Pacific Atlantic Network for Technical Higher Education and Research) prowadzi program stypendialny wymiany międzynarodowej pomiędzy pięcioma uniwersytetami w Europie, dwoma w Australii i jednym w Nowej Zelandii. Obszary tematyczne to Aeronautyka i astronautyka, Energia odnawialna i nowe źródła prądu, Sensory oraz Automatyka i systemy sterowania. Program jest skierowany do doktorantów, post-doców i pracowników uniwersytetów będącymi członkami konsorcjum. Politechnika Warszawska jest członkiem konsorcjum a koordynatorem na PW jest Wydział MEiL.
Link do strony programu PANTHER na PW
Plakat z informacjami (.pdf)

W dniu 10 października 2015 roku w Auli Fizyki odbył się Bal Absolwenta Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Było to podsumowanie obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji Wydziału. Impreza zgromadziła 180 absolwentów, pracowników, studentów i gości specjalnych, którzy bawili się do wczesnych godzin rannych przy muzyce The Engineers Band. Uczestnicy balu wyrażali nadzieję na powrót do tradycji takich imprez na wydziale.
Link do galerii z balu: http://www.stulecie.ch.pw.edu.pl/

Tegoroczna, trzynasta już edycja Międzynarodowego Kongresu Młodych Chemików "YoungChem 2015" odbyła się w dniach 7-11 października 2015 w hotelu Fero Express w Krakowie. Jak co roku konferencja organizowana była w całości przez Chemiczne Koło Naukowe "Flogiston" działające na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.

Pozostałe Wydarzenia...

Osiągnięcia

Specjalne stypendia naukowe KNOW dla studentów Wydziału Chemicznego PW za wyróżniające się osiągnięcia naukowe na rok akademicki 2015/16 otrzymali: Robert Pawłowski, Karol Kraszewski i Daniel J. Jastrzębski (wszyscy Technologia Chemiczna I stopień), Maciej Białogłowski, Artur Kasprzak i Radosław A. Żurowski (wszyscy Technologia Chemiczna II stopień) oraz Monika Dabergut (Biotechnologia II stopień). Gratulujemy!

Decyzją studentów naszego wydziału w tym roku laur Złotej Kredy za wyróżniające się prowadzenie zajęć dydaktycznych otrzymali: prof. dr hab. inż. Janusz Zachara w kategorii wykłady i dr hab. inż. Aldona Zalewska w kategorii ćwiczenia, laboratoria i projekty. Trofea zostały wręczone podczas listopadowych obchodów 100-lecia Odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej. Gratulujemy!

Studentka naszego wydziału Paulina Marek (Technologia Chemiczna, I stopień) otrzymała stypendium Fundacji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa im. Ignacego Łukaszewicza na rok akademicki 2015/16 za badania związane z problematyką przemysłu naftowego i gazowniczego. Gratulujemy!

Dr inż. Michał Młotek z Laboratorium Procesów Plazmowych, Katedry Technologii Chemicznej, jest wykonawcą umowy zawartej pomiędzy Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej a firmą INSTAL Rzeszów. Umowa dotyczy zaprojektowania i wykonania przemysłowego reaktora doświadczalnego do wzbogacania biogazu stosowanego do produkcji energii elektrycznej. Po testach wykonanego reaktora INSTAL Rzeszów planuje rozpoczęcie seryjnej produkcji reaktorów plazmowych dla biogazowni.

12 października 2015 roku w Pałacu Prymasowskim w Warszawie minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska, wręczyła wybitnym polskim uczonym Nagrody Ministra. Nagrodę za osiągnięcia naukowe I stopnia otrzymała dr hab. inż. Patrycja Ciosek z Naszego Wydziału. Nagroda została przyznana za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, w tym jednotematyczny cykl publikacji pt. „Matryce czujnikowe (elektroniczny język) – nowe koncepcje i zastosowania”.

Pozostałe Osiągnięcia...

Wirtualna wycieczka po wydziale