Kierunki Biotechnologia i Technologia Chemiczna prowadzone na Wydziale Chemicznym PW zostały ocenione jako najlepsze kierunki inżynierskie w Rankingu Studiów Inżynierskich 2021 miesięcznika Perspektywy w kategoriach odpowiednio Biotechnologia oraz Technologia Chemiczna. Kierunek Biotechnologia zdobył tytuł najlepszego kierunku w swojej kategorii już piąty raz z rzędu, a kierunek Technologia Chemiczna już po raz dziewiąty z rzędu, utrzymując najlepszy wynik w kraju od początku rankingu (od kiedy oceniane są indywidualne kierunki inżynierskie)!

Studia I i II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 lutego 2019 r. otrzymały najwyższą, wyróżniającą ocenę programową. Zgodnie ze statutem PKA oceny wyróżniające przyznawane są na 8 lat.

Studia o profilu ogólnoakademickim na I i II poziomie kierunku Biotechnologia zgodnie z Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 kwietnia 2019 r. uzyskały ocenę pozytywną.

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej uzyskał kategorię A+ w ocenie parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za okres od 01.01.2013 do 31.12.2016.

Certyfikat Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych uznaje wysoką jakość kształcenia na I i II stopniu studiów kierunków Biotechnologia i Technologia Chemiczna na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej i przyznaje akredytacje na okres 5 lat, czyli na lata akademickie 2016/2017 do 2021/2022.

Komisja KAUT w 2013 roku uzyskała od European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) uprawnienia do nadawania europejskiego certyfikatu EUR-ACE® Label, tym samym jednostki, które otrzymują certyfikat KAUT otrzymują równocześnie europejski certyfikat jakości kształcenia na kierunkach technicznych EUR-ACE®.

Najlepsze (wg IF) artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału w roku 2020 (stan na 31-12-2020):

1. A. Szuplewska, D. Kulpińska, A. Dybko, M. Chudy, A.M. Jastrzębska, A. Olszyna, Z. Brzózka, Future applications of MXenes in biotechnology, nanomedicine and sensors, TRENDS IN BIOTECHNOLOGY, 2020, 38(3), 264-279. IF: 13,747
2. R. Kotuniak, M.J.F. Strampraad, K. Bossak-Ahmad, U.E. Wawrzyniak, I. Ufnalska, P.-L. Hagedoorn, W. Bal, Key Intermediate species reveal the copper(II)-exchange pathway in biorelevant ATCUN/NTS complexes, ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION, 2020, 59, 11234-11239. IF: 12,257
3. L. Zhu, G. Borstad, H. Liu, P. Guńka, M. Guerette, J. Dolyniuk, Y. Meng, E. Greenberg, V. Prakapenka, B. Chaloux, A. Epshteyn, R. Cohen, T. Strobel, Carbon-boron clathrates as a new class of sp3-bonded framework materials, SCIENCE ADVANCES, 2020, 6, 8361. IF: 11,511

Wydarzenia

Zapraszamy innowacyjne firmy i innowacyjnych naukowców z województwa mazowieckiego do udziału w XIII edycji konkursu „Innowator Mazowsza”.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie młodych talentów pośród naukowców i firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które opracowały i wdrożyły innowacyjne rozwiązania w regionie Mazowsza.
Idea Konkursu polega na wspieraniu i promowaniu roli innowacyjności w rozwoju gospodarczym regionu i zdobywaniu kompetencji opartych na nowoczesnych technologiach. Konkurs ma także za zadanie zawiązywanie i propagowanie współpracy pomiędzy środowiskiem nauki, biznesu i Samorządem Województwa mazowieckiego.
Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach: Innowacyjna Firma oraz Innowacyjny Naukowiec.
Nabór wniosków potrwa do 14.09.2021 r.
Zgłoszenie do konkursu odbywa się za pomocą formularzy dostępnych pod adresem: innowatormazowsza2021.pl

Pełny komunikat w "Więcej".

Informujemy, że w dniu 24 września 2021 roku, o godzinie 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Flont (w formie zdalnej za pomocą platformy Cisco Webex Meetings) pt.:
Badania nad opracowaniem przestrzennych modeli nowotworów jajnika i piersi z wykorzystaniem mikrosystemów typu Lab-on-a-chip oraz zastosowaniem ich do analizy skuteczności terapii przeciwnowotworowych

Informujemy, że w dniu 27 września 2021 roku, o godzinie 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Kobuszewskiej (w formie zdalnej za pomocą platformy Cisco Webex Meetings) pt.:
Mikrosystemy przepływowe typu Lab-on-a-Chip do badania niedotlenienia komórek mięśnia sercowego”.

W dniu 07.09.2021 Komisja Konkursowa powołana przez Dziekana Wydziału Chemicznego prof. Władysława Wieczorka do oceny wniosków w konkursie na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 20 pt. „Efektywne fotouczulacze oparte na sztywnych układach boroogranicznych jako generatory tlenu singletowego”, realizowanego w latach 2021–2024, a finansowanego przez NCN, pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Pani Pauliny Haliny Marek-Urban. Doktorantka będzie otrzymywała stypendium w okresie 15 miesięcy.

Zachęcamy do obejrzenia filmu promocyjnego Wydziału Chemicznego PW.
Film można obejrzeć tutaj.

Pozostałe Wydarzenia...

Osiągnięcia

Kierunki Biotechnologia i Technologia Chemiczna prowadzone na Wydziale Chemicznym PW zostały ocenione jako najlepsze kierunki inżynierskie w Rankingu Studiów Inżynierskich 2021 miesięcznika Perspektywy w kategoriach odpowiednio Biotechnologia oraz Technologia Chemiczna. Kierunek Biotechnologia zdobył tytuł najlepszego kierunku w swojej kategorii już piąty raz z rzędu, a kierunek Technologia Chemiczna już po raz dziewiąty z rzędu, utrzymując najlepszy wynik w kraju od początku rankingu (od kiedy oceniane są indywidualne kierunki inżynierskie)!

Zespół studentów kierunku Biotechnologia z naszego Wydziału wraz z kolegami z Wydziału EiTI i MEiL osiągnęli sukces w ramach testów technologii i rozwiązań dla przyszłości człowieka w kosmosie! W warunkach księżycowych (sztuczny poligon w górach Szwajcarii imitujący warunki księżycowe) przetestowali własnego robota wykorzystującego słońce i glebę księżycową a także grzyby i bakterie do zdalnego przygotowania warunków pod uprawę roślin oraz ich zasadzenia i wzrostu. Więcej szczegółów w artykule na głównej stronie PW.

Artykuł pt.: "From Waste to Value – Direct Utilization of α-Angelica Lactone as a Non-conventional Irreversible Acylating Agent in a Chromatography-free Lipase-catalyzed KR Approach Towards sec-Alcohols" autorstwa dr. inż. Marcina Poterały (KChO, WCh PW) oraz dr. inż. Pawła Borowieckiego (KBŚLiK, WCh PW), opublikowany w ACS Sustainable Chemistry & Engineering (IF = 8.198), został wyróżniony na okładce zeszytu nr 9/2021.

Publikacja dotyczy nowatorskiego zastosowania α-angelica laktonu do wysoce enancjoselektywnych oraz wydajnych rozdziałów kinetycznych (KR) alkoholi drugorzędowych katalizowanych lipazami. Warto podkreślić, że opracowana metoda doceniona została szczególnie za jej walory proekologiczne, które wynikają nie tylko z zastosowania odpadowego i w pełni odnawialnego surowca naturalnego jakim jest α-angelica lakton, ale także z możliwości ułatwienia i przyspieszenia procesu wydzielania i oczyszczania produktów oraz minimalizacji odpadów.

Link do publikacji
Link do okładki

Dalsze informacje w "Więcej"

Zakład Materiałów Wysokoenergetycznych Wydziału Chemicznego otrzymał dwa projekty finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. "Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa" pk. "SZAFIR" - Konkurs nr 1/SZAFIR/2020. Gratulujemy!

Projekt pt.: „Opracowanie silnika rakietowego opartego na niekonwencjonalnym paliwie o zmniejszonym dymieniu i wysokim impulsie właściwym
Liderem i Kierownikiem projektu jest pracownik naszego wydziału dr hab. inż. Paweł Maksimowski, prof. uczelni.
Projekt jest realizowany w konsorcjum naukowym z Mesko S.A. i Zakładami Chemicznymi „NITRO-CHEM” S.A. Liderem projektu jest Politechnika Warszawska.

Projekt pt.: „Opracowanie gazodynamicznego modułu sterującego, precyzyjnego naprowadzania dla pocisku rakietowego
Kierownikiem projektu na Wydziale Chemicznym jest dr inż. Michał Chmielarek.
Projekt jest realizowany w konsorcjum naukowym z Instytutem Przemysłu Organicznego – Sieci Badawczej Łukasiewicza i DRI Solutions Sp. z o.o. Liderem projektu jest Politechnika Warszawska – Wydział Mechaniczny i Energetyki Lotnictwa.

Dalsze informacje w "Więcej"

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej zostały przyznane pracownikom naszego Wydziału! Wśród 217 stypendystów z całej Polski ze wszystkich dziedzin nauki, 15 naukowców pracuje w Politechnice Warszawskiej, z tego aż trójka na Wydziale Chemicznym. Uhonorowane stypendium badaczki z naszego Wydziału to dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur, dr inż. Magdalena Matczuk i dr inż. Nina Wezynfeld. Gratulujemy serdecznie!

Pozostałe Osiągnięcia...

KNOW - Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący

Wirtualna wycieczka po wydziale

Udział Polski w ESRF

Więcej o udziale WCh PW w konsorcjum

Projekty z programu SZAFIR
 
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI