Kalendarz akademicki

Harmonogram roku akademickiego 2019/2020
Zdarzenie Termin
początek roku akademickiego, początek semestru zimowego 01.10.2020
uroczysta inauguracja roku akademickiego 01.10.2020
początek zajęć semestru zimowego 02.10.2020
Dzień PW 15.11.2020
początek wakacji zimowych 24.12.2020
ostatni dzień wakacji zimowych 06.01.2021
koniec zajęć semestru zimowego 29.01.2021
początek zimowej sesji egzaminacyjnej 30.01.2021
egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2 30.01.2021
termin złożenia pracy dyplomowej na studiach I stopnia 30.01.2021
ostatni dzień zimowej sesji egzaminacyjnej 12.02.2021
termin złożenia pracy dyplomowej na studiach II stopnia 12.02.2021
początek okresu rejestracyjnego 13.02.2021
ostatni dzień okresu rejestracyjnego, ostatni dzień semestru zimowego 19.02.2021
początek zajęć semestru letniego 20.02.2021
początek wakacji wiosennych 02.04.2021
ostatni dzień wakacji wiosennych 06.04.2021
dzień wolny od zajęć dydaktycznych 04.05.2021
Juwenalia – dzień wolny od zajęć 14.05.2021
dzień wolny od zajęć dydaktycznych 04.06.2021
koniec zajęć semestru letniego 16.06.2021
początek letniej sesji egzaminacyjnej 17.06.2021
egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2 17.06.2021
ostatni dzień letniej sesji egzaminacyjnej 30.06.2021
początek wakacji letnich 01.07.2021
ostatni dzień wakacji letnich 02.09.2021
początek jesiennej sesji egzaminacyjnej 03.09.2021
egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2 03.09.2021
termin złożenia pracy dyplomowej na studiach I stopnia 10.09.2021
ostatni dzień jesiennej sesji egzaminacyjnej 16.09.2021
termin złożenia pracy dyplomowej na studiach II stopnia 16.09.2021
początek okresu rejestracyjnego 17.09.2021
ostatni dzień okresu rejestracyjnego 29.09.2021
ostatni dzień roku akademickiego, koniec semestru letniego 30.09.2021

W semestrze zimowym:

  1. 13.11.2020 r. (piątek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w środę.

W semestrze letnim:

  1. 31.03.2021 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek.
  2. 12.05.2021 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR