Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Godziny przyjęć w dziekanatach

Dziekanat kierunku Technologia Chemiczna jest otwarty dla studentów w godzinach:

Poniedziałek, Wtorek 10:00 - 13:00
Środa 11:00 - 14:00
Czwartek, Piątek 10:00 - 13:00

Kierownik dziekanatu
mgr inż. Gabriela Szczygieł

Sprawy studenckie
lic. Marta Titow
mgr inż. Marta Zaremba

Telefon: (22) 234-73-72, (22) 629-57-14

E-mail: dziekanat@ch.pw.edu.pl

Dziekanat kierunku Biotechnologia jest otwarty dla studentów w godzinach:

Poniedziałek, Wtorek 10:00 - 13:00
Środa 11:00 - 14:00
Czwartek, Piątek 10:00 - 13:00

Sprawy studenckie - Studia I stopnia
Lucyna Wróblewska

Sprawy studenckie - Studia II stopnia
Elżbieta Wójcik

Telefon: (22) 234-57-34

E-mail: ibio@ch.pw.edu.pl

Dyżury Dziekanów w Dziekanatach:

Zapisy w pok. 100A lub telefonicznie (22) 234-73-72 lub (22) 629-57-14

Prodziekan ds. Studiów i Studentów
dr hab. inż. Ewa Zygadło-Monikowska
poniedziałek 10.00-11.15
czwartek 13.00-14.30
Gmach Chemii - pokój 100A

Wirtualna wycieczka