Godziny przyjęć w dziekanatach

Dziekanat kierunku Technologia Chemiczna jest otwarty dla studentów w godzinach:

Poniedziałek - Piątek 10:00 - 13:00

Kierownik dziekanatu
mgr inż. Gabriela Szczygieł

Sprawy studenckie
lic. Marta Titow
mgr inż. Marta Zaremba

Telefon: (22) 234-73-72, (22) 629-57-14

E-mail: dziekanat@ch.pw.edu.pl

Dziekanat kierunku Biotechnologia jest otwarty dla studentów w godzinach:

Poniedziałek - Piątek 10:00 - 13:00

Sprawy studenckie - Studia I stopnia
Lucyna Wróblewska

Sprawy studenckie - Studia II stopnia
Elżbieta Wójcik

Telefon: (22) 234-57-34

E-mail: ibio@ch.pw.edu.pl

Dyżury Dziekanów w Dziekanatach:

Zapisy w pok. 100A lub telefonicznie (22) 234-73-72 lub (22) 629-57-14

Prodziekan ds. Studenckich
dr hab. inż. Aldona Zalewska, prof. uczelni
poniedziałek 10.00-11.30
czwartek 11.00-12.00
Gmach Chemii - pokój 100A

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR