Osiągnięcia

Najlepsze prace doktorskie z zakresu Chemii Analitycznej ogłoszone - jedna z nich na naszym Wydziale

Jedną z laureatek tegorocznej edycji konkursu Komitetu Chemii Analitycznej PAN za najlepsze prace doktorskie została dr inż. Agnieszka Żuchowska (promotor: prof. Zbigniew Brzózka, PW) za pracę pt. Badania nad zastosowaniem pochodnych grafenu w terapii przeciwnowotworowej z wykorzystaniem przepływowych systemów typu Lab-on-a-Chip.

Nagroda jest sponsorowana przez firmę Perlan Technologies.

Szczegóły na stronie Komitetu Chemii Analitycznej PAN

Opublikowano: 25.03.2020

Wydział Chemiczny wyróżniony nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za aktywność na rzecz pozyskiwania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Wydział Chemiczny otrzymał wyróżnienie w przedsięwzięciu MNiSzW „Granty na granty - promocja jakości III”, za konsorcyjny wniosek projektowy o akronimie „ProMet” nr. SEP210568732, który został złożony przez lidera konsorcjum, Dr hab. inż. Małgorzatę Adamczyk z Katedry Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków (KBŚLiK), w konkursie o finansowanie badań naukowych w ramach programu Horyzont 2020 Marie Skłodowska Curie Innovative Training Networks ITN.

Opublikowano: 10.03.2020

Pierwsza ogólnodostępna kolekcja drożdży otwarta na PW

W Katedrze Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków (KBŚLiK) Wydziału Chemicznego PW od kilku lat opracowywane są bioprocesy, w których przy użyciu mikroorganizmów można wytwarzać surowce kosmetyczne (barwniki, aromaty, oleje) oraz substancje o różnych aktywnościach biologicznych (przeciwdrobnoustrojowych, przeciwnowotworowych, antyoksydacyjnych).
Dr hab. Jolanta Mierzejewska i dr inż. Karolina Chreptowicz przy wsparciu studentów biotechnologii stworzyły pierwszą ogólnodostępną kolekcję drożdży w PW o nazwie WUT Yeast Collection w ramach projektu „Poszukiwanie nowych szczepów drożdży zdolnych do produkcji naturalnych aromatów, barwników i polimerówSONATA 11 NCN  2016/21/D/NZ9/01605. W kolekcji zgromadzono ponad 230 szczepów, z których większość wykazuje szeroki potencjał biotechnologiczny.
Z początkiem roku 2020 została uruchomiona strona internetowa poświęcona kolekcji drożdży, aby zwiększyć dostępność jej zasobów. Zachęcamy do zapoznania się ze stroną kolekcji https://wutyeastcollection.pw.edu.pl/

Opublikowano: 27.02.2020

Wydział mechanochemią stoi

Mechanochemia, czyli dziedzina zajmująca się badaniem przemian chemicznych indukowanych siłą mechaniczną, przeżywa obecnie swój renesans przy istotnym udziale naszych pracowników. Dobitnym tego przykładem jest najnowsza publikacja zespołu prof. Janusza Lewińskiego pt. "Mechanoperovskites for Photovoltaic Applications: Preparation, Characterization, and Device Fabrication”, która ukazała się w Accounts of Chemical Research (IF = 21,7). Jest to pierwsza publikacja z afiliacją naszego Wydziału w tym renomowanym czasopiśmie z ponad 50-letnią tradycją, w którym zwykle artykuły ukazują się po uprzednim zaproszeniu, mają charakter przeglądowy i koncentrują się na najnowszych osiągnięciach autorów – liderów w swoich dziedzinach.
Link do artykułu

Opublikowano: 25.02.2020

Artykuł autorstwa pracownika naszego Wydziału w Advanced Synthesis & Catalysis

Dr inż. Paweł Borowiecki z Katedry Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków (WCh PW) wraz z prof. Wolfgangiem Kroutilem z Uniwersytetu Karola i Franciszka w Grazu (Austria), prof. Johannem Heiderem z Uniwersytetu w Marburgu (Niemcy) oraz prof. Maciejem Szaleńcem z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera (Polskiej Akademii Nauk w Krakowie) opublikował w bardzo prestiżowym czasopiśmie Advanced Synthesis & Catalysis (IF=5.451) pracę poświęconą chemoenzymatycznej syntezie optycznie czynnych γ-arylo-γ-butyrolaktonów z użyciem komórek mikroorganizmów oraz rekombinowanych dehydrogenaz alkoholowych. Opracowana metoda posiada duże znaczenie praktyczne, gdyż otrzymywane z jej pomocą optycznie czynne związki są cennymi blokami budulcowymi stosowanymi w syntezie leków.

Serdecznie zapraszamy do lektury tej pracy na stronie wydawnictwa ©2020 WILEY‐VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adsc.201901483.

Opublikowano: 21.02.2020

Wydział Chemiczny współtwórcą międzynarodowych studiów doktoranckich o tematyce bateryjnej

Wydział Chemiczny PW zostało członkiem konsorcjum (lider: francuski CNRS), które wspólnie będzie prowadziło międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie wschodzących technologii bateryjnych. Wydział Chemiczny wraz z kilkunastoma innymi uczelniami z Europy a także firmami i instytutami wykształci 50 doktorów w ciągu 5 lat. Projekt o nazwie DESTINY (nr projektu 945357) otrzymał właśnie finansowanie ze środków Unii Europejskiej (Program Horyzont 2020). Jest to pierwszy współfinansowany przez UE projekt współprowadzonych międzynarodowych studiów doktoranckich na Politechnice Warszawskiej.

Opublikowano: 06.02.2020

Lista strategicznych infrastruktur badawczych - Polska Mapa Infrastruktury Badawczej

W dniu 14 stycznia 2020 roku została opublikowana „Lista strategicznych infrastruktur badawczych umieszczonych na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej”. Znajduje się na niej na niej „Polska infrastruktura dla badań nad dziedzictwem kulturowym ERIHS.PL”, którą tworzy 13 wyższych uczelni, jednostek muzealnych i instytutów badawczych. W skład Konsorcjum wchodzi również Politechnika Warszawska - dwa zespoły badawcze kierowane przez prof. dr hab. inż. Małgorzatę Kujawińską (Wydział Mechatroniki) i prof. dr hab. inż. Macieja Jarosza (Wydział Chemiczny). Przedstawicielem Politechniki w Radzie Konsorcjum jest prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz.

Opublikowano: 16.01.2020

Kolejny przełom w kropkach kwantowych ZnO za sprawą naszych pracowników

W najnowszej pracy opublikowanej w Angewandte Chemie pt.Disclosing Interfaces of ZnO Nanocrystals Using Dynamic Nuclear Polarization: Sol‐Gel versus Organometallic Approach, dr inż. Małgorzata Wolska-Pietkiewicz i prof. Janusz Lewiński, we współpracy z kolegami z Grenoble, wykonali kolejny krok milowy w kierunku otrzymywania unikalnych kropek kwantowych ZnO do zastosowań w nowoczesnych technologiach oraz w nanomedycynie. Wykorzystując wysoce zaawansowaną technikę DNP-NMR jednoznacznie wykazano, że QDs wytworzone wg opracowanej na naszym Wydziale metody metaloorganicznej OSSOM deklasują QDs otrzymywane tradycyjną metodą zol-żel zarówno pod względem stabilności, charakteru powierzchni, jak i stopnia uporządkowania warstwy organicznej pasywującej nieorganiczny rdzeń ZnO.

Odnośnik do artykułu

Opublikowano: 14.01.2020

Stypendium dla wybitnych młodych naukowców przyznane pracownikowi Wydziału Chemicznego

Dr inż. Michał Wlazło z Katedry Chemii Fizycznej uzyskał prestiżowe "Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców". Przyznawane jest doktorantom lub osobom posiadającym stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat. Uwzględnia się dotychczasowy dorobek naukowy z okresu ostatnich 4 lat (2015-2018). Stypendium zostało przyznane na 3 lata. Dr inż. Michał Wlazło jest jednym z dwóch naukowców z Politechniki Warszawskiej, którzy zdobyli stypendium w tej edycji i jednym z osiemnastu chemików z całej Polski.

Opublikowano: 13.01.2020

Artykuł autorstwa pracownika naszego Wydziału w Science Advances

Artykuł autorstwa dr. inż. Piotra Guńki z Katedry Chemii Nieorganicznej opisujący przewidywanie i otrzymanie tzw. „super diamentu” – borowo-węglowego klatratu strontu o unikatowych właściwościach fizycznych – ukazał się w czasopiśmie Science Advances (IF=12.804). Materiał ten charakteryzuje się twardością porównywalną z diamentem a zamiania kationów znajdujących się w lukach podsieci anionowej umożliwia sterowanie jego właściwościami elektronowymi od półprzewodnikowych przez metaliczne po nadprzewodzące. Opisywany związek otrzymany został pod ciśnieniem około 55 GPa w temperaturze rzędu 2500 K i jest trwały po obniżeniu ciśnienia do atmosferycznego i temperatury do pokojowej. Dr inż. Piotr Guńka przyczynił się do opracowania modelu struktury związku na podstawie dyfrakcji synchrotronowego promieniowania rentgenowskiego podczas swojego stażu naukowego w Geophysical Laboratory, Carnegie Institution for Science finansowanego ze stypendium przyznanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Link do artykułu i do opisu popularnonaukowego.

Opublikowano: 13.01.2020

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)