Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Osiągnięcia

Złoty medal chemii - wyróżnienie dla studenta Wydziału Chemicznego NEW

Inż. Piotr Tobiasz został laureatem konkursu "Złoty Medal Chemii" organizowanego przez Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) we współpracy z firmą DuPont za pracę inżynierską pt. "Synteza cyklicznych pochodnych stilbenu z grupami hydroksylowymi i metoksylowymi", wykonaną pod kierunkiem dr hab. inż. Hanny Krawczyk. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z obszaru chemii i jej pogranicza. Nazwiska zwycięzców tegorocznej, ósmej już edycji, ogłoszone zostały w czwartek (6.12.2018) w Warszawie. Jak podkreślili organizatorzy, w tym roku otrzymali oni rekordową liczbę zgłoszeń: 60 prac z 15 uczelni.

Opublikowano: 12.12.2018

Artykuł pracowników i studentów naszego Wydziału na okładce czasopisma

Artykuł autorstwa pracowników i studentów Zakładu Chemii Fizycznej, opublikowany w czasopiśmie Dalton Transactions (IF= 4.099), został umieszczony jako "inside front cover" wydania z dnia 28.11.2018 r. Autorami publikacji pt. "The effect of conformational isomerism on the optical properties of bis(8-oxyquinolato) diboron complexes with a 2,2′-biphenyl backbone" są Mateusz Urban, Patrycja Górka, Krzysztof Nawara, Krzysztof Woźniak, Krzysztof Durka i Sergiusz Luliński.

Opublikowano: 22.11.2018

Laureaci Złotej Kredy 2018 z Wydziału Chemicznego

Studenci Politechniki Warszawskiej po raz kolejny wyróżnili najlepszych i najbardziej przyjaznych nauczycieli akademickich. Laureatami X edycji plebiscytu Złotej Kredy w roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Chemicznym zostali pracownicy Katedry Chemii Nieorganicznej: dr. hab. inż., prof. PW Janusz Zachara w kategorii wykładowca i dr inż. Andrzej Kozioł w kategorii prowadzący ćwiczenia/laboratoria/projekty. Uroczysta gala z udziałem laureatów konkursów wydziałowych odbyła się 17 listopada w ramach obchodów Święta Politechniki Warszawskiej.

Opublikowano: 20.11.2018

Aromat różany - wynalazek z PW - nagrodzony srebrnym medalem podczas międzynarodowej wystawy wynalazków

Sposób produkcji naturalnego aromatu różanego (2-fenyloetanolu) przy użyciu drożdży opracowany przez dr Jolantę Mierzejewską i dr inż. Karolinę Chreptowicz w Katedrze Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej został nagrodzony Srebrnym Medalem na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2018. Udział w wystawie został sfinansowany w ramach projektu „KEPP - Komercjalizacja – efektywna, przyjazna i profesjonalna” realizowanego w ramach programu „Inkubator Innowacyjności +”, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wystawa odbywała się w dniach 15-17 października 2018, wynalazek zaprezentowali pracownicy Działu Komercjalizacji i Transferu Technologii Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Opublikowano: 14.11.2018

Doktorant LPT laureatem konkursu „Najlepsi z najlepszych 3.0”

Mgr inż. Michał Wrzecionek został laureatem konkursu „Najlepsi z najlepszych 3.0” organizowanym przez MNiSW. Opiekunem i kierownikiem projektu „Poliestry glicerolu i kwasów dikarboksylowych jako potencjalne biomateriały do zastosowań w inżynierii tkankowej” jest Pani dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur. W trakcie realizacji zadań przewidziany jest wyjazd Pana Michała Wrzecionka na naukową konferencję międzynarodową 6th International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials współorganizowaną przez wydawnictwo Elselvier. Dużym sukcesem jest nie tylko uzyskanie dofinansowania, ale także sklasyfikowania niniejszego projektu na 3 miejscu pośród listy laureatów - link do wyników konkursu.

Opublikowano: 16.10.2018

Złoty medal podczas „Taiwan Innotech Expo 2018” dla wynalazku Politechniki Warszawskiej

Prototyp wibroizolatora na bazie płynów zagęszczanych ścinaniem przeznaczonego do ochrony budynków przed wstrząsami sejsmicznymi opracowany przez Zespół Pracowników i Doktorantów Wydziału Chemicznego oraz Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej pod kierownictwem Prof. dr hab. inż. Mikołaja Szafrana, Prof. dr hab. inż. Gabriela Rokickiego oraz Prof. dr hab. inż. Marcina Leonowicza został nagrodzony Złotym Medalem na Międzynarodowej Wystawie Taiwan Innotech Expo, odbywającej się w dniach 27-29 sierpnia 2018 roku w Tajpej na Tajwanie. Zespół Twórców był reprezentowany przez dr inż. Łukasza Wierzbickiego oraz przez mgr inż. Małgorzatę Głuszek.

Opublikowano: 05.10.2018

Srebrny medal podczas „46th International Exhibition of Inventions Geneva 2018” dla wynalazku Politechniki Warszawskiej

Ochraniacze sportowe oparte na technologii płynów zagęszczanych opracowane na Wydziale Chemicznym oraz Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej we współpracy z POLSPORT S.A. zostały nagrodzone Srebrnym Medalem na Międzynarodowej Wystawie International Exhibition of Inventions Geneva 2018, odbywającej się w dniach 11-15 kwietnia 2018 roku w Genewie w Szwajcarii. Prace nad nagrodzonym wynalazkiem były prowadzone pod kierownictwem Prof. dr hab. inż. Mikołaja Szafrana, Prof. dr hab. inż. Gabriela Rokickiego oraz Prof. dr hab. inż. Marcina Leonowicza. Zespół Twórców był reprezentowany przez dr inż. Łukasza Wierzbickiego oraz przez mgr inż. Małgorzatę Głuszek.

Opublikowano: 05.10.2018

Mgr Łukasz Skórka laureatem IX edycji programu LIDER

W dniu 13 sierpnia 2018 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki II etapu oceny merytorycznej wniosków w ramach programu LIDER IX. Wśród Laureatów znalazł się doktorant naszego Wydziału – mgr Łukasz Skórka, który swój projekt pt.: „NON-FULLACC – nowe, niefulerenowe półprzewodniki organiczne, jako innowacyjne akceptory w konstrukcji fotoogniw typu BHJ” będzie realizował w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów.

Opublikowano: 18.09.2018

Nagroda im. Wojciecha Świętosławskiego dla mgr. Łukasza Skórki

Tegorocznym laureatem nagrody III stopnia im. Wojciecha Świętosławskiego, przyznawanej przez Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego został doktorant Katedry Chemii i Technologii Polimerów – mgr Łukasz Skórka, wykonujący pracę doktorską pod kierunkiem prof. Ireny Kulszewicz-Bajer, poświęconą projektowaniu i syntezie organicznych związków wysokospinowych. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 14 czerwca 2018 w auli im. prof. Jana Czochralskiego. 

Opublikowano: 18.09.2018

Nowa książka profesora Sławomira Podsiadło

Nakładem Wydawnictwa PWN ukazała się książka „New Materials for Photovoltaics”. Współautorami rozdziałów w monografii są studenci oraz doktoranci naszego Wydziału: inż. Karolina Piętak i inż. Daniel Jastrzębski oraz mgr inż. Grzegorz Matyszczak i mgr inż. Michał Wrzecionek.

Opublikowano: 07.09.2018

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)