Osiągnięcia

Artykuły naszych pracowników opublikowane w czasopismach o najwyższym współczynniku wpływu (IF) (2020)

Najlepsze (wg IF) artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału w roku 2020 (stan na 31-12-2020):

1. A. Szuplewska, D. Kulpińska, A. Dybko, M. Chudy, A.M. Jastrzębska, A. Olszyna, Z. Brzózka, Future applications of MXenes in biotechnology, nanomedicine and sensors, TRENDS IN BIOTECHNOLOGY, 2020, 38(3), 264-279. IF: 13,747
2. R. Kotuniak, M.J.F. Strampraad, K. Bossak-Ahmad, U.E. Wawrzyniak, I. Ufnalska, P.-L. Hagedoorn, W. Bal, Key Intermediate species reveal the copper(II)-exchange pathway in biorelevant ATCUN/NTS complexes, ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION, 2020, 59, 11234-11239. IF: 12,257
3. L. Zhu, G. Borstad, H. Liu, P. Guńka, M. Guerette, J. Dolyniuk, Y. Meng, E. Greenberg, V. Prakapenka, B. Chaloux, A. Epshteyn, R. Cohen, T. Strobel, Carbon-boron clathrates as a new class of sp3-bonded framework materials, SCIENCE ADVANCES, 2020, 6, 8361_1-8361_6. IF: 11,511

Opublikowano: 15.02.2021

Pracownik naszego Wydziału laureatem programu badań TECHMATSTRATEG III

Projekt finanowany przez NCBiR w ramach konkursu TECHMATSTRATEG III pt. "Materiały biopolimerowe o programowanej chemicznie i genetycznie selektywności do metali ciężkich dla ultraczułych biosensorów nowej generacji" (ASTACUS) kierowany jest przez dr. hab. inż. Marcina Olszewskiego z Katedry Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków. Dalsze informacje w "więcej"

Opublikowano: 13.02.2021

Stypendium pod choinkę – laureatka V edycji z Wydziału Chemicznego

Laureaci Stypendium pod choinkę promują zarówno naukę, jak i Politechnikę Warszawską. Do zakończonej właśnie edycji Stypendium pod choinkę zgłosiło się aż 70 kandydatów.
Spośród wszystkich zgłoszeń komisja konkursowa przyznała stypendia, które mogą być przyznane dzięki hojności darczyńców Kiermaszu Świątecznego PW.
Jedną z dziewięciu laureatów jest Katarzyna Tutaj – studentka Wydziału Chemicznego (studiuje na kierunku technologia chemiczna). Przewodnicząca Rady Kół Naukowych (2020) i Senator ds. Ruchu Naukowego. Współorganizatorka Targów Kół Naukowych i Organizacji Studenckich KONIK. Prezes (2018-2019) i wiceprezes (2017-2018) Chemicznego Koła Naukowego Flogiston. Angażowała się w prace nad projektami Flogistonu promującymi i popularyzującymi naukę (festiwal nauki „Skołowany Weekend”, Międzynarodowy Kongres Młodych Chemików „YoungChem”, pokazy i warsztaty dla dzieci i młodzieży) oraz w inicjatywy ogólnouczelniane (Drzwi Otwarte). Prywatnie pasjonatka jeździectwa oraz filmów kryminalnych.

Opublikowano: 01.02.2021

Publikacja pracownika Katedry Chemii Organicznej w Chemical Communications wyróżniona na blogu Royal Society of Chemistry

Publikacja dr. inż. Artura Kasprzaka (Katedra Chemii Organicznej) oraz prof. Hidehiro Sakurai (Osaka University, Japonia) opublikowana w 2021 roku w renomowanym czasopiśmie Chemical Communications (IF = 5,996) została wyróżniona na blogu Royal Society of Chemistry (RSC), "Chemical Communications Blog". Artykuł znalazł się w kolekcji pt. "ChemComm Milestones", która wyróżnia publikacje młodych naukowców, którzy od początku swojej kariery podoktorskiej publikują w prestiżowych czasopismach RSC. Wyróżniona publikacja pt. "Disaggregation of a sumanene-containing fluorescent probe towards highly sensitive and specific detection of caesium cations" dotyczy nowatorskiego zastosowania pochodnej sumanenu do wysoce selektywnego i efektywnego wykrywania kationów cezu, będących niebezpiecznym zanieczyszczeniem wód morskich i gleby w rejonach po katastrofach nuklearnych (np. po katastrofie w Fukushimie w 2011 roku).
Link to publikacji i link do wyróżnienia na blogu ChemComm Milestones.

Opublikowano: 12.01.2021

Innowatorzy Mazowsza z Wydziału Chemicznego

Samorząd Województwa Mazowieckiego nagrodził kreatywnych naukowców i firmy. W konkursie „Innowator Mazowsza” wybierani są najlepsi i najbardziej innowacyjni naukowcy oraz najlepsze innowacyjne firmy z sektora mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego. Ideą organizowanego przez województwo mazowieckie konkursu jest promowanie kultury kreatywności i ducha przedsiębiorczości. Tematyka obejmowała innowacje technicznie (produktowe
i procesowe), organizacyjne, marketingowe i inne o potencjalnej wartości gospodarczej, które mogą zostać wdrożone lub są stosowane w codziennej praktyce biznesowej.
W gronie wyróżnionych w XII edycji konkursu „Innowator Mazowsza” znalazły się dwie przedstawicielki Wydziału Chemicznego PW (na jedynie 7 nagrodzonych w całym województwie ze wszystkich branż). W kategorii "Innowacyjny Naukowiec" drugie miejsce zajęła dr inż. Małgorzata Wolska-Pietkiewicz z Wydziału Chemicznego - za pracę pt. „Alkilocynkowe pochodne związków fosforoorganicznych: synteza, budowa i transformacje do nanokrystalicznego ZnO”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński. Wyróżnienie w tej samej kategorii za rozprawę doktorską pt. „Badania procesów fizykochemicznych zachodzących w płynach zagęszczanych ścinaniem stosowanych w materiałach do absorpcji energii” otrzymała dr inż. Małgorzata Głuszek. Promotorem pracy jest prof. dr inż. Mikołaj Szafran, a promotorem pomocniczym dr inż. Paweł Falkowski.

Opublikowano: 20.12.2020

Nagroda za najlepszą pracę doktorską dla dr inż. Anny Sobiepanek z KBŚLiK

Dr inż. Anna Sobiepanek została laureatką w konkursie na najlepszą pracę doktorską o tematyce "innowacyjne rozwiązania wdrażane do gospodarki" obronioną w roku akademickim 2019-2020 organizowanym przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w ramach projektu "Rozwój aktywności naukowej i kulturalnej studentów".

Praca doktorska pt. "Application of label-free methods in the diagnostics and prognostics of metastatic melanoma", obroniona we wrześniu 2020, zajęła 2. miejsce decyzją Kapituły Konkursowej. Anna Sobiepanek realizowała swoją pracę doktorską w Katedrze Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków WCh PW pod kierunkiem dr. hab. inż. Tomasza Kobieli, prof. PW oraz dr Małgorzaty Milner-Krawczyk.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie https://konkurs.psrp.org.pl/

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Opublikowano: 11.12.2020

Nasz pracownik laureatem konkursu POLONIUM 2020 na projekty polsko-francuskie

W bilateralnym programie badań naukowych między Polską a Francją im. Huberta Curien POLONIUM 2020 przyznano 20 projektów w całej Polsce. Jedynym przyznanym Politechnice Warszawskiej jest projekt złożony przez zespół z Wydziału Chemicznego PW pod kierunkiem dr. hab. inż. Piotra Bujaka pt. „Właściwości termoelektryczne nanokryształów półprzewodnikowych funkcjonalizowanych powierzchniowo”. Projekt będzie realizowany wspólnie z francuskim zespołem z CEA z Grenoble. Serdecznie gratulujemy!

Opublikowano: 09.12.2020

Nagrody dla absolwentów naszego Wydziału w konkursie Złoty Medal Chemii

Złoty Medal Chemii jest ogólnopolskim konkursem na najlepszą pracę licencjacką lub inżynierską z dziedziny nauk chemicznych i pokrewnych. Konkurs ten jest organizowany przez Instytut Chemii Fizycznej PAN, a sponsorowany przez firmę DuPont. W X edycji tego konkursu duże sukcesy odnieśli absolwenci studiów inżynierskich z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. III Nagrodę - Brązowy Medal Chemii - zdobył Roman Gańczarczyk za pracę pt. „Pochodne ditienopirolu z podstawnikami akceptorowymi przy atomie azotu: opracowanie i optymalizacja metody syntezy oraz badanie wybranych właściwości” wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Małgorzaty Zagórskiej. Wyróżnienie uzyskał Jakub Drapała za pracę pt. „Wielocentrowe kompleksy metali przejściowych 11 grupy układu okresowego – synteza i badanie natury oddziaływania metal-metalwykonaną pod kierunkiem dr. inż. Krzysztofa Durki. W finale znalazła się jeszcze Magdalena Kaźmierczak, która uzyskała Nagrodę Finalistów, czyli nagrodę za najlepszą prezentację pracy pt. „Wpływ podstawników alkilowych na aktywność centrów dialkiloalkoksygalowych w polimeryzacji laktydu” wykonaną pod kierunkiem dr. hab. inż. Pawła Horeglada.

Brązowy medal Romana Gańczarczyka jest piątym medalem zdobytym w tym konkursie przez absolwenta naszych studiów inżynierskich. Medalistami poprzednich edycji konkursu byli: Tomasz Trzeciak (złoty medal), Krzysztof Borys (srebrny medal), Artur Kasprzak (srebrny medal) oraz Paulina Marek (brązowy medal).

Opublikowano: 09.12.2020

Nagroda PTChem im. J. Rychlewskiego dla absolwenta naszego Wydziału

Pan mgr inż. Mateusz Domański został laureatem Nagrody PTChem imienia Jacka Rychlewskiego za najlepszą pracę magisterską z chemii kwantowej lub wykorzystującą metody chemii kwantowej w różnych dziedzinach nauki w roku 2019. Promotorem nagrodzonej pracy zatytułowanej „Modelowanie związków wybranych pierwiastków na ekstremalnie wysokich stopniach utlenienia” był prof. dr hab. inż. Janusz Zachara z Katedry Chemii Nieorganicznej, a opiekunem naukowym dr hab. inż. Paweł Szarek z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Praca magisterska została zrealizowana w ramach projektu OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Nagroda zostanie wręczona podczas uroczystego otwarcia 63. Zjazdu Naukowego PTChem, który odbędzie się w Łodzi w dniach 13-17 września 2021 roku.

Opublikowano: 13.11.2020

Publikacja pracowników Katedry Chemii Organicznej oraz Katedry Chemii Nieorganicznej wyróżniona na okładce Dalton Transactions (IF = 4.174)

Artykuł autorstwa dr. inż. Artura Kasprzaka (KChO) oraz dr. inż. Piotra Guńki (KChN) opublikowany w prestiżowym czasopiśmie Dalton Transactions (IF = 4.174) został wyróżniony na okładce (Back Cover) zeszytu nr 42/2020. Publikacja jest efektem współpracy pomiędzy naukowcami z Wydziału Chemicznego PW (dr A. Kasprzak, dr P. Guńka) oraz Wydziału Chemii UW (prof. A. Nowicka, dr A. Kowalczyk). W publikacji Autorzy przedstawili syntezę nowej ferrocenylowej pochodnej 1,3,5-trifenylobenzenu. Związek ten wykazał ciekawe właściwości fotofizyczne, między innymi efekt wzmocnienia emisji przez agregację (ang. aggregation-induced emission enhancement, AIEE). Jest to kolejne wyróżnienie prac badawczych kierowanych przez dr. Kasprzaka na okładce czasopisma Royal Society of Chemistry (RSC) w ostatnich latach.
Link to publikacji
Link do okładki

Opublikowano: 03.11.2020

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)