Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Osiągnięcia

Laureaci konkursu Złotej Kredy na Wydziale Chemicznych w roku akademickim 2016/2017 NEW

Tegorocznymi zdobywcami wyróżnienia „Złota Kreda 2017”, przyznawanego przez studentów dla najlepszych nauczycieli akademickich, zostali: prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski (za prowadzenie wykładów) i dr hab. inż. Aldona Zalewska (za prowadzenie ćwiczeń/laboratoriów). Wręczenie nagród odbyło się 18 listopada podczas uroczystej gali w Małej Auli Gmachu Głównego, w ramach tegorocznych obchodów Święta Politechniki Warszawskiej.

Opublikowano: 23.11.2017

Seria okładek czasopism ilustrujących publikacje młodych naukowców z naszego Wydziału NEW

Seria okładek naszych młodych naukowców z grupy prof. Lewińskiego, związanych z publikacjami w renomowanych czasopismach w okresie 2016-2017, które dotyczą prac finansowanych z projektów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Narodowego Centrum Nauki.

Opublikowano: 22.11.2017

Złoty Medal dla wynalazku „Promowany katalizator kobaltowy do niskotemperaturowej syntezy amoniaku” na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków iENA 2017 w Norymberdze NEW

Podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków iENA 2017 Pomysły – Wynalazki – Nowe Produkty odbywającej się w dniach 2-5 listopada 2017 roku Złoty Medal otrzymał wynalazek „Promowany katalizator kobaltowy do niskotemperaturowej syntezy amoniaku”, opracowany przez zespół w składzie: dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka, prof. PW; dr inż. Magdalena Zybert; mgr inż. Aleksandra Tarka we współpracy z naukowcami z Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach: dr. Pawłem Kowalikiem, dr Katarzyną Antoniak-Jurak oraz mgr. Pawłem Wierciochem w ramach projektu badawczego „Katalizator kobaltowy do energooszczędnego procesu syntezy amoniaku” (PBS2/A1/13/2014) finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych.

Podczas tegorocznej edycji Wystawy zaprezentowano 850 wynalazków z 31 krajów.

Opublikowano: 22.11.2017

Nagroda dla naszej doktorantki

Doktorantka naszego Wydziału mgr inż. Magdalena Bartosiak uzyskała wyróżnienie w II Edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą suplementów diety w aspekcie żywieniowym, technologicznym, zdrowia publicznego, prawnym, socjologicznym i marketingowym. Organizatorem konkursu była Krajowa Rada Suplementów i Odżywek. Praca magisterska pt. "Oznaczanie witaminy B12 w naturalnych suplementach diety" została wykonana w Katedrze Chemii Analitycznej pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Jankowskiego.

Opublikowano: 16.11.2017

Doktorantka z LPT nagrodzona podczas „XIV Szkoły Membranowej 2017”

W dn. 22–25 października 2017 r. w Wildze odbyła się „XIV Szkoła Membranowa, od badań podstawowych do wdrożenia”, podczas której I nagrodę za najlepszy plakat pt. „Optimization of the process of obtaining biodegradable, porous, polylactide bone implants” przyznano mgr inż. Joannie Trzaskowskiej (współautorzy: mgr inż. Monika Budnicka i dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur). Prezentowane wyniki są częścią jej pracy magisterskiej wykonanej w LPT pod opieką dr inż. Agnieszki Gadomskiej-Gajadhur. Obecnie mgr inż. Joanna Trzaskowska wykonuje pracę doktorską w LPT WCh PW. Serdecznie gratulujemy!

Opublikowano: 01.11.2017

Dr inż. Paweł Borowiecki Laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów

W dniu 26.10.2017 r. Premier Beata Szydło wręczyła nagrody 44 osobom za działalność naukową, naukowo-techniczną i artystyczną. Z satysfakcją informujemy, iż w gronie laureatów znalazł się pracownik naszego Wydziału, dr inż. Paweł Borowiecki, który został nagrodzony za pracę doktorską pt.: „Zastosowanie katalizy enzymatycznej do otrzymywania optycznie czynnych alkoholi drugorzędowych jako prekursorów w syntezie związków heterocyklicznych o potencjalnych właściwościach biologicznych”. Głównym celem badań wykonanych w ramach ww. dysertacji było opracowanie wysokowydajnych, praktycznych oraz przyjaznych dla środowiska metod syntezy nowych związków chemicznych o aktywności przeciwnowotworowej, przeciwgrzybicznej i przeciwbakteryjnej z zastosowaniem enzymów jako katalizatorów. Wyniki badań dr. inż. Borowieckiego powinny nie tylko zaowocować poszerzeniem dotychczasowej wiedzy teoretycznej z zakresu biotechnologii oraz chemii medycznej, ale również wymiernymi korzyściami dla całego społeczeństwa, wynikającymi głównie z możliwości otrzymywania nowej generacji leków o skuteczniejszym i bezpieczniejszym profilu działania przy użyciu innowacyjnych procedur enzymatycznych.

Promotorem pracy doktorskiej dr. Borowieckiego była Prof. dr hab. Maria Bretner, kierownik Zakładu Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych.

Opublikowano: 27.10.2017

Wyniki oceny parametrycznej - Wydział Chemiczny PW otrzymał katagorię A+

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił 16 października komunikat - wyniki kompleksowej oceny działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych za okres 2013-2016.
Nasz Wydział uzyskał najwyższą (tzw. wiodącą) kategorię A+ (jako jeden z dwóch Wydziałów Chemicznych w Polsce). Czekamy na ostateczną decyzję administracyjną przyznającą nam kategorię naukową.
Wyniki oceny parametrycznej są dostępne na stronie Ministerstwa.

Opublikowano: 19.10.2017

Nagroda publiczności za najlepszy poster na konferencji dla mgr inż. Anny Sobiepanek

Mgr inż. Anna Sobiepanek z Zakładu Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych otrzymała nagrodę publiczności za najlepszy poster podczas międzynarodowej konferencji „Science: Polish Perspectives” Meetup Berlin, która odbyła się w dniach 13-14 października 2017 w Berlinie (Humboldt Graduate School). Organizatorem konferencji była Fundacja Polonium oraz partnerzy m.in. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ambasada RP w Berlinie, Polska Akademia Nauk, Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej oraz Polski Fundusz Rozwoju.
Doktorantka została wyróżniona za poster pt. "AFM/QCM-D for theranostics of malignant melanoma" której współautorami są prof. dr hab. Małgorzata Lekka (Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie) oraz dr Małgorzata Milner-Krawczyk i dr inż. Tomasz Kobiela (ZTBŚL, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej). Doktorantka wykonuje prace doktorską w zakładzie ZTBŚL WCh PW pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Bretner oraz dr inż. Tomasza Kobieli.
Link do strony konferencji: https://www.sciencepolishperspectives.org/spp-meetup-berlin/

Opublikowano: 17.10.2017

Nagroda za pracę magisterską naszego studenta na zjeździe PTChem

Mgr inż. Artur Kasprzak otrzymał nagrodę za wyróżnioną pracę magisterską obronioną w 2016 roku. Nagroda została przyznana przez Polskie Towarzystwo Chemiczne i wręczona 17 września 2017, na 60 Zjeździe PTChem.
Praca pt. „Nowe sulfhydrylowe pochodne hybrydowych materiałów węglowych zbudowanych z magnetycznych nanokapsułek węglowych i polietylenoiminy oraz ich zastosowanie w reakcjach biokoniugacji” została wykonana w Zakładzie Chemii Organicznej pod kierunkiem dr inż. Magdaleny Popławskiej.

Opublikowano: 20.09.2017

Artykuł autorstwa naszego Doktoranta na okładce czasopisma Green Chemistry

Artykuł autorstwa mgr. inż. Artura Kasprzaka opublikowany został w czasopiśmie Green Chemistry (IF=9.125) oraz został umieszczony na okładce najnowszego wydania jako "inside back cover". Współautorami artykułu pt. "Grinding-induced functionalization of carbon-encapsulated iron nanoparticles" są dr hab. inż. Mariola Koszytkowska-Stawińska, dr inż. Magdalena Popławska oraz dr hab. Michał Bystrzejewski (Wydział Chemiczny, UW). Badania przedstawione w artykule realizowane są w ramach grantu, którego kierownikiem jest mgr Kasprzak: NCN PRELUDIUM (nr 2016/21/N/ST5/00864). Mgr inż. Artur Kasprzak jest doktorantem w Zakładzie Chemii Organicznej i wykonuje pracę doktorską pod kierunkiem dr hab. inż. Marioli Koszytkowskiej-Stawińskiej i dr inż. Magdaleny Popławskiej.

Opublikowano: 01.08.2017

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)