Osiągnięcia

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2020 NEW

Z satysfakcją informujemy, że pracownik naszego Wydziału dr inż. Paweł Borowiecki otrzymał nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020, w kategorii: „Naukowiec Przyszłości”, za działania podjęte w ramach projektu pn.: „Nowe chemoenzymatyczne strategie w asymetrycznej syntezie wybranych farmaceutyków z zastosowaniem rekombinowanych oksydoreduktaz i hydrolaz jako biokatalizatorów”.
Ta wyjątkowa i prestiżowa Nagroda wręczana jest od 2016 roku osobom i instytucjom, które w sposób bezpośredni i pośredni wpływają na inteligentny i zrównoważony rozwój życia społeczeństwa i gospodarki.
Więcej informacji na stronie Forum Inteligentnego Rozwoju: https://irforum.pl/polska-nagroda-inteligentnego-rozwoju/
Serdecznie gratulujemy!

Opublikowano: 24.09.2020

Artykuł pracowników Katedry Chemii Organicznej oraz Katedry Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków wyróżniony na okładce Dalton Transactions (IF = 4.174)

Artykuł autorstwa mgr inż. Marii Mazur, mgr. inż. Michała Mrozowicza, dr. hab. inż. Włodzimierza Buchowicza, dr hab. inż. Marioli Koszytkowskiej-Stawińskiej (KChO), dr. Radosława Kamińskiego (Wydział Chemii UW), dr. hab. inż. Zbigniewa Ochala, dr Patrycji Wińskiej i prof. dr hab. Marii Bretner (KBŚLiK) opublikowany w renomowanym czasopiśmie Dalton Transactions (2020, 49, 11504−11511, DOI: 10.1039/d0dt01975e) został wyróżniony na okładce (Front Cover) numeru 33 z 7 września. Badania przedstawione w pracy dotyczą syntezy, charakterystyki i właściwości przeciwnowotworowych pochodnych ferrocenu i ansa[4]-ferrocenu.

Opublikowano: 28.08.2020

Politechnika Warszawska doskonale oceniona przez PKN ORLEN jako Wykonawca

Polski Koncern Naftowy ORLEN podsumował współpracę z Politechniką Warszawską za rok 2019. Politechnika Warszawska (w tym Wydział Chemiczny jako jeden z głównych podwykonawców) otrzymała ocenę 91,67%. Ocenianymi aspektami były m.in. jakość, terminowość, satysfakcja Koncernu i komunikacja. To kolejny rok dobrej współpracy między Politechniką a PKN ORLEN w wykonawstwie projektów badawczo-rozwojowych. Dziękujemy i życzymy dalszej owocnej współpracy.

Opublikowano: 04.08.2020

Publikacja pracownika Katedry Chemii Organicznej wyróżniona na okładce Dalton Transactions

Artykuł autorstwa dr. inż. Artura Kasprzaka (Katedra Chemii Organicznej) opublikowany w renomowanym czasopiśmie Dalton Transactions (IF = 4.174) został wyróżniony na przedniej okładce (Inside Front Cover). Badania przedstawione w pracy dotyczą syntezy i zastosowania pochodnej sumanenu zawierającej trzy ugrupowania ferrocenylowe. Znacznym osiągnięciem przedstawionym w publikacji jest zastosowanie przedmiotowego związku w roli wysoce selektywnego i efektywnego sensora jonów cezu (Cs+) w roztworach wodnych. Publikacja jest są owocem współpracy naukowej doktora Kasprzaka z naukowcami z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Osakijskiego (Japonia).
Link to publikacji
Link do okładki

Opublikowano: 31.07.2020

Kierunki Biotechnologia i Technologia Chemiczna po raz kolejny najlepszymi kierunkami inżynierskimi w Polsce w rankingu Perspektyw

Kierunki Biotechnologia i Technologia Chemiczna prowadzone na Wydziale Chemicznym PW zostały ocenione jako najlepsze kierunki inżynierskie w Rankingu Studiów Inżynierskich 2020 miesięcznika Perspektywy w kategoriach odpowiednio Biotechnologia oraz Technologia Chemiczna. Kierunek Biotechnologia zdobył tytuł najlepszego kierunku w swojej kategorii już czwarty raz z rzędu, a kierunek Technologia Chemiczna już po raz ósmy z rzędu, utrzymując najlepszy wynik w kraju od początku rankingu (od kiedy oceniane są indywidualne kierunki inżynierskie)!

Opublikowano: 29.07.2020

Młodzi naukowcy z naszego Wydziału laureatami stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Młodzi naukowcy z Wydziału Chemicznego, mgr inż. Tomasz Pietrzak (ZKiChM) oraz dr inż. Artur Kasprzak (KChO), uzyskali prestiżowe Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców 2020 r. Stypendia zostały przyznane na 3 lata. Stypendia przyznano 200 młodym naukowcom, w tym 53 doktorantom, spośród aż 1853 wniosków z całej Polski. W gronie laureatów jest sumarycznie 7 naukowców z PW. Więcej informacji znaleźć można na stronie www MNiSW: https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-wynikow-postepowania-w-sprawie-przyznania-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2020-r.

Opublikowano: 21.06.2020

Rozwój europejskiego przemysłu bateryjnego z udziałem naszego Wydziału

9 czerwca 2020 r. władze dwóch wiodących uczelni, Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego, podpisały porozumienie o współpracy z ENERIS PolBatt, członkiem europejskiego programu Important Projects of Common European Interest on Batteries. Celem porozumienia jest powstanie Kampusu ENERIS Magazynowania Energii i Ekonomii Cyrkularnej. Zespoły naukowców z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (reprezentowanego przez prof. dr. hab. inż. Władysława Wieczorka i prof. dr. hab. inż. Marka Marcinka) oraz Wydziału Chemii UW (pod kierunkiem prodziekana ds. finansów i rozwoju dr. hab. Zbigniewa Rogulskiego) od roku współpracują z ENERIS Polbatt planując programy badawcze w zakresie magazynów energii.

Opublikowano: 16.06.2020

Dr inż. Artur Kasprzak (Katedra Chemii Organicznej) uczestnikiem międzynarodowego projektu TEPCAN

W ramach konkursu POLNOR 2019 na polsko-norweskie projekty badawcze (konkurs ogłoszony przez NCBiR) zakwalifikowany do finansowania został projekt pt. „Theranostic Exosomes in Personalized Cancer Nanomedicine (TEPCAN)” (wartość projektu to 6 475 770,11 zł). Projekt będzie realizowany w konsorcjum: Warszawski Uniwersytet Medyczny - lider, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Uniwersytet Warszawski, University of Bergen, Norwegian Institute for Air Research oraz NorGenoTech AS. Konsorcjum badawczym pokieruje prof. dr hab. Ireneusz Grudziński z Wydziału Farmaceutycznego WUM. Pracownik naszego Wydziału, dr inż. Artur Kasprzak, będzie brał udział w tym projekcie, będąc członkiem grupy badawczej kierowanej przez dr hab. Annę M. Nowicką (Wydział Chemii UW).

Opublikowano: 22.05.2020

Pracownik Katedry Chemii Organicznej partnerem projektu NCN OPUS 18

Pracownik Katedry Chemii Organicznej dr inż. Artur Kasprzak został partnerem naukowym projektu pt. „Wykorzystanie woltamperometrii i grawimetrii do jednoczesnego wykrywania metaloproteinaz macierzy -1, -2 i -9 w ludzkim raku płuca” zakwalifikowanego do finansowania przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 18. Kierownikiem projektu jest dr hab. Anna M. Nowicka z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Partnerami projektu są również naukowcy z Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Opublikowano: 20.05.2020

Pracownik Wydziału Chemicznego beneficjentem Projektu NCN SONATA 15

W dniu 18 maja 2020 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów na projekty badawcze. Wśród laureatów konkursu SONATA 15 znalazł się pracownik naszego Wydziału dr inż. Paweł Borowiecki (Katedra Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków), który otrzymał finansowanie na badania podstawowe w ramach projektu „Nowe chemoenzymatyczne strategie w asymetrycznej syntezie wybranych farmaceutyków z zastosowaniem rekombinowanych oksydoreduktaz i hydrolaz jako biokatalizatorów”.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w pracy badawczej!

Opublikowano: 18.05.2020

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)