Osiągnięcia

Publikacja pracowników naszego Wydziału wyróżniona na okładce ACS Sustainable Chemistry & Engineering

Artykuł pt.: "From Waste to Value – Direct Utilization of α-Angelica Lactone as a Non-conventional Irreversible Acylating Agent in a Chromatography-free Lipase-catalyzed KR Approach Towards sec-Alcohols" autorstwa dr. inż. Marcina Poterały (KChO, WCh PW) oraz dr. inż. Pawła Borowieckiego (KBŚLiK, WCh PW), opublikowany w ACS Sustainable Chemistry & Engineering (IF = 8.198), został wyróżniony na okładce zeszytu nr 9/2021.

Publikacja dotyczy nowatorskiego zastosowania α-angelica laktonu do wysoce enancjoselektywnych oraz wydajnych rozdziałów kinetycznych (KR) alkoholi drugorzędowych katalizowanych lipazami. Warto podkreślić, że opracowana metoda doceniona została szczególnie za jej walory proekologiczne, które wynikają nie tylko z zastosowania odpadowego i w pełni odnawialnego surowca naturalnego jakim jest α-angelica lakton, ale także z możliwości ułatwienia i przyspieszenia procesu wydzielania i oczyszczania produktów oraz minimalizacji odpadów.

Link do publikacji
Link do okładki

Dalsze informacje w "Więcej"

Opublikowano: 13.08.2021

Studenci z naszego Wydziału osiągnęli sukces w hodowli roślin w warunkach księżycowych

Zespół studentów kierunku Biotechnologia z naszego Wydziału wraz z kolegami z Wydziału EiTI i MEiL osiągnęli sukces w ramach testów technologii i rozwiązań dla przyszłości człowieka w kosmosie! W warunkach księżycowych (sztuczny poligon w górach Szwajcarii imitujący warunki księżycowe) przetestowali własnego robota wykorzystującego słońce i glebę księżycową a także grzyby i bakterie do zdalnego przygotowania warunków pod uprawę roślin oraz ich zasadzenia i wzrostu. Więcej szczegółów w artykule na głównej stronie PW.

Opublikowano: 13.08.2021

Szafiry na Wydziale Chemicznym

Zakład Materiałów Wysokoenergetycznych Wydziału Chemicznego otrzymał dwa projekty finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. "Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa" pk. "SZAFIR" - Konkurs nr 1/SZAFIR/2020. Gratulujemy!

Projekt pt.: „Opracowanie silnika rakietowego opartego na niekonwencjonalnym paliwie o zmniejszonym dymieniu i wysokim impulsie właściwym
Liderem i Kierownikiem projektu jest pracownik naszego wydziału dr hab. inż. Paweł Maksimowski, prof. uczelni.
Projekt jest realizowany w konsorcjum naukowym z Mesko S.A. i Zakładami Chemicznymi „NITRO-CHEM” S.A. Liderem projektu jest Politechnika Warszawska.

Projekt pt.: „Opracowanie gazodynamicznego modułu sterującego, precyzyjnego naprowadzania dla pocisku rakietowego
Kierownikiem projektu na Wydziale Chemicznym jest dr inż. Michał Chmielarek.
Projekt jest realizowany w konsorcjum naukowym z Instytutem Przemysłu Organicznego – Sieci Badawczej Łukasiewicza i DRI Solutions Sp. z o.o. Liderem projektu jest Politechnika Warszawska – Wydział Mechaniczny i Energetyki Lotnictwa.

Dalsze informacje w "Więcej"

Opublikowano: 12.07.2021

Kierunki Biotechnologia i Technologia Chemiczna po raz kolejny najlepszymi kierunkami inżynierskimi w Polsce w rankingu Perspektyw

Kierunki Biotechnologia i Technologia Chemiczna prowadzone na Wydziale Chemicznym PW zostały ocenione jako najlepsze kierunki inżynierskie w Rankingu Studiów Inżynierskich 2021 miesięcznika Perspektywy w kategoriach odpowiednio Biotechnologia oraz Technologia Chemiczna. Kierunek Biotechnologia zdobył tytuł najlepszego kierunku w swojej kategorii już piąty raz z rzędu, a kierunek Technologia Chemiczna już po raz dziewiąty z rzędu, utrzymując najlepszy wynik w kraju od początku rankingu (od kiedy oceniane są indywidualne kierunki inżynierskie)!

Opublikowano: 06.07.2021

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki przyznane pracownikom naszego Wydziału

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej zostały przyznane pracownikom naszego Wydziału! Wśród 217 stypendystów z całej Polski ze wszystkich dziedzin nauki, 15 naukowców pracuje w Politechnice Warszawskiej, z tego aż trójka na Wydziale Chemicznym. Uhonorowane stypendium badaczki z naszego Wydziału to dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur, dr inż. Magdalena Matczuk i dr inż. Nina Wezynfeld. Gratulujemy serdecznie!

Opublikowano: 25.06.2021

Artykuły naszych pracowników opublikowane w czasopismach o najwyższym współczynniku wpływu (IF) (2020)

Najlepsze (wg IF) artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału w roku 2020 (stan na 31-12-2020):

1. A. Szuplewska, D. Kulpińska, A. Dybko, M. Chudy, A.M. Jastrzębska, A. Olszyna, Z. Brzózka, Future applications of MXenes in biotechnology, nanomedicine and sensors, TRENDS IN BIOTECHNOLOGY, 2020, 38(3), 264-279. IF: 13,747
2. R. Kotuniak, M.J.F. Strampraad, K. Bossak-Ahmad, U.E. Wawrzyniak, I. Ufnalska, P.-L. Hagedoorn, W. Bal, Key Intermediate species reveal the copper(II)-exchange pathway in biorelevant ATCUN/NTS complexes, ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION, 2020, 59, 11234-11239. IF: 12,257
3. L. Zhu, G. Borstad, H. Liu, P. Guńka, M. Guerette, J. Dolyniuk, Y. Meng, E. Greenberg, V. Prakapenka, B. Chaloux, A. Epshteyn, R. Cohen, T. Strobel, Carbon-boron clathrates as a new class of sp3-bonded framework materials, SCIENCE ADVANCES, 2020, 6, 8361. IF: 11,511

Opublikowano: 15.02.2021

Pracownik naszego Wydziału laureatem programu badań TECHMATSTRATEG III

Projekt finanowany przez NCBiR w ramach konkursu TECHMATSTRATEG III pt. "Materiały biopolimerowe o programowanej chemicznie i genetycznie selektywności do metali ciężkich dla ultraczułych biosensorów nowej generacji" (ASTACUS) kierowany jest przez dr. hab. inż. Marcina Olszewskiego z Katedry Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków. Dalsze informacje w "więcej"

Opublikowano: 13.02.2021

Stypendium pod choinkę – laureatka V edycji z Wydziału Chemicznego

Laureaci Stypendium pod choinkę promują zarówno naukę, jak i Politechnikę Warszawską. Do zakończonej właśnie edycji Stypendium pod choinkę zgłosiło się aż 70 kandydatów.
Spośród wszystkich zgłoszeń komisja konkursowa przyznała stypendia, które mogą być przyznane dzięki hojności darczyńców Kiermaszu Świątecznego PW.
Jedną z dziewięciu laureatów jest Katarzyna Tutaj – studentka Wydziału Chemicznego (studiuje na kierunku technologia chemiczna). Przewodnicząca Rady Kół Naukowych (2020) i Senator ds. Ruchu Naukowego. Współorganizatorka Targów Kół Naukowych i Organizacji Studenckich KONIK. Prezes (2018-2019) i wiceprezes (2017-2018) Chemicznego Koła Naukowego Flogiston. Angażowała się w prace nad projektami Flogistonu promującymi i popularyzującymi naukę (festiwal nauki „Skołowany Weekend”, Międzynarodowy Kongres Młodych Chemików „YoungChem”, pokazy i warsztaty dla dzieci i młodzieży) oraz w inicjatywy ogólnouczelniane (Drzwi Otwarte). Prywatnie pasjonatka jeździectwa oraz filmów kryminalnych.

Opublikowano: 01.02.2021

Publikacja pracownika Katedry Chemii Organicznej w Chemical Communications wyróżniona na blogu Royal Society of Chemistry

Publikacja dr. inż. Artura Kasprzaka (Katedra Chemii Organicznej) oraz prof. Hidehiro Sakurai (Osaka University, Japonia) opublikowana w 2021 roku w renomowanym czasopiśmie Chemical Communications (IF = 5,996) została wyróżniona na blogu Royal Society of Chemistry (RSC), "Chemical Communications Blog". Artykuł znalazł się w kolekcji pt. "ChemComm Milestones", która wyróżnia publikacje młodych naukowców, którzy od początku swojej kariery podoktorskiej publikują w prestiżowych czasopismach RSC. Wyróżniona publikacja pt. "Disaggregation of a sumanene-containing fluorescent probe towards highly sensitive and specific detection of caesium cations" dotyczy nowatorskiego zastosowania pochodnej sumanenu do wysoce selektywnego i efektywnego wykrywania kationów cezu, będących niebezpiecznym zanieczyszczeniem wód morskich i gleby w rejonach po katastrofach nuklearnych (np. po katastrofie w Fukushimie w 2011 roku).
Link to publikacji i link do wyróżnienia na blogu ChemComm Milestones.

Opublikowano: 12.01.2021

Innowatorzy Mazowsza z Wydziału Chemicznego

Samorząd Województwa Mazowieckiego nagrodził kreatywnych naukowców i firmy. W konkursie „Innowator Mazowsza” wybierani są najlepsi i najbardziej innowacyjni naukowcy oraz najlepsze innowacyjne firmy z sektora mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego. Ideą organizowanego przez województwo mazowieckie konkursu jest promowanie kultury kreatywności i ducha przedsiębiorczości. Tematyka obejmowała innowacje technicznie (produktowe
i procesowe), organizacyjne, marketingowe i inne o potencjalnej wartości gospodarczej, które mogą zostać wdrożone lub są stosowane w codziennej praktyce biznesowej.
W gronie wyróżnionych w XII edycji konkursu „Innowator Mazowsza” znalazły się dwie przedstawicielki Wydziału Chemicznego PW (na jedynie 7 nagrodzonych w całym województwie ze wszystkich branż). W kategorii "Innowacyjny Naukowiec" drugie miejsce zajęła dr inż. Małgorzata Wolska-Pietkiewicz z Wydziału Chemicznego - za pracę pt. „Alkilocynkowe pochodne związków fosforoorganicznych: synteza, budowa i transformacje do nanokrystalicznego ZnO”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński. Wyróżnienie w tej samej kategorii za rozprawę doktorską pt. „Badania procesów fizykochemicznych zachodzących w płynach zagęszczanych ścinaniem stosowanych w materiałach do absorpcji energii” otrzymała dr inż. Małgorzata Głuszek. Promotorem pracy jest prof. dr inż. Mikołaj Szafran, a promotorem pomocniczym dr inż. Paweł Falkowski.

Opublikowano: 20.12.2020

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR