Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Pliki do pobrania

Logo HR

Delegacja krajowa

Recenzje

Recenzję wypełnia się obecnie jako formularz w systemie APD.
W przypadku prac utajnionych proszę o zgłoszenie się do dziekanatu.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Wydziałowy system zapewniania jakości kształcenia - pliki

System Jakości Kształcenia

1.1.

2.1.

2.2.1.

2.2.2.

2.3.

2.4.

3.1.

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

Kierunkowe efekty kształcenia:

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)