Pliki do pobrania

Logo HR

Delegacja krajowa

Umowy

Dokumenty do umów (zlecenie, o dzieło) (obowiązują od 12.12.2017) (.doc)

Oświadczenie podatnika do 26. roku życia - zwolnienie od PIT do przychodów za 2019 (.docx)

UWAGA! – Od 1 stycznia 2021 r. Politechnika Warszawska musi informować ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło z osobą niezatrudnioną na umowę o pracę na Politechnice Warszawskiej. Umowy o dzieło zawarte od 1 stycznia 2021 r. trzeba wykazać w nowym formularzu RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło). Należy go złożyć do ZUS w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o dzieło. Poniżej wzór:
Wzór formularza ZUS RUD (.pdf)

Pracownicze Plany Kapitałowe

W związku z przystąpieniem Politechniki Warszawskiej do pracowniczych planów kapitałowych wszystkie osoby w wieku 18-55 lat zatrudnione na Politechnice tylko na podstawie umowy zlecenie, w tym doktoranci zostają objęci PPK.

Osoby powyżej 55 roku życia mogą dobrowolnie przystąpić do PPK składając poniższy formularz:
deklaracja dobrowolna 55-69 lat (.docx)

Osoby objęte automatycznie PPK w każdej chwili ma prawo do rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK składając poniższy formularz:
rezygnacja z uczestnictwa (.docx)

Więcej informacji na stronie: https://www.pw.edu.pl/pw/Pracownicy/Pracownicze-Plany-Kapitalowe

Recenzje

Recenzję wypełnia się obecnie jako formularz w systemie APD.
W przypadku prac utajnionych proszę o zgłoszenie się do dziekanatu.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Granty dziekańskie 2021

Wydziałowy system zapewniania jakości kształcenia - pliki

System Jakości Kształcenia

1.1.

2.1.

2.2.1.

2.2.2.

2.3.

2.4.

3.1.

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

Kierunkowe efekty kształcenia:

  1. Tabela efektów kształcenia dla kierunku Biotechnologia studia I stopnia, profil ogólnoakademicki (.pdf)
  2. Tabela efektów kształcenia dla kierunku Biotechnologia studia II stopnia, profil ogólnoakademicki (.pdf)
  3. Tabela efektów kształcenia dla kierunku Technologia Chemiczna studia I stopnia, profil ogólnoakademicki (.pdf)
  4. Tabela efektów kształcenia dla kierunku Technologia Chemiczna studia II stopnia, profil ogólnoakademicki (.pdf)
  5. Tabela efektów kształcenia dla kierunku Technologia Chemiczna studia I stopnia, profil praktyczny (.pdf)

Materiały promocyjne

Papier firmowy Wydziału

UWAGA! Do prawidłowego działania papieru firmowego wymagane jest zainstalowanie czcionek Radikal WUT i Adagio Slab. Aby je zainstalować należy:
1. Kliknąć: Radikal WUT (.otf) i kliknąć "Otwórz" na pojawiającym się okienku z decyzją co zrobić z plikiem.
2. Na okienku z demonstracją czcionki kliknąć po lewej na górze w "Zainstaluj".
3. Poczekać aż zniknie nowe okienko ze środka z paskiem postępu "Instalowanie" i zamknąć okno z demonstracją czcionki.
4. Kliknąć: Adagio Slab (.otf) i powtórzyć powyższe operacje dla drugiej czcionki.

1. Papier firmowy polski (.docx)
2. Papier firmowy angielski (.docx)
3. Papier firmowy polski (firmowy tylko na pierwszej stronie, dalej szersze marginesy, uwaga - sekcje) (.docx)
4. Papier firmowy polski (od drugiej strony inny nagłówek i brak stopki, uwaga - sekcje) (.docx)
5. Papier firmowy angielski (od drugiej strony inny nagłówek i brak stopki, uwaga - sekcje) (.docx)
6. Uroczysty papier firmowy (.docx)

Papier firmowy z adnotacją "uwaga - sekcje" posiada osobne stopki i nagłówki dla sekcji w Wordzie. Po zakończeniu pisania na pierwszej stronie trzeba przejść na następną i zacząć tam pisać (Można też sprawdzić, gdzie jest koniec sekcji pokazując znaki drukarskie). Pisanie jednym ciągiem spowoduje, że wzór z pierwszej strony przeniesie się na drugą stronę.

Wzór prezentacji

W poniższych wzorach należy po dodaniu slajdu kliknąć na nim prawym przyciskiem i wybrać "Układ", aby zmienić typ slajdu z zachowaniem stylu WCh-PW.

1. Wzór prezentacji polski (.pptx)
2. Wzór prezentacji angielski (.pptx)

Wzór stopki e-mail

Poniżej można pobrać (lub otworzyć) plik zawierający wzór sugerowanej stopki e-mailowej w wersji polskiej i angielskiej - do skopiowania do programu pocztowego. Aktualizacja z czerwca 2020.

Wzór stopki e-mail - polski i angielski (.docx)

Tła do komunikatorów (np. Teams)

Tła do komunikatorów (zbiór spakowany) (.zip)

.

Materiały promocyjne - znak Wydziału

Do użycia w materiałach promocyjnych, w prezentacjach, posterach, itd.

Polski - szafirowy:

Polski - słoneczny:

Polski - grafitowy:

Polski - czarny:

Polski - biały:

Angielski - szafirowy:

Angielski - słoneczny:

Angielski - grafitowy:

Angielski - czarny:

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR