Obronione rozprawy doktorskie od 01.01.2010

Badanie procesu redukcji jonów Cu(II) związanych z tripeptydem GHK z udziałem glutationu

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Iwona Ufnalska
Promotor: prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski

Promotor pomocniczy: dr Urszula Wawrzyniak
Data otwarcia przewodu: 2019-04-16
Data obrony: 2022-02-28
Data przyznania stopnia: 2022-03-22
Dyscyplina: NŚiP/NCh
Recenzenci:
Prof. dr hab. Artur Krężel (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii)
Dr hab. Agnieszka Więckowska (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)

Badania równowag ciecz-ciało stałe kwasów fenyloboronowych i ich pochodnych

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Paweł Leszczyński
Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Sporzyński
Data otwarcia przewodu: 2019-02-26
Data obrony: 2022-02-14
Data przyznania stopnia: 2022-02-15
Dyscyplina: NŚiP/NCh
Recenzenci:
Prof. dr hab. Grzegorz Schroeder (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii)
Dr hab. Danuta Zielińska, prof. uczelni (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa)

Badania właściwości spektroskopowych i kwasowo-zasadowych fluorowanych kwasów fenyloboronowych i ich pochodnych

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Jan T. Gozdalik
Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Sporzyński
Data otwarcia przewodu: 2019-02-26
Data obrony: 2021-12-06
Data przyznania stopnia: 2021-12-14
Dyscyplina: NŚiP/NCh
Recenzenci:
Dr hab. Joanna Kurczewska, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii)
Prof. dr hab. Tadeusz Ossowski (Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii)

Optymalizacja struktury poli(węglano-uretanów) jako składników klejów i powłok

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Marlena Roguszewska
Promotor: prof. dr hab. inż. Paweł Parzuchowski
Data otwarcia przewodu: 2018-10-23
Data obrony: 2021-11-05
Data przyznania stopnia: 2021-11-23
Dyscyplina: NŚiP/NCh
Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Janusz Datta (Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny)
Prof. dr hab. inż. Aleksander Prociak (Politechnika Krakowska im.Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

Fotoutwardzalne masy ceramiczne do formowania metodami druku 3D

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Anna Więcław-Midor
Promotor: dr hab. inż. Paulina Wiecińska, prof. uczelni
Promotor pomocniczy: dr inż. Paweł Falkowski
Data otwarcia przewodu: 2019-03-19
Data obrony: 2021-10-27
Data przyznania stopnia: 2021-11-08
Dyscyplina: NI-T/ICh
Recenzenci:
dr hab. inż. Marek Potoczek, profesor uczelni (Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny)
prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich (Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)

praca wyróżniona

Mikrosystemy przepływowe typu Lab-on-a-Chip do badania niedotlenienia komórek mięśnia sercowego

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Anna Kobuszewska
Promotor: dr hab. inż. Elżbieta Jastrzębska, prof. uczelni
Data otwarcia przewodu: 2019-03-19
Data obrony: 2021-09-27
Data przyznania stopnia: 2021-09-28
Dyscyplina: NŚiP/NCh
Recenzenci:
prof. dr hab. Piotr Garstecki (Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie)
prof. dr hab. Krzysztof Zabłocki (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie)

Badania nad opracowaniem przestrzennych modeli nowotworów jajnika i piersi z wykorzystaniem mikrosystemów typu Lab-on-a-chip oraz zastosowaniem ich do analizy skuteczności terapii przeciwnowotworowych

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Magdalena Flont z d. Bułka
Promotor: dr hab. inż. Elżbieta Jastrzębska, prof. uczelni
Data otwarcia przewodu: 2019-01-22
Data obrony: 2021-09-24
Data przyznania stopnia: 2021-09-28
Dyscyplina: NŚiP/NCh
Recenzenci:
dr hab. Małgorzata Szultka-Młyńska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii)
dr hab. Sławomir Jakieła, prof. SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Fizyki i Biofizyki/Instytut Biologii)

praca wyróżniona

Zastosowanie nowych metodyk analitycznych w badaniu właściwości detoksykacyjnych nanocząstek selenu w stosunku do związków rtęci

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Magdalena Borowska z d. Bartosiak
Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Jankowski
Data otwarcia przewodu: 2019-02-26
Data obrony: 2021-06-25
Data przyznania stopnia: 2021-07-06
Dyscyplina: NŚiP/NCh
Recenzenci:
Prof. dr hab. n. farm. Piotr Szefer (Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny)
Prof. dr hab. inż. Paweł Pohl (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny)

praca wyróżniona

Badania nanocząstek metali/tlenków metali i ich przemian w roślinach z użyciem technik spektrometrii mas

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Justyna Wojcieszek
Promotor: prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz
Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Lena Ruzik, prof. uczelni
Data otwarcia przewodu: 2016-05-17
Data obrony: 2021-06-18
Data przyznania stopnia: 2021-07-06
Dyscyplina: NŚiP/NCh
Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Irena Staneczko-Baranowska (Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej)
Prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz (Wydział Chemii Uniwersytetu w Białymstoku)

praca wyróżniona

Synteza amoniaku na promowanych katalizatorach kobaltowych – czułość strukturalna reakcji, działanie promotorów

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Aleksandra Tarka
Promotor: dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka, prof. uczelni
Data otwarcia przewodu: 2018-11-20
Data obrony: 2021-06-11
Data przyznania stopnia: 2021-06-22
Dyscyplina: NI-T/ICh
Recenzenci:
dr hab. Anna Śrębowata, prof. IChF (Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie)
Prof. dr hab. Andrzej Kotarba (Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

praca wyróżniona

Badanie aktywności biologicznej i potencjalnych właściwości przeciwnowotworowych dwuwymiarowych materiałów z grupy MXene

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Aleksandra Szuplewska
Promotor: prof. dr hab. inż. Michał Chudy
Data otwarcia przewodu: 2019-01-22
Data obrony: 2021-01-15
Data przyznania stopnia: 2021-01-19
Dyscyplina: NŚiP/NCh
Recenzenci:
prof. dr hab. Maria Bryszewska (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego)
dr hab. Grażyna Mosieniak (Instytutu Biologii Doświadczalnej im M. Nenckiego PAN)

Otrzymywanie i charakteryzacja rusztowań z polilaktydu do regeneracji kości gąbczastej

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Monika Budnicka
Promotor: prof. dr hab. inż. Ludwik Synoradzki
Promotor pomocniczy: dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur
Data otwarcia przewodu: 2018-05-22
Data obrony: 2020-11-27
Data przyznania stopnia: 2020-12-15
Dyscyplina: NŚiP/NCh
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray (Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie)
prof. dr hab. Paweł Łukasz Sajkiewicz (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN)

Dietylo(N-karbazolo)glin jako prekursor funkcjonalnych materiałów polimerowych i hybrydowych

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Tomasz Komoń
Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk
Data otwarcia przewodu: 2012-12-06 (przewód otwarty przez Instytut Chemii Przemysłowej (IChP) im. Prof. I. Mościckiego w Warszawie)
Data obrony: 2020-11-20
Data przyznania stopnia: 2020-12-15
Dyscyplina: NŚiP/NCh
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Jolanta Ejfler (Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego)
prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki)

Synteza, budowa i reaktywność alkilonadtlenkowych kompleksów cynku oraz magnezu

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Tomasz Pietrzak
Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński
Data otwarcia przewodu: 2018-02-20
Data obrony: 2020-11-12
Data przyznania stopnia: 2020-11-17
Dyscyplina: NŚiP/NCh
Recenzenci:
prof. dr hab. Grażyna Stochel (Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)
prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński (Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego)

praca wyróżniona

Application Of Label-Free Methods In The Diagnostics And Prognostics Of Metastatic Melanoma

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Anna Sobiepanek
Promotor: Dr hab. inż. Tomasz Kobiela, prof. uczelni
Promotor pomocniczy: dr Małgorzata Milner-Krawczyk
Data otwarcia przewodu: 2018-05-22
Data obrony: 2020-09-28
Data przyznania stopnia: 2020-10-27
Dyscyplina: NŚiP/NCh
Recenzenci:
Dr hab. Barbara Jachimska, prof. IKiFP PAN (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Kraków)
Dr hab. Małgorzata Przybyło, prof. UJ (Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

praca wyróżniona

Przemiany cytotoksycznych kompleksów złota i platyny i ich wpływ na komórkową homeostazę jonów metali, badane za pomocą spektrometrii mas

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Wioletta Jakubczak
Promotor: Dr hab. inż. Katarzyna Pawlak, prof. uczelni
Data otwarcia przewodu: 2016-10-18
Data obrony: 2020-03-16
Data przyznania stopnia: 2020-05-08
Dyscyplina: NŚiP/NCh
Recenzenci:
Dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga (Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego)
Dr hab. Anetta Zioła-Frankowska, prof. UAM (Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Zastosowanie spektrometrii mas do badania wewnątrzkomórkowych przemian metalonanomateriałów o potencjalnych właściwościach terapeutyczno-diagnostycznych

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Joanna Kruszewska
Promotor: prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz
Promotor pomocniczy: dr inż. Magdalena Matczuk
Data otwarcia przewodu: 2018-02-20
Data obrony: 2020-02-17
Data przyznania stopnia: 2020-02-25
Dyscyplina: NŚiP/NCh
Recenzenci:
Prof. dr hab. Bogusław Buszewski (Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Prof. dr hab. n. farm. Michał Markuszewski (Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Gdański Uniwersytet Medyczny)

Materiały funkcjonalne oparte na magnetycznych nanokapsułkach węglowych – synteza i zastosowanie w nanomedycynie, elektrochemii i katalizie heterogenicznej

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Artur Kasprzak
Promotor rozprawy: dr hab. inż. Mariola Koszytkowska-Stawińska, prof. uczelni
Promotor pomocniczy: dr inż. Magdalena Popławska
Data otwarcia przewodu: 2018-03-13
Data obrony: 2020-02-10
Data przyznania stopnia: 2020-02-25
Dyscyplina: NŚiP/NCh
Recenzenci:
Prof. dr hab., czł. rzecz. PAN Cyryl Lechosław Latos-Grażyński (Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego)
Prof. dr hab. inż. Robert Nowakowski (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Badanie reakcji fotokatalitycznego perfluoroalkilowania nienasyconych związków boroorganicznych

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Marcin Kublicki
Promotor: dr hab. inż. Tomasz Kliś, prof. uczelni
Data otwarcia przewodu: 2018-12-18
Data obrony: 2020-01-27
Data przyznania stopnia: 2020-02-25
Dyscyplina: NŚiP/NCh
Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Łukasz Albrecht (Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny) [recenzja] (.pdf)
Prof. dr hab. Janusz Zakrzewski (Uniwersytet Łódzki, Wydziału Chemii) [recenzja] (.pdf)

Kompleksy natywnych cyklodekstryn z metalami - synteza, budowa i właściwości fizykochemiczne

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Arkadiusz Kornowicz
Promotor: Prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński
Data otwarcia przewodu: 2014-11-25
Data obrony: 2019-12-16
Data przyznania stopnia: 2019-12-17
Dyscyplina: NŚiP/NCh
Recenzenci:
Prof. dr hab. Wojciech Grochala (Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego)
Prof. dr hab. Jerzy Lisowski (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii)

Badania nanomateriałów polimerowych jako nowych nośników do podawania leków w terapii fotodynamicznej z wykorzystaniem mikrosystemów typu Lab-on-a-chip

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Katarzyna Tokarska
Promotor: Dr hab. inż. Michał Chudy, prof. PW
Data otwarcia przewodu: 2017-10-24
Data obrony: 2019-12-16
Data przyznania stopnia: 2019-12-17
Dyscyplina: NŚiP/NCh
Recenzenci:
Dr hab. n. farm. Sylwia T. Flis, prof. NIL (Narodowy Instytut Leków, Warszawa)
Dr hab. Piotr Młynarz, prof. PWr (Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej)

Badania nad zastosowaniem pochodnych grafenu w terapii przeciwnowotworowej z wykorzystaniem przepływowych systemów typu Lab-on-a-Chip

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Agnieszka Żuchowska
Promotor: Prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka
Promotor pomocniczy: Dr hab. inż. Elżbieta Jastrzębska, prof. uczelni
Data otwarcia przewodu: 2017-02-21
Data obrony: 2019-12-09
Data przyznania stopnia: 2019-12-17
Dyscyplina: NŚiP/NCh
Recenzenci:
Prof. dr hab. Lucyna Hołysz (Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Prof. dr hab. inż. Paweł K. Kafarski (Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej)

Praca wyróżniona

Opracowanie metody syntezy i badanie właściwości nowych inhibitorów kinazy CK2

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Konrad Chojnacki
Promotor: prof. dr hab. Maria Bretner
Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Edyta Łukowska-Chojnacka
Data otwarcia przewodu: 2018-06-19
Data obrony: 2019-10-21
Data przyznania stopnia: 2019-11-19
Dyscyplina: NŚiP/NCh
Recenzenci:
Prof. dr hab. Maria Agnieszka Bzowska (Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski)
Dr hab. Marzena Jankowska-Anyszka (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)

Kompozyty ceramiczne otrzymywane metodą odlewania żelowego z wykorzystaniem monomerów organicznych rozpuszczalnych w wodzie

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Emilia Pietrzak
Promotor: Dr hab. inż. Paulina Wiecińska, prof. uczelni
Data otwarcia przewodu: 2016-12-20
Data obrony: 2019-09-26
Data przyznania stopnia: 2019-11-19
Dyscyplina: NI-T/ICh
Recenzenci:
Dr hab. inż. Zbigniew S. Pędzich, prof. AGH (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Prof. dr hab. Władysław Janusz (Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Praca wyróżniona

Selektywne oznaczanie form specjacyjnych rtęci i cyny w materiałach środowiskowych z wykorzystaniem mikroekstrakcji do fazy stałej i spektrometrii optycznej

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Monika Truskolaska
Promotor: Prof. dr hab. inż. Krzysztof Jankowski
Data otwarcia przewodu: 2018-04-17
Data obrony: 2019-09-23
Data przyznania stopnia: 2019-09-24
Dyscyplina: NŚiP/NCh
Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka (Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej)
Dr hab. inż. Ewa Stanisz (Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej)

Badania wpływu saponin na modelowe warstwy lipidowe

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Marta Orczyk
Promotor: Prof. dr hab. inż. Kamil Wojciechowski
Data otwarcia przewodu: 2016-12-20
Data obrony: 2019-09-23
Data przyznania stopnia: 2019-09-24
Dyscyplina: NŚiP/NCh
Recenzenci:
Prof. dr hab. Anna Stochmal (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach)
Dr hab. Aneta Petelska (Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku)

Badania procesów fizykochemicznych zachodzących w płynach zagęszczanych ścinaniem stosowanych w materiałach do absorpcji energii

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Małgorzata Głuszek
Promotor: Prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran
Promotor pomocniczy: Dr inż. Paweł Falkowski
Data otwarcia przewodu: 2017-10-24
Data obrony: 2019-09-20
Data przyznania stopnia: 2019-09-24
Dyscyplina: NI-T/ICh
Recenzenci:
Dr hab. inż. Piotr P. Izak, prof. AGH (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Dr hab. inż. Tomasz Kiljański, prof. UWM (Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie)

Praca wyróżniona

Synteza układów Polimer-Ciecz jonowa-Lek (Pol-IL-Lek) jako nośników leków oraz badanie kinetyki uwalniania leków z nanocząstek

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Mohammed Halayqa
Promotor: Prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna
Promotor pomocniczy: dr inż. Maciej Zawadzki
Data otwarcia przewodu: 2016-04-19
Data obrony: 2019-09-20
Data przyznania stopnia: 2019-09-24
Dyscyplina: NŚiP/NCh
Recenzenci:
Prof. dr hab. Wojciech A. Marczak (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)
Prof. dr hab. Marek P. Pyda (Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska)

Trójskładnikowe układy ciecz jonowa - sól - oligoglikol jako nowe elektrolity do zastosowań w chemicznych źródłach prądu

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Ewelina Karpierz
Promotor: Prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek
Promotor pomocniczy: Dr hab. inż. Leszek Niedzicki
Data otwarcia przewodu: 2016-12-20
Data obrony: 2019-09-20
Data przyznania stopnia: 2019-09-24
Dyscyplina: NŚiP/NCh
Recenzenci:
Prof. dr hab. Andrzej A. Czerwiński (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)
Prof. dr hab. Anna Lisowska-Oleksiak (Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska)

Właściwości powierzchniowe ekstraktów pozyskiwanych z roślin bogatych w saponiny

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Ilona Góral
Promotor: Prof. dr hab. inż. Kamil Wojciechowski
Promotor pomocniczy: Dr inż. Aleksandra Kezwoń-Smolarczyk (SAPONLABS Sp. z o.o.)
Data otwarcia przewodu: 2018-07-10
Data obrony: 2019-09-20
Data przyznania stopnia: 2019-09-24
Dyscyplina: NŚiP/NCh
Recenzenci:
Prof. dr hab. Piotr Warszyński (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie)
Dr hab. inż. Sławomir Bakier, prof. PB (Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce)

Praca wyróżniona

Płyny zagęszczane ścinaniem i ich immobilizacja w matrycach polimerowych

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Marcin Kaczorowski
Promotor: Prof. dr hab. inż. Gabriel Rokicki
Data otwarcia przewodu: 2016-09-27
Data obrony: 2019-09-19
Data przyznania stopnia: 2019-09-24
Dyscyplina: NI-T/ICh
Recenzenci:
Dr hab. inż. Piotr P. Izak, prof. AGH (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Dr hab. Tadeusz A. Biela (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN)

Praca wyróżniona

Ferroelektryczne kompozyty ceramiczno-polimerowe do zastosowań mikrofalowych

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Emilia Pawlikowska
Promotor: Prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran
Data otwarcia przewodu: 2013-06-25
Data obrony: 2019-09-19
Data przyznania stopnia: 2019-09-24
Dyscyplina: NI-T/ICh
Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Mirosław Bućko (Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)
Dr hab. inż. Marek Potoczek, prof. PRz (Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny)

Termodynamika i selektywność rozdzielania mieszanin dwuskładnikowych heksan/heksen, cykloheksan/cykloheksen oraz etylobenzen/styren za pomocą cieczy jonowych

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Monika Karpińska
Promotor: Prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna
Data otwarcia przewodu: 2017-04-25
Data obrony: 2019-09-19
Data przyznania stopnia: 2019-09-24
Dyscyplina: NŚiP/NCh
Recenzenci:
Dr hab. Paweł Oracz (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)   
Prof. dr hab. Andrzej Lewandowski (Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej)

Wpływ czynników strukturalnych na oddziaływania ferromagnetyczne w oligo- i poliaryloaminach

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Łukasz Skórka
Promotor: Prof. dr hab. inż. Irena Kulszewicz-Bajer
Data otwarcia przewodu: 2015-02-24
Data obrony: 2019-09-17
Data przyznania stopnia: 2019-09-24
Dyscyplina: NŚiP/NCh
Recenzenci:
Dr hab. inż. Sławomir Boncel prof. PŚl (Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny)
Prof. dr hab. inż. Marek Samoć (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny)

Praca wyróżniona

Synteza i badania strukturalne heterocyklicznych pochodnych poliboronowych oraz ich zastosowanie do otrzymywania materiałów funkcyjnych

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Krzysztof Gontarczyk
Promotor: Prof. dr hab. inż. Sergiusz Luliński
Data otwarcia przewodu: 2015-12-01
Data obrony: 2019-09-16
Data przyznania stopnia: 2019-09-24
Dyscyplina: NŚiP/NCh
Recenzenci:
Dr hab. Dariusz Matoga, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Chemii)
Prof. dr hab. Sławomir R. Szafert (Uniwersytet Wrocławski, Wydziału Chemii)

Kompozyty nieorganiczno-organiczne zawierające oligomery kwasu mlekowego

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Katarzyna Rucińska
Promotor: Prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk
Promotor pomocniczy: Dr inż. Maciej Dębowski
Data otwarcia przewodu: 2017-05-23
Data obrony: 2019-09-12
Data przyznania stopnia: 2019-09-24
Dyscyplina: NŚiP/NCh
Recenzenci:
Dr hab. inż. Maciej Heneczkowski, prof. PRz (Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny)
Dr hab. n. farm. Marcin Sobczak (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej)

Synthesis and luminescent properties of boron complexes with rigidified structure for applications in optoelectronics (Synteza oraz właściwości luminescencyjne związków kompleksowych boru o usztywnionej strukturze do zastosowania w optoelektronice)

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Mateusz Urban
Promotor: Prof. dr hab. inż. Sergiusz Luliński
Promotor pomocniczy: Dr inż. Krzysztof Durka
Data otwarcia przewodu: 2018-02-20
Data obrony: 2019-09-11
Data nadania stopnia: 2019-09-24
Dyscyplina: NŚiP/NCh
Recenzenci:
Dr hab. inż. Beata M. Łuszczyńska (Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny)
Dr hab. Borys Ośmiałowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydziału Chemii)

Synthesis and investigation of selected properties of oxaboroles (Synteza i badanie wybranych właściwości oksaboroli)

[streszczenie pl] (.pdf) [streszczenie en] (.pdf)
Doktorant: Krzysztof Borys
Promotor: Dr hab. inż. Agnieszka Adamczyk-Woźniak, prof. uczelni
Data otwarcia przewodu: 2017-02-21
Data obrony: 2019-06-17
Data nadania stopnia: 2019-07-02
Dyscyplina: NŚiP/NCh
Recenzenci:
Prof. dr hab. Grzegorz Schroeder (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii)
Dr hab. Agnieszka Olejniczak, prof. IBM PAN (Instytut Biologii Medycznej PAN)

Praca wyróżniona

Synteza oraz charakterystyka alkiloalkoksylowych i alkiloaryloksylowych związków cynku

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Łukasz Mąkolski
Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński
Data otwarcia przewodu: 2018-02-20
Data obrony: 2019-06-07
Data nadania stopnia: 2019-07-02
Dyscyplina: NŚiP/NCh
Recenzenci:
Prof. dr hab. Wojciech Grochala (Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego)
Prof. dr hab. Sławomir Szafert (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii)

Badanie kinetyki zmian starzeniowych paliw z wykorzystaniem sygnału optycznego

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Paweł Bukrejewski (pracownik Przemysłowego Instytutu Motoryzacji)
Promotor: Dr hab. inż. Maciej Paczuski, prof. uczelni (Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii PW, Filia w Płocku)
Data otwarcia przewodu: 2018-03-13
Data obrony: 2019-03-11
Data nadania stopnia: 2019-03-19
Dyscyplina: NT/TCh
Recenzenci:
Dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. PG (Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska)
Prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka (Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska)

Pochodne 1,4-dihydropirolo[3,2-b]pirolu o π-rozszerzonym chromoforze – synteza i właściwości optyczne

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Rafał Stężycki
Promotor: Prof. dr hab. Daniel Gryko (IChO PAN)
Data otwarcia przewodu: 2016-05-17
Data obrony: 2019-03-04
Dyscyplina: NCh/Ch
Recenzenci:
Dr hab. Miłosz Pawlicki (Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski)
Dr hab. Piotr Piątek (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)

Badania nad zastosowaniem elektronicznego języka do rozpoznawania próbek farmaceutycznych

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Małgorzata Łabańska (z d. Wesoły)
Promotor: Dr hab. inż. Patrycja Ciosek-Skibińska
Data otwarcia przewodu: 2015-11-10
Data obrony: 2019-03-04
Dyscyplina: NCh/Ch
Recenzenci:
Dr hab. Małgorzata Jakubowska, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)
Prof. dr hab. inż. Waldemar Wardencki (Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny)

Praca wyróżniona

Biodegradowalne polimerowe rusztowania przeznaczone do hodowli chondrocytów

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Aleksandra Kruk
Promotor: Prof. dr hab. inż. Ludwik Synoradzki
Promotor: Prof. dr hab. inż. Andrzej Chwojnowski (IBIB PAN)
Promotor pomocniczy: Dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur
Data otwarcia przewodu: 2016-10-18
Data obrony: 2019-02-18
Dyscyplina: NCh/Bio
Prof. dr hab. Małgorzata Lewandowska-Szumieł (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Laboratorium Badawcze – Bank Komórek)
Prof. dr hab. inż. Anna Trusek (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny)

Praca interdyscyplinarna

Właściwości kompozytów ceramika - metal otrzymywanych z zastosowaniem procesu żelowania ceramicznych mas lejnych

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Aleksandra Kędzierska-Sar
Promotor: Prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran
Promotor: Prof. dr hab. Sylwester J. Rzoska (Instytut Wysokich Ciśnień PAN)
Promotor pomocniczy: Dr inż. Paweł Falkowski
Data otwarcia przewodu: 2016-11-22
Data obrony: 2018-12-17
Dyscyplina: NCh/TCh
Recenzenci:
Dr hab. inż. Zbigniew S. Pędzich, prof. AGH (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie)
Dr hab. inż. Marek P. Potoczek, prof. PRz (Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej)

Computational and experimental studies on SEI-forming electrolyte additives for lithium-ion batteries (Badania obliczeniowe i eksperymentalne dodatków formujących warstwę pasywną do elektrolitów baterii litowo-jonowych)

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Piotr Jankowski
Promotor: Prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek
Drugi promotor: Prof. Patrik Johansson (Chalmers University of Technology, Göteborg, Szwecja)
Data otwarcia przewodu: 2017-09-26
Data obrony: 2018-12-14
Dyscyplina: NCh/Ch
Recenzenci:
Prof. dr hab. Andrzej A. Czerwiński (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
Prof. M. Saiful Islam (University of Bath, Wielka Brytania)

Praca wyróżniona

Nowe strategie modyfikacji powierzchni złota do celów katalitycznych i bioanalitycznych

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Marcin Drozd
Promotor: Prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska
Promotor pomocniczy: Dr inż. Mariusz Pietrzak
Data otwarcia przewodu: 2017-06-13
Data obrony: 2018-11-05
Dyscyplina: NCh/Ch
Recenzenci:
Prof. dr hab. Renata Bilewicz (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
Dr hab. inż. Joanna Niedziółka-Jönsson, prof. IChF (Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie)

Praca wyróżniona

Badania potencjalnego działania przeciwnowotworowego wybranych kompleksów złota z wykorzystaniem hodowli komórkowych in vitro

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Maja Haczyk-Więcek
Promotor: Prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka
Promotor pomocniczy: Dr inż. Ilona Grabowska-Jadach
Data otwarcia przewodu: 2017-06-13
Data obrony: 2018-10-29
Dyscyplina: NCh/Bio
Recenzenci:
Dr hab. inż. Julita Kulbacka (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski)
Dr hab. inż. Grażyna Mosieniak (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN)

Lipofilizacja jako metoda modyfikacji transportu wybranych substancji hydrofilowych przez membrany lipidowe

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Ewa Starzyk
Promotor: Prof. dr hab. inż. Andrzej Jończyk
Data otwarcia przewodu: 2008-06-10
Data obrony: 2018-10-26
Dyscyplina: NCh/Ch
Recenzenci:
Prof. dr hab. Sławomir Majewski (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
Dr hab. Mirosław Mojski (Wydział Chemiczny PW)

Badania właściwości redoks kompleksów wybranych peptydów z jonami miedzi (II)

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Magdalena Wiloch
Promotor: Prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski
Promotor pomocniczy: Dr Urszula Wawrzyniak
Data otwarcia przewodu: 2016-10-18
Data obrony: 2018-10-22
Dyscyplina: NCh/Ch
Recenzenci:
Dr hab. inż. Joanna Niedziółka-Jönsson, prof. IChF (Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa)
Dr hab. Sławomir Sęk, prof. UW (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)

Praca wyróżniona

Zastosowanie chemicznego generowania lotnych form analitów i programowalnej komory mgielnej w technikach emisyjnej spektrometrii atomowej

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Jacek Giersz
Promotor: Prof. dr hab. inż. Krzysztof Jankowski
Data otwarcia przewodu: 2016-06-07
Data obrony: 2018-10-15
Dyscyplina: NCh/Ch
Recenzenci:
Dr hab. inż. Mariusz Ślachciński (Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska)
Prof. dr hab. inż. Paweł Pohl (Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska)

Praca wyróżniona

Opracowanie technologii produkcji 2-fenyloetanolu przy użyciu drożdży

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Karolina Chreptowicz
Promotor: Dr hab. Joanna Cieśla, prof. PW
Data otwarcia przewodu: 2017-04-25
Data obrony: 2018-09-07
Dyscyplina: NCh/Bio
Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Ewa Białecka-Florjańczyk (Wydział Nauk o Żywności, SGGW)   
Dr hab. inż. Piotr Dziugan (Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka)

Praca wyróżniona

Nowe półprzewodnikowe pochodne indantronu i flawantronu: synteza, właściwości strukturalne, spektroskopowe i elektrochemiczne oraz zastosowanie w elektronice organicznej

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Kamil Kotwica
Promotor: Prof. dr hab. inż. Adam Proń
Data otwarcia przewodu: 2015-02-24
Data obrony: 2018-09-07
Dyscyplina: NCh/Ch
Recenzenci:
Prof. Pierre Audebert (École normale supérieure de Paris-Saclay, Francja)   
Dr hab. inż. Sławomir Boncel (Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska)

Praca wyróżniona

Mikrosystemy przepływowe do badania modelu tkanki mięśnia sercowego

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Ewelina Tomecka
Promotor: Dr hab. inż. Michał Chudy, prof. PW
Data otwarcia przewodu: 2016-06-07
Data obrony: 2018-09-07
Dyscyplina: NCh/Bio
Recenzenci:
Dr hab. n. farm. Sylwia Flis, prof. NIL (Narodowy Instytut Leków w Warszawie)
Prof. dr hab. Piotr Garstecki (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Nowe półprzewodniki organiczne z grupy arylenobisimidów: synteza, właściwości elektronowe, elektrochemiczne i strukturalne oraz zastosowanie w tranzystorach polowych

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Alicja Matuszewska (Pawełko)
Promotor: Dr hab. inż. Agnieszka Adamczyk-Woźniak
Data otwarcia przewodu: 2012-12-18
Data obrony: 2018-07-02
Dyscyplina: NCh/Ch
Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski (Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska)
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski (Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański)

Praca wyróżniona

Kompleksy metali grupy 13 z wielofunkcyjnymi ligandami alkoholanowymi i tiolanowymi

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Dariusz Basiak
Promotor: Dr hab. inż. Wanda Ziemkowska, prof. PW
Data otwarcia przewodu: 2016-06-28
Data obrony: 2018-06-29
Dyscyplina: NCh/Ch
Recenzenci:
Dr hab. inż. Paweł Horeglad (Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski)
Dr hab. Zofia Janas, prof. UWr (Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski)

Analogi kwasów nukleinowych jako warstwy receptorowe sensorów elektrochemicznych

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Agnieszka Bala
Promotor: Dr hab. inż. Łukasz Górski
Data otwarcia przewodu: 2016-11-22
Data obrony: 2018-06-18
Dyscyplina: NCh/Ch
Recenzenci:
Dr hab. Sławomir Sęk, prof. UW (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
Prof. dr hab. Hanna Radecka (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie)

Praca wyróżniona

Synteza iminocukrów z czwartorzędowym atomem węgla w pozycji α do atomu azotu

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Maciej Malinowski
Promotor: Dr hab. inż. Wojciech Sas, prof. PW
Promotor pomocniczy: Dr inż. Tomasz Rowicki
Data otwarcia przewodu: 2015-05-05
Data obrony: 2018-05-25
Dyscyplina: NCh/Ch
Recenzenci:
prof. dr hab. Bartłomiej Furman (Instytut Chemii Organicznej PAN)
prof. dr hab. Tomasz Bauer (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)

Otrzymywanie i badanie właściwości heterocyklicznych kwasów boronowych – pochodnych pirazolu

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Agnieszka Górska
Promotor: Dr hab. inż. Tomasz Kliś
Data otwarcia przewodu: 2016-03-01
Data obrony: 2018-04-27
Dyscyplina: NCh/Ch
Recenzenci:
prof. dr hab. Janusz Zakrzewski (Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii)
dr hab. Marek Krzemiński (Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii)

Ekstrakcja 2-fenyloetanolu z hodowli mikrobiologicznych (in situ) za pomocą cieczy jonowych i mieszanin eutektycznych

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Patrycja Okuniewska
Promotor: Prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna
Promotor pomocniczy: Dr Jolanta Mierzejewska
Data otwarcia przewodu: 2016-04-19
Data obrony: 2018-02-19
Dyscyplina: NCh/Ch
Recenzenci:
dr hab. Marzena Dzida, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii)
prof. dr hab. Piotr Stepnowski (Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii)

Ciecze jonowe w rozdzielaniu układów azeotropowych – badania eksperymentalne i modelowanie COSMO-RS

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Michał Wlazło
Promotor: Dr hab. inż. Andrzej Marciniak, prof. PW
Data otwarcia przewodu: 2015-01-20
Data obrony: 2017-12-11
Dyscyplina: NCh/Ch
Recenzenci:
prof. dr hab. Jerzy Szydłowski (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Andrzej Lewandowski (Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej)

Praca wyróżniona

Nowe pochodne kwasu winowego o potencjalnym zastosowaniu w kosmetyce

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Agnieszka Sobiecka
Promotor: Prof. dr hab. inż. Ludwik Synoradzki
Data otwarcia przewodu: 2016-11-22
Data obrony: 2017-11-27
Dyscyplina: NCh/Ch
Recenzenci:
prof. dr hab. Jacek Gawroński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Jacek Cybulski (Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego w Warszawie)

Analiza czynników wpływających na strukturę krystaliczną i budowę sfery koordynacyjnej boru w pochodnych kwasów boronowych (Analysis of factors determining the crystal structure of boronic acids derivatives and the geometry of boron coordination sphere)

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Karolina Kopczyńska (Czerwińska)
Promotor: Dr hab. inż. Izabela Madura
Data otwarcia przewodu: 2016-06-28
Data obrony: 2017-10-23
Dyscyplina: NCh/Ch
Recenzenci:
prof. dr hab. Kinga Suwińska (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
dr hab. Krzysztof Ejsmont, prof. UO (Wydział Chemii, Uniwersytet Opolski)

Właściwości powierzchniowe natywnego i modyfikowanego kolagenu typu I

[streszczenie] (.docx)
Doktorant: Aleksandra Kezwoń
Promotor: Dr hab. inż. Kamil Wojciechowski, prof. PW
Data otwarcia przewodu: 2016-11-22
Data obrony: 2017-10-09
Dyscyplina: NCh/Ch
Recenzenci:
prof. dr hab. Piotr Warszyński (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni, PAN)
dr hab. inż. Paweł Religa, prof. nadzw. UTH (WMTiW, UTHRad)

Praca wyróżniona

Zastosowanie metody MPCVD do otrzymywania elektrod kompozytowych Si/C kompatybilnych z elektrolitami opartymi o sole imidazolowe

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Piotr Wieczorek
Promotor: Dr hab. inż. Marek Marcinek
Data otwarcia przewodu: 2016-03-01
Data obrony: 2017-07-10
Dyscyplina: NCh/TCh
Recenzenci:
dr hab. Krzysztof Miecznikowski (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)
dr hab. inż. Konrad Świerczek, prof. AGH (Wydział Energetyki i Paliw, AGH)

Właściwości nitrocelulozy w aspekcie technologii stałych paliw rakietowych otrzymywanych metodą zasypową

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Katarzyna Gańczyk-Specjalska
Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Książczak
Promotor pomocniczy: Dr inż. Tomasz Gołofit
Data otwarcia przewodu: 2017-01-24
Data obrony: 2017-06-26
Dyscyplina: NCh/TCh
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Andrzej Maranda (Wydział Nowych Technologii i Chemii, WAT)
dr hab. inż. Andrzej Wojewódka, prof. PŚl (Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska)

Badania nad otrzymywaniem i zastosowaniem α,ω-dihydroksypolibutadienu (HTPB) oraz jego pochodnych

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Michał Chmielarek
Promotor: Prof. dr hab. inż. Wincenty Skupiński
Data otwarcia przewodu: 2012-09-26 (IChP)
Data obrony: 2017-06-23
Dyscyplina: NCh/TCh
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Andrzej Maranda (Wydział Nowych Technologii i Chemii, WAT)
prof. dr hab. inż. Ludwik Synoradzki (Wydział Chemiczny PW)

Studies on the nature of nucleic acids – analyte interactions in recognition layers of biosensors (Badanie charakteru oddziaływań kwasy nukleinowe – analit w warstwach receptorowych biosensorów)

[streszczenie pl] (.pdf) [streszczenie en] (.pdf)
Doktorant: Marta Jarczewska
Promotor: Prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska
Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Łukasz Górski
Data otwarcia przewodu: 2015-02-24
Data obrony: 2017-05-15
Dyscyplina: NCh/Bio
Recenzenci:
prof. dr hab. Renata Bilewicz (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Jolanta Kochana (Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Praca wyróżniona

Badania nad optymalizacją elektrolitów opartych na imidazolowych solach sodowych pod kątem zastosowań w bateriach sodowo-jonowych (Studies on optimization of imidazolate sodium salts based electrolytes for sodium-ion battery applications)

[streszczenie pl] (.doc) [streszczenie en] (.doc)
Doktorant: Anna Bitner-Michalska
Promotor: Dr hab. inż. Marek Marcinek
Data otwarcia przewodu: 2015-04-14
Data obrony: 2017-02-27
Dyscyplina: NCh/TCh
Recenzenci:
prof. dr hab. Andrzej Czerwiński (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)
dr Robert Dominko (National Institute of Chemistry, Laboratory for Materials Electrochemistry, Slovenia)

Praca wyróżniona

Badania układów CuX2 – aminosilan (X=Br, Cl) oraz CuO – HBr – aminosilan w reakcjach polimeryzacji 2,6-dimetylofenolu do poli(tlenku fenylenu)

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Sebastian Firlik
Promotor: Prof. dr hab. inż. Wincenty Skupiński
Data otwarcia przewodu: 2011-09-08 (przewód wszczęty przez IChP)
Data obrony: 2017-02-06
Dyscyplina: NT/TCh
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Rosłaniec (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, ZUT)
prof. dr hab. inż. Gabriel Rokicki (Wydział Chemiczny, PW)

Wieloskładnikowe nanokryształy nietoksycznych półprzewodników nieorganicznych: otrzymywanie, modyfikacja powierzchni, właściwości spektroskopowe i elektrochemiczne

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Grzegorz Gąbka
Promotor: Prof. dr hab. inż. Adam Proń
Promotor pomocniczy: dr inż. Piotr Bujak
Data otwarcia przewodu: 2015-02-24
Data obrony: 2016-12-21
Dyscyplina: NCh/Ch
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Marek Samoć (Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej)
prof. dr hab. Konrad Szaciłowski (Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii, AGH)

Praca wyróżniona

Oddziaływania między ludzkimi enzymami cyklu syntezy tymidylanu: syntazą tymidylanową i reduktazą dihydrofolianową

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Anna Antosiewicz
Promotor: Dr hab. Joanna Cieśla prof. PW
Data otwarcia przewodu: 2014-11-25
Data obrony: 2016-10-28
Dyscyplina: NCh/B
Recenzenci:
prof. dr hab. Maria Rędowicz (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN)
prof. dr hab. n. med. Paweł Grieb (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN)

Materiały napędowe na bazie nitrocelulozy

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Angelika Zygmunt
Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Książczak
Data otwarcia przewodu: 2016-03-01
Data obrony: 2016-10-17
Dyscyplina: NCh/TCh
Recenzenci:
dr hab. inż. Andrzej Wojewódka, prof. PŚl (Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska)
dr hab. inż. Zbigniew Leciejewski, prof. WAT (Wydział Mechatroniki i Lotnictwa, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)

Półsandwiczowe kompleksy niklu z karbenami N-heterocyklicznymi: synteza, struktura i aktywność katalityczna w wybranych reakcjach

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Łukasz Banach
Promotor: Dr hab. inż. Włodzimierz Buchowicz
Data otwarcia przewodu: 2015-06-30
Data obrony: 2016-10-14
Dyscyplina: NCh/Ch
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Karol Grela (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Cezary Pietraszuk (Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Organiczne związki niklu: synteza, charakteryzacja oraz zastosowanie w katalitycznych reakcjach polimeryzacji i oligomeryzacji karbenów i olefin oraz tworzenia wiązań węgiel-węgiel

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Agata Włodarska
Promotor: Prof. dr hab. inż. Antoni Pietrzykowski
Data otwarcia przewodu: 2013-09-26
Data obrony: 2016-10-07
Dyscyplina: NCh/Ch
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Jerzy Pikies (Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska)
prof. dr hab. Piotr Sobota (Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski)

Alkilocynkowe pochodne związków fosforoorganicznych: synteza, budowa i transformacje do nanokrystalicznego ZnO

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Małgorzata Wolska-Pietkiewicz
Promotor: Prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński
Data otwarcia przewodu: 2013-09-26
Data obrony: 2016-09-26
Dyscyplina: NCh/Ch
Recenzenci:
dr hab. inż. Joanna Niedziółka-Jönsson (Instytut Chemii Fizycznej PAN)
prof. dr hab. Piotr Sobota (Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski)

Inteligentne materiały do ochrony ciała człowieka oparte na cieczach zagęszczanych ścinaniem

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Agnieszka Antosik (Idźkowska)
Promotor: Prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran
Data otwarcia przewodu: 2013-05-14
Data obrony: 2016-06-27
Dyscyplina: NT/TCh
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH)
dr hab. inż. Tomasz Kiljański, prof. UWM (Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Niewodne protonowo przewodzące elektrolity i ich zastosowanie w superkondensatorach (Nonaqueous proton conducting electrolytes and their application in supercapacitors)

[streszczenie pl] (.pdf)
[streszczenie en] (.pdf)
Doktorant: Anna Łatoszyńska
Promotorzy: Prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek (Wydział Chemiczny PW) oraz Prof. dr hab. Paweł Kulesza (Wydział Chemii UW)
Data otwarcia przewodu: 2013-09-26
Data obrony: 2016-06-06
Dyscyplina: NCh/Ch
Recenzenci:
prof. dr hab. Yury Gogotsi (Drexel University, Philadelphia, USA)
prof. François Béguin (Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska)

Badania wybranych kompleksów porfiryn do zastosowania w roli znaczników białek (Studies on the application of selected porphyrins' complexes in the role of proteins' labels)

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Kamila Konopińska
Promotor: Prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska / Dr inż. Mariusz Pietrzak
Data otwarcia przewodu: 2014-05-13
Data obrony: 2016-04-25
Dyscyplina: NCh/Bio
Recenzenci:
dr hab. inż. Joanna Niedziółka-Jönsson (Instytut Chemii Fizycznej PAN)
prof. dr hab. Hanna Radecka (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie)

Badania wpływu dodatku glinokrzemianowego na proces hydratacji cementu glinowego

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Mariola Nowacka (prac. WSzTiNS Płocku)
Promotor: Prof. dr hab. inż. Barbara Pacewska (Płock)
Data otwarcia przewodu: 2011-03-22
Data obrony: 2016-03-18
Dyscyplina: NT/TCh
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Wiesława Nocuń-Wczelik (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH)
prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran (Wydział Chemiczny PW)

Związki alkilocynkowe w układzie z tlenem molekularnym jako inicjatory wybranych rodnikowych reakcji organicznych

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Marcin Kubisiak
Promotor: Prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński
Data otwarcia przewodu: 2010-11-30
Data obrony: 2016-02-29
Dyscyplina: NCh/Ch
Recenzenci:
prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń (Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego)
prof. dr hab. inż. Antoni Pietrzykowski (Wydział Chemiczny PW)

Oligomery kwasu mlekowego w syntezie laktydu i polimerów biodegradowalnych

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Anita Frydrych
Promotor: Prof. dr hab. Zbigniew Florjańczyk / dr inż. Andrzej Plichta
Data otwarcia przewodu: 2014-09-26
Data obrony: 2016-02-01
Dyscyplina: NCh/TCh
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski (Wydział Chemiczny Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. inż. Tadeusz Spychaj (Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

Praca wyróżniona

Structural studies of arsenic(III) oxide polymorphs and intercalates

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Piotr Guńka
Promotor: Dr hab. inż. Janusz Zachara
Data otwarcia przewodu: 2013-09-26
Data obrony: 2016-01-29
Dyscyplina: NCh/Ch
Recenzenci:
prof. dr hab. Krzysztof Woźniak (Wydział Chemii UW)
prof. dr hab. Maria Gdaniec (Wydział Chemii UAM w Poznaniu)

Praca wyróżniona

Zastosowanie katalizy enzymatycznej do otrzymywania optycznie czynnych alkoholi drugorzędowych jako prekursorów w syntezie związków heterocyklicznych o potencjalnych właściwościach biologicznych

[streszczenie] (.docx)
Doktorant: Paweł Borowiecki
Promotor: Dr hab. Maria Bretner, prof. PW
Data otwarcia przewodu: 2013-06-25
Data obrony: 2016-01-25
Dyscyplina: NCh/B
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Czesław Wawrzeńczyk (Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
prof. dr hab. inż. Piotr Kiełbasiński (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi)

Praca wyróżniona

Nieorganiczne anionowe składniki żywności oznaczane techniką chromatografii jonowej

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Jolanta Janiszewska
Promotor: Prof. dr hab. inż. Maria Balcerzak
Data otwarcia przewodu: 2010-05-18
Data obrony: 2016-01-18
Dyscyplina: NCh/Ch
Recenzenci:
prof. nzw. dr hab. Rajmund Michalski (Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN)
prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Mojski (Wyższa Szkoła Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia)

Praca wyróżniona

Nowe półprzewodnikowe arylenobisimidy zawierające podstawniki elektronodonorowe. Synteza, badania właściwości spektroskopowych, strukturalnych, transportowych i elektrochemicznych

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Renata Rybakiewicz
Promotor: Prof. dr hab. Małgorzata Zagórska
Data otwarcia przewodu: 2012-07-03
Data obrony: 2016-01-15
Dyscyplina: NCh/Ch
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Stanisław Krompiec (Instytut Chemii Uniwersytet Śląski)
prof. dr hab. inż. Marek Samoć (Wydział Chemiczny Politechnika Wrocławska)

Praca wyróżniona

Zastosowanie związków boroorganicznych jako receptorów wybranych grup (bio)analitów w sensorach elektrochemicznych

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Martyna Durka (Jańczyk)
Promotor: Prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski
Data otwarcia przewodu: 2012-05-08
Data obrony: 2016-01-11
Dyscyplina: NCh/Ch
Recenzenci:
dr hab. inż. Dorota Pijanowska prof. IBIB PAN (Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN)
dr hab. inż. Tomasz Kliś (Wydział Chemiczny Politechnika Warszawska)

Projektowanie, synteza i badanie budowy molekularnych jednostek budulcowych stabilizowanych anionem 8-hydroksychinoliny jako prekursorów niekowalencyjnych materiałów mikroporowatych (Design, synthesis and study of 8-hydroxyquinolinate-based building units as precursors of non-covalent porous materials)

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Adam Tulewicz
Promotor: Prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński / Prof. dr hab. Robert Moszyński
Data otwarcia przewodu: 2013-09-26
Data obrony: 2015-12-21
Dyscyplina: NCh/Ch
Recenzenci:
prof. dr hab. Joanna Sadlej (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
prof. dr hab. Piotr Sobota (Wydział Chemii Uniwersytet Wrocławski)

Praca wyróżniona

Poli(estrowęglany) i poliuretany otrzymywane z surowców odnawialnych – pochodnych kwasu węglowego

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Magdalena Mazurek
Promotor: Prof. dr hab. Gabriel Rokicki
Data otwarcia przewodu: 2013-11-05
Data obrony: 2015-12-18
Dyscyplina: NCh/TCh
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Józef T. Haponiuk (Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska)
dr hab. inż. Maciej Heneczkowski prof. PRz (Wydział Chemiczny Politechnika Rzeszowska)

Praca wyróżniona

Advanced polymeric materials – from calculation to application

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Edyta Wawrzyńska
Promotor: Dr hab. inż. Paweł Parzuchowski, prof. PW / Dr hab. Andrzej Sikorski
Data otwarcia przewodu: 2013-06-04
Data obrony: 2015-12-15
Dyscyplina: NCh/TCh
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Henryk Galina (Wydziału Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej)
dr hab. Michał Banaszak, prof. UAM (Wydział Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Praca wyróżniona

Zastosowanie mikrowagi kwarcowej w badaniach oddziaływań białko-ligand

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Elżbieta Senkara-Barwijuk
Promotor: Dr hab. Joanna Cieśla prof. PW / Dr inż. Tomasz Kobiela PW
Data otwarcia przewodu: 2012-07-03
Data obrony: 2015-12-14
Dyscyplina: NCh/B
Recenzenci:
prof. dr hab. Hanna Radecka (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN)
prof. dr hab. Jan Antosiewicz (Wydział Fizyki UW)

Badania zależności struktura chemiczna - aktywność biologiczna grupy cieczy jonowych o działaniu przeciwdrobnoustrojowym

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Anna Wiśniewska
Promotor: prof. dr hab. Jacek Cybulski
Data otwarcia przewodu: 2012-06-12
Data obrony: 2015-12-14
Dyscyplina: NT/TCh
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna (Wydziału Chemiczny PW)
prof. dr hab. Jan Czesław Dobrowolski (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej)

Controlling the cytoskeletal structure and dynamics using chemically micropatterned substrates

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Didzis Pilans
Promotor: prof. dr Bartosz Grzybowski
Data otwarcia przewodu: 2014-01-21
Data obrony: 2015-11-24
Dyscyplina: NCh/Ch
Recenzenci:
prof. dr hab. n. med. Leonora Bużańska (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN)
dr hab. inż. Jarosław Czyż (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ)

Acoustophoresis for On-Chip Screening of Biomolecules and Cells

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Sameer Deshmukh
Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka / prof. dr hab. Paweł Kulesza
Data otwarcia przewodu: 2013-09-26
Data obrony: 2015-11-20
Dyscyplina: NCh/B
Recenzenci:
dr hab. inż. Tomasz Sosnowski, prof. PW (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW)
prof. dr hab. Piotr Garstecki (Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie)

Identyfikacja produktów degradacji barwników naturalnych za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z detektorem spektrometrii mas

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Katarzyna Róża Witkoś
Promotor: prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz / dr inż. Katarzyna Lech
Data otwarcia przewodu: 2014-10-21
Data obrony: 2015-10-26
Dyscyplina: NCh/Ch
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik (Wydziału Chemiczny Politechniki Gdańskiej)
prof. dr hab. Paweł Kościelniak (Wydział Chemii UJ)

Opracowanie metodologii analitycznej do badania transportu kompleksów metali o działaniu przeciwnowotworowym w symulowanych warunkach fizjologicznych (Development of the analytical methodology for investigations of the anticancer metallocomplexes transportation under simulated physiological conditions)

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Magdalena Matczuk
Promotor: prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz / prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki
Data otwarcia przewodu: 2013-09-26
Data obrony: 2015-10-23
Dyscyplina: NCh/Ch
Recenzenci:
prof. dr hab. Irena Staneczko-Baranowska (Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej)
prof. dr hab. Bogusław Buszewski (Wydział Chemii UMK)

Praca wyróżniona

Elektrochemiczne i optyczne układy do oznaczania analitów istotnych klinicznie(Electrochemical and optical sensing systems for clinically relevant analytes)

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Joanna Zajda
Promotor: prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska / prof. dr hab. Agata Michalska-Maksymiuk
Data otwarcia przewodu: 2013-09-26
Data obrony: 2015-10-19
Dyscyplina: NCh/Ch
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Maria Bocheńska (Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej)
prof. dr hab. Władysław W. Kubiak (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH)

Praca wyróżniona

Reakcje alkilowych związków metali grupy 13 z kwasami karboksylowymi i chodnymi kwasów

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Eliza Jaśkowska
Promotor: Dr hab. inż. Wanda Ziemkowska
Data otwarcia przewodu: 2013-02-26
Data obrony: 2015-10-09
Dyscyplina: NCh/Ch
Recenzenci:
prof. dr hab. Piotr Sobota (Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego)
dr hab. inż. Sergiusz Luliński (Wydział Chemiczny PW)

Effect of intermolecular interactions on the Pi-electron structure and tautomerism of nucleobases

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Olga Stasyuk
Promotor: dr hab. inż. Halina Szatyłowicz / prof. dr hab. Tadeusz M. Krygowski
Data otwarcia przewodu: 2013-06-25
Data obrony: 2015-06-29
Dyscyplina: NCh/Ch
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski (Wydział Chemii UG)
dr hab. Krzysztof Ejsmont (Wydział Chemii, Uniwersytet Opolski)

Badania kwasów boronowych jako syntetycznych receptorów molekularnych cukrów prostych w miniaturowych systemach przepływowych

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Kamil Żukowski
Promotor: dr hab. inż. Michał Chudy
Data otwarcia przewodu: 2012-07-03
Data obrony: 2015-06-26
Dyscyplina: NCh/Ch
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Leszek Golonka (Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska)
dr hab. inż. Sergiusz Luliński (Wydział Chemiczny PW)

Cyklizacja karboanionów generowanych z N-alkiloimidów ω-podstawionych grupami elektroakceptorowymi

Doktorant: Sylwia Czarnocka-Śniadała
Promotor: Dr hab. inż. Ludwik Synoradzki
Data otwarcia przewodu: 2009-04-21
Data obrony: 2015-06-25
Dyscyplina: NCh/Ch
Recenzenci:
prof. dr hab. Jacek Cybulski (Instytut Chemii Przemysłowej)
dr hab. inż. Michał Fedoryński, prof. PW (Wydział Chemiczny PW)

Physicochemical Properties of Ionic Liquids for Extractive Purposes, e.g. Extraction of Sulfur- and Nitrogen-Containing Compounds from Fuels

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Elena Lukoshko
Promotor: prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna
Data otwarcia przewodu: 2015-02-24
Data obrony: 2015-06-26
Dyscyplina: NCh/Ch
Recenzenci:
prof. dr hab. Andrzej Lewandowski (Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska)
dr hab. Paweł Oracz (Wydział Chemii UW)

Praca wyróżniona

Biodegradowalne blokowe kopolimery laktydu o strukturze liniowej i gwiaździstej

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Anna Kundys
Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk
Data otwarcia przewodu: 2013-09-26
Data obrony: 2015-06-25
Dyscyplina: NCh/TCh
Recenzenci:
dr hab. Barbara Trzebicka, prof. PAN (Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN)
dr hab. inż. Danuta Ciechańska, prof. IBWCh (Instytut Biopolimerów i Włókien Naturalnych)

Preparatyka, właściwości i aktywność promowanych katalizatorów kobaltowych do syntezy amoniaku

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Magdalena Zybert (Karolewska)
Promotor: dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka
Data otwarcia przewodu: 2013-04-16|
Data obrony: 2015-06-23
Dyscyplina: NT/TCh
Recenzenci:
prof dr hab. inż. Jacek Rynkowski (Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej, Politechnika Łódzka)
dr hab. inż. Zygmunt Gontarz (Wydział Chemiczny PW)

Praca wyróżniona

Excited state intramolecular proton transfer in analogues of 10-hydroxybenzo[h]quinoline and in Derivatives of 2-(2`hydroxyphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Anton Stasyuk
Promotor: prof. dr hab. Daniel Gryko / prof. dr hab. Michał Cyrański
Data otwarcia przewodu: 2013-09-26
Data obrony: 2015-06-22
Dyscyplina: NCh/Ch
Recenzenci:
prof. dr hab. Andrzej Sobolewski (Instytut Fizyki PAN)
prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki (Wydział Chemii UW)

Praca wyróżniona

Porowate tworzywa kompozytowe w procesie usuwania cząstek imitujących wirusy z wody

[streszczenie pl] (.pdf)
Doktorant: Milena Zalewska
Promotor: prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran
Data otwarcia przewodu: 2013-02-26
Data obrony: 2015-06-12
Dyscyplina: NT/TCh
Recenzenci:
dr hab. inż. Dariusz Kata, prof. AGH (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH)
prof. dr hab. inż. Krzysztof Jankowski (Wydział Chemiczny PW)

Praca wyróżniona

Nowe inicjatory fotopolimeryzacji indukowanej dwufotonowo (New initiators for two-photon induced photopolymerization)

[streszczenie] (.pdf)
Doktorant: Muhammad Rashid Nazir
Promotor: prof. dr hab. Daniel Gryko
Data otwarcia przewodu: 2014-05-13
Data obrony: 2015-04-21
Dyscyplina: NCh/Ch
Recenzenci:
dr. hab. Marcin Stępień (Wydział Chemii UWr)
prof. dr. hab. Jacek Młynarski (Wydział Chemii UJ)

Π-Rozszerzone imidazo[1,2-a]pirydyny jako absorbujące dwufotonowo barwniki funkcjonalne o modulowanej fluorescencji (Π-Expanded Imidazo[1,2-a]pyridines as Emission-Tunable, Two-Photon Absorbing Functional Dyes)

[streszczenie pl]
Doktorant: Dikhi Firmansyah
Promotor: Prof. dr hab. Daniel Gryko
Data otwarcia przewodu: 2014-05-13
Data obrony: 2015-03-27
Dyscyplina: NCh/Ch
Recenzenci:
dr hab. Karol Kacprzak (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
prof. dr hab. inż. Jacek Młochowski (Politechnika Wrocławska)

Opracowanie technologii prochu do amunicji lotniczej

[streszczenie pl]
Doktorant: Katarzyna Cieślak
Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Książczak
Data otwarcia przewodu: 2011-06-28
Data obrony: 2015-03-23
Dyscyplina: NCh/TCh
Recenzenci:
dr hab. inż. Zbigniew Leciejewski, prof. WAT (Wojskowa Akademia Techniczna)
dr hab. inż. Andrzej Wojewódka, prof. PŚl (Politechnika Śląska)

Otrzymywanie bimetalicznych układów aromatycznych zawierających atom boru i ich zastosowanie w syntezie organicznej

[streszczenie pl] (.pdf)
Doktorant: Paweł Kurach
Promotor: Dr hab. inż. Sergiusz Luliński
Data otwarcia przewodu: 2011-09-27
Data obrony: 2015-03-06
Dyscyplina: NCh/Ch
Recenzenci:
dr hab. Wanda Ziemkowska (Wydział Chemiczny PW)
prof. dr hab. Janusz Zakrzewski (Wydział Chemii UŁ)

Badania nad syntezą poliestrów metodą polikondensacji w stanie stałym

[streszczenie pl]
Doktorant: Izabela Steinborn-Rogulska
Promotor: Prof. dr hab. Gabriel Rokicki / Dr Mariusz Tryznowski
Data otwarcia przewodu: 2012-05-08
Data obrony: 2015-01-16
Dyscyplina: NCh/TCh
Recenzenci:
dr hab. Tadeusz Biela, prof. CBMiM (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych w Łodzi)
dr hab. Barbara Trzebicka, prof. PAN (Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu)

Praca wyróżniona

Nowe pochodne kwasów boronowych i diboronowych oraz ich związków kompleksowych: otrzymywanie i badania strukturalne

[streszczenie pl]
Doktorant: Krzysztof Durka
Promotor: Dr hab. Sergiusz Luliński
Data otwarcia przewodu: 2011-06-07
Data obrony: 2015-01-13
Dyscyplina: NCh/Ch
Recenzenci:
prof. dr hab. Michał Cyrański (Wydział Chemii UW)
prof. dr hab. Jarosław Romański (Wydział Chemii UŁ)

Praca wyróżniona

Badania nad opracowaniem mikroukładu typu „Lab-on-a-chip” do wczesnej diagnostyki medycznej niedoboru aktywności enzymatycznej kwaśnej B-glukozydazy (Investigations on development of diagnostic microsystems with fluorescence detection)

[streszczenie pl]
Doktorant: Radosław Marcin Kwapiszewski
Promotor: Prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka / Prof. dr hab. Renata Bilewicz (Wydział Chemii UW)
Data otwarcia przewodu: 2011-11-29
Data obrony: 2015-01-12
Dyscyplina: NCh/Bio
Recenzenci:
dr hab. Joanna Cieśla prof. PW (Wydział Chemiczny PW)
prof. dr hab. Bogusław Buszewski (Wydział Chemii UMK)

Praca wyróżniona

Technologia otrzymywania polilaktydu do zastosowań biomedycznych

[streszczenie pl]
Doktorant: Agnieszka Gadomska-Gajadhur
Promotor: Prof. dr hab. inż. Ludwik Synoradzki
Data otwarcia przewodu: 2012-04-17
Data obrony: 2014-12-08
Dyscyplina: NCh/TCh
Recenzenci:
prof. dr hab. Zbigniew Florjańczyk (Wydział Chemiczny PW)
prof. dr hab. Jacek Gawroński (Wydział Chemii UAM)
 

Nowe litowe elektrolity ciekłe i żelowe zawierające amorficzne mieszaniny węglanu etylenu i poliglikoli etylenowych

[streszczenie pl]
Doktorant: Marta Kasprzyk-Niedzicka
Promotor: Prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek
Data obrony: 24-11-2014
Dyscyplina: NCh/TCh

Badania nad zastosowaniem membran jonoselektywnych w detektorach bioanalitycznych układów przepływowych

[streszczenie pl]
Doktorant: Monika Mroczkiewicz
Promotor: Prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska
Data obrony: 11-07-2014
Dyscyplina: NCh/B

Modelowanie przenikania nitroaminofenoli i nitrofenylenodiamin przez skórę

[streszczenie pl]
Doktorant: Iwona Białas
Promotor: Prof. dr hab. inż. Mirosław Mojski
Data obrony: 27-06-2014
Dyscyplina: NCh/Ch

Związki boru jako modyfikatory elektrolitów polimerowych

[streszczenie pl]
Doktorant: Justyna Ostrowska
Promotor: Prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk
Data obrony: 25-06-2014
Dyscyplina: NCh/Ch

Praca wyróżniona

Elektrochemiczne matryce czujnikowe do rozpoznawania próbek biologicznych

[streszczenie pl]
Doktorant: Anna Kutyła-Olesiuk
Promotor: Prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski
Data obrony: 23-06-2014
Dyscyplina: NCh/B

Rola monoakryloilopochodnych wybranych oligohydroksyzwiązków w odlewaniu żelowym ceramiki zaawansowanej

[streszczenie pl]
Doktorant: Agnieszka Szudarska
Promotor: Prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran
Data obrony: 16-06-2014
Dyscyplina: NCh/TCh

Praca wyróżniona

Przestrzenne hodowle komórek ludzkich w układach mikroprzepływowych jako narzędzie w badaniu terapii przeciwnowotworowych

[streszczenie pl]
Doktorant: Karina Anna Kwapiszewska
Promotor: Prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka
Data obrony: 02-06-2014
Dyscyplina: NCh/B

Praca wyróżniona

Elektroreologiczne zawiesiny ziaren mikro- i nanometrycznych – preparatyka i badanie właściwości

[streszczenie pl]
Doktorant: Elżbieta Żero
Promotor: Prof. dr hab. inż. Janusz Płocharski
Data obrony: 05-05-2014
Dyscyplina: NT/TCh

Opracowanie i badania mikroukładów z konduktometryczną detekcją jonowego składu próbki

[streszczenie pl]
Doktorant: Marcin Juchniewicz
Promotor: Prof. dr hab. inż. Artur Dybko
Data obrony: 24-03-2014
Dyscyplina: NCh/Ch

Wolumetryczne właściwości cieczy jonowych

[streszczenie pl]
Doktorant: Dobrochna Matkowska
Promotor: Dr hab. inż. Tadeusz Hofman
Data obrony: 17-03-2014
Dyscyplina: NCh/Ch

Nowe możliwości detekcji materiałów wybuchowych przenośnymi urządzeniami skaningowymi

[streszczenie pl]
Doktorant: Anna Zalewska
Promotor: Prof. dr hab. inż. Wincenty Skupiński
Data obrony: 10-03-2014
Dyscyplina: NCh/Ch

Badania krystalizacji heksanitroheksaazaizowurtzytanu-CL-20

[streszczenie pl]
Doktorant: Joanna Konieczna (Szczygielska)
Promotor: Prof. dr hab. inż. Wincenty Skupiński
Data obrony: 31-01-2014
Dyscyplina: NCh/Ch

Praca wyróżniona

Charakterystyka hybrydowych elektrolitów polimerowych otrzymywanych w reakcji prekursora glinoorganicznego i oligomerów politlenku etylenu

[streszczenie pl]
Doktorant: Michał Piszcz
Promotor: Dr hab. inż. Maciej Siekierski
Data obrony: 27-01-2014
Dyscyplina: NCh/Ch

Synteza, właściwości i zastosowania estrów kwasów fenyloboronowych

[streszczenie pl]
Doktorant: Michał Jakubczyk
Promotor: Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Sporzyński
Data obrony: 10-01-2014
Dziedzina: NCh/Ch

Badania warstw receptorowych biosensorów zawierających oligonukleotydy

[streszczenie pl|en]/[streszczenie pl|en]
Doktorant: Robert Ziółkowski
Promotor: Prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska
Data obrony: 04-11-2013
Dziedzina: NCh/B

Termodynamika cieczy jonowych – badania eksperymentalne oraz nowe modele matematyczne

[streszczenie pl] [streszczenie en]
Doktorant: Kamil Paduszyński
Promotor: Prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna
Data obrony: 28-10-2013
Dziedzina: NCh/Ch

Praca wyróżniona

Zastosowanie UPLC/MS/MS i UPLC-Q-Tof MS do badania profilu metabolicznego wybranych immunosupresantów: Cyklosporyny A oraz Kwasu Mykofenolowego dla populacji polskich pacjentów po transplantacjach narządów (Application of UPLC/MS/MS and UPLC-Q_Tof MS in metabolism studies of selected immunosuppressive agents: Cyclosporin A and Mycophenolic acid in population of Polish patients after organ transplantation)

[streszczenie pl]
Doktorant: Włodzimierz Tszyrsznic
Promotor: Prof. nzw. dr hab. Maria Bretner
Data obrony: 21-10-2013
Dziedzina: NCh/Ch

The Role of Maf1 protein in tRNA Processing and Stabilization

[streszczenie pl]
Doktorant: Tomasz Wojciech Turowski
Promotor: Prof. dr hab. Magdalena Rakowska-Boguta
Data obrony: 23-09-2013
Dziedzina: NCh/B

Praca wyróżniona

Wybrane związki kompleksowe Zn i Cu jako jednostki budulcowe polimerów koordynacyjnych

[streszczenie pl] [streszczenie en]
Doktorant: Daniel Prochowicz
Promotor: Prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński
Data obrony: 24-06-2013
Dziedzina: NCh/Ch

Praca wyróżniona

Badanie mechanizmu powstawania różnicy potencjałów na granicy faz roztwór – membrana jonoselektywna w obecności soli tetraalkiloamoniowych

[streszczenie pl] [streszczenie en]
Doktorant: Marta Żubrowska (Kucharek)
Promotor: Prof. nzw. dr hab. inż. Kamil Wojciechowski
Data obrony: 10-06-2013
Dziedzina: NCh/Ch

Wpływ właściwości powierzchniowych nanoproszków ceramicznych na proces ich upłynniania

[streszczenie]
Doktorant: Anna Danelska
Promotor: Prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran
Data obrony: 27-05-2013
Dziedzina: NCh/TCh

Praca wyróżniona

Farmaceutyki - właściwości fizykochemiczne, rozpuszczalność i modelowanie

[streszczenie]
Doktorant: Aleksandra Pelczarska
Promotor: Prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna
Data obrony: 20-05-2013
Dziedzina: NCh/Ch

Badanie procesu bezprądowego cynowania miedzi z roztworów tiomocznikowych

[streszczenie]
Doktorant: Aneta Araźna (prac. ITiR)
Promotor: Prof. nzw. dr hab. inż. Jerzy Bieliński
Data obrony: 13-05-2013
Dziedzina: NT/TCh

Badania porównawcze właściwości lepkosprężystych wybranych cieczy elektroreologicznych

[streszczenie]
Doktorant: Marta Sukiennik
Promotor: Prof. dr hab. inż. Janusz Płocharski
Data obrony: 08-04-2013
Dziedzina: NCh/Ch

Przetwarzanie metanu w wyładowaniu barierowym

[streszczenie]
Doktorant: Agnieszka Górska
Promotor: Prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawczyk
Data obrony: 25-03-2013
Dziedzina: NCh/TCh

Modelowanie właściwości termodynamicznych pirolu oraz chinolinowych cieczy jonowych

[streszczenie]
Doktorant: Maciej Zawadzki
Promotor: Prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna
Data obrony: 18-03-2013
Dziedzina: NCh/Ch

Polimery otrzymywane z surowców odnawialnych - pochodnych kwasu winowego i węglowego

[streszczenie]
Doktorant: Karolina Tomczyk
Promotor: Prof. dr hab. inż. Gabriel Rokicki
Data obrony: 18-01-2013
Dziedzina: NCh/TCh

Praca wyróżniona

Nowe półprzewodniki organiczne z grupy arylenobisimidów: synteza, właściwości elektronowe, elektrochemiczne i strukturalne oraz zastowowanie w tranzystorach polowych

[streszczenie]
Doktorant: Paweł Gawryś
Promotor: Prof. dr hab. Małgorzata Zagórska
Data obrony: 23-11-2012
Dziedzina: NCh/Ch

Praca wyróżniona

Otrzymywanie optycznie czynnych cieczy jonowych i próby ich zastosowań

[streszczenie]
Doktorant: Marcin Poterała
Promotor: Prof. dr hab. inż. Jan Plenkiewicz
Data obrony: 09-11-2012
Dziedzina: NCh/Ch

Miniaturization of polymeric membrane anion-selective potentiometric sensors

[streszczenie]
Doktorant: Alexey Matusevich
Promotor: Prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska
Data obrony: 29-10-2012
Dziedzina: NCh/Ch

Badania nad syntezą, strukturą i właściwościami polimerów hybrydowych zbudowanych z tris(diorganofosforanów) glinu

[streszczenie]
Doktorant: Krzysztof Łokaj
Promotor: Prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk
Data obrony: 05-10-2012
Dziedzina: NCh/TCh

Masy lejne w formowaniu kompozytów ceramika-metal

[streszczenie]
Doktorant: Magdalena Gizowska
Promotor: Prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran
Data obrony: 19-06-2012
Dziedzina: NCh/TCh

Praca wyróżniona

Katalityczny rozkład odpadów polistyrenowych

[streszczenie]
Doktorant: Elżbieta Kamińska
Promotor: Prof. dr hab. inż. Marek Marczewski
Data obrony: 18-06-2012
Dziedzina: NCh/TCh

Modyfikacje warstwy palnej prochów nitrocelulozowych

[streszczenie]
Doktorant: Dariusz Ostaszewski
Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Książczak
Data obrony: 27-04-2012
Dyscyplina: NCh/Ch

Badania przemiany metanu w skojarzonym układzie plazmowo-katalitycznym

[streszczenie]
Doktorant: Michał Młotek
Promotor: Prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Krawczyk
Data obrony: 24-04-2012
Dyscyplina: NT/TCh

Mikrosystemy Lab-on-a-chip do oceny skuteczności terapii przeciwnowotworowych

[streszczenie]
Doktorant: Elżbieta Jędrych
Promotor: Prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka
Data obrony: 23-04-2012
Dziedzina: NCh/Ch

praca wyróżniona

Nowe pochodne kwasu winowego

[streszczenie]
Doktorant: Urszula Bernaś
Promotor: Prof. nzw. dr hab. inż. Ludwik Synoradzki
Data obrony: 13-04-2012
Dziedzina: NCh/Ch

praca wyróżniona

Zastosowanie stałych kwasów modyfikowanych kwasem fosforowym (V) w reakcji nitrowania

[streszczenie]
Doktorant: Joanna Adamiak
Promotor: Prof. dr hab. inż. Wincenty Skupiński
Data obrony: 24-02-2012
Dziedzina: NCh/TCh

Badania nad otrzymywaniem nanokryształów azotku galu

[streszczenie]
Doktorant: Paweł Dominik
Promotor: Prof. dr hab. inż. Sławomir Podsiadło
Data obrony: 16-01-2012
Dziedzina: NCh/TCh

Kontrola jakości wybranych produktów żywnościowych za pomocą technik sprzężonych

[streszczenie]
Doktorant: Elżbieta Lipiec-Abramska
Promotor: Prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz
Data obrony: 24-10-2011
Dziedzina: NCh/Ch

Zastosowanie ekstrakcji do fazy stałej i generacji wodorków do oznaczania śladowych ilości selenu wybranymi technikami optycznej spektrometrii emisyjnej

[streszczenie]
Doktorant: Anna Tyburska
Promotor: Prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Jankowski
Data obrony: 17-10-2011
Dziedzina: NCh/Ch

Tosylanowe ciecze jonowe-nowe materiały w ekstrakcji węglowodorów aromatycznych

[Streszczenie]
Doktorant: Marek Królikowski
Promotor: Prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna
Data obrony: 26-09-2011
Dziedzina: NCh/Ch

Praca wyróżniona

Identyfikacja barwników stosowanych w dziełach sztuki za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrometrii mas

[streszczenie]
Doktorant: Katarzyna Lech
Promotor: Prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz
Data obrony: 23-09-2011
Dziedzina: NCh/Ch

Praca wyróżniona

Karboksylanoalumoksany.synteza, struktura, właściwości katalityczne

[streszczenie]
Doktorant: Elżbieta Zuzanna Chwojnowska
Promotor: Prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk
Data obrony: 01-07-2011
Dziedzina: NCh/Ch

Badania nad rozkładem tlenku diazotu na tlenkowych katalizatorach kobaltowo-cerowych, kobaltowo-lantanowych i niedomieszkowanym katalizatorze kobaltowym

Doktorant: Ewa Maria Iwanek
Promotor: Prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Krawczyk
Data obrony: 27-06-2011
Dziedzina: NCh/TCh

Synteza układów typu MgO-X(X = Cl, Br i I) i ich aktywność katalityczna w reakcji przeniesienia wodoru do akroleiny

Doktorant: Urszula Ulkowska
Promotor: Dr hab. inż. Marek Gliński
Data obrony: 27-06-2011
Dziedzina: NCh/TCh

Synteza i badania struktur kwasów boronowych – molekularnych receptorów cukrów

Doktorant: Anna Żubrowska
Promotor: Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Sporzyński
Data obrony: 06-05-2011
Dziedzina: NCh/Ch

Projektowanie, synteza i budowa polimerów koordynacyjnych opartych na węzłach cynkowych i N,N`-dwufunkcyjnych łącznikach

[streszczenie]
Doktorant: Tomasz Andrzej Kaczorowski
Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński
Data obrony: 01-04-2011
Dziedzina: NCh/Ch

Praca wyróżniona

Elektrochemiczne badania wpływu wybranych inhibitorów na proces korozji stali w betonie

[streszczenie]
Doktorant: Justyna Kuziak
Promotor: Dr hab. inż. Jerzy Bieliński prof. PW
Data obrony: 28-03-2011
Dziedzina: NT/TCh

Zastosowanie spektroskopii NMR do badania oddziaływań w układach sól-rozpuszczalnik-receptor anionów w modelowych układach stałych elektrolitów polimerowych

[streszczenie]
Doktorant: Anna Plewa-Marczewska
Promotor: Prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek
Data obrony: 21-03-2011
Dziedzina: NCh/Ch

Tiocyjanianowe ciecze jonowe-właściwości fizykochemiczne i termodynamiczne w układach dwuskładnikowych

[streszczenie]
Doktorant: Marta Królikowska
Promotor: Prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna
Data obrony: 14-03-2011
Dziedzina: NCh/Ch

praca wyróżniona

Rola związków buforująco-kompleksujących w procesach bezprądowego osadzania Ni-P i Ni-Sn-P

[streszczenie]
Doktorant: Agnieszka Katarzyna Jaworska
Promotor: prof. nzw. dr hab. Jerzy Bieliński
Data obrony: 10-01-2011
Dziedzina: NCh/TCh

Badania nad syntezą karboksyloalumoksanów i ich wykorzystaniem jako reaktywnych nanonapełniaczy

[streszczenie]
Doktorant: Marcin Affek
Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk
Data obrony: 26-11-2010
Dziedzina: NCh/TCh

Polimery hiperrozgałęzione – właściwości fizykochemiczne i termodynamiczne

[streszczenie]
Doktorant: Zuzanna Żołek-Tryznowska
Promotor: prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna
Data obrony: 08-11-2010
Dziedzina: NCh/Ch

Kompozyty z tworzyw termoplastycznych i napełniaczy naturalnych, ich budowa, właściwości użytkowe i degradowalność

[streszczenie]
Doktorant: Marta Kijeńska
Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Pasynkiewicz
Data obrony: 05-11-2010
Dziedzina: NT/TCh

Zastosowanie układu sprężonego CE ICP-MS do badania oddziaływań kompleksów metali, potencjalnych preparatów przeciwnowotwórczych, z albuminą i transferyną

[streszczenie]
Doktorant: Jan Abramski
Promotor: prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz
Data obrony: 25-10-2010
Dziedzina: NCh/Ch

Badania nad syntezą, budową i reaktywnością alkilocynkowych pochodnych – diketonów

[streszczenie]
Doktorant: Izabela Dranka
Promotor: Prof. dr hab. Janusz Lewiński
Data obrony: 25-06-2010
Dziedzina: NCh/Ch

Praca wyróżniona

Metyloalumoksany jako komponenty hybrydowych kompozytów polimerowych

[streszczenie]
Doktorant: Maciej Marczewski
Promotor: Prof. nzw. dr hab. inż. Antoni Pietrzykowski
Data obrony: 18-06-2010
Dziedzina: NCh/Ch

Badania nad zastosowaniem pochodnych monosacharydów w procesie formowania proszków ceramicznych metodą odlewania żelowego

[streszczenie]
Doktorant: Paulina Bednarek
Promotor: Dr hab. inż. Mikołaj Szafran, prof. PW
Data obrony: 17-06-2010
Dziedzina: NT/TCh

Praca wyróżniona

Jednolite ujęcie etapów reakcji tlenowych soli siarki w fazie stałej

[streszczenie]
Doktorant: Beata Jaszczak-Figiel
Promotor: Prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
Data obrony: 31-05-2010
Dziedzina: NCh/Ch

Zastosowanie modyfikowanych proszków ceramicznych jako napełniaczy kompozytowych elektrolitów polimerowych opartych na poli(tlenku etylenu). Application of modified ceramic powders as fillers for composite polymeric electrolytes based on poly(oxyethylene)

[streszczenie]
Doktorant: Jarosław Syzdek
Promotor: Prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek, Prof. Michel Armand,
Data obrony: 26-02-2010
Dziedzina: NCh/Ch

Praca wyróżniona

Badanie struktury wybranych pochodnych puryny w roztworach za pomocą spektroskopii NMR i obliczeń teoretycznych

[streszczenie]
Doktorant: Katarzyna Dybiec
Promotor: Prof. dr hab. inż. Adam Gryff-Keller
Data obrony: 5-02-2010
Dziedzina: NCh/Ch

Badania nad zastosowaniem reakcji Ugi oraz wybranych reakcji enzymatycznych w stereoselektywnej syntezie nowych inhibitorów proteasomów

[streszczenie]
Doktorant: Michał Mroczkiewicz
Promotor: Dr hab. inż. Ryszard Ostaszewski
Data obrony: 29-01-2010
Dziedzina: NCh/Ch

Praca wyróżniona

Characterization of new generation of electrolytes based on imidazole derivatives salts

[streszczenie]
Doktorant: Leszek Niedzicki
Promotor: Prof. dr hab. Władysław Wieczorek
Data obrony: 25-01-2010
Dziedzina: NCh/Ch

Praca wyróżniona

Badania nad miniaturyzacją systemów analitycznych stosowanych w proteomice

[streszczenie]
Doktorant: Alicja Małgorzata Filipowicz-Szymańska
Promotor: Prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka
Data obrony: 18-01-2010
Dziedzina: NCh/TCh

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR