Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Pełnomocnik ds. współpracy z przemysłem

Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału ds. współpracy z przemysłem jest
dr inż. Andrzej Plichta

kontakt:
Gmach Technologii Chemicznej
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
(wejście przez bramę przy Al. Niepodległości 222)

Katedra Chemii i Technologii Polimerów, pokój 319A, kl. A, 3. piętro
e-mail: aplichta@ch.pw.edu.pl (preferowana forma wstępnego kontaktu)
telefon: 22 234 5632
fax: 22 234 7279

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)