Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Praktyki

Praktyki studenckie

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszam do kontaktu Osoby / Firmy zainteresowane współpracą z Wydziałem w obszarze:

  • praktyk studenckich,
  • staży dla studentów (absolwentów?),
  • ofert pracy.

Bardzo proszę o kontakt (e-mail, telefon), jeżeli chcą Państwo uczestniczyć w której z wymienionych form współpracy. Otrzymane od Państwa oferty będą zamieszczone na stronie internetowej Wydziału, tak by mogli do nich dotrzeć zainteresowani studenci.

Bardziej kompleksową obsługę podmiotów oferujących praktyki / staże czy pracę dla studentów naszej Uczelni prowadzi Biuro Karier Politechniki Warszawskiej: http://www.bk.pw.edu.pl/
Zachęcam Państwa również do kontaktu z tą jednostką.

dr inż. Elżbieta Truszkiewicz
Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich
Katedra Technologii Chemicznej,
Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej,
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa
e-mail: etruszkiewicz@ch.pw.edu.pl
tel. 22 234 7115

Link do informacji o praktykach dla studentów

Wirtualna wycieczka