Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia - I stopień studiów

Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia - I stopień studiów

semestr 1

Biologia komórki (wykład) (.pdf)
Chemia ogólna i nieorganiczna (.pdf)
Fizyka i biofizyka I (.pdf)
Grafika inżynierska (.pdf)
Matematyka I (.pdf)
Ochrona środowiska i ekologia (.pdf)

semestr 2

Biologia komórki (laboratorium) (.pdf)
Chemia fizyczna (ćwiczenia) (.pdf)
Chemia fizyczna (wykład) (.pdf)
Chemia ogólna i nieorganiczna (laboratorium) (.pdf)
Fizyka i biofizyka II (.pdf)
Informatyka 1 (.pdf)
Matematyka 2 (.pdf)

semestr 3

Chemia analityczna - laboratorium (.pdf)
Chemia analityczna (wykład) (.pdf)
Chemia organiczna I (.pdf)
Fizykochemiczne podstawy procesów biotechnologicznych (.pdf)
Genetyka ogólna (.pdf)
Informatyka 2 (.pdf)
Procesy przenoszenia masy i energii (.pdf)

semestr 4

Biochemia (laboratorium) (.pdf)
Biochemia (wykład) (.pdf)
Chemia organiczna - laboratorium (.pdf)
Inżynieria bioprocesowa (projekt) (.pdf)
Inżynieria bioprocesowa (wykład) (.pdf)
Mechanika płynów (.pdf)
Przedsiębiorczość innowacyjna (.pdf)

semestr 5

Aparatura procesowa (laboratorium) (.pdf)
Biotechnologia 1 (.pdf)
Enzymologia (.pdf)
Mikrobiologia ogólna i przemysłowa (laboratorium) (.pdf)
Mikrobiologia ogólna i przemysłowa (wykład) (.pdf)
Projektowanie procesów biotechnologicznych (sem1) (.pdf)

semestr 6

Analityczne metody instrumentalne (.pdf)
Biologia molekularna/Inżynieria genetyczna (.pdf)
Biotechnologia 2 (.pdf)
Chemia organiczna II (laboratorium) (.pdf)
Informatyka 3 (.pdf)
Komputerowy rysunek techniczny (.pdf)
Kultury komórkowe i tkankowe roślin i zwierząt (.pdf)
Laboratorium z mechaniki płynów (.pdf)
Metody spektroskopowe (ćwiczenia) (.pdf)
Ochrona własności intelektualnej w biotechnologii (.pdf)
Otrzymywanie i badanie membran półprzepuszczalnych stosowanych w biotechnologii, medycynie i analityce (.pdf)
Podstawy chemii bioorganicznej (.pdf)
Projektowanie procesów biotechnologicznych (sem2) (.pdf)
Techniki hodowli mikroorganizmów (laboratorium) (.pdf)

semestr 7

Inżynierskie laboratorium dyplomowe (.pdf)
Praktyka zawodowa (.pdf)
Przygotowanie inżynierskiej pracy dyplomowej (.pdf)
Seminarium dyplomowe (.pdf)
Systemy zapewnienia jakości (.pdf)

obieralne

Analiza biomateriałów (.pdf)
Biotechnologia materiałów polimerowych (.pdf)
Chemia organiczna II (.pdf)
Elektrochemiczne metody bioanalityczne (.pdf)
Inżynieria sztucznych narządów wewnętrznych (.pdf)
Matematyka III (.pdf)
Metody spektroskopowe (.pdf)
Metrologia biochemiczna i akwizycja pomiarowa (.pdf)
Miniaturyzacja w chemii analitycznej (.pdf)
Podstawy chemii polimerów i biopolimerów (.pdf)
Podstawy kosmetologii (.pdf)
Podstawy technologii leków i biocydów (.pdf)
Technologia organiczna (.pdf)
Termodynamika molekularna (.pdf)

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)