Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia - II stopień studiów

Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia - II stopień studiów

Applied Biotechnology

semestr 1

Analytical methods in biotechnology (.pdf)
Bioethics (.pdf)
Bioinformatics (.pdf)
Clean technologies (.pdf)
Data treatment in chemical analysis for biotechnology (.pdf)
Environmental biotechnology (.pdf)
Introduction to bioreactors (.pdf)
Laboratory of applied biotechnology (.pdf)
Synthetic bio-tools for industrial biotechnology (.pdf)

semestr 2

Characterization of biomaterials (biocompatibility) (.pdf)
Economics and management (.pdf)
Implantable medical devices (.pdf)
Laboratorium przeddyplomowe (.pdf)
Microbioanalytics (.pdf)
Seminary of applied biotechnology (.pdf)
Separation processes in biotechnology (.pdf)

semestr 3

Diploma laboratory (.pdf)
Diploma seminary (.pdf)
Master thesis writing (.pdf)
Sensors and biosensors (.pdf)

Biotechnologia Chemiczna - Leki i Kosmetyki

semestr 1

Bioinformatyka (.pdf)
Biotechnologia molekularna (.pdf)
Inżynieria bioreaktorów 1 (.pdf)
Kosmetologia (.pdf)
Laboratorium badania form kosmetycznych (.pdf)
Laboratorium specjalistyczne (.pdf)
Metodyka pracy doświadczalnej (.pdf)
Nowoczesne metody wytwarzania leków (.pdf)
Technologia i biotechnologia surowców naturalnych (.pdf)
Wytwarzanie i modyfikacje białek (.pdf)

semestr 2

Analityczna kontrola bioprocesów (.pdf)
Bioetyka (.pdf)
Biologia systemów (.pdf)
Farmakologia i systemy podawania leków (.pdf)
Laboratorium przeddyplomowe (.pdf)
Leki przeciwnowotworowe, przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne (.pdf)
Proteomika (.pdf)
Seminarium specjalnościowe (.pdf)
Techniki membranowe w zastosowaniach bio-medycznych i kosmetycznych (.pdf)
Zastosowanie spektroskopii NMR do badania związków pochodzenia naturalnego (.pdf)

semestr 3

Pracownia magisterska (.pdf)
Przygotowanie magisterskiej pracy dyplomowej (.pdf)
Seminarium dyplomowe (.pdf)

Biotechnologia Przemysłowa

semestr 1

Biotechnologia molekularna (.pdf)
Inżynieria bioreaktorów 1 (.pdf)
Laboratorium bioprocesów (.pdf)
Metodyka pracy doświadczalnej (.pdf)
Modelowanie bioprocesów (.pdf)
Procesy rozdzielania w biotechnologii (.pdf)
Sterowanie i regulacja procesów biotechnologicznych (.pdf)
Zarządzanie przedsiębiorstwem (.pdf)

semestr 2

Analityczna kontrola bioprocesów (.pdf)
Bioetyka (.pdf)
Inżynieria bioreaktorów II (.pdf)
Laboratorium przeddyplomowe (.pdf)
Procesy membranowe w biotechnologii (.pdf)
Seminarium specjalnościowe (.pdf)

semestr 3

Metody inżynierskie w wybranych zagadnieniach fizjologii (.pdf)
Pracownia magisterska (.pdf)
Przygotowanie magisterskiej pracy dyplomowej (.pdf)
Seminarium dyplomowe (.pdf)

Mikrobioanalityka

semestr 1

Biotechnologia molekularna (.pdf)
Inżynieria bioreaktorów 1 (.pdf)
Metodyka pracy doświadczalnej (.pdf)
Mikrobioanalityka (.pdf)
Projektowanie metod bioanalitycznych (.pdf)
Sensory i biosensory (.pdf)
Techniki biologii molekularnej (.pdf)
Techniki mikroskopowe (.pdf)
Zarządzanie przedsiębiorstwem (.pdf)

semestr 2

Analityczna kontrola bioprocesów (.pdf)
Bioetyka (.pdf)
Laboratorium przeddyplomowe (.pdf)
Materiały biomedyczne (.pdf)
Miniaturyzacja w analizie klinicznej (.pdf)
Seminarium specjalnościowe (.pdf)
Techniki sprzężone w metabolomice (.pdf)

semestr 3

Dobra praktyka laboratoryjna (.pdf)
Pracownia magisterska (.pdf)
Przygotowanie magisterskiej pracy dyplomowej (.pdf)
Seminarium dyplomowe (.pdf)

Przedmioty obieralne:

semestr 2

Biotechnology and biochemistry of proteins (.pdf)
Metody i techniki rozdzielania (.pdf)
RNA - unusual properties and applications in science and medicine (.pdf)
Substancje zapachowe i aromaty spożywcze (.pdf)
Związki naturalne - proekologiczne biocydy (.pdf)

semestr 3

Chemia bionieorganiczna/Bioinorganic chemistry (.pdf)
Molecular dignostics in microbiology (.pdf)
Podstawowe surowce kosmetyczne (.pdf)
Techniki modyfikacji powierzchni, metody charakteryzacji oraz wybrane zastosowania biomedyczne (.pdf)

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)