Dla studentów innych wydziałów

Wydział Fizyki

Materiały dla zajęć z Laboratorium Chemii 2012/2013:

  1. Skrypt cz. 1 (.pdf)

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Chemia-laboratorium - część analityczna

  1. Plan zajęć 2019 - Chemia Analityczna (.doc)
  2. Przepisy wykonawcze (.doc)
  3. Zagadnienia do ćwiczeń (.pdf)

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR