Oferty pracy

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Centrum Karier Biura Karier PW - oferty pracy, praktyki i staży

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)