Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Program rozwoju kompetencji

Program rozwoju kompetencji studentów wydziałów przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej
nr projektu POWR.03.01.00-00-K376/16-00
Okres realizacji: 02.01.2017- 31.12.2019
Wartość projektu: 1.524.043,20 zł; w tym dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1.284.463,61 zł

„Program rozwoju kompetencji” – nowa propozycja dydaktyczna dla studentów Wydziału Chemicznego

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej w partnerstwie z Wydziałem Biologii i Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego realizuje projektu pt. „Program rozwoju kompetencji studentów wydziałów przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej” (2017-2019), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem Programu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Studenci I i II stopnia kier. Biotechnologia i Technologia chemiczna, biorący udział w projekcie, otrzymają możliwość podwyższenia kwalifikacji i wzmocnienia kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, językowych, interpersonalnych, pracy w zespołach interdyscyplinarnych i przedsiębiorczości, oczekiwanych przez pracodawców, poprzez udział w szeregu dodatkowych zajęć edukacyjnych w formie warsztatów, zajęć z pracodawcami, projektów i wizyt studyjnych, organizowanych przez Uniwersytet Warszawski i Politechnikę Warszawską.

Osoby odpowiedzialne za realizację Projektu na Wydziale Chemicznym PW:
dr inż. Iwona Głuch-Dela – koordynator merytoryczny
dr inż. Monika Wielechowska – specjalistka ds. organizacji zajęć i rozliczeń

Więcej informacji: http://www.biol.uw.edu.pl/pl/student/power-prk-kompetencje

Zapraszamy do udziału w Projekcie!

Plakat informacyjny programu rozwoju kompetencji (.docx)

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej zajęć pt.  „Application of RPLC-UV-Vis-ESI MS for identification of organic dyes of natural origin” w języku angielskim w ramach zajęć praktycznych w formie projektowej pt. „HPLC i techniki sprzężone” na potrzeby projektu nr POWR.03.01.00-00-376K/16 „Program rozwoju kompetencji studentów wydziałów przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.10.2018 została złożona jedna oferta przez Pana Damiana Dąbrowskiego. Oferta Pana Damiana Dąbrowskiego spełniła w 100% wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i tym samym Pan Damian Dąbrowski został wybrany na Wykonawcę zamówienia.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej zajęć pt.  „Zastosowanie HPLC UV-Vis i ESI MS do identyfikacji związków barwnych pochodzenia naturalnego” w języku polskim w ramach zajęć praktycznych w formie projektowej pt. „HPLC i techniki sprzężone” na potrzeby projektu nr POWR.03.01.00-00-376K/16 „Program rozwoju kompetencji studentów wydziałów przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.10.2018 została złożona jedna oferta przez Pana Damiana Dąbrowskiego. Oferta Pana Damiana Dąbrowskiego spełniła w 100% wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i tym samym Pan Damian Dąbrowski został wybrany na Wykonawcę zamówienia.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej zajęć praktycznych w formie projektowej pt. „Metody immunologiczne w badaniach komórek nowotworowych dla kier. Biologia i Biotechnologia” na potrzeby projektu nr POWR.03.01.00-00-376K/16 „Program rozwoju kompetencji studentów wydziałów przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 28.08.2018 została złożona jedna oferta przez Panią Annę Sobiepanek. Oferta spełniła w 100% wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i tym samym Pani Anna Sobiepanek została wybrana na Wykonawcę zamówienia.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej zajęć z pracodawcami pt. „Modyfikacja właściwości i charakteryzacja tworzyw sztucznych” na potrzeby projektu nr POWR.03.01.00-00-376K/16 „Program rozwoju kompetencji studentów wydziałów przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

 

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 29.05.2018 została złożona jedna oferta przez Panią Katarzynę Samsonowską z COBRO-Instytutu Badawczego Opakowań. Oferta spełniła w 100% wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i tym samym Pani Katarzyna Samsonowska została wybrana na Wykonawcę zamówienia

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej zajęć praktycznych w formie projektowej pt. „Immunologiczne metody analityczne dla kier. Chemia i Technologia chemiczna” na potrzeby projektu nr POWR.03.01.00-00-376K/16 „Program rozwoju kompetencji studentów wydziałów przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 21.05.2018 została złożona jedna oferta przez Panią Annę Sobiepanek. Oferta spełniła w 100% wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i tym samym Pani Anna Sobiepanek została wybrana na Wykonawcę zamówienia. 

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej zajęć z pracodawcami pt. „Projektowanie form do przetwórstwa tworzyw sztucznych metodą wtrysku” na potrzeby projektu nr POWR.03.01.00-00-376K/16 „Program rozwoju kompetencji studentów wydziałów przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 18.05.2018 została złożona jedna oferta przez Pana Karola Bujalskiego z firmy Wadim Plast. Oferta spełniła w 100% wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i tym samym Pan Karol Bujalski został wybrany na Wykonawcę zamówienia.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

Dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej zajęć praktycznych w formie projektowej pt. „Recepturowanie mas kosmetycznych” na potrzeby projektu nr POWR.03.01.00-00-376K/16 „Program rozwoju kompetencji studentów wydziałów przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 28.03.2018 została złożona jedna oferta przez Pana Marcina Kowalskiego-Mioduchowskiego. Oferta Pana Marcina Kowalskiego-Mioduchowskiego spełniła w 100% wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i tym samym Pan Marcin Kowalski-Mioduchowski został wybrany na Wykonawcę zamówienia.

Rekrutacja

Rekrutacja do drugiej edycji projektu „Program rozwoju kompetencji studentów wydziałów przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej” została przedłużona do 23.02.2018.

Serdecznie zapraszamy !
Ogłoszenie o rekrutacji (.pdf)
Formularz zgłoszeniowy z załącznikami oraz regulamin rekrutacji znajdują się na stronie - link

Proszę o dwustronne drukowanie poszczególnych załączników.
Przy zajęciach, które odbywają się tylko w jednym semestrze, proszę cyfrą 1 lub 2 określić preferowany wybór.
Proszę o drukowanie zał. 7 z adnotacją "nie dotyczy" i podpisem.

Prezentacja programu

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)