Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Program rozwoju kompetencji

Program rozwoju kompetencji studentów wydziałów przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej
nr projektu POWR.03.01.00-00-K376/16-00
Okres realizacji: 02.01.2017- 31.12.2019
Wartość projektu: 1.524.043,20 zł; w tym dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1.284.463,61 zł

„Program rozwoju kompetencji” – nowa propozycja dydaktyczna dla studentów Wydziału Chemicznego

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej w partnerstwie z Wydziałem Biologii i Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego realizuje projektu pt. „Program rozwoju kompetencji studentów wydziałów przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej” (2017-2019), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem Programu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Studenci I i II stopnia kier. Biotechnologia i Technologia chemiczna, biorący udział w projekcie, otrzymają możliwość podwyższenia kwalifikacji i wzmocnienia kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, językowych, interpersonalnych, pracy w zespołach interdyscyplinarnych i przedsiębiorczości, oczekiwanych przez pracodawców, poprzez udział w szeregu dodatkowych zajęć edukacyjnych w formie warsztatów, zajęć z pracodawcami, projektów i wizyt studyjnych, organizowanych przez Uniwersytet Warszawski i Politechnikę Warszawską.

Osoby odpowiedzialne za realizację Projektu na Wydziale Chemicznym PW:
dr inż. Iwona Głuch-Dela – koordynator merytoryczny
dr inż. Monika Wielechowska – specjalistka ds. organizacji zajęć i rozliczeń

Więcej informacji: http://www.biol.uw.edu.pl/pl/student/power-prk-kompetencje

Zapraszamy do udziału w Projekcie!

Plakat informacyjny programu rozwoju kompetencji (.docx)

Rekrutacja

Rekrutacja do drugiej edycji projektu „Program rozwoju kompetencji studentów wydziałów przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej” została przedłużona do 23.02.2018.

Serdecznie zapraszamy !
Ogłoszenie o rekrutacji (.pdf)
Formularz zgłoszeniowy z załącznikami oraz regulamin rekrutacji znajdują się na stronie - link

Proszę o dwustronne drukowanie poszczególnych załączników.
Przy zajęciach, które odbywają się tylko w jednym semestrze, proszę cyfrą 1 lub 2 określić preferowany wybór.
Proszę o drukowanie zał. 7 z adnotacją "nie dotyczy" i podpisem.

Prezentacja programu

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)