Artykuł autorstwa pracownika naszego Wydziału w Advanced Synthesis & Catalysis

Dr inż. Paweł Borowiecki z Katedry Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków (WCh PW) wraz z prof. Wolfgangiem Kroutilem z Uniwersytetu Karola i Franciszka w Grazu (Austria), prof. Johannem Heiderem z Uniwersytetu w Marburgu (Niemcy) oraz prof. Maciejem Szaleńcem z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera (Polskiej Akademii Nauk w Krakowie) opublikował w bardzo prestiżowym czasopiśmie Advanced Synthesis & Catalysis (IF=5.451) pracę poświęconą chemoenzymatycznej syntezie optycznie czynnych γ-arylo-γ-butyrolaktonów z użyciem komórek mikroorganizmów oraz rekombinowanych dehydrogenaz alkoholowych. Opracowana metoda posiada duże znaczenie praktyczne, gdyż otrzymywane z jej pomocą optycznie czynne związki są cennymi blokami budulcowymi stosowanymi w syntezie leków.

Serdecznie zapraszamy do lektury tej pracy na stronie wydawnictwa ©2020 WILEY‐VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adsc.201901483.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)