Artykuł autorstwa pracownika naszego Wydziału w Science Advances

Autor rysunku: Timothy Strobel

Artykuł autorstwa dr. inż. Piotra Guńki z Katedry Chemii Nieorganicznej opisujący przewidywanie i otrzymanie tzw. „super diamentu” – borowo-węglowego klatratu strontu o unikatowych właściwościach fizycznych – ukazał się w czasopiśmie Science Advances (IF=12.804). Materiał ten charakteryzuje się twardością porównywalną z diamentem a zamiania kationów znajdujących się w lukach podsieci anionowej umożliwia sterowanie jego właściwościami elektronowymi od półprzewodnikowych przez metaliczne po nadprzewodzące. Opisywany związek otrzymany został pod ciśnieniem około 55 GPa w temperaturze rzędu 2500 K i jest trwały po obniżeniu ciśnienia do atmosferycznego i temperatury do pokojowej. Dr inż. Piotr Guńka przyczynił się do opracowania modelu struktury związku na podstawie dyfrakcji synchrotronowego promieniowania rentgenowskiego podczas swojego stażu naukowego w Geophysical Laboratory, Carnegie Institution for Science finansowanego ze stypendium przyznanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Link do artykułu i do opisu popularnonaukowego.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)